Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009"— Presentationens avskrift:

1 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
SIR:s årsrapport 2009 Sten Walther, ordförande Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Folke Sjöberg, FoU Göran Karlström, exekutivt ansvarig Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 1

2 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Innehåll Länkning fungerar i bildvisningsläge! Analyserande rapport Medlemmar Målsättning Skillnader i vårdresultat Översiktlig presentation av kvalitetsindikatorerna Kvalitetsindikatorer Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk Riskjusterad Mortalitet Nyckeltal VLAD Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA Ventilator-associerad pneumoni (VAP) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Ej riskjusterad mortalitet Saknade värden i SAPS3 Bortfall APACHE registrering Komplikationer Åtgärder Ventilatorbehandling Njurersättningsterapi Aktiv hypotermibehandling Smitt-/skyddsisolering Vårdtyp i SIR Flödet till och från IVA Vårdtider Vårdtyngd Ålder & Kön Primära IVA-diagnoser Eftertanke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 2

3 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Analyserande rapport Klicka på ikonen nedan, så öppnas en sammanfattning med reflektioner! Enkelklick i bildvisningsläge Dubbelklick i normalläge Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 3

4 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
SIR-medlemmar 2009 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 4

5 I Sverige finns 6 Regioner & 86 IVA-enheter som i årsrapporten presenteras i följande ordning:
Norrland Kiruna Gällivare Kalix Sunderby Piteå Skellefteå Lycksele Umeå IVA Umeå TIVA Umeå NIVA Örnsköldsvik Sollefteå Sundsvall Östersund Uppsala Örebro Hudiksvall Bollnäs Gävle Mora Falun Torsby Arvika Karlstad Uppsala CIVA Uppsala TIVA Uppsala NIVA Uppsala BRIVA Västerås Lindesberg Karlskoga Örebro IVA Örebro TIVA Nyköping Eskilstuna Stockholm Norrtälje Danderyd K Solna CIVA K Solna TIVA K Solna NIVA K Solna BIVA K Solna BRIVA St Göran SÖS IVA SÖS MIVA Södertälje Ersta K Huddinge IVA Visby Sydöstra Norrköping Linköping IVA Linköping TIVA Linköping NIVA Linköping BRIVA Jönköping Eksjö Värnamo Västervik Kalmar Västra Götaland Skövde Lidköping Uddevalla Trollhättan Alingsås Kungälv SU CIVA SU TIVA SU NIVA SU BIVA SU Östra SU Östra Inf SU Mölndal Borås Varberg Södra Halmstad Växjö Ljungby Karlskrona IVA Karlskrona TIVA Kristianstad Helsingborg Lund IVA Lund TIVA Lund NIVA Lund BIVA Malmö IVA Malmö Inf Ystad Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

6 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Medlemmar Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 6

7 Medlemmar 2009. Skickar data.
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Medlemmar Skickar data. 58 st Region Norrland (5 st) Umeå IVA Örnsköldsviks sjukhus Sollefteå sjukhus Sundsvalls sjukhus Östersunds sjukhus Region Uppsala Örebro (13 st) Hudiksvalls sjukhus Gävle länssjukhus Falu lasarett Torsby sjukhus Arvika sjukhus Karlstad Centralsjukhuset Västerås Centrallasarett Lindesberg lasarett Karlskoga sjukhus Örebro Universitetssjukhuset IVA Örebro Universitetssjukhuset TIVA Nyköpings lasarett Eskilstuna Mälarsjukhuset Region Stockholm (11 st) Norrtälje sjukhus Stockholm Danderyds sjukhus Stockholm Karolinska Solna CIVA Stockholm Karolinska Solna TIVA Stockholm Karolinska Solna NIVA Stockholm Karolinska Solna BIVA Stockholm St Görans sjukhus Stockholm Södersjukhuset, IVA Stockholm Södersjukhuset, MIVA Södertälje Sjukhus Stockholm Karolinska Huddinge IVA Region Sydöstra (9 st) Norrköping Vrinnevisjukhuset Linköping Universitetssjukhuset CIVA Linköping Universitetssjukhuset TIVA Linköping Universitetssjukhuset NIVA Jönköping Länssjukhuset Ryhov Eksjö Höglandssjukhuset Värnamo sjukhus Västerviks sjukhus Kalmar sjukhus Region Västra Götaland (12 st) Skövde Kärnsjukhuset Lidköpings sjukhus Alingsås lasarett Kungälvs sjukhus Göteborg SU-Sahlgrenska CIVA Göteborg SU-Sahlgrenska TIVA Göteborg SU-Sahlgrenska NIVA Göteborg SU-Sahlgrenska BIVA Göteborg SU-Östra Göteborg SU-Mölndal Borås lasarett Varbergs sjukhus Region Södra (8 st) Halmstad Länssjukhus Kristianstad Centralsjukhuset Helsingborgs lasarett Lund Universitetssjukhuset IVA Lund Barn & Ungdomssjukhuset BUS Malmö Allmänna Universitetssjukhuset IVA Malmö Allmänna Universitetssjukhuset InfIVA Ystad lasarett Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 7

8 Medlemmar 2009. Skickar ej data.
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Medlemmar Skickar ej data. 18 st Region Norrland (4st) Kiruna Gällivare Sjukhus Luleå/Boden Sunderby sjukhus Skellefteå lasarett Region Uppsala Örebro (5 st) Bollnäs Mora lasarett Uppsala Akademiska sjukhus CIVA Uppsala Akademiska sjukhus TIVA Uppsala Akademiska sjukhus BRIVA Region Stockholm (2 st) Visby lasarett Ersta sjukhus Region Sydöstra (1 st) Linköping Universitetssjukhuset BRIVA Region Västra Götaland (2 st) Trollhättan Uddevalla Region Södra (4 st) Centrallasarettet Växjö Lasarettet Ljungby Blekingesjukhuset IVA Karlskrona Universitetssjukhuset i Lund TIVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 8

9 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Ej medlemmar 2009. 10 st Region Norrland (5 st) Kalix sjukhus Piteå älvdals sjukhus Lycksele lasarett Norrlands Universitetssjukhus TIVA Norrlands Universitetssjukhus NIVA Region Uppsala Örebro (1 st) Uppsala Akademiska sjukhus NIVA Region Stockholm (1 st) Stockholm Karolinska Solna BRIVA Region Västra Götaland (1 st) Göteborg SU-Östra INFIVA Region Södra (2 st) Blekingesjukhuset TIVA Karlskrona Universitetssjukhuset i Lund NIVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 9

10 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Medlemsutveckling Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 10

11 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Medlemsutveckling Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 11

12 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Täckningsgrad 2009 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 12

13 Översiktlig databeskrivning
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Översiktlig databeskrivning SIR 2009 Intensivvård IVA Antal vårdtillfällen 32 398 Summa vårdtid dagar TIVA 3 512 6 670 dagar BIVA 1 768 5 818 dagar Annan vård Post-op vård Antal vårdtillfällen 12 165 Summa vårdtid 2 824 dagar Övrig vård 8 507 5 276 dagar HIA 5 300 4 936 dagar Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 13

14 Vårdtillfällen/-tid per befolkning
Stockholm saknar Ersta. Skåne saknar NIVA och TIVA i Lund. Västra Götaland saknar SU Östra Inf. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

15 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Målsättning Verksamhetens målsättning Innehåll Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 15

16 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Intensivvård Verksamhetens målsättning Bästa medicinska och omvårdnadsmässiga resultat till lägsta personella och materiella resurs för samma typ och grad av sjukdom med lägsta möjliga komplikation Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 16

17 Definition Intensivvård
Intensivvård är att förebygga och behandla svikt i ett eller flera organsystem så att fortsatt liv blir meningsfullt ur patientens synvinkel Med intensivvård avses övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med svåra, ej sällan livshotande, sjukdomar eller skador Tillståndet ska vara potentiellt reversibelt eller åtgärdbart Vårdens inriktning skall baseras på patientens aktuella tillstånd, sjukhistoria, uttryckta önskemål och utveckling, samt ett väl utvecklat etiskt förhållningssätt Intensivvården skall bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet med medicinska och etiska aspekter i förgrunden Från: Riktlinjer för svensk intensivvård, , på Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

18 Definition Intensivvård
Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats Postoperativ vård som p.g.a. platsbrist, stängd postoperativ avdelning eller avsaknad av postoperativ avdelning sker på intensivvårdsavdelning är inte intensivvård Vård på postoperativ avdelning som uppfyller kriterier för intensivvård skall dock klassas som intensivvård Vårdbehovet på IVA ska inte kunna tillgodoses på lägre vårdnivå Vården skall aktivt bedrivas dygnet runt med möjlighet till ständig prövning av överenskommen behandlingsstrategi under ledning av intensivvårdsläkare och i nära samarbete med patientansvariga läkare på moderklinikerna Från: Riktlinjer för svensk intensivvård, , på Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

19 Skillnader i vårdresultat
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Skillnader i vårdresultat ”Voffor e’ det på dette viset”? Innehåll Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 19

20 Orsaker till skillnader
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Orsaker till skillnader Viktigaste budskapet! Olika definitioner Olika kvalitet på indata Olika ”Case-mix” Slumpen Olika kvalitet i vårdkedjan Finns annan förklaring? Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415): Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 20

21 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
1 Olika definitioner Lyckas vi få svensk intensivvård att genomföra en enhetlig registrering? Betyder termer och begrepp samma sak för alla? SIR har arbetat med detta sedan starten 2001 och utvecklar ständigt riktlinjerna på SIR:s hemsida för att minska möjligheterna till olika tolkningar. Arbetet redovisas kontinuerligt på SIR:s hemsida (http://www.icuregswe.org). Exempel på problemområden: Definition av Vårdtillfällets start kontra Ankomsttid Vårdtillfälle = Sammanhållen vårdperiod på samma IVA-enhet som uppfyller kraven för intensivvård som inte bryts av administrativa rutiner som byte av bak-/hemavdelning (klinik) eller vård över årsskifte. Opererad eller ej (olika definitioner i olika riskjusteringsmodeller) Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 21

22 Olika kvalitet på indata
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 2 Olika kvalitet på indata Ledning, kultur och systematik på avdelningen God kvalitet på data är en grundbult, som ledningen utgår från God datakvalitet måste prioriteras - annars risk för fel i tolkningar/beslut Kvalitetsuppföljning är en naturlig del av arbetet Är IT-systemet ”anpassat” till IVA:s önskemål om datafångst, definition av vårdtillfälle & utrapportbilder? Om ej  risk för felaktigheter och merarbete! Finns internkontroll av data på avdelningen? SIR:s valideringsprogram: Ambitionen hos respektive avdelning ger man uttryck för genom inställningarna ”Registrerar alltid”, ”Registrerar sporadiskt” eller ”Registrerar aldrig” för olika parametrar. Detta kan SIR ta hänsyn till i valet om hur man skall presentera utdata. Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 22

23 Olika patientkarakteristika
3 Olika patientkarakteristika Vi behöver beskriva våra patienters karakteristika på ett objektivt sätt Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

24 Vad menar SIR med ”case-mix”?
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 3 Vad menar SIR med ”case-mix”? Patientkarakteristika Ålder & Kön Vårdtyp: Intensivvård med Planerad vs oplanerad inläggning Opererad vs ej opererad Elektiv vs akut operation Typ av sjukdom Intagningsorsak Primär IVA-diagnos Sjukdomens svårighetsgrad Svensk APACHE, SAPS3, PIM2 eller IVA-Higgins Svensk riskjusterad mortalitet Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 24

25 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
4 Slumpen Årsrapporten från SIR fokuserar på beskrivande data. Slumpens möjliga storlek är långt ifrån alltid beskriven. Vi har inga konfidensintervall i våra VLAD-diagram Endast i mindre omfattning ges spridningsmått Årsrapportens syfte är att beskriva och stimulera medlemmarnas arbete att själv granska sina resultat, hitta andra att jämföra sig med och att söka de reella orsakerna som kan finnas bakom upplevda skillnader i resultat. Statistiska analyser i årsrapporterna görs i den analyserande delen i utvalda fall. Stor försiktighet bör gälla vid tolkning av alla data som presenteras i denna årsrapport om man inte fördjupar analysen ytterligare. Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 25

26 Olika kvalitet i klinisk vård
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 5 Olika kvalitet i klinisk vård Om Definitioner av termer & begrepp och Kvalitet på inskickade data är av god kvalitet och jämförbara och Patientkarakteristika är jämförbara och Slumpens möjliga inverkan är redovisad, Så beror skillnader på Olika kvalitet i klinisk vård Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 26

27 Intern granskning av data - IVA
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Processindikator Intern granskning av data - IVA 3-5 % av alla vtf väljs slumpmässigt ut för granskning c:a 2 vårdtillfällen per månad Följande variabler kontrolleras Vårdtyp Opererad status APACHE/SAPS3/PIM2/IVA-Higgins Primär IVA-diagnos Komplikationer VTS eller NEMS Avstå/avbryta Avlidna IVA (DAL/DAS) IVA-enhetens egen internkontroll av data DAL Donationsansvarig läkare; DAS Donationsansvarig sjuksköterska Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 27

28 Internkontroll av data till SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Processindikator Internkontroll av data till SIR Relaterat till grupper av patienter SIR:s valideringsprogram Nivå 1-kommentarer Rör den tekniska utformningen respektive identiteter Omöjliggör insändande Nivå 2-kommentarer Påpekande som strider mot SIR:s rekommendation Dessa kan ignoreras Nivå 3-kommentarer Innehåller kombinationer av data som uppfattas ologiska Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 28

29 Internkontroll av data till SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Processindikator Internkontroll av data till SIR Relaterat till grupper av patienter SIR:s valideringsprogram En hjälp till att hitta felregistreringar eller okunskap hos användarna En hjälp att se ofullständiga rutiner för exempelvis vårdtyngdsregistreringar En hjälp till att hitta brister som förvanskar eller försvårar tolkningen i det lokala IT-stödet Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 29

30 Översiktlig presentation av kvalitetsindikatorerna
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Översiktlig presentation av kvalitetsindikatorerna Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 30

31 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorerna
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorerna Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 31

32 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Norrland Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 32

33 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Uppsala Örebro Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 33

