Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UK Information och möte 24 september 2014. Program informationsdelen 1.Villkor kring uppdragsutbildning. Arne Hallgren, Ladok 2.Möjligheter i bokningssystemet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UK Information och möte 24 september 2014. Program informationsdelen 1.Villkor kring uppdragsutbildning. Arne Hallgren, Ladok 2.Möjligheter i bokningssystemet."— Presentationens avskrift:

1 UK Information och möte 24 september 2014

2 Program informationsdelen 1.Villkor kring uppdragsutbildning. Arne Hallgren, Ladok 2.Möjligheter i bokningssystemet TimeEdit. Roland Johansson, Universitetsservice 3.Rapport från USSR. Ulrika Haake/Nils Eriksson 4.Universitetsbibliotekets prissättning. Nils Eriksson 5.Handläggningsordning för praktik/VFU. Nils Eriksson 6.Salstentamen. Nils Eriksson 7.Reflektioner kring programutvärderingar. Runda bland programsamordnare

3 3. Rapport från USSR 24 sep (centralt) och 2 okt (lokalt) möter universitetsledningen UKÄ för att diskutera framtidens kvalitetsutvärderingssystem Hösten-14. Audit kring humfaks utbildningsorganisation (ev. ingå i framtida kvalitetssystem vid UmU) De fyra kvalitetskriterierna och mätningar via BPS. Svårt: internationalisering Regelverkets efterlevnad: Seminarier, webbseminarier och webbresurser, regelsammanfattningar på Aurora + checklista Studiebarometer i okt-nov.

4 4. Universitetsbibliotekets prissättning -F.n. 1,5*adjunktstimme -Kan ändras till 2015 (2*adjunktstimme?)

5 5. Handläggningsordning för praktik ”Regler och handläggningsordning för praktik och studieresor vid samhällsvetenskapliga fakulteten” under utarbetande Bygger på rektors beslut 2014-06-10 Sju punkter: - om studenten själv erbjuds att ordna praktikplacering - reglering av extra resor till och från praktikorten - om valbara kurser omfattas av regelverket - definition av studieort för den som läser ortsoberoende utbildning - precisering av förtursregler - utlandspraktik - övriga rutiner och tillämpningar Säkerställa att regler följs, rutiner finns och att informationen fungerar

6 6. Ansvar vid salstentamen Lärares beredskap vid tentamenstillfällen utanför ordinarie arbetstid Gällande regel (fastställd av rektor 2012-06-19): ”Ansvarig lärare ska finnas tillgänglig per telefon under hela skrivningstillfället …” Beredskap 24 tim + ev. OB Ny regel och ny handläggningsordning (OBS - förslag): ”Ansvarig lärare ska finns tillgänglig under den första timmen av skrivningstillfället …” Vi följer frågans utveckling …

7 7. Reflektioner kring programutvärderingar Programutvärderingsresultaten presenteras i programrådens VB/VP senast 31 oktober. Innehåll: Beskrivning av programmet Nyckeltal Säkring av examensmål (matris med kopplingen till examensmål biläggs) Förändringar och utveckling Programutvärdering: samlad bedömning av vad utvärderingen visat – styrkor, svagheter, samt förslag på åtgärder och förändringar som den samlade bedömningen visade Planerade förändringar och utveckling (VP): aktiviteter, satsningar kommande läsår


Ladda ner ppt "UK Information och möte 24 september 2014. Program informationsdelen 1.Villkor kring uppdragsutbildning. Arne Hallgren, Ladok 2.Möjligheter i bokningssystemet."

Liknande presentationer


Google-annonser