Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRODUKTION TILL OFFENTLIG FINANSIERING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRODUKTION TILL OFFENTLIG FINANSIERING"— Presentationens avskrift:

1 INTRODUKTION TILL OFFENTLIG FINANSIERING
Föredrag av Roland Vilhelmsson, GAEU Consulting AB Affärsmöte Kiev, torsdag 26 mars 2009

2 GAEU Consulting AB hjälper företag och myndigheter att dra nytta av EU
KUNDER 2 500 kunder 60% tillverkningsindustri KÄNNETECKEN Gaeu mot kund, förstår kundens affärsnytta Meterlånga referenslistor Riskklass 5 enligt UC ÄGARE Roland Vilhelmsson, i branschen sedan 1996 GAEU Consulting etablerades 2002 Presentationens innehåll Introduktion till EU-bidragen Exempel på bidrag Internationalisering Förstudiestöd Etableringsbidrag Produktutveckling Utbildning Miljöprojekt Avslutande råd

3 GAEU Consultings två affärsområden
Offentlig finansiering Internationalisering Offentlig finansiering Fullservice inom EU-stöd och annan offentlig finansiering (branschledande) Ansöker även om stöd på de inhemska språken i de flesta av staterna i östra EU Internationalisering Hjälper företag att växa internationellt Rådger i förstudier och etableringar Omfattande nätverk i Kina och Östeuropa

4 EU-stöden – ett ekonomiskt kretslopp*
Snitt Mdr SEK/år Fonder Svenska staten Fonder (Ca 5% i administration) Fonder Medlems- Avgift ca 25 Mdr SEK (Ca 45 % till jordbruket) Företag Myndigheter Skatt Bidrag *…om man vill.

5 ”EU-bidragskartan”

6 Generellt om offentlig finansiering
EU:s engagemang en kvalitetsstämpel Stort antal stödprogram Nationella såväl som internationella stödmöjligheter Kräver projekt eller investering Normalt 50 procent finansiering PROGRAM  ett visst EU-stöd PROJEKT – avgränsat, tidssatt, budgeterat

7 Olika stödformer Bidrag
- Vanligast - Ingen återbetalningsskyldighet - Oftast 50 procent Mjuka lån Villkorslån - mer förmånligt än vanligt banklån, exempelvis räntefritt Avskrivningslån - lånet kan omvandlas till bidrag vid ett visst utfall av projektet Lånegarantier EIB, EIF garanterar lån till bl a miljöinvesteringar. Ger lägre ränta i vanliga banken.

8 Alla kan söka! Alla kan söka, stora som små företag
Även organisationer och offentlig sektor Projektägaren ansöker EU:s definition av företag (2005) Antal anställda Årsomsättning Mikroföretag < 10 < 2 M euro Små företag < < 10 M euro Medelstora företag < < 50 M euro Stora företag > > 50 M euro

9 Tre sätt att söka EU-stöd
Lokal beslutsfattare t ex ESF-rådet Genom mellanhand (intermediär) t ex Naturvårdsverket Direkt hos EU-kommissionen, t ex ramprogrammet för FoU

10 Konsultchecken finansierar förberedelserna
INTERNATIONALISERING Konsultchecken finansierar förberedelserna För dig som beslutat att internationalisera För dig som överväger att internationalisera Idé Strukturera förstudie Förstudie Etablering Konsultcheck Bidrag till extern konsult För marknadsaktiviteter eller produktutveckling 50 procent i bidrag, max kronor Länsstyrelsen finansierar Enkel ansökan Max 250 anställda

11 Nopef finansierar förstudien
För dig som behöver hjälp i förstudien Strukturera förstudie Idé Förstudie Etablering Avskrivningslån (omvandlas till bidrag) till förstudier som siktar till etablering Inget krav på etablering! 40 procent av förstudiekostnaderna finansieras Stödberättigade kostnader är bruttolön inkl sociala kostnader, extern extertis (konsulter, jurister etc), resor, hotell, viss representation och vissa andra relevanta förstudiekostnader Obyråkratisk myndighet Ansökan på medelnivå Max 100 miljoner euro i omsättning, max 500 anställda

12 GAEU:s Nopef-statistik 2007
Totalt* Exkl GAEU GAEU Totalt behandlade ansökningar från Sverige 62 27 35 Varav godkända 42 7 Beviljandegrad 68% 26% 100% Genomsnittligt stödbelopp (euro) 32 000 37 000 * Nopefs uppgifter

13 GAEU:s Nopef-statistik 2008
GAEU Totalt insända från GAEU 46 Varav godkända 44 Beviljandegrad 96% Intervall (euro) Hälften av ansökningarna avsåg Kina.

14 Etableringsstöd: StartÖst
För dig som håller på att etablera eller driftsätta Strukturera förstudie Idé Förstudie Etablering Avskrivningslån upp till kronor Avser maskininvesteringar och utbildning av lokal personal 40 procent av totalkostnaden finansieras Samarbete med externt företag eller egen dotter Aktuellt i Ukraina och ett 40-tal andra länder utanför EU, exempelvis Kina Relativt enkel ansökan Ansök hos Swedfund (nypremiär maj 2009) Max 250 anställda

15 Forska och Väx PRODUKTUTVECKLING Vad är det som stöds?
Forskning och utveckling av varor eller tjänster, av alla slag Vilka kan ansöka? Svenska företag med högst 250 anställda. En större koncern får inte äga det sökande bolaget till mer än 25 procent Vilka kostnader täcks? Nedlagd egen arbetstid, resor, konsulter, informationsspridning, etc. Ansökan Höga krav på ansökan. 10 – 20 % av alla ansökande beviljas stöd 3 av GAEU:s totalt 4 ansökningar har beviljats bidrag Vinnova. Deadline oktober 2009 Ansvarig myndighet?

16 Finansiering Forska & Väx
PRODUKTUTVECKLING Finansiering Forska & Väx A Genomförande av FoU-projekt Finansiering: 50% bidrag, max 5 Mkr Projekttid: mån B Förstudie och verifiering Finansiering: 100%, max kr Projekttid: 3-6 mån C Behovsanalys och mindre förstudie Finansiering: 100% max, kr Projekttid: 1-3 mån Företagets behov avgör vilket alternativ som är relevant att söka. Företaget får inkomma med max en ansökan per erbjudande och bedömningstillfälle.

17 Produktutvecklingsprogrammet
Bidrag till marknadsnära produktutveckling 50 procent av kostnaderna, max kr Löpande ansökan Ansök på våren, till hösten är pengarna slut Relativt enkel ansökan Mer information

18 STRUKTURFONDERNA Svenska EU-regioner

19 EU:s Strukturfonder STRUKTURFONDERNA Vad är det som stöds?
Socialfonden (ESF): kompetensutveckling för anställda och arbetslösa Regionalfonden (ERUF): projekt som på olika sätt utvecklar näringslivet Vilka kan ansöka? Svenska företag, myndigheter och organisationer av olika storlekar Behöver man söka tillsammans med partners? Ja i ERUF, Nej i ESF. Stora projekt och projekt som bedrivs i samarbete med andra aktörer prioriteras vanligen. Storlek på stöden? Varierar efter projekt och region. För ESF gäller att 100 procent av utbildningskostnaderna kan täckas. Vilka övriga kostnader som är stödberättigade varierar. Ansvarig myndighet? De åtta regionala kontoren för ESF och Nutek. Nästa deadline varierar mellan regionerna men det är tätt mellan utlysningarna. ,

20 ESF: Kompetensförsörjning
STRUKTURFONDERNA ESF-Rådet Utbildningsbehovet ska redan vara identifierat! Förprojektering - Genomförandet kvalitetssäkras - Allt planläggs - Samverkan med andra org nr. Storlek! Ska kunna bära mindre projektorganisation - Roller, mål, problemområde, aktiviteter, budget mm spikas. Handlings- plan Kompetens- plan Ansökan Genomförande Utbildning och kompetens - höjande aktiviteter genomförs. Rapporteras löpande. <6 månader 18 månader

21 MILJÖ LIFE+ LIFE+ är EU:s största miljöprogram. 20 Mdr SEK kommer att delas ut under den nuvarande budgetperioden, Sverige kommer att tilldelas 560 MSEK under perioden Ägaren till ett miljötekniskt problem kan söka upp emot 50 procent i bidrag Alla företag och organisationer inom EU kan söka Godkända kostnader: intern arbetstid och miljö, konsultkostnader, resor, utrustning

22 LIFE+ Miljöpolitik och Förvaltning
Driva innovativa tekniska demonstrationsprojekt Definition av innovation: ny teknik inom EU, eller existerande teknik i en ny applikation Underlätta för EU-länderna att inom kortare tid och med bättre resultat tillämpa EU:s regler inom miljöområdet Utveckla lagstiftningen. Exempel från : Konstruktion av avancerat reningsverk, Elmo Leather. Fick 9 Mkr. Teknik för återvinning av olja i kondensatoravfall, Stena Metall. Skapande av branschstandard för kemikalier i byggindustrin, NCC, Skanska, Peab mfl företag

23 Arbetsgång vid ansökan (principskiss)
Matcha ert projekt mot aktuella stödmöjligheter. Resultatet utgör beslutsunderlag Fatta beslut om projektstart Utse intern projektledare Förse GAEU med projektets rådata Utforma ansökan och invänta beslut Genomför projektet GAEU medverkar vid behov i relevanta delar Projektrapport och redovisning av kostnader Blå text: GAEUs roll Svart text: Kundens roll

24 Framgångsfaktorer Skapa inte projekt för att få bidrag!
Fokusera på affärsutveckling! Matcha kontinuerligt dina projekt mot olika stödmöjligheter! Var ute i god tid!

25 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!
KONTAKTUPPGIFTER Roland Vilhelmsson Direkttelefon Mobiltelefon E-post Internet GAEU Consulting AB Kungsgatan 35 Stockholm


Ladda ner ppt "INTRODUKTION TILL OFFENTLIG FINANSIERING"

Liknande presentationer


Google-annonser