Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transportforum 2004-01-14 1 B-WIM VÄGNING AV TUNGA AXLAR I FART. ETT PROJEKT FÖR ATT UNDERSÖKA BELASTNINGARNA PÅ VÄGNÄTET. Arne Lindeberg, ITS-sektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transportforum 2004-01-14 1 B-WIM VÄGNING AV TUNGA AXLAR I FART. ETT PROJEKT FÖR ATT UNDERSÖKA BELASTNINGARNA PÅ VÄGNÄTET. Arne Lindeberg, ITS-sektionen."— Presentationens avskrift:

1 Transportforum 2004-01-14 1 B-WIM VÄGNING AV TUNGA AXLAR I FART. ETT PROJEKT FÖR ATT UNDERSÖKA BELASTNINGARNA PÅ VÄGNÄTET. Arne Lindeberg, ITS-sektionen

2 Transportforum 2004-01-14 2 VARFÖR? Framtida underhållsbehov? Ekonomiskt utrymme? Val av underhållsstrategi. Den tunga trafiken svarar för en mycket stor del av nedbrytningen av det belagda vägnätet. God kunskap om trafikflöden och andel tung trafik. Dålig kunskap om vikter (axellaster) Kraftig ökning av tung trafik. Överlaster?

3 Transportforum 2004-01-14 3 HISTORIK Försök på 80-talet med vägning av fordon i fart. Vågstationer vid fasta trafikmätningsplatser. Försöken avbröts pga att tekniska problem. Erfarenheter från europeiska wim-försök. Bridge-WIM intressant möjlighet. Demonstration på bro utanför Falun. Prov vid Kyrkdal 2001. BWIM-projektet 2002-03.

4 Transportforum 2004-01-14 4 SiWIM-SYSTEM Upp till 16 töjningsgivare Axeldetektorer för fordons- klassifikation och hastighet Datainsamling på plats Övervakning via telefon

5 Transportforum 2004-01-14 5 SiWIM-SYSTEM

6 Transportforum 2004-01-14 6 UTDATA

7 Transportforum 2004-01-14 7 HYPOTESER Vad kan vi på sikt uppnå med: Enbart riktade studier Kontinuerliga mätningar och stickprovsförfarande Vad kan vi uppnå genom: Projektet

8 Transportforum 2004-01-14 8 RIKTADE STUDIER Laster på intressanta platser/sträckor Storleksordning på avvikelser från generella antaganden utifrån andel tung trafik. Olika lastfall Storleksordning av överlaster Koppling mellan last och deformation på provsträckor Genom stickprov eventuellt möjligt att generalisera till olika vägnät

9 Transportforum 2004-01-14 9 PROJEKTET Verifiera att utrustning och mätmetod kan ge tillräcklig noggrannhet Få en uppfattning om: –Verkliga bruttovikter och axellaster –Överlaster Utreda möjligheterna att generalisera mätresultat till vägnät Förutsättningar för mätstrategi

10 Transportforum 2004-01-14 10 RESULTAT Vi har ett betydande problem med överlaster både vad avser bruttovikt och axellaster. Även utan överlaster kan de faktiska lasterna uttryckt i antal standardaxlar per fordon (den s k B-faktorn) variera mer än vad vi tidigare antagit. Nedbrytningseffekten av överlastade fordon kan variera eftersom B-faktorn och överlastfrekvensen inte samvarierar. Förekomsten av riktigt stora bruttovikter, mer än 75 ton, är sällsynt. Hastigheten hos den tunga trafiken är relativt hög. Mätmetoden ger en för syftet tillfredsställande noggrannhet

11 Transportforum 2004-01-14 11 SLUTSATSER Vi har ett betydande problem med överlaster. Den tillståndsbild vi fått genom projektet bör följas upp. Vi behöver öka vår kunskap om de faktiska lasterna på vägnätet. Vi har tillgång till en mätmetod som med tillräcklig noggrannhet gör det möjligt att få en tillståndsbild från olika mätplatser. Metoden lämpar sig bäst för tillfälliga installationer under kortare perioder. Metod och mätsystem ger goda resultat men fältarbete och analys är arbetskrävande. Mätsystemet har fortfarande en del ”barnsjukdomar”.

12 Transportforum 2004-01-14 12 FORTSÄTTNING (ej beslutad) Baseras på anskaffad utrustning. Projektform. Projekttid 4 år. Samtliga regioner. Bygga upp kompetens. Tillgänglig mätkapacitet fördelas på tre huvudsyften: –Nationellt kontrollprogram avseende överlaster –Regionalt informationsbehov –Utveckling


Ladda ner ppt "Transportforum 2004-01-14 1 B-WIM VÄGNING AV TUNGA AXLAR I FART. ETT PROJEKT FÖR ATT UNDERSÖKA BELASTNINGARNA PÅ VÄGNÄTET. Arne Lindeberg, ITS-sektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser