Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Egenlärarträff på MNF 7.5.2008 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Egenlärarträff på MNF 7.5.2008 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 1 Egenlärarträff på MNF 7.5.2008 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb

2 2 Dagens program Information om övergången till nya studiesystemet Övrig information från fakulteten MinPlan och rådgivningen av studerandena –Resultat från utvärdering av MinPlan med studerandena hösten 2007 –Goda råd/tänka-på inför genomgången av studieplansgenomgången i maj –eGuiderna för MinPlan (feedback, vilka andra guider kunde behövas) –Diskussion om "problematiska" rådgivningsfall –Egenlärarens arbetsmängd i arbetsplanen –Hur snart kan studerandena förvänta sig respons av egenläraren? Utvärdering av egenlärarverksamheten i början av juni Kurser i allmänna färdigheter - feedback, önskemål, integrering i ämnenas undervisning (Graduklubben, integrerade IT-kurser, nätkursen Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp) Ev. övriga frågor och ärenden

3 3 Information från fakulteten Information om övergången till nya studiesystemet Vårens och sommarens tidtabell: Insiktsblanketter, tentamina, kandidatavhandlingar och avhandlingar pro gradu bör åtgärdas utan dröjsmål. Bedömningsblanketter för kandidatavh. och gradun finns på MNF:s web (anställda-portalen) Tillämpa stor flexibilitet beträffande tentamensmöjligheter för de sista prestationerna inför examen. Om samtliga prestationer är godkända före 1.8.2008 kan betyg skrivas ut inom det gamla examenssystemet även om själva utskrivandet sker senare med datering före 1.8.2008. Observera att ev. sommartentamen i augusti kommer att hänföra sig till läsåret 2008-2009. Töm bordet före semestern, dvs skicka in alla tentresultat och prestationer! Fakultetskansliet är på semester i juli.

4 4 Gamla studerande (vid MNF) som tvingas övergå till nya systemet behöver inte göra en studieplan i MinPlan. De får göra en studieplan om de vill och om studerande ber om en egenlärare utdelas han/hon en. Studieplanstvång för gamyler inte så ändamålsenligt (redan mycket avklarat, gamla kurskoder som inte syns i MinPlan, examen följer varken gamla eller nya strukturen osv) Dessa studeranden har obegränsad studietid (men avlägger både NaK och FM)

5 5 Kvalitetsarbetet Utkastet till MNF:s verksamhetshandbok har varit på remiss till ämnena (utkastet fanns tillgängligt för alla på webben). Tre gemensamma ämnesrådslagsmöten har ordnats (Gadolinia, Biocity och Axelia) för att diskutera handboksutkastet och kvalitetsarbetet överlag. Första versionen av handboken skall behandlas av fakultetsrådet 27.5. …och ÅA auditeras hösten 2009 Allmänt JOO-ansökningar (till ÅU) skall endast göras elektroniskt via www.joopas.fi

6 6 MinPlan och rådgivningen av studerandena

7 7 Resultat från utvärdering av MinPlan med studerandena hösten 2007 Se särskild presentation

8 8 Goda råd/tänka-på inför studieplansgenomgången i maj Studenterna skall lämna in sin studieplan för läsåret 2008-2009 för granskning för terminsanmälan senast 31.5.2008. Ett massmejl har i slutet på april skickats som påminnelse till samtliga studerande i nya systemet. Den studieplan som studerande skickar in för godkännande för terminsanmälan bör ha status studieplan, inte studieplansutkast, dvs. klicka [Sätt som studieplan] Om studieplanen inte har status studieplan går det inte heller att lämna in den för granskning för terminsanmälan. Om det i studieplanen finns ett rött kursnamn bör studerande stryka kursen och plocka in den på nytt i sin studieplan. Studieplanen går inte att godkänna om det finns ”röda kurser” i planen.

9 9 De som är femförefärdiga kandidater måste trots det göra sin studieplan för kandidatexamen nu i maj. En studieplan som granskas för terminsanmälan går endast att göra för den aktiva studierätten. Magisterexamens studierätten aktiveras först då kandidatbetyget är utskrivet. De femförefärdiga kandidaterna kan därför därtill göra en studieplan för magisterexamen som lämnas in för rådgivning till egenläraren. E-post om detta har skickats till samtliga studerande i nya systemet och till egenlärarna v. 17 Om en studerande är frånvaroanmäld ht men närvaroanmäld vt bör han/hon göra studieplan