34 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Stockholm Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 34

35 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Sydöstra Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 35

36 Region Västra Götaland
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Region Västra Götaland Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 36

37 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Södra Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 37

38 Rapportering av data till SIR
Före rapportering av data till SIR görs en validering av data lokalt på den egna enheten Validering sker via SIR:s valideringsprogram* Den egna enheten bestämmer själv till vilken nivå olika parametrar ska valideras dvs. olika nivåer kan sättas för t ex diagnos-, åtgärds-, komplikations-, vårdtyngdsregistrering osv.. För att data ska kunna rapporteras krävs dock minst att SIR:s Grunddataset är uppfyllt. * Dataprogram för validering av intensivvårdsdata enligt SIR:s riktlinjer. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

39 Rapportering av data till SIR
3 olika valideringsnivåer i valideringsprogrammet Rapporterar alltid Enheten registrerar alltid den här parametern för varje aktuellt vårdtillfälle. Data presenteras i SIR:s rapporter. Rapporterar sporadiskt Enheten registrerar den här parametern sporadiskt. Bör endast användas tidsbegränsat t.ex. vid införande av nya parametrar. Data kommer framöver inte att presenteras i SIR:s rapporter. Rapporterar inte Enheten registrerar inte alls aktuell parameter. Årsrapporten 2009 innehåller endast data med nivån Registrerar alltid Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

40 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Eftertanke I årsrapporten för 2009 följs nationella målnivåer angivna för respektive kvalitetsindikator exakt enligt SIR:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård från Erfarenheten är redan att målnivåer löpande behöver revision och att SIR behöver förbättra nuvarande ordning med en exakt målnivå i dokumentet som endast kan förändras av årsmötet och annars ligger oförändrad år från år Översyn och förslag till annan process presenteras på årsmötet i mars 2011 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 40

41 SIR:s kvalitetsindikatorer
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s kvalitetsindikatorer Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 41

42 Kvalitetsindikatorer SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikatorer SIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 42

43 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård
Kvalitetsindikator 1 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Innehåll

44 Uppföljning efter intensivvård
Kvalitetsindikator 1 Uppföljning efter intensivvård SIR rekommenderar uppföljning efter intensivvård för: Patienter ≥ 16 år Patienter med vårdtid ≥ 96 timmar d.v.s. 4 vårddygn Uppföljning rekommenderas vid: 2 månader efter utskrivning och 6 månader efter utskrivning samt 12 månader efter utskrivning Uppföljning rekommenderas enligt SIR:s riktlinjer Inklusive uppföljning enligt SF36 (Hälsoenkät för att mäta självrapporterad fysisk och psykisk hälsa) Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

45 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer
Målsättningen är att andelen uppföljda patienter enligt urvalskriterier bör vara > 70 % Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

46 Uppföljning efter intensivvård 2008-2009
Kvalitetsindikator 1 Uppföljning efter intensivvård Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

47 Funktionsnivå före och efter IVA
Kvalitetsindikator 1 Funktionsnivå före och efter IVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

48 Hälsorelaterad livskvalitet - SF36
Kvalitetsindikator 1 Hälsorelaterad livskvalitet - SF36 Vid kompletta uppföljningar 2, 6 och 12 mån (N=62) * Referensgrupp (ålders och könsmatchad) från drygt 6000 individer (16-75 år) i samhället 1999. (Ekberg K. Östgötens hälsa och miljö. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum, Landstinget i Östergötland, 2000) Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

49 Kvalitetsindikatorer SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikatorer SIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 49

50 Svensk riskjusterad mortalitet
Kvalitetsindikator 2 Svensk riskjusterad mortalitet Nyckeltal VLAD Variable Life Adjusted Display Innehåll

51 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer
Målsättning för SMRAPACHE under definierad tidsperiod: < 0,65 (< Percentil 33 för SMRAPACHE under 2007) År 2007 har valts som referens med hänsyn till de kvalitets-förbättringar i registreringsarbetet som gjorts sedan SIR:s tillkomst Målsättning för SMRSAPS3/PIM2 under definierad tidsperiod: < 1,0 Alternativt: 5 procents förbättring jämfört enhetens egna värde föregående år Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

52 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 Nyckeltal Innehåll Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 52

53 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 Hur många använder vad? Modell SAPS3 APACHE PIM2 IVA BIVA IVA-Higgins Antal IVA-enheter 36 18 22 3 4 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 53

54 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” APACHE-poäng Medelvärde Bortfall i APACHE-registrering Fel Intagningsorsak kontra Opereradstatus Opereradstatus saknas Okänd ålder Orealistisk poäng enl. ålder Rapp. "Ej fullständig” av IVA-enheten själv Mål: < 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 54

55 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” SAPS-poäng Medelvärde Komplett SAPS3-registrering Inga saknade värden i Box III Alla registreringar redovisas emellertid Begreppet ”bortfall” tillämpas ej Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 55

56 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” EMR (Estimerad Mortalitets Risk) Summa EMR enl APACHE / Antal vårdtillfällen OMR (Observerad Mortalitets Rat) Observerade mortaliteten < 30 dag vid SPAR-uppföljning dividerat med antal vårdtillfällen SMR (Standardiserad Mortalitets Rat) SMR = OMR / EMR. Bedömning: <1: Bättre jämfört riskjustering =1: Samma som jämfört riskjustering >1: Sämre jämfört riskjustering Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 56

57 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” NNT/NNH (Numbers Needed to Treat/Harm) NNT = 1/ARR, där ARR = Absolute Risk Reduction = Sum. EMR - Sum. OMR Regressionskoefficient Anger lutningen på regressionslinjen Gjort på diagram med konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 57

58 ”Nyckeltal” APACHE: Stockholm
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” APACHE: Stockholm ≥ 0,65 (Percentil 33 för SMRAPACHE under 2007) > 10% bortfall  Osäker bedömning! Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 58

59 ”Nyckeltal” APACHE: Sydöstra
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” APACHE: Sydöstra ≥ 0,65 (Percentil 33 för SMRAPACHE under 2007) > 10% bortfall  Osäker bedömning! Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 59

60 ”Nyckeltal” APACHE: Västra Götaland
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” APACHE: Västra Götaland ≥ 0,65 (Percentil 33 för SMRAPACHE under 2007) > 10% bortfall  Osäker bedömning! Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 60

61 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” SAPS3 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMRSAPS3 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 61

62 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” SAPS3 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMRSAPS3 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 62

63 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” SAPS3 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMRSAPS3 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 63

64 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” SAPS3 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMRSAPS3 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 64

65 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” SAPS3 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMRSAPS3 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 65

66 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” SAPS3 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMRSAPS3 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 66

67 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” PIM2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMRPIM2 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 67

68 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” PIM2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMRPIM2 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 68

69 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” PIM2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMRPIM2 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 69

70 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” PIM2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMRPIM2 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 70

71 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” PIM2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMRPIM2 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 71

72 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” PIM2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMRPIM2 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 72

73 ”Nyckeltal” – Kön, vuxna
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” – Kön, vuxna > 10% bortfall  Osäker bedömning! Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tab ovan! Se VLAD-diagram Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 73

74 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” – Kön, barn Se VLAD-diagram Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 74

75 ”Nyckeltal” – Åldersgrupper vuxna
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” – Åldersgrupper vuxna > 10% bortfall  Osäker bedömning! Se VLAD-diagram Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 75

76 ”Nyckeltal” – Åldersgrupper vuxna
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” – Åldersgrupper vuxna Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III Se VLAD-diagram Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 76

77 ”Nyckeltal” – Åldersgrupper barn
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” – Åldersgrupper barn Se VLAD-diagram Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 77

78 ”Nyckeltal” - Nyckel & Viktig diagnos
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” - Nyckel & Viktig diagnos Se VLAD diagram > 10% bortfall  Osäker bedömning! Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 78

79 ”Nyckeltal” - Nyckel & Viktig diagnos
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 2 ”Nyckeltal” - Nyckel & Viktig diagnos Se VLAD diagram Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 79

80 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
VLAD Variable Life Adjusted Diagram Innehåll Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 80

81 Variable Life Adjusted Display, VLAD
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Variable Life Adjusted Display, VLAD Förväntad risk att avlida under sjukhus-vistelsen, beräknas enl APACHE/SAPS3 EMR30dgr PIM2 IVA-mortalitet Uttryck denna risk i antal liv Ex 5% förväntad risk är 0,05 ”liv” 65% förväntad risk är 0,65 ”liv” Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 81

82 Variable Life Adjusted Display, VLAD
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Variable Life Adjusted Display, VLAD Ex Om patienten överlever ≥ 30 dagar för APACHE/SAPS3 eller Intensivvårdstillfället för PIM2 + 0,05 i ”vunna liv” + 0,65 i ”vunna liv” Om patienten avlider Intensivvårdstillfället för PIM2 0,05-1 = - 0,95 i ”förlorade liv” 0,65-1 = - 0,35 i ”förlorade liv” Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 82

83 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
VLAD tekniken Kumulativ kurva av konsekutiva vårdtillfällen Tolkning Positivt kumulativt utfall Vunna liv jämfört riskjusteringen Negativt kumulativt utfall Förlorade liv jämfört riskjusteringen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 83

84 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Urvalskriterier VLAD 2009 Intensivvård vårdtillfällen Uppföljningsbar i SPAR vårdtillfällen SPAR Statens personadressregister Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 84

85 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
VLAD – Hela Riket Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 85

86 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kön, SAPS3 - VLAD Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 86

87 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kön, APACHE - VLAD Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 87

88 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Ålder, SAPS3 - VLAD Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 88

89 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Ålder, APACHE - VLAD Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 89

90 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 90

91 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 91

92 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 92

93 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 93

94 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 94

95 VLAD för egna enheten? Kön Åldersgrupper Nyckeldiagnoser
Viktiga diagnoser Gå till: och gör dina egna urval! Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

96 54 VLAD-kurvor 2009 - i två bilder - med två olika system - för 28 687 vårdtillfällen
Innehåll

97 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 97

98 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 98

99 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
VLAD 2009 & 2008 Konsekutiva vårdtillfällen Brutna serier vid 500 vtf SAPS3 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 99

100 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
VLAD 2009 & 2008 Konsekutiva vårdtillfällen Brutna serier vid 500 vtf APACHE Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 100

101 VLAD-diagram per IVA-enhet
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD-diagram per IVA-enhet Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 101

102 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Norrland Variable Life Adjusted Display, VLAD Kiruna Gällivare Kalix Sunderby Piteå Skellefteå Lycksele Umeå IVA Umeå TIVA Umeå NIVA Örnsköldsvik Sollefteå Sundsvall Östersund Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 102

103 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 103

104 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 104

105 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 105

106 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 106

107 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 107

108 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 108

109 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Uppsala Örebro Variable Life Adjusted Display, VLAD Hudiksvall Bollnäs Gävle Mora Falun Torsby Arvika Karlstad Uppsala CIVA Uppsala TIVA Uppsala NIVA Uppsala BRIVA Västerås Lindesberg Karlskoga Örebro IVA Örebro TIVA Nyköping Eskilstuna Innehåll Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 109

110 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 110

111 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 111

112 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 112

113 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 113

114 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 114

115 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 115

116 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 116

117 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 117

118 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 118

119 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 119

120 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 120

121 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 121

122 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 122

123 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Stockholm Variable Life Adjusted Display, VLAD Norrtälje Danderyd K Solna CIVA K Solna TIVA K Solna NIVA K Solna BIVA K Solna BRIVA St Göran SÖS IVA SÖS MIVA Södertälje Ersta K Huddinge IVA Visby Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 123

124 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 124

125 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 125

126 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 126

127 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 127

128 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 128

129 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 129

130 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 130

131 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 131

132 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 132

133 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 133

134 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 134

135 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 135

136 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Sydöstra Variable Life Adjusted Display, VLAD Norrköping Linköping IVA Linköping TIVA Linköping NIVA Linköping BRIVA Jönköping Eksjö Värnamo Västervik Kalmar Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 136

137 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 137

138 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 138

139 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 139

140 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 140

141 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 141

142 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 142

143 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 143

144 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 144

145 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 145

146 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 146

147 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 147

148 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Västra Götaland Variable Life Adjusted Display, VLAD Skövde Lidköping Uddevalla Trollhättan Alingsås Kungälv SU CIVA SU TIVA SU NIVA SU BIVA SU Östra SU Östra Inf SU Mölndal Borås Varberg Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 148

149 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 149

150 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 150

151 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 151

152 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 152

153 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 153

154 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 154

155 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 155

156 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 156

157 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 157

158 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 158

159 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 159

160 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 160

161 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 161

162 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 162

163 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Södra Variable Life Adjusted Display, VLAD Halmstad Växjö Ljungby Karlskrona IVA Karlskrona TIVA Kristianstad Helsingborg Lund IVA Lund TIVA Lund NIVA Lund BIVA Malmö IVA Malmö Inf Ystad Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 163

164 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 164

165 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 165

166 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 166

167 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 167

168 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 168

169 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 169

170 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 170

171 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 171

172 VLAD för Barn på BIVA & IVA
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD för Barn på BIVA & IVA Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 172

173 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 173

174 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 174

175 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 175

176 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 176

177 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 177

178 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 178

179 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 179

180 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 180

181 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
VLAD TIVA Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 181

182 Kommentarer TIVA IVA-Higgins scoren rekalibrerades i en svensk adapterad version med primära vårdtillfälle mellan 2008 och 2009 efter en hjärtoperation (”developmental dataset”). 2 931 uppföljningsbara patienter för 2009 (”validation data set”) utgjorde alltså en delpopulation av utvecklingsgruppen. Diskrimineringsförmågan var inte mer än 0,74 (aROC), vilket inte kan betraktas som bättre än acceptabelt. ”Standardized mortality rations” (SMR) för deltagande kliniker måste därför betraktas med största försiktighet konfidensintervallet är stort! Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

183 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 183

184 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 184

185 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 185

186 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 186

187 Kvalitetsindikatorer SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikatorer SIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 187

188 Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA
Kvalitetsindikator 3 Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA K1 Innehåll

