Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR:s årsrapport 2009 Sten Walther, ordförande Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Folke Sjöberg, FoU Göran Karlström, exekutivt ansvarig

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR:s årsrapport 2009 Sten Walther, ordförande Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Folke Sjöberg, FoU Göran Karlström, exekutivt ansvarig"— Presentationens avskrift:

1 SIR:s årsrapport 2009 Sten Walther, ordförande Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Folke Sjöberg, FoU Göran Karlström, exekutivt ansvarig

2 SIR:s årsrapport Innehåll  Analyserande rapport Analyserande rapport  Medlemmar Medlemmar  Målsättning Målsättning  Skillnader i vårdresultat Skillnader i vårdresultat  Översiktlig presentation av kvalitetsindikatorerna Översiktlig presentation av kvalitetsindikatorerna  Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk Riskjusterad MortalitetSvensk Riskjusterad Mortalitet Nyckeltal VLADNyckeltalVLAD Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA Ventilator-associerad pneumoni (VAP) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA  Ej riskjusterad mortalitet Ej riskjusterad mortalitet  Saknade värden i SAPS3 Saknade värden i SAPS3  Bortfall APACHE registrering Bortfall APACHE registrering  Komplikationer Komplikationer  Åtgärder Åtgärder –VentilatorbehandlingVentilatorbehandling –NjurersättningsterapiNjurersättningsterapi –Aktiv hypotermibehandlingAktiv hypotermibehandling –Smitt-/skyddsisoleringSmitt-/skyddsisolering  Vårdtyp i SIR Vårdtyp i SIR  Flödet till och från IVA Flödet till och från IVA  Vårdtider Vårdtider  Vårdtyngd Vårdtyngd  Ålder & Kön Ålder & Kön  Primära IVA-diagnoser Primära IVA-diagnoser  Eftertanke Eftertanke Innehåll Länkning fungerar i bildvisningsläge!

3 SIR:s årsrapport Analyserande rapport  Klicka på ikonen nedan, så öppnas en sammanfattning med reflektioner! –Enkelklick i bildvisningsläge –Dubbelklick i normalläge Innehåll

4 SIR:s årsrapport SIR-medlemmar 2009 Innehåll

5 SIR:s årsrapport I Sverige finns 6 Regioner & 86 IVA-enheter som i årsrapporten presenteras i följande ordning: Norrland 1.Kiruna 2.Gällivare 3.Kalix 4.Sunderby 5.Piteå 6.Skellefteå 7.Lycksele 8.Umeå IVA 9.Umeå TIVA 10.Umeå NIVA 11.Örnsköldsvik 12.Sollefteå 13.Sundsvall 14.Östersund Uppsala Örebro 1.Hudiksvall 2.Bollnäs 3.Gävle 4.Mora 5.Falun 6.Torsby 7.Arvika 8.Karlstad 9.Uppsala CIVA 10.Uppsala TIVA 11.Uppsala NIVA 12.Uppsala BRIVA 13.Västerås 14.Lindesberg 15.Karlskoga 16.Örebro IVA 17.Örebro TIVA 18.Nyköping 19.Eskilstuna Stockholm 1.Norrtälje 2.Danderyd 3.K Solna CIVA 4.K Solna TIVA 5.K Solna NIVA 6.K Solna BIVA 7.K Solna BRIVA 8.St Göran 9.SÖS IVA 10.SÖS MIVA 11.Södertälje 12.Ersta 13.K Huddinge IVA 14.Visby Västra Götaland 1.Skövde 2.Lidköping 3.Uddevalla 4.Trollhättan 5.Alingsås 6.Kungälv 7.SU CIVA 8.SU TIVA 9.SU NIVA 10.SU BIVA 11.SU Östra 12.SU Östra Inf 13.SU Mölndal 14.Borås 15.Varberg Sydöstra 1.Norrköping 2.Linköping IVA 3.Linköping TIVA 4.Linköping NIVA 5.Linköping BRIVA 6.Jönköping 7.Eksjö 8.Värnamo 9.Västervik 10.Kalmar Södra 1.Halmstad 2.Växjö 3.Ljungby 4.Karlskrona IVA 5.Karlskrona TIVA 6.Kristianstad 7.Helsingborg 8.Lund IVA 9.Lund TIVA 10.Lund NIVA 11.Lund BIVA 12.Malmö IVA 13.Malmö Inf 14.Ystad Innehåll

6 Medlemmar Innehåll

7 SIR:s årsrapport Medlemmar Skickar data. Region Norrland (5 st)  Umeå IVA  Örnsköldsviks sjukhus  Sollefteå sjukhus  Sundsvalls sjukhus  Östersunds sjukhus Region Uppsala Örebro (13 st)  Hudiksvalls sjukhus  Gävle länssjukhus  Falu lasarett  Torsby sjukhus  Arvika sjukhus  Karlstad Centralsjukhuset  Västerås Centrallasarett  Lindesberg lasarett  Karlskoga sjukhus  Örebro Universitetssjukhuset IVA  Örebro Universitetssjukhuset TIVA  Nyköpings lasarett  Eskilstuna Mälarsjukhuset Region Stockholm (11 st)  Norrtälje sjukhus  Stockholm Danderyds sjukhus  Stockholm Karolinska Solna CIVA  Stockholm Karolinska Solna TIVA  Stockholm Karolinska Solna NIVA  Stockholm Karolinska Solna BIVA  Stockholm St Görans sjukhus  Stockholm Södersjukhuset, IVA  Stockholm Södersjukhuset, MIVA  Södertälje Sjukhus  Stockholm Karolinska Huddinge IVA Region Sydöstra (9 st)  Norrköping Vrinnevisjukhuset  Linköping Universitetssjukhuset CIVA  Linköping Universitetssjukhuset TIVA  Linköping Universitetssjukhuset NIVA  Jönköping Länssjukhuset Ryhov  Eksjö Höglandssjukhuset  Värnamo sjukhus  Västerviks sjukhus  Kalmar sjukhus Region Västra Götaland (12 st)  Skövde Kärnsjukhuset  Lidköpings sjukhus  Alingsås lasarett  Kungälvs sjukhus  Göteborg SU-Sahlgrenska CIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska TIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska NIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska BIVA  Göteborg SU-Östra  Göteborg SU-Mölndal  Borås lasarett  Varbergs sjukhus Region Södra (8 st)  Halmstad Länssjukhus  Kristianstad Centralsjukhuset  Helsingborgs lasarett  Lund Universitetssjukhuset IVA  Lund Barn & Ungdomssjukhuset BUS  Malmö Allmänna Universitetssjukhuset IVA  Malmö Allmänna Universitetssjukhuset InfIVA  Ystad lasarett 58 st Innehåll

8 SIR:s årsrapport Medlemmar Skickar ej data. Region Norrland (4st)  Kiruna  Gällivare Sjukhus  Luleå/Boden Sunderby sjukhus  Skellefteå lasarett Region Uppsala Örebro (5 st)  Bollnäs  Mora lasarett  Uppsala Akademiska sjukhus CIVA  Uppsala Akademiska sjukhus TIVA  Uppsala Akademiska sjukhus BRIVA Region Stockholm (2 st)  Visby lasarett  Ersta sjukhus 18 st Innehåll Region Sydöstra (1 st)  Linköping Universitetssjukhuset BRIVA Region Västra Götaland (2 st)  Trollhättan  Uddevalla Region Södra (4 st)  Centrallasarettet Växjö  Lasarettet Ljungby  Blekingesjukhuset IVA Karlskrona  Universitetssjukhuset i Lund TIVA

9 SIR:s årsrapport Ej medlemmar Region Norrland (5 st)  Kalix sjukhus  Piteå älvdals sjukhus  Lycksele lasarett  Norrlands Universitetssjukhus TIVA  Norrlands Universitetssjukhus NIVA Region Uppsala Örebro (1 st)  Uppsala Akademiska sjukhus NIVA Region Stockholm (1 st)  Stockholm Karolinska Solna BRIVA Region Västra Götaland (1 st)  Göteborg SU-Östra INFIVA Region Södra (2 st)  Blekingesjukhuset TIVA Karlskrona  Universitetssjukhuset i Lund NIVA 10 st Innehåll

10 SIR:s årsrapport Medlemsutveckling Innehåll

11 SIR:s årsrapport Medlemsutveckling Innehåll

12 SIR:s årsrapport Täckningsgrad 2009 Innehåll

13 SIR:s årsrapport Översiktlig databeskrivning Intensivvård  IVA –Antal vårdtillfällen –Summa vårdtid dagar  TIVA –Antal vårdtillfällen –Summa vårdtid dagar  BIVA –Antal vårdtillfällen –Summa vårdtid dagar Annan vård  Post-op vård –Antal vårdtillfällen –Summa vårdtid dagar  Övrig vård –Antal vårdtillfällen –Summa vårdtid dagar  HIA –Antal vårdtillfällen –Summa vårdtid dagar Innehåll SIR 2009

14 SIR:s årsrapport Vårdtillfällen/-tid per befolkning Stockholm saknar Ersta. Skåne saknar NIVA och TIVA i Lund. Västra Götaland saknar SU Östra Inf. Innehåll

15 Målsättning Innehåll Verksamhetens målsättning

16 SIR:s årsrapport Intensivvård Verksamhetens målsättning  Bästa –medicinska och –omvårdnadsmässiga resultat  till lägsta –personella och –materiella resurs  för samma –typ och –grad av sjukdom  med lägsta möjliga –komplikation Innehåll

17 SIR:s årsrapport Definition Intensivvård  Intensivvård är att förebygga och behandla svikt i ett eller flera organsystem så att fortsatt liv blir meningsfullt ur patientens synvinkel  Med intensivvård avses övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med svåra, ej sällan livshotande, sjukdomar eller skador  Tillståndet ska vara potentiellt reversibelt eller åtgärdbart  Vårdens inriktning skall baseras på patientens aktuella tillstånd, sjukhistoria, uttryckta önskemål och utveckling, samt ett väl utvecklat etiskt förhållningssätt  Intensivvården skall bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet med medicinska och etiska aspekter i förgrunden Innehåll Från: Riktlinjer för svensk intensivvård, , på

18 SIR:s årsrapport Definition Intensivvård  Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats –Postoperativ vård som p.g.a. platsbrist, stängd postoperativ avdelning eller avsaknad av postoperativ avdelning sker på intensivvårdsavdelning är inte intensivvård –Vård på postoperativ avdelning som uppfyller kriterier för intensivvård skall dock klassas som intensivvård  Vårdbehovet på IVA ska inte kunna tillgodoses på lägre vårdnivå  Vården skall aktivt bedrivas dygnet runt med möjlighet till ständig prövning av överenskommen behandlingsstrategi under ledning av intensivvårdsläkare och i nära samarbete med patientansvariga läkare på moderklinikerna Innehåll Från: Riktlinjer för svensk intensivvård, , på

19 Skillnader i vårdresultat ”Voffor e’ det på dette viset”? Innehåll

20 SIR:s årsrapport Orsaker till skillnader  Olika definitioner  Olika kvalitet på indata  Olika ”Case-mix”  Slumpen  Olika kvalitet i vårdkedjan Finns annan förklaring? Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415): Viktigaste budskapet! Innehåll

21 SIR:s årsrapport Olika definitioner  Lyckas vi få svensk intensivvård att genomföra en enhetlig registrering? –Betyder termer och begrepp samma sak för alla? SIR har arbetat med detta sedan starten 2001 och utvecklar ständigt riktlinjerna på SIR:s hemsida för att minska möjligheterna till olika tolkningar. Arbetet redovisas kontinuerligt på SIR:s hemsida (http://www.icuregswe.org).http://www.icuregswe.org  Exempel på problemområden: –Definition av Vårdtillfällets start kontra Ankomsttid –Vårdtillfälle = Sammanhållen vårdperiod på samma IVA-enhet som uppfyller kraven för intensivvård som inte bryts av administrativa rutiner som byte av bak-/hemavdelning (klinik) eller vård över årsskifte. –Opererad eller ej (olika definitioner i olika riskjusteringsmodeller) 1 Innehåll

22 SIR:s årsrapport Olika kvalitet på indata  Ledning, kultur och systematik på avdelningen –God kvalitet på data är en grundbult, som ledningen utgår från –God datakvalitet måste prioriteras - annars risk för fel i tolkningar/beslut –Kvalitetsuppföljning är en naturlig del av arbetet  Är IT-systemet ”anpassat” till IVA:s önskemål om datafångst, definition av vårdtillfälle & utrapportbilder? –Om ej  risk för felaktigheter och merarbete!  Finns internkontroll av data på avdelningen?  SIR:s valideringsprogram: –Ambitionen hos respektive avdelning ger man uttryck för genom inställningarna ”Registrerar alltid”, ”Registrerar sporadiskt” eller ”Registrerar aldrig” för olika parametrar. Detta kan SIR ta hänsyn till i valet om hur man skall presentera utdata. 2 Innehåll

23 SIR:s årsrapport Olika patientkarakteristika 3 Innehåll Vi behöver beskriva våra patienters karakteristika på ett objektivt sätt

24 SIR:s årsrapport Vad menar SIR med ”case-mix”?  Ålder & Kön  Vårdtyp: Intensivvård med –Planerad vs oplanerad inläggning –Opererad vs ej opererad –Elektiv vs akut operation  Typ av sjukdom –Intagningsorsak –Primär IVA-diagnos  Sjukdomens svårighetsgrad –Svensk APACHE, SAPS3, PIM2 eller IVA-Higgins –Svensk riskjusterad mortalitet Patientkarakteristika 3 Innehåll

25 SIR:s årsrapport Slumpen  Årsrapporten från SIR fokuserar på beskrivande data. Slumpens möjliga storlek är långt ifrån alltid beskriven. –Vi har inga konfidensintervall i våra VLAD-diagram –Endast i mindre omfattning ges spridningsmått  Årsrapportens syfte är att beskriva och stimulera medlemmarnas arbete att själv granska sina resultat, hitta andra att jämföra sig med och att söka de reella orsakerna som kan finnas bakom upplevda skillnader i resultat.  Statistiska analyser i årsrapporterna görs i den analyserande delen i utvalda fall. Stor försiktighet bör gälla vid tolkning av alla data som presenteras i denna årsrapport om man inte fördjupar analysen ytterligare. 4 Innehåll

26 SIR:s årsrapport Olika kvalitet i klinisk vård  Om –Definitioner av termer & begrepp och –Kvalitet på inskickade data är av god kvalitet och jämförbara och –Patientkarakteristika är jämförbara och –Slumpens möjliga inverkan är redovisad, Så beror skillnader på –Olika kvalitet i klinisk vård 5 Innehåll

27 SIR:s årsrapport Intern granskning av data - IVA  3-5 % av alla vtf väljs slumpmässigt ut för granskning –c:a 2 vårdtillfällen per månad  Följande variabler kontrolleras –Vårdtyp –Opererad status –APACHE/SAPS3/PIM2/IVA-Higgins –Primär IVA-diagnos –Komplikationer –VTS eller NEMS –Avstå/avbryta –Avlidna IVA (DAL/DAS) Processindikator IVA-enhetens egen internkontroll av data DAL Donationsansvarig läkare; DAS Donationsansvarig sjuksköterska Innehåll

28 SIR:s årsrapport Internkontroll av data till SIR  SIR:s valideringsprogram –Nivå 1-kommentarer Rör den tekniska utformningen respektive identiteter Omöjliggör insändande –Nivå 2-kommentarer Påpekande som strider mot SIR:s rekommendation Dessa kan ignoreras –Nivå 3-kommentarer Innehåller kombinationer av data som uppfattas ologiska Dessa kan ignoreras Relaterat till grupper av patienter Processindikator Innehåll

29 SIR:s årsrapport Internkontroll av data till SIR  SIR:s valideringsprogram –En hjälp till att hitta felregistreringar eller okunskap hos användarna –En hjälp att se ofullständiga rutiner för exempelvis vårdtyngdsregistreringar –En hjälp till att hitta brister som förvanskar eller försvårar tolkningen i det lokala IT- stödet Relaterat till grupper av patienter Processindikator Innehåll

30 Översiktlig presentation av kvalitetsindikatorerna Innehåll

31 SIR:s årsrapport Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorerna Innehåll

32 SIR:s årsrapport Region Norrland Innehåll

33 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro Innehåll

34 SIR:s årsrapport Region Stockholm Innehåll

35 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Innehåll

36 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Innehåll

37 SIR:s årsrapport Region Södra Innehåll

38 SIR:s årsrapport Rapportering av data till SIR  Före rapportering av data till SIR görs en validering av data lokalt på den egna enheten  Validering sker via SIR:s valideringsprogram*  Den egna enheten bestämmer själv till vilken nivå olika parametrar ska valideras dvs. olika nivåer kan sättas för t ex diagnos-, åtgärds-, komplikations-, vårdtyngdsregistrering osv..  För att data ska kunna rapporteras krävs dock minst att SIR:s Grunddataset är uppfyllt. * Dataprogram för validering av intensivvårdsdata enligt SIR:s riktlinjer. Innehåll

39 SIR:s årsrapport Rapportering av data till SIR  3 olika valideringsnivåer i valideringsprogrammet –Rapporterar alltid Enheten registrerar alltid den här parametern för varje aktuellt vårdtillfälle. Data presenteras i SIR:s rapporter. –Rapporterar sporadiskt Enheten registrerar den här parametern sporadiskt. Bör endast användas tidsbegränsat t.ex. vid införande av nya parametrar. Data kommer framöver inte att presenteras i SIR:s rapporter. –Rapporterar inte Enheten registrerar inte alls aktuell parameter. Årsrapporten 2009 innehåller endast data med nivån Registrerar alltid Innehåll

40 SIR:s årsrapport Eftertanke  I årsrapporten för 2009 följs nationella målnivåer angivna för respektive kvalitetsindikator exakt enligt SIR:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård från  Erfarenheten är redan att målnivåer löpande behöver revision och att SIR behöver förbättra nuvarande ordning med en exakt målnivå i dokumentet som endast kan förändras av årsmötet och annars ligger oförändrad år från år  Översyn och förslag till annan process presenteras på årsmötet i mars 2011 Innehåll

41 SIR:s kvalitetsindikatorer Innehåll

42 SIR:s årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll

43 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Kvalitetsindikator 1 Innehåll

44 SIR:s årsrapport Uppföljning efter intensivvård  SIR rekommenderar uppföljning efter intensivvård för: –Patienter ≥ 16 år –Patienter med vårdtid ≥ 96 timmar d.v.s. 4 vårddygn  Uppföljning rekommenderas vid: –2 månader efter utskrivning och –6 månader efter utskrivning samt –12 månader efter utskrivning  Uppföljning rekommenderas enligt SIR:s riktlinjer –Inklusive uppföljning enligt SF36 (Hälsoenkät för att mäta självrapporterad fysisk och psykisk hälsa) Kvalitetsindikator 1 Innehåll

45 SIR:s årsrapport Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Målsättningen är att andelen uppföljda patienter enligt urvalskriterier bör vara > 70 % Innehåll Kvalitetsindikator 1

46 SIR:s årsrapport Uppföljning efter intensivvård Innehåll Kvalitetsindikator 1

47 SIR:s årsrapport Funktionsnivå före och efter IVA Innehåll Kvalitetsindikator 1

48 SIR:s årsrapport Hälsorelaterad livskvalitet - SF36 Innehåll * Referensgrupp (ålders och könsmatchad) från drygt 6000 individer (16-75 år) i samhället (Ekberg K. Östgötens hälsa och miljö. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum, Landstinget i Östergötland, 2000) Vid kompletta uppföljningar 2, 6 och 12 mån (N=62) Kvalitetsindikator 1

49 SIR:s årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll

50 Svensk riskjusterad mortalitet 1.Nyckeltal 2.VLAD Variable Life Adjusted Display Kvalitetsindikator 2 Innehåll

51 SIR:s årsrapport Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Målsättning för SMR APACHE under definierad tidsperiod: –< 0,65 (< Percentil 33 för SMR APACHE under 2007) –År 2007 har valts som referens med hänsyn till de kvalitets- förbättringar i registreringsarbetet som gjorts sedan SIR:s tillkomst  Målsättning för SMR SAPS3/PIM2 under definierad tidsperiod: –< 1,0  Alternativt: –5 procents förbättring jämfört enhetens egna värde föregående år Innehåll Kvalitetsindikator 2

52 Nyckeltal Innehåll Kvalitetsindikator 2

53 SIR:s årsrapport Hur många använder vad? Modell  SAPS3  APACHE  PIM2 –IVA –BIVA  IVA-Higgins Innehåll Kvalitetsindikator 2 Antal IVA-enheter

54 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal”  APACHE-poäng –Medelvärde  Bortfall i APACHE-registrering –Fel Intagningsorsak kontra Opereradstatus –Opereradstatus saknas –Okänd ålder –Orealistisk poäng enl. ålder –Rapp. "Ej fullständig” av IVA-enheten själv Mål: < 10%  Innehåll Kvalitetsindikator 2

55 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal”  SAPS-poäng –Medelvärde  Komplett SAPS3-registrering –Inga saknade värden i Box III –Alla registreringar redovisas emellertid –Begreppet ”bortfall” tillämpas ej  Innehåll Kvalitetsindikator 2

56 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal”  EMR (Estimerad Mortalitets Risk) Summa EMR enl APACHE / Antal vårdtillfällen  OMR (Observerad Mortalitets Rat) Observerade mortaliteten < 30 dag vid SPAR-uppföljning dividerat med antal vårdtillfällen  SMR (Standardiserad Mortalitets Rat) SMR = OMR / EMR. Bedömning: <1: Bättre jämfört riskjustering =1: Samma som jämfört riskjustering >1: Sämre jämfört riskjustering  Innehåll Kvalitetsindikator 2

57 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal”  NNT/NNH (Numbers Needed to Treat/Harm) NNT = 1/ARR, där ARR = Absolute Risk Reduction = Sum. EMR - Sum. OMR  Regressionskoefficient Anger lutningen på regressionslinjen Gjort på diagram med konsekutiva vårdtillfällen  Innehåll Kvalitetsindikator 2

58 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” APACHE: Stockholm Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning! Kvalitetsindikator 2 ≥ 0,65 (Percentil 33 för SMR APACHE under 2007)

59 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” APACHE: Sydöstra Innehåll Kvalitetsindikator 2 > 10% bortfall  Osäker bedömning! ≥ 0,65 (Percentil 33 för SMR APACHE under 2007)

60 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” APACHE: Västra Götaland Innehåll Kvalitetsindikator 2 > 10% bortfall  Osäker bedömning! ≥ 0,65 (Percentil 33 för SMR APACHE under 2007)

61 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” SAPS3 Innehåll Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! Kvalitetsindikator 2 ≥ 1,0 för SMR SAPS3

62 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” SAPS3 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR SAPS3

63 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” SAPS3 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR SAPS3

64 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” SAPS3 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR SAPS3

65 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” SAPS3 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR SAPS3

66 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” SAPS3 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR SAPS3

67 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” PIM2 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR PIM2

68 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” PIM2 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR PIM2

69 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” PIM2 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR PIM2

70 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” PIM2 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR PIM2

71 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” PIM2 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR PIM2

72 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” PIM2 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR PIM2

73 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” – Kön, vuxna Se VLAD-diagram Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning! Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tab ovan! Kvalitetsindikator 2

74 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” – Kön, barn Se VLAD-diagram Innehåll Kvalitetsindikator 2

75 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” – Åldersgrupper vuxna Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning! Se VLAD-diagram Kvalitetsindikator 2

76 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” – Åldersgrupper vuxna Innehåll Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III Se VLAD-diagram Kvalitetsindikator 2

77 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” – Åldersgrupper barn Innehåll Se VLAD-diagram Kvalitetsindikator 2

78 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” - Nyckel & Viktig diagnos Se VLAD diagram Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning! Kvalitetsindikator 2

79 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” - Nyckel & Viktig diagnos Se VLAD diagram Innehåll Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III Kvalitetsindikator 2

80 VLAD Variable Life Adjusted Diagram Innehåll

81 SIR:s årsrapport Variable Life Adjusted Display, VLAD  Förväntad risk att avlida under sjukhus- vistelsen, beräknas enl –APACHE/SAPS3 EMR 30dgr –PIM2 IVA-mortalitet  Uttryck denna risk i antal liv –Ex 5% förväntad risk är 0,05 ”liv” 65% förväntad risk är 0,65 ”liv” Innehåll

82 SIR:s årsrapport Variable Life Adjusted Display, VLAD  Om patienten överlever  ≥ 30 dagar för APACHE/SAPS3 eller  Intensivvårdstillfället för PIM2 + 0,05 i ”vunna liv” + 0,65 i ”vunna liv”  Om patienten avlider  ≥ 30 dagar för APACHE/SAPS3 eller  Intensivvårdstillfället för PIM2 0,05-1 = - 0,95 i ”förlorade liv” 0,65-1 = - 0,35 i ”förlorade liv” Innehåll Ex

83 SIR:s årsrapport VLAD tekniken  Kumulativ kurva av konsekutiva vårdtillfällen  Tolkning –Positivt kumulativt utfall Vunna liv jämfört riskjusteringen –Negativt kumulativt utfall Förlorade liv jämfört riskjusteringen Innehåll

84 SIR:s årsrapport Urvalskriterier VLAD 2009  Intensivvård – vårdtillfällen  Uppföljningsbar i SPAR – vårdtillfällen Innehåll SPAR Statens personadressregister

85 VLAD – Hela Riket Innehåll

86 SIR:s årsrapport Kön, SAPS3 - VLAD Innehåll

87 SIR:s årsrapport Kön, APACHE - VLAD Innehåll

88 SIR:s årsrapport Ålder, SAPS3 - VLAD Innehåll

89 SIR:s årsrapport Ålder, APACHE - VLAD Innehåll

90 SIR:s årsrapport Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

91 SIR:s årsrapport Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

92 SIR:s årsrapport Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

93 SIR:s årsrapport Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

94 SIR:s årsrapport Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

95 SIR:s årsrapport VLAD för egna enheten?  Kön  Åldersgrupper  Nyckeldiagnoser  Viktiga diagnoser Gå till: och gör dina egna urval! Innehåll

96 54 VLAD-kurvor i två bilder - med två olika system - för vårdtillfällen Innehåll

97 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

98 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

99 SIR:s årsrapport VLAD 2009 & 2008 Konsekutiva vårdtillfällen Brutna serier vid 500 vtf SAPS3 Innehåll

100 SIR:s årsrapport VLAD 2009 & 2008 Konsekutiva vårdtillfällen Brutna serier vid 500 vtf APACHE Innehåll

101 VLAD-diagram per IVA-enhet Innehåll

102 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Kiruna 2.Gällivare 3.Kalix 4.Sunderby 5.Piteå Region Norrland 6.Skellefteå 7.Lycksele 8.Umeå IVA 9.Umeå TIVA 10.Umeå NIVA 11.Örnsköldsvik 12.Sollefteå 13.Sundsvall 14.Östersund Innehåll

103 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

104 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

105 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

106 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

107 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

108 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

109 1.Hudiksvall 2.Bollnäs 3.Gävle 4.Mora 5.Falun 6.Torsby 7.Arvika 8.Karlstad 9.Uppsala CIVA 10.Uppsala TIVA 11.Uppsala NIVA 12.Uppsala BRIVA Region Uppsala Örebro 14.Västerås 15.Lindesberg 16.Karlskoga 17.Örebro IVA 18.Örebro TIVA 19.Nyköping 20.Eskilstuna Innehåll Variable Life Adjusted Display, VLAD

110 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

111 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

112 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

113 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

114 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

115 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

116 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

117 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

118 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

119 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

120 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

121 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

122 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

123 1.Norrtälje 2.Danderyd 3.K Solna CIVA 4.K Solna TIVA 5.K Solna NIVA 6.K Solna BIVA 7.K Solna BRIVA 8.St Göran 9.SÖS IVA 10.SÖS MIVA Region Stockholm 11.Södertälje 12.Ersta 13.K Huddinge IVA 14.Visby Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

124 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

125 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

126 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

127 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

128 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

129 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

130 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

131 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

132 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

133 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

134 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

135 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

136 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Norrköping 2.Linköping IVA 3.Linköping TIVA 4.Linköping NIVA 5.Linköping BRIVA 6.Jönköping 7.Eksjö 8.Värnamo 9.Västervik 10.Kalmar Region Sydöstra Innehåll

137 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

138 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

139 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

140 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

141 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

142 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

143 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

144 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

145 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

146 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

147 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

148 7.SU CIVA 8.SU TIVA 9.SU NIVA 10.SU BIVA 11.SU Östra 12.SU Östra Inf 13.SU Mölndal 1.Skövde 2.Lidköping 3.Uddevalla 4.Trollhättan 5.Alingsås 6.Kungälv Region Västra Götaland 14.Borås 15.Varberg Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