10 10 MinPlan – allmänt Kurs- och tentanmälan i MinPlan: Kemi och biokemi har redan tentanmälningsystemet i bruk. Fysik skall också ta systemet i bruk för sina allmänna tentamensdagar från hösten. Bra med en/flera adminsitratörer för tentanmälningarna vid ämnet Flera ämnen borde överväga att ta systemet i bruk, finns flera fördelar: –koppling mellan MinPlan och TeRes ger en färdig lista på studerande –systemet finns på webben → flexibelt för alla att använda såväl studerande som ansvarig lärare/administratör Heidi kan komma till ämnet och handleda om man vill ta i bruk tentanmälan Önskemål –Icke-åa-studerande (ex. TY-studerande) borde kunna anmäla sig via MinPlan –Borde kunna se hur många ggr viss studerande anmält sig till en tent Studiehandboken: finns som pdf i MinPlan och som pdf på MNF:s hemsidor (uppdateras i maj-juni) –Kompendium med struktur och examensbestämmelser trycks upp (men ingår inte ex. kursbeskrivningar)

11 11 eGuiderna för MinPlan http://www.abo.fi/student/minplanmanualer Följande guider finns: –Att skapa en studieplan: ESF (politices kandidat) –Att skapa en studieplan: HF (kandidat i humanistiska vetenskaper/konstvetenskap) –Att skapa en studieplan: TkF (teknologie kandidat/processteknik) –Att skapa en studieplan: MNF (kandidat i naturvetenskaper/biologi) NY! –Tidsbestämning av kurser –Granskning för terminsanmälan –Egenlärare: Granskning av studieplan –Kurs- och tentanmälan (studerandeperspektiv) NY! Feedback? Vilka andra guider behövs? –Inplanerat: studieplaner för ytterligare utbildningsområden, att skapa studieplan på engelska (magistersnivån), kurs- och tentanmälan (på eng.), att hitta i studiehandboken och kursdatabasen, att hantera kurs- och tentamensanmälningar, att skapa kurs- och tentanmälan, att föra in kurser i kursdatabasen

12 12 MinPlan och rådgivningen av studerandena, diverse “Problematiska" rådgivningsfall –Vart ska studerandena vända sig (då studenthälsan för tungt artilleri) – neutral person –Identitetskris/vad vill jag, pojkvän lämnar, flytta hemifrån till ’stora åbo’, ensamhet > hur nå dessa studeranden –tentångest, anmäler sig obegränsat antal gånger till tent men klarar inte –Föräldrarnas krav –olika syndtrom (ex. Asberger) –Behövs i vissa fall ”skolgångsbiträde” –Vem säger: ”Du har inte förutsättningar att fortsätta studera” –Haije Kurten: rättigheter/skyldigheter Egenlärarens arbetsmängd i arbetsplanen Hur snart kan studerandena förvänta sig respons av egenläraren? –dels under perioderna då de ska göra upp och lämna in sin studieplan i november-december och maj-juni, dels övriga tider på året Obs! Studerandes ansvar och skyldigheter: ex. Besvara mejl som egenläraren skickar, uppmärksamma EL via ex.mejl om vill ha rådgivning via MinPlan utanför ’granskningsperioderna’ i november och maj FYI: Utvärdering av egenlärarverksamheten i början av juni Introduktionen för nya egenlärare hölls 24.4.2008, materialet: http://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb http://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb –Nästa introduktion: augusti/v. 34 Träff för egenlärarna och tutorerna må v. 35

13 13 Gradustöd Avhandlingsmall för ordbehandling (tillgänglig via Graduvägen-stödmaterialet) https://www.abo.fi/student/avhandlingsmall https://www.abo.fi/student/avhandlingsmall –guide och template för word Graduklubbens träffar https://www.abo.fi/student/graduklubb https://www.abo.fi/student/graduklubb

14 14 Akademiska studiefärdigheter ”Akademiska studiefärdigheter” 1-3 sp P3/2009 (nätkurs i moodle om studieteknik och informationssökning). –Kursen P3/2008 ASF 1 (27 slutförde kursen/3 från MNF) ASF 2 (40 slutförde/2 MNF) ASF 3/Infosökning (34 avklarade/2 MNF) –Se MinPlan eller https://www.abo.fi/student/akadstudkurshttps://www.abo.fi/student/akadstudkurs IT-kurser för studerande –Allmänna IT-färdigheter, ej ämnes-branschspecifik –öppna IT-kurser främst inom ramen för Graduklubben –Möjligheten till IT-undervisning integrerat i ämnenas undervisning IT-baspaket i Word&Windows, Ppt och Excel, Mozilla Composer för webbeditering el.dyl. integrering i (grund)kurser vid MNF, med lärare från ”IT-verktygslådan” (jfr Hanken: integrering av excel i grk i bokföring, ppt i grk i organisation och ledning och word i grk i marknadsföring) Kontaktperson: Johanna Quiroz-Schauman, LC/FC, tfn 4711, jquirozs@abo.fi


Ladda ner ppt "1 Egenlärarträff på MNF 7.5.2008 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser