Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR:s årsrapport 2009 Sten Walther, ordförande Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Folke Sjöberg, FoU Göran Karlström, exekutivt ansvarig

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR:s årsrapport 2009 Sten Walther, ordförande Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Folke Sjöberg, FoU Göran Karlström, exekutivt ansvarig"— Presentationens avskrift:

1 SIR:s årsrapport 2009 Sten Walther, ordförande Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Folke Sjöberg, FoU Göran Karlström, exekutivt ansvarig http://www.icuregswe.org

2 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.2 Innehåll  Analyserande rapport Analyserande rapport  Medlemmar Medlemmar  Målsättning Målsättning  Skillnader i vårdresultat Skillnader i vårdresultat  Översiktlig presentation av kvalitetsindikatorerna Översiktlig presentation av kvalitetsindikatorerna  Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk Riskjusterad MortalitetSvensk Riskjusterad Mortalitet Nyckeltal VLADNyckeltalVLAD Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA Ventilator-associerad pneumoni (VAP) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA  Ej riskjusterad mortalitet Ej riskjusterad mortalitet  Saknade värden i SAPS3 Saknade värden i SAPS3  Bortfall APACHE registrering Bortfall APACHE registrering  Komplikationer Komplikationer  Åtgärder Åtgärder –VentilatorbehandlingVentilatorbehandling –NjurersättningsterapiNjurersättningsterapi –Aktiv hypotermibehandlingAktiv hypotermibehandling –Smitt-/skyddsisoleringSmitt-/skyddsisolering  Vårdtyp i SIR Vårdtyp i SIR  Flödet till och från IVA Flödet till och från IVA  Vårdtider Vårdtider  Vårdtyngd Vårdtyngd  Ålder & Kön Ålder & Kön  Primära IVA-diagnoser Primära IVA-diagnoser  Eftertanke Eftertanke Innehåll Länkning fungerar i bildvisningsläge! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.3 Analyserande rapport  Klicka på ikonen nedan, så öppnas en sammanfattning med reflektioner! –Enkelklick i bildvisningsläge –Dubbelklick i normalläge Innehåll

4 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.4 SIR-medlemmar 2009 Innehåll

5 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.5 I Sverige finns 6 Regioner & 86 IVA-enheter som i årsrapporten presenteras i följande ordning: Norrland 1.Kiruna 2.Gällivare 3.Kalix 4.Sunderby 5.Piteå 6.Skellefteå 7.Lycksele 8.Umeå IVA 9.Umeå TIVA 10.Umeå NIVA 11.Örnsköldsvik 12.Sollefteå 13.Sundsvall 14.Östersund Uppsala Örebro 1.Hudiksvall 2.Bollnäs 3.Gävle 4.Mora 5.Falun 6.Torsby 7.Arvika 8.Karlstad 9.Uppsala CIVA 10.Uppsala TIVA 11.Uppsala NIVA 12.Uppsala BRIVA 13.Västerås 14.Lindesberg 15.Karlskoga 16.Örebro IVA 17.Örebro TIVA 18.Nyköping 19.Eskilstuna Stockholm 1.Norrtälje 2.Danderyd 3.K Solna CIVA 4.K Solna TIVA 5.K Solna NIVA 6.K Solna BIVA 7.K Solna BRIVA 8.St Göran 9.SÖS IVA 10.SÖS MIVA 11.Södertälje 12.Ersta 13.K Huddinge IVA 14.Visby Västra Götaland 1.Skövde 2.Lidköping 3.Uddevalla 4.Trollhättan 5.Alingsås 6.Kungälv 7.SU CIVA 8.SU TIVA 9.SU NIVA 10.SU BIVA 11.SU Östra 12.SU Östra Inf 13.SU Mölndal 14.Borås 15.Varberg Sydöstra 1.Norrköping 2.Linköping IVA 3.Linköping TIVA 4.Linköping NIVA 5.Linköping BRIVA 6.Jönköping 7.Eksjö 8.Värnamo 9.Västervik 10.Kalmar Södra 1.Halmstad 2.Växjö 3.Ljungby 4.Karlskrona IVA 5.Karlskrona TIVA 6.Kristianstad 7.Helsingborg 8.Lund IVA 9.Lund TIVA 10.Lund NIVA 11.Lund BIVA 12.Malmö IVA 13.Malmö Inf 14.Ystad Innehåll

6 Medlemmar Innehåll

7 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.7 Medlemmar 2009. Skickar data. Region Norrland (5 st)  Umeå IVA  Örnsköldsviks sjukhus  Sollefteå sjukhus  Sundsvalls sjukhus  Östersunds sjukhus Region Uppsala Örebro (13 st)  Hudiksvalls sjukhus  Gävle länssjukhus  Falu lasarett  Torsby sjukhus  Arvika sjukhus  Karlstad Centralsjukhuset  Västerås Centrallasarett  Lindesberg lasarett  Karlskoga sjukhus  Örebro Universitetssjukhuset IVA  Örebro Universitetssjukhuset TIVA  Nyköpings lasarett  Eskilstuna Mälarsjukhuset Region Stockholm (11 st)  Norrtälje sjukhus  Stockholm Danderyds sjukhus  Stockholm Karolinska Solna CIVA  Stockholm Karolinska Solna TIVA  Stockholm Karolinska Solna NIVA  Stockholm Karolinska Solna BIVA  Stockholm St Görans sjukhus  Stockholm Södersjukhuset, IVA  Stockholm Södersjukhuset, MIVA  Södertälje Sjukhus  Stockholm Karolinska Huddinge IVA Region Sydöstra (9 st)  Norrköping Vrinnevisjukhuset  Linköping Universitetssjukhuset CIVA  Linköping Universitetssjukhuset TIVA  Linköping Universitetssjukhuset NIVA  Jönköping Länssjukhuset Ryhov  Eksjö Höglandssjukhuset  Värnamo sjukhus  Västerviks sjukhus  Kalmar sjukhus Region Västra Götaland (12 st)  Skövde Kärnsjukhuset  Lidköpings sjukhus  Alingsås lasarett  Kungälvs sjukhus  Göteborg SU-Sahlgrenska CIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska TIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska NIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska BIVA  Göteborg SU-Östra  Göteborg SU-Mölndal  Borås lasarett  Varbergs sjukhus Region Södra (8 st)  Halmstad Länssjukhus  Kristianstad Centralsjukhuset  Helsingborgs lasarett  Lund Universitetssjukhuset IVA  Lund Barn & Ungdomssjukhuset BUS  Malmö Allmänna Universitetssjukhuset IVA  Malmö Allmänna Universitetssjukhuset InfIVA  Ystad lasarett 58 st Innehåll

8 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.8 Medlemmar 2009. Skickar ej data. Region Norrland (4st)  Kiruna  Gällivare Sjukhus  Luleå/Boden Sunderby sjukhus  Skellefteå lasarett Region Uppsala Örebro (5 st)  Bollnäs  Mora lasarett  Uppsala Akademiska sjukhus CIVA  Uppsala Akademiska sjukhus TIVA  Uppsala Akademiska sjukhus BRIVA Region Stockholm (2 st)  Visby lasarett  Ersta sjukhus 18 st Innehåll Region Sydöstra (1 st)  Linköping Universitetssjukhuset BRIVA Region Västra Götaland (2 st)  Trollhättan  Uddevalla Region Södra (4 st)  Centrallasarettet Växjö  Lasarettet Ljungby  Blekingesjukhuset IVA Karlskrona  Universitetssjukhuset i Lund TIVA

9 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.9 Ej medlemmar 2009. Region Norrland (5 st)  Kalix sjukhus  Piteå älvdals sjukhus  Lycksele lasarett  Norrlands Universitetssjukhus TIVA  Norrlands Universitetssjukhus NIVA Region Uppsala Örebro (1 st)  Uppsala Akademiska sjukhus NIVA Region Stockholm (1 st)  Stockholm Karolinska Solna BRIVA Region Västra Götaland (1 st)  Göteborg SU-Östra INFIVA Region Södra (2 st)  Blekingesjukhuset TIVA Karlskrona  Universitetssjukhuset i Lund NIVA 10 st Innehåll

10 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.10 Medlemsutveckling 2001-2009 Innehåll

11 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.11 Medlemsutveckling 2001-2009 Innehåll

12 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.12 Täckningsgrad 2009 Innehåll

13 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.13 Översiktlig databeskrivning Intensivvård  IVA –Antal vårdtillfällen 32 398 –Summa vårdtid 91 017 dagar  TIVA –Antal vårdtillfällen 3 512 –Summa vårdtid 6 670 dagar  BIVA –Antal vårdtillfällen 1 768 –Summa vårdtid 5 818 dagar Annan vård  Post-op vård –Antal vårdtillfällen 12 165 –Summa vårdtid 2 824 dagar  Övrig vård –Antal vårdtillfällen 8 507 –Summa vårdtid 5 276 dagar  HIA –Antal vårdtillfällen 5 300 –Summa vårdtid 4 936 dagar Innehåll SIR 2009

14 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.14 Vårdtillfällen/-tid per befolkning Stockholm saknar Ersta. Skåne saknar NIVA och TIVA i Lund. Västra Götaland saknar SU Östra Inf. Innehåll

15 Målsättning Innehåll Verksamhetens målsättning

16 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.16 Intensivvård Verksamhetens målsättning  Bästa –medicinska och –omvårdnadsmässiga resultat  till lägsta –personella och –materiella resurs  för samma –typ och –grad av sjukdom  med lägsta möjliga –komplikation Innehåll

17 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.17 Definition Intensivvård  Intensivvård är att förebygga och behandla svikt i ett eller flera organsystem så att fortsatt liv blir meningsfullt ur patientens synvinkel  Med intensivvård avses övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med svåra, ej sällan livshotande, sjukdomar eller skador  Tillståndet ska vara potentiellt reversibelt eller åtgärdbart  Vårdens inriktning skall baseras på patientens aktuella tillstånd, sjukhistoria, uttryckta önskemål och utveckling, samt ett väl utvecklat etiskt förhållningssätt  Intensivvården skall bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet med medicinska och etiska aspekter i förgrunden Innehåll Från: Riktlinjer för svensk intensivvård, 2009-03-17, på http://www.sfai.se/files/0903-RIKTLINJER-INTENSIVVARD-DOK.pdfhttp://www.sfai.se/files/0903-RIKTLINJER-INTENSIVVARD-DOK.pdf

18 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.18 Definition Intensivvård  Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats –Postoperativ vård som p.g.a. platsbrist, stängd postoperativ avdelning eller avsaknad av postoperativ avdelning sker på intensivvårdsavdelning är inte intensivvård –Vård på postoperativ avdelning som uppfyller kriterier för intensivvård skall dock klassas som intensivvård  Vårdbehovet på IVA ska inte kunna tillgodoses på lägre vårdnivå  Vården skall aktivt bedrivas dygnet runt med möjlighet till ständig prövning av överenskommen behandlingsstrategi under ledning av intensivvårdsläkare och i nära samarbete med patientansvariga läkare på moderklinikerna Innehåll Från: Riktlinjer för svensk intensivvård, 2009-03-17, på http://www.sfai.se/files/0903-RIKTLINJER-INTENSIVVARD-DOK.pdfhttp://www.sfai.se/files/0903-RIKTLINJER-INTENSIVVARD-DOK.pdf

19 Skillnader i vårdresultat ”Voffor e’ det på dette viset”? Innehåll

20 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.20 Orsaker till skillnader  Olika definitioner  Olika kvalitet på indata  Olika ”Case-mix”  Slumpen  Olika kvalitet i vårdkedjan Finns annan förklaring? Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):1147-54. Viktigaste budskapet! Innehåll

21 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.21 Olika definitioner  Lyckas vi få svensk intensivvård att genomföra en enhetlig registrering? –Betyder termer och begrepp samma sak för alla? SIR har arbetat med detta sedan starten 2001 och utvecklar ständigt riktlinjerna på SIR:s hemsida för att minska möjligheterna till olika tolkningar. Arbetet redovisas kontinuerligt på SIR:s hemsida (http://www.icuregswe.org).http://www.icuregswe.org  Exempel på problemområden: –Definition av Vårdtillfällets start kontra Ankomsttid –Vårdtillfälle = Sammanhållen vårdperiod på samma IVA-enhet som uppfyller kraven för intensivvård som inte bryts av administrativa rutiner som byte av bak-/hemavdelning (klinik) eller vård över årsskifte. –Opererad eller ej (olika definitioner i olika riskjusteringsmodeller) 1 Innehåll

22 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.22 Olika kvalitet på indata  Ledning, kultur och systematik på avdelningen –God kvalitet på data är en grundbult, som ledningen utgår från –God datakvalitet måste prioriteras - annars risk för fel i tolkningar/beslut –Kvalitetsuppföljning är en naturlig del av arbetet  Är IT-systemet ”anpassat” till IVA:s önskemål om datafångst, definition av vårdtillfälle & utrapportbilder? –Om ej  risk för felaktigheter och merarbete!  Finns internkontroll av data på avdelningen?  SIR:s valideringsprogram: –Ambitionen hos respektive avdelning ger man uttryck för genom inställningarna ”Registrerar alltid”, ”Registrerar sporadiskt” eller ”Registrerar aldrig” för olika parametrar. Detta kan SIR ta hänsyn till i valet om hur man skall presentera utdata. 2 Innehåll

23 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.23 Olika patientkarakteristika 3 Innehåll Vi behöver beskriva våra patienters karakteristika på ett objektivt sätt

24 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.24 Vad menar SIR med ”case-mix”?  Ålder & Kön  Vårdtyp: Intensivvård med –Planerad vs oplanerad inläggning –Opererad vs ej opererad –Elektiv vs akut operation  Typ av sjukdom –Intagningsorsak –Primär IVA-diagnos  Sjukdomens svårighetsgrad –Svensk APACHE, SAPS3, PIM2 eller IVA-Higgins –Svensk riskjusterad mortalitet Patientkarakteristika 3 Innehåll

25 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.25 Slumpen  Årsrapporten från SIR fokuserar på beskrivande data. Slumpens möjliga storlek är långt ifrån alltid beskriven. –Vi har inga konfidensintervall i våra VLAD-diagram –Endast i mindre omfattning ges spridningsmått  Årsrapportens syfte är att beskriva och stimulera medlemmarnas arbete att själv granska sina resultat, hitta andra att jämföra sig med och att söka de reella orsakerna som kan finnas bakom upplevda skillnader i resultat.  Statistiska analyser i årsrapporterna görs i den analyserande delen i utvalda fall. Stor försiktighet bör gälla vid tolkning av alla data som presenteras i denna årsrapport om man inte fördjupar analysen ytterligare. 4 Innehåll

26 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.26 Olika kvalitet i klinisk vård  Om –Definitioner av termer & begrepp och –Kvalitet på inskickade data är av god kvalitet och jämförbara och –Patientkarakteristika är jämförbara och –Slumpens möjliga inverkan är redovisad, Så beror skillnader på –Olika kvalitet i klinisk vård 5 Innehåll

27 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.27 Intern granskning av data - IVA  3-5 % av alla vtf väljs slumpmässigt ut för granskning –c:a 2 vårdtillfällen per månad  Följande variabler kontrolleras –Vårdtyp –Opererad status –APACHE/SAPS3/PIM2/IVA-Higgins –Primär IVA-diagnos –Komplikationer –VTS eller NEMS –Avstå/avbryta –Avlidna IVA (DAL/DAS) Processindikator IVA-enhetens egen internkontroll av data DAL Donationsansvarig läkare; DAS Donationsansvarig sjuksköterska Innehåll

28 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.28 Internkontroll av data till SIR  SIR:s valideringsprogram –Nivå 1-kommentarer Rör den tekniska utformningen respektive identiteter Omöjliggör insändande –Nivå 2-kommentarer Påpekande som strider mot SIR:s rekommendation Dessa kan ignoreras –Nivå 3-kommentarer Innehåller kombinationer av data som uppfattas ologiska Dessa kan ignoreras Relaterat till grupper av patienter Processindikator Innehåll

29 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.29 Internkontroll av data till SIR  SIR:s valideringsprogram –En hjälp till att hitta felregistreringar eller okunskap hos användarna –En hjälp att se ofullständiga rutiner för exempelvis vårdtyngdsregistreringar –En hjälp till att hitta brister som förvanskar eller försvårar tolkningen i det lokala IT- stödet Relaterat till grupper av patienter Processindikator Innehåll

30 Översiktlig presentation av kvalitetsindikatorerna Innehåll

31 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.31 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorerna Innehåll

32 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.32 Region Norrland Innehåll

33 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.33 Region Uppsala Örebro Innehåll

34 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.34 Region Stockholm Innehåll

35 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.35 Region Sydöstra Innehåll

36 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.36 Region Västra Götaland Innehåll

37 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.37 Region Södra Innehåll

38 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.38 Rapportering av data till SIR  Före rapportering av data till SIR görs en validering av data lokalt på den egna enheten  Validering sker via SIR:s valideringsprogram*  Den egna enheten bestämmer själv till vilken nivå olika parametrar ska valideras dvs. olika nivåer kan sättas för t ex diagnos-, åtgärds-, komplikations-, vårdtyngdsregistrering osv..  För att data ska kunna rapporteras krävs dock minst att SIR:s Grunddataset är uppfyllt. * Dataprogram för validering av intensivvårdsdata enligt SIR:s riktlinjer. Innehåll

39 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.39 Rapportering av data till SIR  3 olika valideringsnivåer i valideringsprogrammet –Rapporterar alltid Enheten registrerar alltid den här parametern för varje aktuellt vårdtillfälle. Data presenteras i SIR:s rapporter. –Rapporterar sporadiskt Enheten registrerar den här parametern sporadiskt. Bör endast användas tidsbegränsat t.ex. vid införande av nya parametrar. Data kommer framöver inte att presenteras i SIR:s rapporter. –Rapporterar inte Enheten registrerar inte alls aktuell parameter. Årsrapporten 2009 innehåller endast data med nivån Registrerar alltid Innehåll

40 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.40 Eftertanke  I årsrapporten för 2009 följs nationella målnivåer angivna för respektive kvalitetsindikator exakt enligt SIR:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård från 2010-01-01  Erfarenheten är redan att målnivåer löpande behöver revision och att SIR behöver förbättra nuvarande ordning med en exakt målnivå i dokumentet som endast kan förändras av årsmötet och annars ligger oförändrad år från år  Översyn och förslag till annan process presenteras på årsmötet i mars 2011 Innehåll

41 SIR:s kvalitetsindikatorer Innehåll

42 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.42 Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

43 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Kvalitetsindikator 1 Innehåll

44 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.44 Uppföljning efter intensivvård  SIR rekommenderar uppföljning efter intensivvård för: –Patienter ≥ 16 år –Patienter med vårdtid ≥ 96 timmar d.v.s. 4 vårddygn  Uppföljning rekommenderas vid: –2 månader efter utskrivning och –6 månader efter utskrivning samt –12 månader efter utskrivning  Uppföljning rekommenderas enligt SIR:s riktlinjer –Inklusive uppföljning enligt SF36 (Hälsoenkät för att mäta självrapporterad fysisk och psykisk hälsa) Kvalitetsindikator 1 Innehåll

45 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.45 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Målsättningen är att andelen uppföljda patienter enligt urvalskriterier bör vara > 70 % Innehåll Kvalitetsindikator 1

46 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.46 Uppföljning efter intensivvård 2008-2009 Innehåll Kvalitetsindikator 1

47 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.47 Funktionsnivå före och efter IVA Innehåll Kvalitetsindikator 1

48 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.48 Hälsorelaterad livskvalitet - SF36 Innehåll * Referensgrupp (ålders och könsmatchad) från drygt 6000 individer (16-75 år) i samhället 1999. (Ekberg K. Östgötens hälsa och miljö. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum, Landstinget i Östergötland, 2000) Vid kompletta uppföljningar 2, 6 och 12 mån (N=62) Kvalitetsindikator 1

49 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.49 Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50 Svensk riskjusterad mortalitet 1.Nyckeltal 2.VLAD Variable Life Adjusted Display Kvalitetsindikator 2 Innehåll

51 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.51 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Målsättning för SMR APACHE under definierad tidsperiod: –< 0,65 (< Percentil 33 för SMR APACHE under 2007) –År 2007 har valts som referens med hänsyn till de kvalitets- förbättringar i registreringsarbetet som gjorts sedan SIR:s tillkomst  Målsättning för SMR SAPS3/PIM2 under definierad tidsperiod: –< 1,0  Alternativt: –5 procents förbättring jämfört enhetens egna värde föregående år Innehåll Kvalitetsindikator 2

52 Nyckeltal Innehåll Kvalitetsindikator 2

53 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.53 Hur många använder vad? Modell  SAPS3  APACHE  PIM2 –IVA –BIVA  IVA-Higgins Innehåll Kvalitetsindikator 2 Antal IVA-enheter 36 18 22 3 4

54 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.54 ”Nyckeltal”  APACHE-poäng –Medelvärde  Bortfall i APACHE-registrering –Fel Intagningsorsak kontra Opereradstatus –Opereradstatus saknas –Okänd ålder –Orealistisk poäng enl. ålder –Rapp. "Ej fullständig” av IVA-enheten själv Mål: < 10%  Innehåll Kvalitetsindikator 2

55 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.55 ”Nyckeltal”  SAPS-poäng –Medelvärde  Komplett SAPS3-registrering –Inga saknade värden i Box III –Alla registreringar redovisas emellertid –Begreppet ”bortfall” tillämpas ej  Innehåll Kvalitetsindikator 2

56 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.56 ”Nyckeltal”  EMR (Estimerad Mortalitets Risk) Summa EMR enl APACHE / Antal vårdtillfällen  OMR (Observerad Mortalitets Rat) Observerade mortaliteten < 30 dag vid SPAR-uppföljning dividerat med antal vårdtillfällen  SMR (Standardiserad Mortalitets Rat) SMR = OMR / EMR. Bedömning: <1: Bättre jämfört riskjustering =1: Samma som jämfört riskjustering >1: Sämre jämfört riskjustering  Innehåll Kvalitetsindikator 2

57 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.57 ”Nyckeltal”  NNT/NNH (Numbers Needed to Treat/Harm) NNT = 1/ARR, där ARR = Absolute Risk Reduction = Sum. EMR - Sum. OMR  Regressionskoefficient Anger lutningen på regressionslinjen Gjort på diagram med konsekutiva vårdtillfällen  Innehåll Kvalitetsindikator 2

58 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.58 ”Nyckeltal” APACHE: Stockholm Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning! Kvalitetsindikator 2 ≥ 0,65 (Percentil 33 för SMR APACHE under 2007)

59 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.59 ”Nyckeltal” APACHE: Sydöstra Innehåll Kvalitetsindikator 2 > 10% bortfall  Osäker bedömning! ≥ 0,65 (Percentil 33 för SMR APACHE under 2007)

60 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.60 ”Nyckeltal” APACHE: Västra Götaland Innehåll Kvalitetsindikator 2 > 10% bortfall  Osäker bedömning! ≥ 0,65 (Percentil 33 för SMR APACHE under 2007)

61 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.61 ”Nyckeltal” SAPS3 Innehåll Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! Kvalitetsindikator 2 ≥ 1,0 för SMR SAPS3

62 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.62 ”Nyckeltal” SAPS3 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR SAPS3

63 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.63 ”Nyckeltal” SAPS3 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR SAPS3

64 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.64 ”Nyckeltal” SAPS3 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR SAPS3

65 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.65 ”Nyckeltal” SAPS3 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR SAPS3

66 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.66 ”Nyckeltal” SAPS3 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR SAPS3

67 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.67 ”Nyckeltal” PIM2 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR PIM2

68 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.68 ”Nyckeltal” PIM2 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR PIM2

69 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.69 ”Nyckeltal” PIM2 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR PIM2

70 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.70 ”Nyckeltal” PIM2 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR PIM2

71 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.71 ”Nyckeltal” PIM2 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR PIM2

72 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.72 ”Nyckeltal” PIM2 Innehåll Kvalitetsindikator 2 Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas. OBS: Alla PIM2 registreringar är redovisade i tabellen ovan! ≥ 1,0 för SMR PIM2

73 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.73 ”Nyckeltal” – Kön, vuxna Se VLAD-diagram Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning! Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III. OBS: Alla SAPS registreringar är redovisade i tab ovan! Kvalitetsindikator 2

74 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.74 ”Nyckeltal” – Kön, barn Se VLAD-diagram Innehåll Kvalitetsindikator 2

75 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.75 ”Nyckeltal” – Åldersgrupper vuxna Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning! Se VLAD-diagram Kvalitetsindikator 2

76 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.76 ”Nyckeltal” – Åldersgrupper vuxna Innehåll Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III Se VLAD-diagram Kvalitetsindikator 2

77 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.77 ”Nyckeltal” – Åldersgrupper barn Innehåll Se VLAD-diagram Kvalitetsindikator 2

78 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.78 ”Nyckeltal” - Nyckel & Viktig diagnos Se VLAD diagram Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning! Kvalitetsindikator 2

79 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.79 ”Nyckeltal” - Nyckel & Viktig diagnos Se VLAD diagram Innehåll Kompletta (%) är andelen registreringar där inga värden saknas i Box III Kvalitetsindikator 2

80 VLAD Variable Life Adjusted Diagram Innehåll

81 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.81 Variable Life Adjusted Display, VLAD  Förväntad risk att avlida under sjukhus- vistelsen, beräknas enl –APACHE/SAPS3 EMR 30dgr –PIM2 IVA-mortalitet  Uttryck denna risk i antal liv –Ex 5% förväntad risk är 0,05 ”liv” 65% förväntad risk är 0,65 ”liv” Innehåll

82 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.82 Variable Life Adjusted Display, VLAD  Om patienten överlever  ≥ 30 dagar för APACHE/SAPS3 eller  Intensivvårdstillfället för PIM2 + 0,05 i ”vunna liv” + 0,65 i ”vunna liv”  Om patienten avlider  ≥ 30 dagar för APACHE/SAPS3 eller  Intensivvårdstillfället för PIM2 0,05-1 = - 0,95 i ”förlorade liv” 0,65-1 = - 0,35 i ”förlorade liv” Innehåll Ex

83 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.83 VLAD tekniken  Kumulativ kurva av konsekutiva vårdtillfällen  Tolkning –Positivt kumulativt utfall Vunna liv jämfört riskjusteringen –Negativt kumulativt utfall Förlorade liv jämfört riskjusteringen Innehåll

84 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.84 Urvalskriterier VLAD 2009  Intensivvård –37 678 vårdtillfällen  Uppföljningsbar i SPAR –30 491 vårdtillfällen Innehåll SPAR Statens personadressregister