149 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

150 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

151 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

152 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

153 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

154 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

155 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

156 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

157 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

158 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

159 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

160 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

161 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

162 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

163 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Halmstad 2.Växjö 3.Ljungby 4.Karlskrona IVA 5.Karlskrona TIVA Region Södra 6.Kristianstad 7.Helsingborg 8.Lund IVA 9.Lund TIVA 10.Lund NIVA 11.Lund BIVA 12.Malmö IVA 13.Malmö Inf 14.Ystad Innehåll

164 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

165 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

166 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

167 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

168 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

169 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

170 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

171 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

172 VLAD för Barn på BIVA & IVA Innehåll

173 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

174 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

175 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

176 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

177 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

178 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

179 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

180 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

181 VLAD TIVA Innehåll

182 SIR:s årsrapport Kommentarer TIVA  IVA-Higgins scoren rekalibrerades i en svensk adapterad version med primära vårdtillfälle mellan 2008 och 2009 efter en hjärtoperation (”developmental dataset”).  uppföljningsbara patienter för 2009 (”validation data set”) utgjorde alltså en delpopulation av utvecklingsgruppen.  Diskrimineringsförmågan var inte mer än 0,74 (aROC), vilket inte kan betraktas som bättre än acceptabelt.  ”Standardized mortality rations” (SMR) för deltagande kliniker måste därför betraktas med största försiktighet –konfidensintervallet är stort! Innehåll

183 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

184 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

185 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

186 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

187 SIR:s årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll

188 Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA K1 Kvalitetsindikator 3 Innehåll

189 SIR:s årsrapport Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Andelen vårdtillfällen med bakteriell multiresistens bör smittisoleras i 100 %  Beräkning av andelen vårdtillfällen med smittisolering: –Täljare: Antal vårdtillfällen med bakteriell multiresistens och smittisolering (DV091) någon gång under någon del av vårdtiden på IVA –Nämnare: Antal vårdtillfällen med bakteriell multiresistens Innehåll Kvalitetsindikator 3

190 SIR:s årsrapport Region Norrland Innehåll Kvalitetsindikator 3 Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Antal K1Antal registrerade K1 Isoleringar Antal K1 med smittisolering

191 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro Innehåll Kvalitetsindikator 3 Antal K1Antal registrerade K1 Isoleringar Antal K1 med smittisolering Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades

192 SIR:s årsrapport Region Stockholm Innehåll Kvalitetsindikator 3 Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Antal K1Antal registrerade K1 Isoleringar Antal K1 med smittisolering

193 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Innehåll Kvalitetsindikator 3 Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Antal K1Antal registrerade K1 Isoleringar Antal K1 med smittisolering

194 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Innehåll Kvalitetsindikator 3 Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Antal K1Antal registrerade K1 Isoleringar Antal K1 med smittisolering

195 SIR:s årsrapport Region Södra Innehåll Kvalitetsindikator 3 Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Antal K1Antal registrerade K1 Isoleringar Antal K1 med smittisolering

196 SIR:s årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll

197 Ventilator-associerad pneumoni VAP K201 K202 Kvalitetsindikator 4 Innehåll

198 SIR:s årsrapport Hur har data tagits fram?  Selektionskriterier: –Vårdtyp IVA, TIVA och BIVA –Valideringsnivå registrerar alltid, för både ventilatorbehandling och komplikationer –Tillfällen med Invasiva ventilatorbehandlingstillfällen ≥ 48 timmar –Antal registrerade K201 och K202 –Antal åtgärder invasiv ventilatorbehandling > 48 timmar & summa invasiv ventilatortid (inkluderande även de 48 första IVB tim.) –VAP uttrycks som antal/ ventilatortimmar Innehåll Kvalitetsindikator 4

199 SIR:s årsrapport Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  En rimlig målsättning är –≤ 8 VAP/ ventilatortimmar, eller –≤ 20 VAP/1 000 ventilatordygn (omvandling av ovanstående)  Incidensen avser –summan av verifierad och misstänkt VAP (K201 + K202) Innehåll Kvalitetsindikator 5

200 SIR:s årsrapport Region Norrland Innehåll Kvalitetsindikator 4 > 8 VAP/ ventilatortimmar

201 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro Innehåll Kvalitetsindikator 4 > 8 VAP/ ventilatortimmar

202 SIR:s årsrapport Region Stockholm Innehåll Kvalitetsindikator 4 > 8 VAP/ ventilatortimmar

203 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Innehåll Kvalitetsindikator 4 > 8 VAP/ ventilatortimmar

204 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Innehåll Kvalitetsindikator 4 > 8 VAP/ ventilatortimmar

205 SIR:s årsrapport Region Södra Innehåll > 8 VAP/ ventilatortimmar Kvalitetsindikator 4

206 SIR:s årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll

207 Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Kvalitetsindikator 5 Innehåll

208 SIR:s årsrapport Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Nationell norm saknas  Målnivå får utformas i framtiden med hänsyn till utfallet av t.ex. vårdtider, morbiditet och mortalitet hos dessa patienter Innehåll Kvalitetsindikator 5

209 SIR:s årsrapport Riket Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

210 SIR:s årsrapport Region Norrland Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

211 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

212 SIR:s årsrapport Region Stockholm Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

213 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

214 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

215 SIR:s årsrapport Region Södra Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

216 SIR:s årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll

217 Oplanerad återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar K10 Kvalitetsindikator 6 Innehåll

218 SIR:s årsrapport Termer och begrepp  Definition av ”indexvårdtillfälle” –Första vårdtillfället av vårdtyp IVA, TIVA och BIVA för en patient under definierad tidsperiod för definierad IVA  Definition av ”återinvårdtillfälle” –Första vårdtillfället efter ”index vårdtillfället” Innehåll Kvalitetsindikator 6

219 SIR:s årsrapport Återinläggning ≤ 72 tim  Täljaren – följande 3 krav: 1.Återinläggning Första vårdtillfället efter ”index vårdtillfället”, där tiden mellan utskrivning från ”index vårdtillfället” och återin vårdtillfällets start är ≤ 72 tim 2.Till samma IVA-enhet 3.Oplanerad inläggning  Nämnaren – följande 2 krav: 1.Totala antalet ”index vårdtillfällen” 2.Patienten är utskriven levande från IVA  Bortfall Patienter som inte kan mortalitetsuppföljas i SPAR Innehåll Kvalitetsindikator 6

220 SIR:s årsrapport Återinläggning IVA Patienter vs vårdtillfällen  patienter med vårdtillfällen patienter med 1 vårdtillfälle under patienter med 2 vårdtillfällen under patienter med 3 vårdtillfällen under patienter med > 3 vårdtillfällen under 2009 Innehåll Vårdtyp IVA, BIVA & TIVA

221 SIR:s årsrapport Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Målsättningen är < 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar –Denna målnivå motsvarar percentil 33 under 2008  Gäller –Vårdtyp IVA, BIVA & TIVA Innehåll Kvalitetsindikator 6

222 SIR:s årsrapport Region Norrland Innehåll ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under Kvalitetsindikator 6

223 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro Innehåll ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under Kvalitetsindikator 6

224 SIR:s årsrapport Region Stockholm Innehåll ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under Kvalitetsindikator 6

225 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Innehåll ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under Kvalitetsindikator 6

226 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Innehåll ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under Kvalitetsindikator 6

227 SIR:s årsrapport Region Södra Innehåll ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under Kvalitetsindikator 6

228 SIR:s årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll

229 Avlidna på IVA uppföljning Kvalitetsindikator 7 Innehåll

230 SIR:s årsrapport Avlidna i Sverige 2009  Avlidna i Sverige  Avlidna på IVA –IVA: ej SIR-medlem –IVA: SIR-medlem Inga övriga intensivvårdsdata Övriga intensivvårdsdata finns 80 IVA-enheter Antal avlidna 7 IVA-enheter 15 IVA-enheter 58 IVA-enheter Innehåll

231 SIR:s årsrapport Antal avlidna på IVA och organdonatorer

232 SIR:s årsrapport Antal avlidna per månad i Sverige 2009

233 SIR:s årsrapport Antal medverkande IVA-enheter Region  Norrland  Uppsala Örebro  Stockholm  Sydöstra  Västra Götaland  Södra Data till SIR protokoll Innehåll

234 SIR:s årsrapport Täckningsgraden i redovisningen  IVA enheter som var SIR-medlem 2009 –58 st som även skickat övrig data till SIR st protokoll med 96 st organdonatorer –14 st som ej skickat övriga data till SIR 510 st protokoll med 18 st organdonatorer  IVA enheter som ej var SIR-medlem 2009 –7 st som skickat data till SIR 139 st protokoll med 15 st organdonationer –U-a NIVA 3 st & L-d NIVA 12 st donatorer Innehåll

235 SIR:s årsrapport Målsättning enl. nationella kvalitetsindikatorer  Alla avlidna på IVA med vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA ska registreras enligt protokoll  Alla protokoll för avlidna på IVA ska vara granskade av DAL/DAS Innehåll Kvalitetsindikator 7

236 SIR:s årsrapport Region Norrland Innehåll Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR.SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Kvalitetsindikator 7

237 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro Innehåll Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR.SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Kvalitetsindikator 7

238 SIR:s årsrapport Region Stockholm Innehåll Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR.SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Kvalitetsindikator 7

239 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Innehåll Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR.SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Kvalitetsindikator 7

240 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Innehåll Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR.SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Kvalitetsindikator 7

241 SIR:s årsrapport Region Södra Innehåll Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR.SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Kvalitetsindikator 7

242 Fem flöden Innehåll

243 SIR:s årsrapport Fem flöden 1.Hjärnskada: nej och IVB: nej. 2.Hjärnskada: nej och IVB: ja. 3.Hjärnskada: ja och IVB: nej. 4.Hjärnskada: ja och IVB: ja. Indirekta kriterier. 5.Hjärnskada: ja och IVB: ja. Direkta kriterier. a.Ej möjlig donator. b.Möjlig donator. Innehåll