189 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer
Andelen vårdtillfällen med bakteriell multiresistens bör smittisoleras i 100 % Beräkning av andelen vårdtillfällen med smittisolering: Täljare: Antal vårdtillfällen med bakteriell multiresistens och smittisolering (DV091) någon gång under någon del av vårdtiden på IVA Nämnare: Antal vårdtillfällen med bakteriell multiresistens Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

190 Region Norrland Kvalitetsindikator 3 Innehåll
Antal K1 Antal registrerade K Isoleringar Antal K1 med smittisolering Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

191 Region Uppsala Örebro Kvalitetsindikator 3 Innehåll
Antal K1 Antal registrerade K Isoleringar Antal K1 med smittisolering Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

192 Region Stockholm Kvalitetsindikator 3 Innehåll
Antal K1 Antal registrerade K Isoleringar Antal K1 med smittisolering Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

193 Region Sydöstra Kvalitetsindikator 3 Innehåll
Antal K1 Antal registrerade K Isoleringar Antal K1 med smittisolering Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

194 Region Västra Götaland
Kvalitetsindikator 3 Region Västra Götaland Antal K1 Antal registrerade K Isoleringar Antal K1 med smittisolering Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

195 Region Södra Kvalitetsindikator 3 Innehåll
Antal K1 Antal registrerade K Isoleringar Antal K1 med smittisolering Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

196 Kvalitetsindikatorer SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikatorer SIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 196

197 Ventilator-associerad pneumoni VAP
Kvalitetsindikator 4 Ventilator-associerad pneumoni VAP K201 K202 Innehåll

198 Hur har data tagits fram?
Kvalitetsindikator 4 Hur har data tagits fram? Selektionskriterier: Vårdtyp IVA, TIVA och BIVA Valideringsnivå registrerar alltid, för både ventilatorbehandling och komplikationer Tillfällen med Invasiva ventilatorbehandlingstillfällen ≥ 48 timmar Antal registrerade K201 och K202 Antal åtgärder invasiv ventilatorbehandling > 48 timmar & summa invasiv ventilatortid (inkluderande även de 48 första IVB tim.) VAP uttrycks som antal/ ventilatortimmar Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

199 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer
En rimlig målsättning är ≤ 8 VAP/ ventilatortimmar, eller ≤ 20 VAP/1 000 ventilatordygn (omvandling av ovanstående) Incidensen avser summan av verifierad och misstänkt VAP (K201 + K202) Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

200 Region Norrland Kvalitetsindikator 4 Innehåll
> 8 VAP/ ventilatortimmar Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

201 Region Uppsala Örebro Kvalitetsindikator 4 Innehåll
> 8 VAP/ ventilatortimmar Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

202 Region Stockholm Kvalitetsindikator 4 Innehåll
> 8 VAP/ ventilatortimmar Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

203 Region Sydöstra Kvalitetsindikator 4 Innehåll
> 8 VAP/ ventilatortimmar Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

204 Region Västra Götaland
Kvalitetsindikator 4 Region Västra Götaland > 8 VAP/ ventilatortimmar Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

205 Region Södra Kvalitetsindikator 4 Innehåll
> 8 VAP/ ventilatortimmar Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

206 Kvalitetsindikatorer SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikatorer SIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 206

207 Kvalitetsindikator 5 Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Innehåll

208 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer
Nationell norm saknas Målnivå får utformas i framtiden med hänsyn till utfallet av t.ex. vårdtider, morbiditet och mortalitet hos dessa patienter Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

209 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 5 Riket Nationell norm saknas Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 209

210 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 5 Region Norrland Nationell norm saknas Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 210

211 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 5 Region Uppsala Örebro Nationell norm saknas Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 211

212 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 5 Region Stockholm Nationell norm saknas Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 212

213 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 5 Region Sydöstra Nationell norm saknas Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 213

214 Region Västra Götaland
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 5 Region Västra Götaland Nationell norm saknas Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 214

215 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 5 Region Södra Nationell norm saknas Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 215

216 Kvalitetsindikatorer SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikatorer SIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 216

217 Oplanerad återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 6 Oplanerad återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar K10 Innehåll Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 217

218 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 6 Termer och begrepp Definition av ”indexvårdtillfälle” Första vårdtillfället av vårdtyp IVA, TIVA och BIVA för en patient under definierad tidsperiod för definierad IVA Definition av ”återinvårdtillfälle” Första vårdtillfället efter ”index vårdtillfället” Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 218

219 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 6 Återinläggning ≤ 72 tim Täljaren – följande 3 krav: Återinläggning Första vårdtillfället efter ”index vårdtillfället”, där tiden mellan utskrivning från ”index vårdtillfället” och återin vårdtillfällets start är ≤ 72 tim Till samma IVA-enhet Oplanerad inläggning Nämnaren – följande 2 krav: Totala antalet ”index vårdtillfällen” Patienten är utskriven levande från IVA Bortfall Patienter som inte kan mortalitetsuppföljas i SPAR Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 219

220 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Återinläggning IVA Vårdtyp IVA, BIVA & TIVA Patienter vs vårdtillfällen patienter med vårdtillfällen patienter med 1 vårdtillfälle under 2009 5 738 patienter med 2 vårdtillfällen under 2009 2 214 patienter med 3 vårdtillfällen under 2009 1 592 patienter med > 3 vårdtillfällen under 2009 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 220

221 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 6 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer Målsättningen är < 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar Denna målnivå motsvarar percentil 33 under 2008 Gäller Vårdtyp IVA, BIVA & TIVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 221

222 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 6 Region Norrland ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under 2008. Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 222

223 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 6 Region Uppsala Örebro ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under 2008. Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 223

224 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 6 Region Stockholm ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under 2008. Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 224

225 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 6 Region Sydöstra ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under 2008. Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 225

226 Region Västra Götaland
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 6 Region Västra Götaland ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under 2008. Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 226

227 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 6 Region Södra ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under 2008. Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 227

228 Kvalitetsindikatorer SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikatorer SIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 228

229 Avlidna på IVA uppföljning
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 7 Avlidna på IVA uppföljning Innehåll Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 229

230 Avlidna i Sverige 2009 Avlidna i Sverige Avlidna på IVA 90 080 3 383
Antal avlidna Avlidna i Sverige Avlidna på IVA IVA: ej SIR-medlem IVA: SIR-medlem Inga övriga intensivvårdsdata Övriga intensivvårdsdata finns 90 080 3 383 139 3 244 670 2 574 80 IVA-enheter 7 IVA-enheter 15 IVA-enheter 58 IVA-enheter Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

231 Antal avlidna på IVA och organdonatorer
SIR:s årsrapport 2009.

232 Antal avlidna per månad i Sverige 2009
SIR:s årsrapport 2009.

233 Antal medverkande IVA-enheter
Data till SIR 2009 Region Norrland Uppsala Örebro Stockholm Sydöstra Västra Götaland Södra 13 19 11 9 14 80 3 383 protokoll Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

234 Täckningsgraden i redovisningen
IVA enheter som var SIR-medlem 2009 58 st som även skickat övrig data till SIR 2 734 st protokoll med 96 st organdonatorer 14 st som ej skickat övriga data till SIR 510 st protokoll med 18 st organdonatorer IVA enheter som ej var SIR-medlem 2009 7 st som skickat data till SIR 139 st protokoll med 15 st organdonationer U-a NIVA 3 st & L-d NIVA 12 st donatorer Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

235 Målsättning enl. nationella kvalitetsindikatorer
Alla avlidna på IVA med vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA ska registreras enligt protokoll Alla protokoll för avlidna på IVA ska vara granskade av DAL/DAS Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

236 Region Norrland Kvalitetsindikator 7 Innehåll 2010-05-25.
SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

237 Region Uppsala Örebro Kvalitetsindikator 7 Innehåll 2010-05-25.
SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

238 Region Stockholm Kvalitetsindikator 7 Innehåll 2010-05-25.
SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

239 Region Sydöstra Kvalitetsindikator 7 Innehåll 2010-05-25.
SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

240 Region Västra Götaland
Kvalitetsindikator 7 Region Västra Götaland SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

241 Region Södra Kvalitetsindikator 7 Innehåll 2010-05-25.
SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

242 Fem flöden Innehåll

243 Fem flöden Hjärnskada: nej och IVB: nej. Hjärnskada: nej och IVB: ja.
Hjärnskada: ja och IVB: nej. Hjärnskada: ja och IVB: ja. Indirekta kriterier. Hjärnskada: ja och IVB: ja. Direkta kriterier. Ej möjlig donator. Möjlig donator. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

244 Flödesorienterad rapport
Q7 Flödesorienterad rapport Svår nytillkommen hjärnskada? Ja Nej IVB? IVB? Ja Nej Ja Nej Dir krit Indir krit Indir krit Indir krit Indir krit Flöde 5 Flöde 4 Flöde 3 Flöde 2 Flöde 1 7% 19% 3% 50% 21% Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

245 Översiktlig beskrivning
Innehåll

246 Översikt Antal avlidna individer IVA 3 383
80 IVA-enheter i Sverige 2009 Antal avlidna individer IVA 3 383 Översikt Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? 29% av avlidna 989 Ja Nej 2 394 Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 27% av avlidna 901 Ja Nej 88 Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): 7,3% av avlidna 248 Direkta Indirekta 653 Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation? 6,1% av avlidna 208 Ja Nej 40 Genomfördes organdonation? 3,9% av avlidna 129 Ja Nej 79 Uppgifterna granskade av DAL/DAS? 88% av avlidna 2 979 Ja Nej 404 Innehåll 246 SIR:s årsrapport 2009.

247 Flöde 1 Hjärnskada: nej och IVB: nej Indirekta kriterier
Svår nytillkommen hjärnskada? Nej IVB? Nej Indir krit 21% Innehåll

248 Flöde 1 – Hjärnskada: nej och IVB: nej
Ej svår, nytillkommen hjärnskada och Ej invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. Flöde 1 – Hjärnskada: nej och IVB: nej Antal avlidna individer IVA 3 383 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Nej 2 394 71% av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? Nej 705 21% av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta 705 21% av avlidna Uppgifterna granskade av DAL/DAS? 603 Ja Nej 102 86% Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

249 Flöde 2 Hjärnskada: nej och IVB: ja Indirekta kriterier
Svår nytillkommen hjärnskada? Nej IVB? Ja Indir krit 50% Innehåll

250 Flöde 2 – Hjärnskada: nej och IVB: ja
Ej svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. Flöde 2 – Hjärnskada: nej och IVB: ja Antal avlidna individer IVA 3 383 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Nej 2 934 71% av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 50% av avlidna Ja 1 689 Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta 1 689 50% av avlidna Uppgifterna granskade av DAL/DAS? 1 481 Ja Nej 208 88% Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

251 Flöde 3 Hjärnskada: ja och IVB: nej Indirekta kriterier
Svår nytillkommen hjärnskada? Ja IVB? Nej Indir krit 3% Innehåll

252 Flöde 3 – Hjärnskada: ja och IVB: nej
Svår, nytillkommen hjärnskada och Ej invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. Flöde 3 – Hjärnskada: ja och IVB: nej Antal avlidna individer IVA 3 383 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? 29% av avlidna Ja 989 Vilken/-a var orsaken/-erna? Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? Nej 88 3% av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta 88 3% av avlidna Varför kunde dödsfallet inte konstateras med direkta kriterier? Uppgifterna granskade av DAL/DAS? 81 Ja Nej 7 92% Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

253 Flöde 4 Hjärnskada: ja och IVB: ja. Indirekta kriterier.
Svår nytillkommen hjärnskada? Ja IVB? Ja Indir krit 19% Innehåll

254 Flöde 4 – Hjärnskada: ja och IVB: ja
Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. Flöde 4 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Antal avlidna individer IVA 3 383 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? 29% av avlidna Ja 989 Vilken/-a var orsaken/-erna? Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 27% av avlidna Ja 901 Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta 653 19% av avlidna Varför kunde dödsfallet inte konstateras med direkta kriterier? Uppgifterna granskade av DAL/DAS? 589 Ja Nej 64 90% Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

255 Flöde 4c – Hjärnskada: ja och IVB: ja
Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. Flöde 4c – Hjärnskada: ja och IVB: ja Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta 653 19% av avlidna Varför kunde dödsfallet inte konstateras med direkta kriterier? * Avbruten behandling 343 Ej återställd hjärtverksamhet 119 Ej tillgång t radiolog. diagnostik 1 Avstår från behandling 116 Donator ej uppmärksammad 2 Ej tillgång t komp f klin. diagn. Med olämplig som donator 184 Avlidne neg till donation 15 Tot hjärninfarkt misstänktes ej 276 Flerval! * Kvalitetsgranskning av 40 IVA enheter under 2009 av Donationsrådet Flöde 4 Bild 232 Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

256 Flöde 5 Hjärnskada: ja och IVB: ja. Direkta kriterier.
Svår nytillkommen hjärnskada? Ja IVB? Ja Dir krit 7% Innehåll

257 Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja
Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Antal avlidna individer IVA 3 383 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? 29% av avlidna Ja 989 Vilken/-a var orsaken/-erna? Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 27% av avlidna Ja 901 Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): 7,3% av avlidna Direkta 248 Togs kontakt med transplantationskoordinator? 200 Ja Nej 48 Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

258 Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja
Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): 7,3% av avlidna Direkta 248 Togs kontakt med transplantationskoordinator? 200 Ja Nej 48 Förelåg kontraindikation mot organdonation? Nej 180 Ja 20 Nej 28 Ja 20 Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation? 6,1% av avlidna 208 Ja Nej 40 Möjlig organdonator Ej möjlig organdonator Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

259 Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja
Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): 7,3% av avlidna Direkta 248 Klinisk neurologisk undersökning enbart 171 70% av fallen Fyrkärlsangiografi enbart 14 6% av fallen Klinisk neurologisk undersökning och fyrkärlsangiografi 63 25% av fallen Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

260 Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja
Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Ej möjlig donator. Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation? Nej 40 16% av avlidna med direkta kriterier Ej möjlig organdonator Medicinska skäl 36 Rättsmedicinska skäl 4 Beslutades/planerades organdonation? Nej 40 Uppgifterna granskade av DAL/DAS? 34 Ja Nej 6 85% Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