85 VLAD – Hela Riket Innehåll

86 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.86 Kön, SAPS3 - VLAD Innehåll

87 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.87 Kön, APACHE - VLAD Innehåll

88 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.88 Ålder, SAPS3 - VLAD Innehåll

89 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.89 Ålder, APACHE - VLAD Innehåll

90 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.90 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

91 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.91 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

92 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.92 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

93 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.93 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

94 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.94 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

95 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.95 VLAD för egna enheten?  Kön  Åldersgrupper  Nyckeldiagnoser  Viktiga diagnoser Gå till: http://portal.icuregswe.org/ och gör dina egna urval! http://portal.icuregswe.org/ Innehåll

96 54 VLAD-kurvor 2009 - i två bilder - med två olika system - för 28 687 vårdtillfällen Innehåll

97 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.97 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

98 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.98 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

99 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.99 VLAD 2009 & 2008 Konsekutiva vårdtillfällen Brutna serier vid 500 vtf SAPS3 Innehåll

100 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.100 VLAD 2009 & 2008 Konsekutiva vårdtillfällen Brutna serier vid 500 vtf APACHE Innehåll

101 VLAD-diagram per IVA-enhet Innehåll

102 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Kiruna 2.Gällivare 3.Kalix 4.Sunderby 5.Piteå Region Norrland 6.Skellefteå 7.Lycksele 8.Umeå IVA 9.Umeå TIVA 10.Umeå NIVA 11.Örnsköldsvik 12.Sollefteå 13.Sundsvall 14.Östersund Innehåll

103 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.103 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

104 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.104 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

105 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.105 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

106 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.106 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

107 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.107 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

108 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.108 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

109 1.Hudiksvall 2.Bollnäs 3.Gävle 4.Mora 5.Falun 6.Torsby 7.Arvika 8.Karlstad 9.Uppsala CIVA 10.Uppsala TIVA 11.Uppsala NIVA 12.Uppsala BRIVA Region Uppsala Örebro 14.Västerås 15.Lindesberg 16.Karlskoga 17.Örebro IVA 18.Örebro TIVA 19.Nyköping 20.Eskilstuna Innehåll Variable Life Adjusted Display, VLAD

110 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.110 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

111 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.111 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

112 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.112 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

113 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.113 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

114 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.114 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

115 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.115 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

116 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.116 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

117 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.117 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

118 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.118 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

119 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.119 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

120 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.120 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

121 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.121 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

122 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.122 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

123 1.Norrtälje 2.Danderyd 3.K Solna CIVA 4.K Solna TIVA 5.K Solna NIVA 6.K Solna BIVA 7.K Solna BRIVA 8.St Göran 9.SÖS IVA 10.SÖS MIVA Region Stockholm 11.Södertälje 12.Ersta 13.K Huddinge IVA 14.Visby Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

124 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.124 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

125 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.125 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

126 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.126 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

127 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.127 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

128 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.128 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

129 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.129 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

130 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.130 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

131 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.131 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

132 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.132 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

133 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.133 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

134 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.134 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

135 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.135 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

136 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Norrköping 2.Linköping IVA 3.Linköping TIVA 4.Linköping NIVA 5.Linköping BRIVA 6.Jönköping 7.Eksjö 8.Värnamo 9.Västervik 10.Kalmar Region Sydöstra Innehåll

137 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.137 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

138 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.138 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

139 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.139 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

140 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.140 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

141 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.141 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

142 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.142 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

143 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.143 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

144 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.144 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

145 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.145 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

146 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.146 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

147 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.147 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

148 7.SU CIVA 8.SU TIVA 9.SU NIVA 10.SU BIVA 11.SU Östra 12.SU Östra Inf 13.SU Mölndal 1.Skövde 2.Lidköping 3.Uddevalla 4.Trollhättan 5.Alingsås 6.Kungälv Region Västra Götaland 14.Borås 15.Varberg Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

149 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.149 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

150 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.150 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

151 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.151 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

152 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.152 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

153 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.153 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

154 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.154 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

155 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.155 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

156 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.156 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

157 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.157 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

158 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.158 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

159 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.159 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

160 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.160 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

161 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.161 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

162 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.162 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

163 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Halmstad 2.Växjö 3.Ljungby 4.Karlskrona IVA 5.Karlskrona TIVA Region Södra 6.Kristianstad 7.Helsingborg 8.Lund IVA 9.Lund TIVA 10.Lund NIVA 11.Lund BIVA 12.Malmö IVA 13.Malmö Inf 14.Ystad Innehåll

164 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.164 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

165 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.165 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

166 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.166 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