244 SIR:s årsrapport Flödesorienterad rapport Svår nytillkommen hjärnskada? NejJa IVB? Ja Nej Dir kritIndir krit Flöde 1 Indir krit Flöde 2 Indir krit Flöde 3 Indir krit Flöde 4Flöde 5 21% 50% 3%19%7% Q7 Innehåll

245 Översiktlig beskrivning Innehåll

246 SIR:s årsrapport Översikt Antal avlidna individer IVA Ja 27% av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 29% av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): 248 Direkta 7,3% av avlidna Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Ja Nej2 394 Nej88 Indirekta653 Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 404 Ja2 979 Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation? Nej 40 Ja208 6,1% av avlidna Genomfördes organdonation? Nej 79 Ja129 3,9% av avlidna 88% av avlidna Innehåll 80 IVA-enheter i Sverige 2009

247 Flöde 1 Hjärnskada: nej och IVB: nej Indirekta kriterier Svår nytillkommen hjärnskada? Nej IVB? Nej Indir krit Innehåll 21%

248 SIR:s årsrapport Flöde 1 – Hjärnskada: nej och IVB: nej Antal avlidna individer IVA3 383 Nej % av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? Nej % av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta % av avlidna Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 102 Ja603 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Ej svår, nytillkommen hjärnskada och Ej invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. 86% Innehåll

249 Flöde 2 Hjärnskada: nej och IVB: ja Indirekta kriterier Svår nytillkommen hjärnskada? Nej IVB? Ja Indir krit Innehåll 50%

250 SIR:s årsrapport Flöde 2 – Hjärnskada: nej och IVB: ja Antal avlidna individer IVA3 383 Nej % av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 50% av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta % av avlidna Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 208 Ja1 481 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Ej svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. 88% Ja1 689 Innehåll

251 Flöde 3 Hjärnskada: ja och IVB: nej Indirekta kriterier Svår nytillkommen hjärnskada? Ja IVB? Nej Indir krit Innehåll 3%

252 SIR:s årsrapport Vilken/-a var orsaken/-erna? Flöde 3 – Hjärnskada: ja och IVB: nej Antal avlidna individer IVA3 383 Nej88 3% av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 29% av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta 88 3% av avlidna Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 7 Ja81 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Svår, nytillkommen hjärnskada och Ej invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. 92% Ja989 Varför kunde dödsfallet inte konstateras med direkta kriterier? Innehåll

253 Flöde 4 Hjärnskada: ja och IVB: ja. Indirekta kriterier. Svår nytillkommen hjärnskada? Ja IVB? Ja Indir krit Innehåll 19%

254 SIR:s årsrapport Vilken/-a var orsaken/-erna? Flöde 4 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Antal avlidna individer IVA3 383 Ja901 27% av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 29% av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta % av avlidna Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 64 Ja589 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. 90% Ja989 Varför kunde dödsfallet inte konstateras med direkta kriterier? Innehåll

255 SIR:s årsrapport Flöde 4c – Hjärnskada: ja och IVB: ja Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta % av avlidna Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. Varför kunde dödsfallet inte konstateras med direkta kriterier? * Avbruten behandling343 Avstår från behandling116 Med olämplig som donator184 Ej återställd hjärtverksamhet119 Donator ej uppmärksammad2 Avlidne neg till donation15 Ej tillgång t radiolog. diagnostik1 Ej tillgång t komp f klin. diagn.0 Tot hjärninfarkt misstänktes ej276 Flerval! Innehåll * Kvalitetsgranskning av 40 IVA enheter under 2009 av Donationsrådet Flöde 4 Bild 232

256 Flöde 5 Hjärnskada: ja och IVB: ja. Direkta kriterier. Svår nytillkommen hjärnskada? Ja IVB? Ja Dir krit Innehåll 7%

257 SIR:s årsrapport Vilken/-a var orsaken/-erna? Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Antal avlidna individer IVA3 383 Ja901 27% av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 29% av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Direkta 248 7,3% av avlidna Togs kontakt med transplantationskoordinator? Nej 48 Ja200 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Ja989 Innehåll

258 SIR:s årsrapport Ej möjlig organdonatorMöjlig organdonator Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Direkta 248 7,3% av avlidna Togs kontakt med transplantationskoordinator? Nej 48 Ja200 Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Förelåg kontraindikation mot organdonation? Ja20Nej180Ja20Nej28 Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation? Nej 40 Ja208 6,1% av avlidna Innehåll

259 SIR:s årsrapport Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Direkta 248 7,3% av avlidna Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Klinisk neurologisk undersökning enbart171 Fyrkärlsangiografi enbart14 Klinisk neurologisk undersökning och fyrkärlsangiografi 63 Innehåll 70% av fallen 6% av fallen 25% av fallen

260 SIR:s årsrapport Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Ej möjlig donator. Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation? Nej 40 16% av avlidna med direkta kriterier Medicinska skäl36 Rättsmedicinska skäl4 Beslutades/planerades organdonation? Nej 40 Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 6 Ja34 85% Ej möjlig organdonator Innehåll

261 SIR:s årsrapport Möjlig organdonator Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Möjlig donator. Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation? Ja208 6,1% av avlidna Avlidnes inställning Känd Okänd Positiv59 Negativ29 Dokumentationssätt: Muntligt67 Skriftligt3 Donationsregistret25 Förmodat samtycke75 Vetorätt42 Närstående saknades0 Närstående ej informerade1 Närstående oense2 Avlidne ej identifierad0 Innehåll

262 SIR:s årsrapport Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Möjlig donator. Avlidnes inställning Känd Okänd Positiv59 Förmodat samtycke75 Beslutades / Planerades organdonation? Genomfördes organdonation? Nej 0 Ja134 Nej 5 Ja129 3,8% av avlidna Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 17 Ja191 92% Innehåll

263 SIR:s årsrapport Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Möjlig donator. Cirkulationskollaps hos den avlidne2 Rättsmedicinskt veto0 Närstående ändrade sig till ett veto0 Organisatoriska orsaker1 Nyupptäckta/nytillkommna medicinska orsaker hos avlidne 1 Genomfördes organdonation? Nej 5 Mottagare saknades1 Innehåll

264 SIR:s årsrapport Möjlig organdonator - Definition  Möjlig organdonator är –Intensivvårdspatient med –Invasiv ventilatorbehandling och –Diagnostiserad total hjärninfarkt och –Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation Innehåll

265 SIR:s årsrapport Ålder & Kön 80 IVA-enheter under 2009 Innehåll

266 SIR:s årsrapport Vårdtid avlidna 58 IVA-enheter (SIR-medl som skickar vårddata) under 2009 Innehåll

267 SIR:s årsrapport Primär IVA diagnos: direkta kriterier  Intrakraniell blödning / infarkt  Hjärtstopp  Hjärnkompression / hjärnödem  Trauma  Varia Innehåll 80 IVA-enheter under % 13% 20% 11% 34 st olika diagnoser bakom nedanstående gruppering

268 SIR:s årsrapport Primär IVA diagnos: organdonatorer  Intrakraniell blödning / infarkt  Hjärtstopp  Hjärnkompression / hjärnödem  Trauma  Varia Innehåll 80 IVA-enheter under % 9% 18% 14% 9% 26 st olika diagnoser bakom nedanstående gruppering

269 SIR:s årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll

270 Nattlig utskrivning från IVA Kvalitetsindikator 8 Innehåll

271 SIR:s årsrapport Hur har data valts ut?  Inskrivna under 2009  Vårdtyp IVA, BIVA eller TIVA  Utskriven levande från IVA  Uppföljningsbar i SPAR (Statens personadressregister)  Ej utskriven till annan IVA  Nattlig utskrivning definierat som –22:00-06:59 Innehåll Kvalitetsindikator 8

272 SIR:s årsrapport Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  < 5,5 % –motsvarande percentil 33 under 2007 Innehåll Kvalitetsindikator 8

273 SIR:s årsrapport Region Norrland Innehåll ≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under Kvalitetsindikator 8

274 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro Innehåll ≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under Kvalitetsindikator 8

275 SIR:s årsrapport Region Stockholm Innehåll ≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under Kvalitetsindikator 8

276 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Innehåll ≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under Kvalitetsindikator 8

277 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Innehåll ≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under Kvalitetsindikator 8

278 SIR:s årsrapport Region Södra Innehåll ≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under Kvalitetsindikator 8

279 SIR:s årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll

280 Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Kvalitetsindikator 9 Innehåll

281 SIR:s årsrapport Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Alla vårdtillfällen ska ha dokumenterad behandlingsstrategi Innehåll Kvalitetsindikator 9

282 SIR:s årsrapport Behandlingsstrategi på IVA  36 IVA-enheter – vårdtillfällen med vårdtyp IVA, BIVA eller TIVA Registrerar alltid  10 IVA-enheter –5 111 vårdtillfällen med vårdtyp IVA eller BIVA Registrerar sporadiskt  13 IVA-enheter –9 376 vårdtillfällen med vårdtyp IVA, BIVA eller TIVA Registrerar aldrig Innehåll Kvalitetsindikator 9

283 SIR:s årsrapport Region Norrland Kvalitetsindikator 9 Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll

284 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro Kvalitetsindikator 9 Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll

285 SIR:s årsrapport Region Stockholm Kvalitetsindikator 9 Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll

286 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Kvalitetsindikator 9 Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll

287 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Kvalitetsindikator 9 Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll

288 SIR:s årsrapport Region Södra Kvalitetsindikator 9 Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll

289 SIR:s årsrapport Andel av vårdtillfällen med beslut om vårdbegränsning Kvalitetsindikator 9 Innehåll

290 SIR:s årsrapport Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll

291 SIR:s årsrapport Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll

292 SIR:s årsrapport Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll

293 SIR:s årsrapport Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll

294 SIR:s årsrapport Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll

295 SIR:s årsrapport Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll

296 SIR:s årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll

297 Beläggning på IVA Kvalitetsindikator 10 Innehåll

298 SIR:s årsrapport Hur är siffrorna framtagna?  "Beläggning” –Varje timme vid minut "33", räknas antalet inskrivna patienter, vid varje IVA/NIVA/TIVA/BIVA enhet. –Totalt "kontrolltimmar"! –Valet av minut "33": Godtyckligt valt, men medvetet att ej ha med "0" el "5", då dessa är de oftast förekommande minutvalen vid in-/utskrivning. Innehåll

