Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”ECO-Innovation-Pilot and market replication projects” Total budget: 30 milj. EUR Drygt 40 projekt får finansiering ECO-Innovation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”ECO-Innovation-Pilot and market replication projects” Total budget: 30 milj. EUR Drygt 40 projekt får finansiering ECO-Innovation."— Presentationens avskrift:

1 ”ECO-Innovation-Pilot and market replication projects” Total budget: 30 milj. EUR Drygt 40 projekt får finansiering ECO-Innovation

2 Definition ECO – Innovation – All form av innovation, produkter, tjänster, produktionsprocesser som minskar, hindrar eller behandlar föroreningar eller bidrar till en mer kostnadseffektiv användning och hantering av resurser

3 Definition ”Pilot and market replication projects” Innefattar projekt (produkter, tjänster, processer och affärs/ledningsmetoder) som ligger nära en marknadsintroduktion. Projekten har testats med framgångsrika resultat samt visar sig ekonomiskt lönsam. Marknadsintroduktion kan ha uteblivit på grund av för höga risker.

4 Prioriteringar – 2008 För 2008 prioriterades fyra områden (för 2009 gäller densamma även om vissa underrubriker kan ändras) 1) Återvinnig av material - Förbättrad avfallshantering - Miljövänlig design och produktion av konsumtionsvaror - Bättre återvinningsprocesser inom specifika sektorer ex. jordbruk, fiskenäringen, skog. - Innovationer i allmänhet inom återvinnngsindustrin

5 2) Byggsektorn -Innovativa byggmetoder eller produkter i byggprocessen som minskar miljöpåverkan -”Gröna byggmetoder” som använder återvinningsbara material -Innovativa vattenbesparande åtgärder för byggnader -Hållbara underhålls- reparations- och rivningstekniker av byggnader

6 3) Livsmedel -Miljövänliga produktionsprocesser av livsmedel -Miljövänlig beredning av mat och dryck för att minska avfallet -Nya metoder för att minska vattenförbrukningen i produktionen av livsmedel och dryck

7 4) Miljövänligt företagande och ”klimatsmart” upphandling -Enkla överförbara metoder för att öka miljömässig effektivitet och hållbarhet för Småföretag -Innovativa samarbeten mellan lokala företag som vill bli miljövänligt certifierade -Miljövänliga Kvalitets- och accrediteringssystem i produktionsprocesser -Implementering och främjande av miljömässiga kriterier vid upphandlingar

8 Förutsättningar Kriterier vid urval av ansökningar - Projektets relevans för programmet - Kvalitet – projektets struktur, kompetens, ledning och arbetsplan - ”Market impact” – projektets kommersiella potential för genomslag - Projektets budget kontra resultat - ”European Added Value” – den Europeiska dimensionen Maximal projekttid – 3 år Stödets omfattning -Totalt 50% av projektets kostnader

9 Viktiga ledord Konkret och avgränsat Mätbart Uppnåeligt Realistiskt Väl tajmad marknadsexpansion (passerat demonstrationsstadiet)

10 Stödberättigade kostnader Löner, inkl. sociala avgifter Utrustning Konsultkostnad (sub-contracting) Resor OH-kostnader (7% av stödberättigade kostnader) Övriga kostnader

11 Road map Utlysningen officiell: 20 April 09 (Informationsdag i Bryssel) Deadline: 10 September 09 Utvärdering av ansökningar: Jan – 2010 Förhandlingar KOM – projekt: Feb – Mars Undertecknande av stödavtal samt projektstart: Mars 2010

12 Kontakt ECO – innovation Lars Ilmoni lars.ilmoni@nutek.se Tel. 08 – 681 9559 http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinn ovation/index_en.htm


Ladda ner ppt "”ECO-Innovation-Pilot and market replication projects” Total budget: 30 milj. EUR Drygt 40 projekt får finansiering ECO-Innovation."

Liknande presentationer


Google-annonser