Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning 2.0 Sverker Djerf, Logica.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning 2.0 Sverker Djerf, Logica."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning 2.0 Sverker Djerf, Logica

2 Uppföljning Ligger i Raindance-portalen
Samma ”plattform” som Budget&Prognos, Projekt, Tid Innehåller Frågor Analys Grafik Dashboard Måluppfyllelse Bevakning Rapportutskick via epost Alla källsystem, tex personal, omsorg etc Logica Use Only

3 Vad har hänt i Uppföljning 2010vår…
Datum-strukturer/-benämningar på ALLA objtyper Fler bra Mallar Mina dokument Portalhändelser Tabeller/Fält i UDP Data i UDP UDP-laddning status PDF-utskrift (enklare) Användarvänlig konfiguration del 1

4 Uppföljning 2.0 Uppföljning Budget&Progos 2.0 Uppföljning

5 Bakgrund och mål: Classic EK:ARP (gamla rapportgeneratorn)
- Ej web, sökvägsbaserad, teckenorienterad, svårt att bygga, ..... + Prickskytte, summering, ”layout”, schemalägga, batch-presentera Portal Uppföljning: ”Frågor/Analys” Löser ARA och delar av ARL men inte ARP Mål: Stegvis klara ARP och ARL via Uppföljning Förutsätter Online-UDP ! ARP finns kvar ! Krav: Fortsatt enkelt att bygga (Ej som ARR) Uppföljning betydligt enklare än B&P: ingen uppdatering ! Utveckling sker i två projekt: 2010höst vår

6 Vad bör tillföras/förbättras ?
Höst2010: Urval ”komplex/prickskytte” Fält ”komplex/prickskytte” Schemaläggning / bakgrunds-presentation Vår2011: Avancerad summering Mer formattering / Pdf-finesser = ”Rapporter” Sökning mha befintliga urval Sortering fallande (datum mm) Min/max/medel

7 Ny funktionalitet I Urval ”Prickskytte”
ex Konto OCH Ansvar > ’1000’ ELLER Konto > 4000 OCH Motpart = ’ ’ OCH Proj > ’8000’ ELLER … Sparas i eget styrregister eller i rapporten Urvals-mallar Flera Urval kan väljas in och ändras direkt i ”kör”-läge Även användas som värde-filter !!!

8 Ny funktionalitet II 1. Icke villkorsstyrt:
Fält 1. Icke villkorsstyrt: ”Alla texter” = RADTEXT + HUVUDTEXT + URSPRUNGSTEXT ”Projekt 2 positioner” = pos 1-2 av PROJ_ID 2. Villkorstyrda fält byggs av urval = ”prickskytte” Tex ”Investeringstyp”: Om Projekt > 8000 OCH Motpart <= 09 så ”Externa investeringar” Om Projekt > 8000 OCH Motpart > 00 så ”Interna investeringar” Annars ”Ej investering” Sparas i eget styrregister Fält-mallar Kan väljas in i bilden direkt i ”kör”-läge och ha eget urval

9 Ny funktionalitet III Schemaläggning / Batch-presentation Summeringar
Via E-post och/eller Inkorgens nya utskrifts-flik (Pdf) Rapporter eller Bevakning/Distribution (via attest-register) Summeringar Flera summanivåer Kan dölja summanivå, villkorsstyrt Olika formler på olika summa-nivåer Formattering / Pdf Mer formatteringsmöjligheter (fonter, färger, storlekar) Innehållsförteckning (Pdf) Resultaträknings-layout


Ladda ner ppt "Uppföljning 2.0 Sverker Djerf, Logica."

Liknande presentationer


Google-annonser