261 Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja
Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Möjlig donator. Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation? 6,1% av avlidna 208 Ja Möjlig organdonator Avlidnes inställning 88 Känd Okänd 120 Positiv 59 Förmodat samtycke 75 Negativ 29 Vetorätt 42 Närstående saknades Dokumentationssätt: Närstående ej informerade 1 Muntligt 67 Närstående oense 2 Skriftligt 3 Avlidne ej identifierad Donationsregistret 25 Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

262 Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja
Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Möjlig donator. Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Avlidnes inställning Känd Okänd Positiv 59 Förmodat samtycke 75 Beslutades / Planerades organdonation? 134 Ja Nej Genomfördes organdonation? 3,8% av avlidna 129 Ja Nej 5 Uppgifterna granskade av DAL/DAS? 191 Ja Nej 17 92% Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

263 Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja
Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Möjlig donator. Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Genomfördes organdonation? Nej 5 Cirkulationskollaps hos den avlidne 2 Rättsmedicinskt veto Mottagare saknades 1 Närstående ändrade sig till ett veto Organisatoriska orsaker 1 Nyupptäckta/nytillkommna medicinska orsaker hos avlidne 1 Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

264 Möjlig organdonator - Definition
Möjlig organdonator är Intensivvårdspatient med Invasiv ventilatorbehandling och Diagnostiserad total hjärninfarkt och Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

265 Ålder & Kön 80 IVA-enheter under 2009 Innehåll 2010-05-25.
SIR:s årsrapport 2009.

266 58 IVA-enheter (SIR-medl som skickar vårddata) under 2009
Vårdtid avlidna Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

267 Primär IVA diagnos: direkta kriterier
80 IVA-enheter under 2009 Primär IVA diagnos: direkta kriterier 34 st olika diagnoser bakom nedanstående gruppering Intrakraniell blödning / infarkt Hjärtstopp Hjärnkompression / hjärnödem Trauma Varia 109 32 48 26 27 242 45% 13% 20% 11% Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

268 Primär IVA diagnos: organdonatorer
80 IVA-enheter under 2009 Primär IVA diagnos: organdonatorer 26 st olika diagnoser bakom nedanstående gruppering Intrakraniell blödning / infarkt Hjärtstopp Hjärnkompression / hjärnödem Trauma Varia 65 12 23 18 11 129 50% 9% 18% 14% Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

269 Kvalitetsindikatorer SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikatorer SIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 269

270 Nattlig utskrivning från IVA
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 8 Nattlig utskrivning från IVA Innehåll Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 270

271 Hur har data valts ut? Inskrivna under 2009
Kvalitetsindikator 8 Hur har data valts ut? Inskrivna under 2009 Vårdtyp IVA, BIVA eller TIVA Utskriven levande från IVA Uppföljningsbar i SPAR (Statens personadressregister) Ej utskriven till annan IVA Nattlig utskrivning definierat som 22:00-06:59 Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

272 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 8 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer < 5,5 % motsvarande percentil 33 under 2007 Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 272

273 Region Norrland Kvalitetsindikator 8 Innehåll
≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under 2007. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

274 Region Uppsala Örebro Kvalitetsindikator 8 Innehåll
≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under 2007. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

275 Region Stockholm Kvalitetsindikator 8 Innehåll
≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under 2007. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

276 Region Sydöstra Kvalitetsindikator 8 Innehåll
≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under 2007. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

277 Region Västra Götaland
Kvalitetsindikator 8 Region Västra Götaland ≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under 2007. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

278 Region Södra Kvalitetsindikator 8 Innehåll
≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under 2007. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

279 Kvalitetsindikatorer SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikatorer SIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 279

280 Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 9 Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Innehåll Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 280

281 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer
Alla vårdtillfällen ska ha dokumenterad behandlingsstrategi Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

282 Behandlingsstrategi på IVA
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikator 9 Behandlingsstrategi på IVA 36 IVA-enheter vårdtillfällen med vårdtyp IVA, BIVA eller TIVA Registrerar alltid 10 IVA-enheter 5 111 vårdtillfällen med vårdtyp IVA eller BIVA Registrerar sporadiskt 13 IVA-enheter 9 376 vårdtillfällen med vårdtyp IVA, BIVA eller TIVA Registrerar aldrig Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 282

283 Region Norrland Kvalitetsindikator 9 Innehåll
Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

284 Region Uppsala Örebro Kvalitetsindikator 9 Innehåll
Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

285 Region Stockholm Kvalitetsindikator 9 Innehåll
Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

286 Region Sydöstra Kvalitetsindikator 9 Innehåll
Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

287 Region Västra Götaland
Kvalitetsindikator 9 Region Västra Götaland Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

288 Region Södra Kvalitetsindikator 9 Innehåll
Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

289 Andel av vårdtillfällen med beslut om vårdbegränsning
Kvalitetsindikator 9 Andel av vårdtillfällen med beslut om vårdbegränsning Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

290 Behandlingsstrategi - överlevnad
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 290

291 Behandlingsstrategi - överlevnad
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 291

292 Behandlingsstrategi - överlevnad
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 292

293 Behandlingsstrategi - överlevnad
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 293

294 Behandlingsstrategi - överlevnad
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 294

295 Behandlingsstrategi - överlevnad
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 295

296 Kvalitetsindikatorer SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Kvalitetsindikatorer SIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 296

297 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Kvalitetsindikator 10 Beläggning på IVA Innehåll Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 297

298 Hur är siffrorna framtagna?
"Beläggning” Varje timme vid minut "33", räknas antalet inskrivna patienter, vid varje IVA/NIVA/TIVA/BIVA enhet. Totalt "kontrolltimmar"! Valet av minut "33": Godtyckligt valt, men medvetet att ej ha med "0" el "5", då dessa är de oftast förekommande minutvalen vid in-/utskrivning. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

299 Hur är siffrorna framtagna?
Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

300 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer
Nationell norm saknas Samband finns mellan beläggningsgrad och täckningsgrad och är beroende av lokal organisation av intensivvård Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

301 3 BIVA-enheters kumulativa beläggning
Kvalitetsindikator 10 3 BIVA-enheters kumulativa beläggning Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

302 4 TIVA-enheters kumulativa beläggning
Kvalitetsindikator 10 4 TIVA-enheters kumulativa beläggning Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

303 58 IVA-enheters kumulativa beläggning
Kvalitetsindikator 10 58 IVA-enheters kumulativa beläggning Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

304 Region Norrland Kvalitetsindikator 10 Innehåll 2010-05-25.
SIR:s årsrapport 2009.

305 Region Uppsala Örebro Kvalitetsindikator 10 Innehåll 2010-05-25.
SIR:s årsrapport 2009.

306 Region Stockholm Kvalitetsindikator 10 Innehåll 2010-05-25.
SIR:s årsrapport 2009.

307 Region Sydöstra Kvalitetsindikator 10 Innehåll 2010-05-25.
SIR:s årsrapport 2009.

308 Region Västra Götaland
Kvalitetsindikator 10 Region Västra Götaland Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

309 Region Södra Kvalitetsindikator 10 Innehåll 2010-05-25.
SIR:s årsrapport 2009.

310 Ej riskjusterad mortalitet
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Ej riskjusterad mortalitet Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 310