299 SIR:s årsrapport Hur är siffrorna framtagna? Innehåll

300 SIR:s årsrapport Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Nationell norm saknas  Samband finns mellan beläggningsgrad och täckningsgrad och är beroende av lokal organisation av intensivvård Innehåll Kvalitetsindikator 10

301 SIR:s årsrapport BIVA-enheters kumulativa beläggning Innehåll Kvalitetsindikator 10

302 SIR:s årsrapport TIVA-enheters kumulativa beläggning Innehåll Kvalitetsindikator 10

303 SIR:s årsrapport IVA-enheters kumulativa beläggning Innehåll Kvalitetsindikator 10

304 SIR:s årsrapport Region Norrland Innehåll Kvalitetsindikator 10

305 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro Innehåll Kvalitetsindikator 10

306 SIR:s årsrapport Region Stockholm Innehåll Kvalitetsindikator 10

307 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Innehåll Kvalitetsindikator 10

308 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Innehåll Kvalitetsindikator 10

309 SIR:s årsrapport Region Södra Innehåll Kvalitetsindikator 10

310 Ej riskjusterad mortalitet Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

311 SIR:s årsrapport Urvalsfråga  Vårdresultat IVA angivet –Levande / Avliden  Uppföljningsbar i SPAR –Statens personadressregister –Mortalitetsberäkning baseras på data från SPAR  Mortalitet (Död) –Under intensivvårdstillfället (oavsett när) –< 30 dagar –< 90 dagar  Mortalitetsberäkning baseras på antalet vårdtillfällen –ej på antalet individer Innehåll efter ankomst till IVA (oavsett var)

312 SIR:s årsrapport Ej riskjusterad mortalitet Innehåll

313 SIR:s årsrapport Ej riskjusterad mortalitet Innehåll

314 SIR:s årsrapport Vårdtyp IVA: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

315 SIR:s årsrapport Region Norrland: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

316 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

317 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

318 SIR:s årsrapport Region Stockholm: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

319 SIR:s årsrapport Region Stockholm: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

320 SIR:s årsrapport Region Sydöstra: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

321 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

322 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

323 SIR:s årsrapport Region Södra: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

324 SIR:s årsrapport Vårdtyp BIVA: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

325 SIR:s årsrapport Vårdtyp TIVA: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

326 Saknade värden i SAPS3 Box III parametrar Innehåll

327 SIR:s årsrapport Region Norrland Innehåll > 10 % saknade värden

328 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro 1 Innehåll > 10 % saknade värden

329 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro 2 Innehåll > 10 % saknade värden

330 SIR:s årsrapport Region Stockholm Innehåll > 10 % saknade värden

331 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Innehåll > 10 % saknade värden

332 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Innehåll > 10 % saknade värden

333 SIR:s årsrapport Region Södra Innehåll > 10 % saknade värden

334 Bortfall APACHE registrering Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

335 SIR:s årsrapport Bortfall APACHE SIR Innehåll

336 SIR:s årsrapport Bortfall i APACHE – Utveckling Innehåll

337 1.Norrtälje 2.Danderyd 3.K Solna CIVA 4.K Solna TIVA 5.K Solna NIVA 6.K Solna BIVA 7.K Solna BRIVA 8.St Göran 9.SÖS IVA 10.SÖS MIVA Region Stockholm 11.Södertälje 12.Ersta 13.K Huddinge IVA 14.Visby Bortfall APACHE Innehåll

338 SIR:s årsrapport Norrtälje IVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

339 SIR:s årsrapport Danderyd IVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

340 SIR:s årsrapport KS Solna CIVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

341 SIR:s årsrapport KS Solna NIVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

342 SIR:s årsrapport St Göran IVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

343 SIR:s årsrapport Södersjukhuset IVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

344 SIR:s årsrapport Södersjukhuset MIVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

345 SIR:s årsrapport KS Huddinge IVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

346 Bortfall APACHE 1.Norrköping 2.Linköping IVA 3.Linköping TIVA 4.Linköping NIVA 5.Linköping BRIVA 6.Jönköping 7.Eksjö 8.Värnamo 9.Västervik 10.Kalmar Region Sydöstra Innehåll

347 SIR:s årsrapport Jönköping Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

348 SIR:s årsrapport Eksjö Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

349 SIR:s årsrapport Värnamo Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

350 SIR:s årsrapport Västervik Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

351 7.SU CIVA 8.SU TIVA 9.SU NIVA 10.SU BIVA 11.SU Östra 12.SU Östra Inf 13.SU Mölndal 1.Skövde 2.Lidköping 3.Uddevalla 4.Trollhättan 5.Alingsås 6.Kungälv Region Västra Götaland 14.Borås 15.Varberg Bortfall APACHE Innehåll

352 SIR:s årsrapport SU CIVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

353 SIR:s årsrapport SU TIVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

354 SIR:s årsrapport SU NIVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

355 SIR:s årsrapport SU Östra Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

356 SIR:s årsrapport SU Mölndal Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

357 SIR:s årsrapport Borås Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

358 Komplikationer Innehåll

359 SIR:s årsrapport Komplikationskoder - SIR SIR Data 2009 K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer Innehåll

360 SIR:s årsrapport Komplikationskoder - SIR SIR Data 2009 K11 – K20 endast för vårdtyp TIVA Innehåll

361 SIR:s årsrapport Beakta!  Det föreligger stor variation av antalet registrerade komplikationer per enhet  Hur tolka detta? –Många inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för fullständig uppföljning –Få eller inga inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för ofullständig uppföljning Innehåll

362 SIR:s årsrapport Region Norrland Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

363 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro 1 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

364 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro 2 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

365 SIR:s årsrapport Region Stockholm 1 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

366 SIR:s årsrapport Region Stockholm 2 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

367 SIR:s årsrapport Region Sydöstra 1 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

368 SIR:s årsrapport Region Sydöstra 2 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

369 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland 1 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

370 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland 2 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

371 SIR:s årsrapport Region Södra Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

372 SIR:s årsrapport Vårdtyp TIVA: K11-K20 Innehåll Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K11-K20 Ant Antalet registrerade komplikationer K11-K20 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Övriga TIVA-enheter redovisar inte komplikationer med inställning "Registrerar alltid"

373 SIR:s årsrapport Vårdtyp BIVA Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Övriga BIVA-enheter redovisar inte komplikationer med inställning "Registrerar alltid" Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

374 Åtgärder 1.Invasiv ventilatorbehandling 2.Non-invasiv ventilatorbehandling 3.Trakeostomi 4.Kontinuerlig njurersättningsterapi 5.Aktiv hypotermi 6.Smitt-/skyddsisolering Innehåll

375 SIR:s årsrapport Åtgärder 2009  Analys har gjorts av inskickade data –Som har duration, om sådan skall vara angiven –Som har skickats in med kvalitetsnivå ”Registrerar alltid”  Redovisas i flertalet fall som: –antal åtgärder –antal vårdtillfällen (vtf) –totaltid –medeltid Innehåll

376 SIR:s årsrapport Invasiv ventilatorbehandling: Antal Innehåll

377 SIR:s årsrapport Invasiv ventilatorbehandling: Timmar Innehåll

378 SIR:s årsrapport Invasiv ventilatorbehandling: Medeltid Innehåll

379 SIR:s årsrapport Trakeostomi. Antal Innehåll

380 SIR:s årsrapport Region Norrland - IVB Innehåll

381 SIR:s årsrapport Region Norrland - NIVB Innehåll

382 SIR:s årsrapport Region Norrland - Trakeostomi Innehåll

383 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro - IVB Innehåll

384 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro - NIVB Innehåll

385 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro - Trakeostomi Innehåll

386 SIR:s årsrapport Region Stockholm - IVB Innehåll

387 SIR:s årsrapport Region Stockholm - NIVB Innehåll

388 SIR:s årsrapport Region Stockholm - Trakeostomi Innehåll

389 SIR:s årsrapport Region Sydöstra - IVB Innehåll

390 SIR:s årsrapport Region Sydöstra - NIVB Innehåll

391 SIR:s årsrapport Region Sydöstra - Trakeostomi Innehåll

392 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland - IVB Innehåll

393 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland - NIVB Innehåll

394 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland - Trakeostomi Innehåll

395 SIR:s årsrapport Region Södra - IVB Innehåll

396 SIR:s årsrapport Region Södra - NIVB Innehåll

397 SIR:s årsrapport Region Södra - Trakeostomi Innehåll

398 SIR:s årsrapport Kontinuerlig njurersättningsterapi Innehåll

399 SIR:s årsrapport Region Norrland Njurersättningsterapi Innehåll

400 SIR:s årsrapport Region Norrland - Hemodialys Innehåll

401 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro Njurersättningsterapi Innehåll

402 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro - Hemodialys Innehåll

403 SIR:s årsrapport Region Stockholm Njurersättningsterapi Innehåll

404 SIR:s årsrapport Region Stockholm - Hemodialys Innehåll

405 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Njurersättningsterapi Innehåll

406 SIR:s årsrapport Region Sydöstra - Hemodialys Innehåll

407 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Njurersättningsterapi Innehåll

408 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland - Hemodialys Innehåll

409 SIR:s årsrapport Region Södra Njurersättningsterapi Innehåll

410 SIR:s årsrapport Region Södra - Hemodialys Innehåll

411 SIR:s årsrapport Vårdtyp BIVA Njurersättningsterapi Innehåll

412 SIR:s årsrapport Region Norrland Aktiv hypotermibehandling Innehåll

413 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro Aktiv hypotermibehandling Innehåll

