Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program Tillväxtverket och Boverket Projekt: ”Strukturer för tillväxtarbete med rumsligt perspektiv” Lunch Attraktiva Storuman Strukturbild Skaraborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program Tillväxtverket och Boverket Projekt: ”Strukturer för tillväxtarbete med rumsligt perspektiv” Lunch Attraktiva Storuman Strukturbild Skaraborg."— Presentationens avskrift:

1 Program Tillväxtverket och Boverket Projekt: ”Strukturer för tillväxtarbete med rumsligt perspektiv” Lunch Attraktiva Storuman Strukturbild Skaraborg

2 Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Niklas Gandal: Lycksele 14-12-17

3 Bakgrund till projektet

4 ”Fysisk planering” Tillväxtpolitikens utveckling RUS-processen Samtal med Länsstyrelsen och tjänstemän från kommunerna Nationella initiativ och uppdrag EU Utvecklat samspel i andra regioner

5 www.regionvasterbotten.se ”Fysisk planering” ”Kopplingen till ÖP” ”Hållbar stadsutveckling” Bostadsförsörjning ”Territoriell sammanhållning” Kollektivtrafik planering Länstransport planen Markanvändning Tillgång till service och sjukvård Miljö-energi Östersjöstrategin GIS Landsbygdsutvec kling

6 Frågan har flera dimensioner Bredare syn på tillväxtarbete Sammanhållet utvecklingsarbete – ”Kulturerna” Samspelet mellan lokal och regional nivå Samverkan och kapacitet Förbättra utvecklingsarbetet på lokal och regional nivå Bättre rustade i dialogen med staten och EU

7 Slutsatser Komplex fråga – Men kan ge mervärde att utveckla samspelet Olika roller och verktyg hos aktörer Modeller finns, men de rätta? Vi saknar en tydlig bild av behovet – Underlag, strukturer, stöd?

8 Handling Möjlighet att söka projekt hos TVV Börja i försteget – Modellen ej klar Ökad kännedom och ökad kunskap Projekt: ”Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv”

9 Projektets uppbyggnad

10 Syftet med projektet Utveckla modell för att stärka det territoriella perspektivet i utvecklingsarbetet Identifiera verktyg och metoder för att utveckla samspelet mellan översiktsplanering och regionala strategier

11 Metodutveckling i arbetsgruppen Planeringsunderlag Inventering av strukturerna Input från arbetsgrupp Rapport med rekommendationer Projektmodellen Seminarier

12 Aktiviteter Projekttid: oktober 2014-oktober 2015 3 seminarier Metodutveckling i arbetsgruppen Fortlöpande information till kommunchefer och i andra sammanhang

13 Projektorganisation Styrgrupp: Chefstjänstepersoner RV Projektledare: Maud Ericsson Analysstöd: Daniel Levisson Arbetsgrupp med planerare, strateger och näringslivsutvecklare

14 www.regionvasterbotten.se Arbetsgrupp Elin Pietroni – Planeringschef Umeå Lars Hedkvist – Planeringschef Skellefteå Lasse Holmgren – näringslivsstrateg/chef Norsjö Lena Friborg – Miljö och klimatstrateg Region Västerbotten Niklas Gandal – Utvecklingsplanerare Region Västerbotten Nina Sandvik - Samhällsplanerare Länsstyrelsen Pontus Grahn – Utvecklingsstrateg Lycksele Robert Borgén – Näringslivschef? Åsele Sonja Eliasson – Planeringschef Storuman Susanne Fahlgren – Planeringschef Länsstyrelsen Tobias Rosenkrantz – Planeringschef Robertsfors Åsa Fällman – Näringslivs?? Umeå

15 Vad händer sedan? Rekommendationer är rekommendationer… Kunskapen som genereras kan användas i flera sammanhang

16 Tack!

17 Mål - Identifiera verktyg och mekanismer för att koppla samman översiktsplanearbetet och det regionala utvecklingsarbetet - Kommunernas, länsstyrelsens och regionförbundets roller i frågan har tydliggjorts - Ökad kunskap om hur det regionala utvecklingsarbetet kan integreras i lokala översiktsplaner och vice versa - Former för gemensamt lärande och samverkan kring markanvändningsfrågor och regional utveckling har identifierats


Ladda ner ppt "Program Tillväxtverket och Boverket Projekt: ”Strukturer för tillväxtarbete med rumsligt perspektiv” Lunch Attraktiva Storuman Strukturbild Skaraborg."

Liknande presentationer


Google-annonser