311 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Urvalsfråga Vårdresultat IVA angivet Levande / Avliden Uppföljningsbar i SPAR Statens personadressregister Mortalitetsberäkning baseras på data från SPAR Mortalitet (Död) Under intensivvårdstillfället (oavsett när) < 30 dagar < 90 dagar Mortalitetsberäkning baseras på antalet vårdtillfällen ej på antalet individer efter ankomst till IVA (oavsett var) Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 311

312 Ej riskjusterad mortalitet
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Ej riskjusterad mortalitet Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 312

313 Ej riskjusterad mortalitet
Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

314 Vårdtyp IVA: Överlevnadskurvor
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 2009 Vårdtyp IVA: Överlevnadskurvor Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 314

315 Region Norrland: Överlevnadskurvor
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 2009 Region Norrland: Överlevnadskurvor Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 315

316 Region Uppsala Örebro: Överlevnadskurvor
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 2009 Region Uppsala Örebro: Överlevnadskurvor Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 316

317 Region Uppsala Örebro: Överlevnadskurvor
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 2009 Region Uppsala Örebro: Överlevnadskurvor Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 317

318 Region Stockholm: Överlevnadskurvor
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 2009 Region Stockholm: Överlevnadskurvor Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 318

319 Region Stockholm: Överlevnadskurvor
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 2009 Region Stockholm: Överlevnadskurvor Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 319

320 Region Sydöstra: Överlevnadskurvor
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 2009 Region Sydöstra: Överlevnadskurvor Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 320

321 Region Västra Götaland: Överlevnadskurvor
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 2009 Region Västra Götaland: Överlevnadskurvor Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 321

322 Region Västra Götaland: Överlevnadskurvor
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 2009 Region Västra Götaland: Överlevnadskurvor Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 322

323 Region Södra: Överlevnadskurvor
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 2009 Region Södra: Överlevnadskurvor Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 323

324 Vårdtyp BIVA: Överlevnadskurvor
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 2009 Vårdtyp BIVA: Överlevnadskurvor Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 324

325 Vårdtyp TIVA: Överlevnadskurvor
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 2009 Vårdtyp TIVA: Överlevnadskurvor Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 325

326 Saknade värden i SAPS3 Box III parametrar Innehåll

327 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Norrland > 10 % saknade värden Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 327

328 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Uppsala Örebro 1 > 10 % saknade värden Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 328

329 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Uppsala Örebro 2 > 10 % saknade värden Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 329

330 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Stockholm > 10 % saknade värden Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 330

331 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Sydöstra > 10 % saknade värden Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 331

332 Region Västra Götaland
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Region Västra Götaland > 10 % saknade värden Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 332

333 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Södra > 10 % saknade värden Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 333

334 Bortfall APACHE registrering
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Bortfall APACHE registrering Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 334

335 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Bortfall APACHE SIR Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 335

336 Bortfall i APACHE – Utveckling
Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Bortfall i APACHE – Utveckling Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 336

337 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Stockholm Bortfall APACHE Norrtälje Danderyd K Solna CIVA K Solna TIVA K Solna NIVA K Solna BIVA K Solna BRIVA St Göran SÖS IVA SÖS MIVA Södertälje Ersta K Huddinge IVA Visby Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 337

338 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Norrtälje IVA Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 338

339 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Danderyd IVA Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 339

340 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
KS Solna CIVA Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 340

341 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
KS Solna NIVA Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 341

342 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
St Göran IVA Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 342

343 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Södersjukhuset IVA Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 343

344 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Södersjukhuset MIVA Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 344

345 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
KS Huddinge IVA Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 345

346 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Sydöstra Bortfall APACHE Norrköping Linköping IVA Linköping TIVA Linköping NIVA Linköping BRIVA Jönköping Eksjö Värnamo Västervik Kalmar Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 346

347 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Jönköping Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 347

348 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Eksjö Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 348

349 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Värnamo Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 349

350 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Västervik Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 350

351 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Region Västra Götaland Bortfall APACHE Skövde Lidköping Uddevalla Trollhättan Alingsås Kungälv SU CIVA SU TIVA SU NIVA SU BIVA SU Östra SU Östra Inf SU Mölndal Borås Varberg Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 351

352 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
SU CIVA Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 352

353 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
SU TIVA Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 353

354 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
SU NIVA Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 354

355 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
SU Östra Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 355

356 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
SU Mölndal Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 356

357 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Borås Bortfall i APACHE-registrering < 10% ≥ 10% Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 357

358 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Komplikationer Innehåll För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 358

359 Komplikationskoder - SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Komplikationskoder - SIR SIR Data 2009 K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 359

360 Komplikationskoder - SIR
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Komplikationskoder - SIR SIR Data 2009 K11 – K20 endast för vårdtyp TIVA Innehåll SIR:s årsrapport 2009. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 360

361 Beakta! Det föreligger stor variation av antalet registrerade komplikationer per enhet Hur tolka detta? Många inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för fullständig uppföljning Få eller inga inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för ofullständig uppföljning Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

362 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Region Norrland Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 362

363 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Region Uppsala Örebro 1 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 363

364 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Region Uppsala Örebro 2 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 364

365 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Region Stockholm 1 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 365

366 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Region Stockholm 2 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 366

367 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Region Sydöstra 1 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 367

368 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Region Sydöstra 2 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 368

369 Region Västra Götaland 1
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Region Västra Götaland 1 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 369

370 Region Västra Götaland 2
SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009 K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Region Västra Götaland 2 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 370

371 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Region Södra Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 371

372 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
Vårdtyp TIVA: K11-K20 Övriga TIVA-enheter redovisar inte komplikationer med inställning "Registrerar alltid" Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K11-K20 Ant Antalet registrerade komplikationer K11-K20 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 372

373 SIR:s årsrapport 2009.Svenska Intensivvårdsregistret Årsrapport 2009
K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vårdtyp BIVA Övriga BIVA-enheter redovisar inte komplikationer med inställning "Registrerar alltid" Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Innehåll SIR:s årsrapport 2009. Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. För SIR:s räkning: Sten W, Thomas N, Caroline M, Folke S & Göran K.Sten Walther, Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg & Göran Karlström, SIR. 373

374 Åtgärder Invasiv ventilatorbehandling Non-invasiv ventilatorbehandling
Trakeostomi Kontinuerlig njurersättningsterapi Aktiv hypotermi Smitt-/skyddsisolering Innehåll

375 Åtgärder 2009 Analys har gjorts av inskickade data
Som har duration, om sådan skall vara angiven Som har skickats in med kvalitetsnivå ”Registrerar alltid” Redovisas i flertalet fall som: antal åtgärder antal vårdtillfällen (vtf) totaltid medeltid Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

376 Invasiv ventilatorbehandling: Antal
Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

377 Invasiv ventilatorbehandling: Timmar
Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

378 Invasiv ventilatorbehandling: Medeltid
Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

379 Trakeostomi. Antal 2009. Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

380 Region Norrland - IVB Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

381 Region Norrland - NIVB Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

382 Region Norrland - Trakeostomi
Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

383 Region Uppsala Örebro - IVB
Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

384 Region Uppsala Örebro - NIVB
Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

385 Region Uppsala Örebro - Trakeostomi
Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

386 Region Stockholm - IVB Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

387 Region Stockholm - NIVB
Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

388 Region Stockholm - Trakeostomi
Innehåll SIR:s årsrapport 2009.

389 Region Sydöstra - IVB Innehåll SIR:s årsrapport 2009.