414 SIR:s årsrapport Region Stockholm Aktiv hypotermibehandling Innehåll

415 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Aktiv hypotermibehandling Innehåll

416 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Aktiv hypotermibehandling Innehåll

417 SIR:s årsrapport Region Södra Aktiv hypotermibehandling Innehåll

418 SIR:s årsrapport Region Norrland Smitt-/skyddsisolering Innehåll

419 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro Smitt-/skyddsisolering Innehåll

420 SIR:s årsrapport Region Stockholm Smitt-/skyddsisolering Innehåll

421 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Smitt-/skyddsisolering Innehåll

422 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Smitt-/skyddsisolering Innehåll

423 SIR:s årsrapport Region Södra Smitt-/skyddsisolering Innehåll

424 Vårdtyp i SIR Innehåll

425 SIR:s årsrapport Antal vårdtillfällen per vårdtyp Intensivvård  IVA –  TIVA –3 512  BIVA –1 768 Annan vård  Post-op vård –  Övrig vård –8 507  HIA –5 300 Innehåll   SIR 2009

426 SIR:s årsrapport Vårdtyper i SIR – årlig utveckling SIR Data Innehåll

427 SIR:s årsrapport Vårdtyper i SIR – Landstingsvis SIR Data 2009 Innehåll

428 Flödet till och från IVA Innehåll Ankomstväg Utskriven till

429 SIR:s årsrapport Riket Innehåll

430 SIR:s årsrapport Norrland Innehåll

431 SIR:s årsrapport Uppsala Örebro Innehåll

432 SIR:s årsrapport Innehåll Stockholm

433 SIR:s årsrapport Sydöstra Innehåll

434 SIR:s årsrapport Västra Götaland Innehåll

435 SIR:s årsrapport Södra Innehåll

436 Vårdtider Innehåll

437 SIR:s årsrapport Vårdtid  Antal vårdtillfällen  Summa Vårdtid (dygn) –Dygn är uträknat från skillnaden mellan ut-/inskrivningstid (vårdtillfällets start), uttryckt i minuter  Medelvårdtid (dygn) –SD (dygn)  Medianvårdtid (dygn) –≤ 25:e percentilen (dygn) –≤ 75:e percentilen (dygn) Innehåll

438 SIR:s årsrapport Översikt: Vårdtider Innehåll

439 SIR:s årsrapport Barn < 16 år på IVA resp. BIVA Innehåll

440 SIR:s årsrapport Region Norrland: Vårdtider Innehåll

441 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro: Vårdtider Innehåll

442 SIR:s årsrapport Region Stockholm: Vårdtider Innehåll

443 SIR:s årsrapport Region Sydöstra: Vårdtider Innehåll

444 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland: Vårdtider Innehåll

445 SIR:s årsrapport Region Södra: Vårdtider Innehåll

446 SIR:s årsrapport Vårdtyp BIVA: Vårdtider Innehåll

447 SIR:s årsrapport Vårdtyp TIVA: Vårdtider Innehåll

448 SIR:s årsrapport Vårdtillfällets start på dygnet Innehåll Vårdtyp IVA

449 SIR:s årsrapport Vårdtillfällets slut på dygnet Innehåll Vårdtyp IVA

450 SIR:s årsrapport Vårdtillfällets start/slut på dygnet Innehåll Vårdtyp BIVA

451 SIR:s årsrapport Vårdtillfällets start/slut på dygnet Innehåll Vårdtyp TIVA

452 SIR:s årsrapport IN-/UT-skrivning per veckodag Innehåll Vårdtyp IVA

453 SIR:s årsrapport IN-/UT-skrivning per veckodag Innehåll Vårdtyp BIVA

454 SIR:s årsrapport IN-/UT-skrivning per veckodag Innehåll Vårdtyp TIVA

455 Vårdtyngd NEMS & VTS Innehåll

456 SIR:s årsrapport Vårdtyngd  NEMS –Nine equivalents of nursing manpower use score –Internationellt gångbart  VTS –Vårdtyngd Sverige –Från och med Innehåll

457 SIR:s årsrapport Region Norrland Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under Vårdtyp IVA & TIVA är sammanslagna. Innehåll

458 SIR:s årsrapport Region Uppsala Örebro Innehåll Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under Vårdtyp IVA & TIVA är sammanslagna.

459 SIR:s årsrapport Region Stockholm Innehåll Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under Vårdtyp IVA & TIVA är sammanslagna.

460 SIR:s årsrapport Region Sydöstra Innehåll Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under Vårdtyp IVA & TIVA är sammanslagna.

461 SIR:s årsrapport Region Västra Götaland Innehåll Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under Vårdtyp IVA & TIVA är sammanslagna.

462 SIR:s årsrapport Region Södra Innehåll Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under Vårdtyp IVA & TIVA är sammanslagna.

463 SIR:s årsrapport VTS per vårddygn 2009 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under Innehåll

464 SIR:s årsrapport NEMS per vårddygn 2009 Innehåll Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2009.

465 Ålder & Kön Innehåll

466 SIR:s årsrapport Innehåll Alla enheter – Ålder & Kön

467 Ålder & Kön 1.Kiruna 2.Gällivare 3.Kalix 4.Sunderby 5.Piteå Region Norrland 6.Skellefteå 7.Lycksele 8.Umeå IVA 9.Umeå TIVA 10.Umeå NIVA 11.Örnsköldsvik 12.Sollefteå 13.Sundsvall 14.Östersund Innehåll

468 SIR:s årsrapport Umeå – Ålder & Kön Innehåll

469 SIR:s årsrapport Örnsköldsvik – Ålder & Kön Innehåll

470 SIR:s årsrapport Sollefteå – Ålder & Kön Innehåll

471 SIR:s årsrapport Sundsvall – Ålder & Kön Innehåll

472 SIR:s årsrapport Östersund – Ålder & Kön Innehåll

473 1.Hudiksvall 2.Bollnäs 3.Gävle 4.Mora 5.Falun 6.Torsby 7.Arvika 8.Karlstad 9.Uppsala CIVA 10.Uppsala TIVA 11.Uppsala NIVA 12.Uppsala BRIVA Region Uppsala Örebro 14.Västerås 15.Lindesberg 16.Karlskoga 17.Örebro IVA 18.Örebro TIVA 19.Nyköping 20.Eskilstuna Innehåll Ålder & Kön

474 SIR:s årsrapport Hudiksvall – Ålder & Kön Innehåll

475 SIR:s årsrapport Gävle – Ålder & Kön Innehåll

476 SIR:s årsrapport Falun – Ålder & Kön Innehåll

477 SIR:s årsrapport Torsby – Ålder & Kön Innehåll

478 SIR:s årsrapport Arvika – Ålder & Kön Innehåll

479 SIR:s årsrapport Karlstad – Ålder & Kön Innehåll

480 SIR:s årsrapport Västerås – Ålder & Kön Innehåll

481 SIR:s årsrapport Lindesberg – Ålder & Kön Innehåll

482 SIR:s årsrapport Karlskoga – Ålder & Kön Innehåll

483 SIR:s årsrapport Örebro IVA – Ålder & Kön Innehåll

484 SIR:s årsrapport Örebro TIVA – Ålder & Kön Innehåll

485 SIR:s årsrapport Nyköping – Ålder & Kön Innehåll

486 SIR:s årsrapport Eskilstuna – Ålder & Kön Innehåll

487 1.Norrtälje 2.Danderyd 3.K Solna CIVA 4.K Solna TIVA 5.K Solna NIVA 6.K Solna BIVA 7.K Solna BRIVA 8.St Göran 9.SÖS IVA 10.SÖS MIVA Region Stockholm 11.Södertälje 12.Ersta 13.K Huddinge IVA 14.Visby Ålder & Kön Innehåll

488 SIR:s årsrapport Norrtälje – Ålder & Kön Innehåll

489 SIR:s årsrapport Danderyd – Ålder & Kön Innehåll

490 SIR:s årsrapport KS-S CIVA – Ålder & Kön Innehåll

491 SIR:s årsrapport KS-S TIVA – Ålder & Kön Innehåll

492 SIR:s årsrapport KS-S NIVA – Ålder & Kön Innehåll

493 SIR:s årsrapport K Solna BIVA – Ålder & Kön Innehåll

494 SIR:s årsrapport St Göran – Ålder & Kön Innehåll

495 SIR:s årsrapport SÖS IVA – Ålder & Kön Innehåll

496 SIR:s årsrapport SÖS MIVA – Ålder & Kön Innehåll

497 SIR:s årsrapport Södertälje – Ålder & Kön Innehåll

498 SIR:s årsrapport K Huddinge IVA – Ålder & Kön Innehåll

499 Ålder & Kön 1.Norrköping 2.Linköping IVA 3.Linköping TIVA 4.Linköping NIVA 5.Linköping BRIVA 6.Jönköping 7.Eksjö 8.Värnamo 9.Västervik 10.Kalmar Region Sydöstra Innehåll

500 SIR:s årsrapport Norrköping – Ålder & Kön Innehåll

501 SIR:s årsrapport Linköping IVA – Ålder & Kön Innehåll

502 SIR:s årsrapport Linköping TIVA – Ålder & Kön Innehåll

503 SIR:s årsrapport Linköping NIVA – Ålder & Kön Innehåll

504 SIR:s årsrapport Jönköping – Ålder & Kön Innehåll

505 SIR:s årsrapport Eksjö – Ålder & Kön Innehåll

506 SIR:s årsrapport Värnamo – Ålder & Kön Innehåll

507 SIR:s årsrapport Västervik – Ålder & Kön Innehåll

508 SIR:s årsrapport Kalmar – Ålder & Kön Innehåll

509 7.SU CIVA 8.SU TIVA 9.SU NIVA 10.SU BIVA 11.SU Östra 12.SU Östra Inf 13.SU Mölndal 1.Skövde 2.Lidköping 3.Uddevalla 4.Trollhättan 5.Alingsås 6.Kungälv Region Västra Götaland 14.Borås 15.Varberg Ålder & Kön Innehåll

510 SIR:s årsrapport Skövde – Ålder & Kön Innehåll

511 SIR:s årsrapport Lidköping – Ålder & Kön Innehåll

512 SIR:s årsrapport Alingsås – Ålder & Kön Innehåll

513 SIR:s årsrapport Kungälv – Ålder & Kön Innehåll

514 SIR:s årsrapport SU CIVA – Ålder & Kön Innehåll

515 SIR:s årsrapport SU TIVA – Ålder & Kön Innehåll

516 SIR:s årsrapport SU NIVA – Ålder & Kön Innehåll

517 SIR:s årsrapport SU BIVA – Ålder & Kön Innehåll

518 SIR:s årsrapport SU Östra – Ålder & Kön Innehåll

519 SIR:s årsrapport SU Mölndal – Ålder & Kön Innehåll

520 SIR:s årsrapport Borås – Ålder & Kön Innehåll

521 SIR:s årsrapport Varberg – Ålder & Kön Innehåll

522 Ålder & Kön 1.Halmstad 2.Växjö 3.Ljungby 4.Karlskrona IVA 5.Karlskrona TIVA Region Södra 6.Kristianstad 7.Helsingborg 8.Lund IVA 9.Lund TIVA 10.Lund NIVA 11.Lund BIVA 12.Malmö IVA 13.Malmö Inf 14.Ystad Innehåll

523 SIR:s årsrapport Halmstad – Ålder & Kön Innehåll

524 SIR:s årsrapport Kristianstad – Ålder & Kön Innehåll

525 SIR:s årsrapport Helsingborg – Ålder & Kön Innehåll

526 SIR:s årsrapport Lund IVA – Ålder & Kön Innehåll

527 SIR:s årsrapport Lund BIVA – Ålder & Kön Innehåll

528 SIR:s årsrapport Malmö IVA – Ålder & Kön Innehåll

529 SIR:s årsrapport Malmö Inf – Ålder & Kön Innehåll

530 SIR:s årsrapport Ystad – Ålder & Kön Innehåll

531 Primär IVA-diagnos Uppdelat på vårdtyp IVA, BIVA & TIVA 7 st längst vårdtid 7 st flest förekommande Innehåll

532 SIR:s årsrapport Riket IVA Innehåll

533 Primär IVA-diagnos 1.Kiruna 2.Gällivare 3.Kalix 4.Sunderby 5.Piteå Region Norrland 6.Skellefteå 7.Lycksele 8.Umeå IVA 9.Umeå TIVA 10.Umeå NIVA 11.Örnsköldsvik 12.Sollefteå 13.Sundsvall 14.Östersund Innehåll

534 SIR:s årsrapport Umeå IVA Innehåll

535 SIR:s årsrapport Örnsköldsvik Innehåll

536 SIR:s årsrapport Sollefteå Innehåll

537 SIR:s årsrapport Sundsvall Innehåll

538 SIR:s årsrapport Östersund Innehåll

539 1.Hudiksvall 2.Bollnäs 3.Gävle 4.Mora 5.Falun 6.Torsby 7.Arvika 8.Karlstad 9.Uppsala CIVA 10.Uppsala TIVA 11.Uppsala NIVA 12.Uppsala BRIVA Region Uppsala Örebro 14.Västerås 15.Lindesberg 16.Karlskoga 17.Örebro IVA 18.Örebro TIVA 19.Nyköping 20.Eskilstuna Innehåll Primär IVA-diagnos

540 SIR:s årsrapport Hudiksvall Innehåll

541 SIR:s årsrapport Gävle Innehåll

542 SIR:s årsrapport Falun Innehåll

543 SIR:s årsrapport Torsby Innehåll

544 SIR:s årsrapport Arvika Innehåll

545 SIR:s årsrapport Karlstad Innehåll

546 SIR:s årsrapport Västerås Innehåll

547 SIR:s årsrapport Lindesberg Innehåll

548 SIR:s årsrapport Karlskoga Innehåll

549 SIR:s årsrapport Örebro IVA Innehåll

550 SIR:s årsrapport Nyköping Innehåll

551 SIR:s årsrapport Eskilstuna Innehåll

552 1.Norrtälje 2.Danderyd 3.K Solna CIVA 4.K Solna TIVA 5.K Solna NIVA 6.K Solna BIVA 7.K Solna BRIVA 8.St Göran 9.SÖS IVA 10.SÖS MIVA Region Stockholm 11.Södertälje 12.Ersta 13.K Huddinge IVA 14.Visby Primär IVA-diagnos Innehåll

553 SIR:s årsrapport Norrtälje Innehåll

554 SIR:s årsrapport Danderyd Innehåll

555 SIR:s årsrapport KS-S CIVA Innehåll

556 SIR:s årsrapport K Solna NIVA Innehåll

557 SIR:s årsrapport St Göran Innehåll

558 SIR:s årsrapport SÖS IVA Innehåll

559 SIR:s årsrapport Södertälje Innehåll

560 SIR:s årsrapport KS-H IVA Innehåll

561 Primär IVA-diagnos 1.Norrköping 2.Linköping IVA 3.Linköping TIVA 4.Linköping NIVA 5.Linköping BRIVA 6.Jönköping 7.Eksjö 8.Värnamo 9.Västervik 10.Kalmar Region Sydöstra Innehåll

562 SIR:s årsrapport Norrköping Innehåll

563 SIR:s årsrapport Linköping IVA Innehåll

564 SIR:s årsrapport Linköping NIVA Innehåll

565 SIR:s årsrapport Jönköping Innehåll

566 SIR:s årsrapport Eksjö Innehåll

567 SIR:s årsrapport Värnamo Innehåll

568 SIR:s årsrapport Västervik Innehåll

569 SIR:s årsrapport Kalmar Innehåll

570 7.SU CIVA 8.SU TIVA 9.SU NIVA 10.SU BIVA 11.SU Östra 12.SU Östra Inf 13.SU Mölndal 1.Skövde 2.Lidköping 3.Uddevalla 4.Trollhättan 5.Alingsås 6.Kungälv Region Västra Götaland 14.Borås 15.Varberg Primär IVA-diagnos Innehåll

571 SIR:s årsrapport Skövde Innehåll

572 SIR:s årsrapport Lidköping Innehåll

573 SIR:s årsrapport Alingsås Innehåll

574 SIR:s årsrapport Kungälv Innehåll

575 SIR:s årsrapport Uddevalla Innehåll

576 SIR:s årsrapport Trollhättan Innehåll

577 SIR:s årsrapport SU CIVA Innehåll

578 SIR:s årsrapport SU NIVA Innehåll

579 SIR:s årsrapport SU Östra Innehåll

580 SIR:s årsrapport SU Mölndal Innehåll

581 SIR:s årsrapport Borås Innehåll

582 SIR:s årsrapport Varberg Innehåll

583 Primär IVA-diagnos 1.Halmstad 2.Växjö 3.Ljungby 4.Karlskrona IVA 5.Karlskrona TIVA Region Södra 6.Kristianstad 7.Helsingborg 8.Lund IVA 9.Lund TIVA 10.Lund NIVA 11.Lund BIVA 12.Malmö IVA 13.Malmö Inf 14.Ystad Innehåll

584 SIR:s årsrapport Halmstad Innehåll

585 SIR:s årsrapport Kristianstad Innehåll

586 SIR:s årsrapport Helsingborg Innehåll

587 SIR:s årsrapport Lund IVA Innehåll

588 SIR:s årsrapport Malmö IVA Innehåll

589 SIR:s årsrapport Malmö Inf Innehåll

590 SIR:s årsrapport Ystad Innehåll

591 SIR:s årsrapport Riket BIVA Innehåll

592 SIR:s årsrapport Barn vårdtyp IVA 0 – 15 år Innehåll

593 SIR:s årsrapport KS-S BIVA Innehåll

594 SIR:s årsrapport SU BIVA Innehåll

595 SIR:s årsrapport Lund BIVA Innehåll

596 SIR:s årsrapport Riket TIVA Innehåll

597 SIR:s årsrapport KS-S TIVA Innehåll

598 SIR:s årsrapport Linköping TIVA Innehåll

599 SIR:s årsrapport SU TIVA Innehåll

600 SIR:s årsrapport Efter detta – vad gör jag nu?  Hitta föredömliga och mindre goda resultat i redovisningen...  Fundera över varför resultaten är som de är? Vilka ytterligare förbättringsåtgärder ligger nära till hands?  Hitta enheter att jämföra med. Tag kontakt och diskutera likheter och skillnader i arbetssätt!  Formulera förbättringsmål för den egna verksamheten!  Sprid idéerna, genomför och följ upp eventuella förändringar. Inför “Internrevision” i verksamheten om så inte redan skett!

601 SIR:s årsrapport Avslutningsvis...  “Jämför dig med andra, lär av de bästa, lär ut det du kan!”  Se till att gå igenom inställningarna i valideringsprogrammet minst en gång årligen inför årsskifte! Gör medvetna val och se till att försöka leva upp till “Registrerar alltid” för så mycket som möjligt!  Diskutera löpande era resultat! Sprid dem på arbetsplatsen! Följ upp volymmässigt större diagnosgrupper!  Överväg “Uppföljning efter intensivvård” och “Vårdbegäran” enligt SIR som komplement och utökad kunskapskälla till förbättring!

602 SIR:s årsrapport Vad vill Du använda SIR till? Innehåll


Ladda ner ppt "SIR:s årsrapport 2009 Sten Walther, ordförande Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Folke Sjöberg, FoU Göran Karlström, exekutivt ansvarig"

Liknande presentationer


Google-annonser