167 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.167 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

168 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.168 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

169 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.169 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

170 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.170 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

171 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.171 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

172 VLAD för Barn på BIVA & IVA Innehåll

173 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.173 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

174 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.174 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

175 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.175 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

176 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.176 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

177 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.177 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

178 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.178 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

179 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.179 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

180 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.180 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

181 VLAD TIVA Innehåll

182 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.182 Kommentarer TIVA  IVA-Higgins scoren rekalibrerades i en svensk adapterad version med 6 361 primära vårdtillfälle mellan 2008 och 2009 efter en hjärtoperation (”developmental dataset”).  2 931 uppföljningsbara patienter för 2009 (”validation data set”) utgjorde alltså en delpopulation av utvecklingsgruppen.  Diskrimineringsförmågan var inte mer än 0,74 (aROC), vilket inte kan betraktas som bättre än acceptabelt.  ”Standardized mortality rations” (SMR) för deltagande kliniker måste därför betraktas med största försiktighet –konfidensintervallet är stort! Innehåll

183 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.183 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

184 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.184 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

185 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.185 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

186 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.186 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

187 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.187 Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

188 Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA K1 Kvalitetsindikator 3 Innehåll

189 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.189 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Andelen vårdtillfällen med bakteriell multiresistens bör smittisoleras i 100 %  Beräkning av andelen vårdtillfällen med smittisolering: –Täljare: Antal vårdtillfällen med bakteriell multiresistens och smittisolering (DV091) någon gång under någon del av vårdtiden på IVA –Nämnare: Antal vårdtillfällen med bakteriell multiresistens Innehåll Kvalitetsindikator 3

190 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.190 Region Norrland Innehåll Kvalitetsindikator 3 Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Antal K1Antal registrerade K1 Isoleringar Antal K1 med smittisolering

191 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.191 Region Uppsala Örebro Innehåll Kvalitetsindikator 3 Antal K1Antal registrerade K1 Isoleringar Antal K1 med smittisolering Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades

192 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.192 Region Stockholm Innehåll Kvalitetsindikator 3 Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Antal K1Antal registrerade K1 Isoleringar Antal K1 med smittisolering

193 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.193 Region Sydöstra Innehåll Kvalitetsindikator 3 Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Antal K1Antal registrerade K1 Isoleringar Antal K1 med smittisolering

194 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.194 Region Västra Götaland Innehåll Kvalitetsindikator 3 Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Antal K1Antal registrerade K1 Isoleringar Antal K1 med smittisolering

195 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.195 Region Södra Innehåll Kvalitetsindikator 3 Ej alla vårdtillfällen med bakteriell multiresistens smittisolerades Antal K1Antal registrerade K1 Isoleringar Antal K1 med smittisolering

196 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.196 Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

197 Ventilator-associerad pneumoni VAP K201 K202 Kvalitetsindikator 4 Innehåll

198 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.198 Hur har data tagits fram?  Selektionskriterier: –Vårdtyp IVA, TIVA och BIVA –Valideringsnivå registrerar alltid, för både ventilatorbehandling och komplikationer –Tillfällen med Invasiva ventilatorbehandlingstillfällen ≥ 48 timmar –Antal registrerade K201 och K202 –Antal åtgärder invasiv ventilatorbehandling > 48 timmar & summa invasiv ventilatortid (inkluderande även de 48 första IVB tim.) –VAP uttrycks som antal/10 000 ventilatortimmar Innehåll Kvalitetsindikator 4

199 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.199 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  En rimlig målsättning är –≤ 8 VAP/10 000 ventilatortimmar, eller –≤ 20 VAP/1 000 ventilatordygn (omvandling av ovanstående)  Incidensen avser –summan av verifierad och misstänkt VAP (K201 + K202) Innehåll Kvalitetsindikator 5

200 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.200 Region Norrland Innehåll Kvalitetsindikator 4 > 8 VAP/10 000 ventilatortimmar

201 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.201 Region Uppsala Örebro Innehåll Kvalitetsindikator 4 > 8 VAP/10 000 ventilatortimmar

202 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.202 Region Stockholm Innehåll Kvalitetsindikator 4 > 8 VAP/10 000 ventilatortimmar

203 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.203 Region Sydöstra Innehåll Kvalitetsindikator 4 > 8 VAP/10 000 ventilatortimmar

204 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.204 Region Västra Götaland Innehåll Kvalitetsindikator 4 > 8 VAP/10 000 ventilatortimmar

205 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.205 Region Södra Innehåll > 8 VAP/10 000 ventilatortimmar Kvalitetsindikator 4

206 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.206 Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

207 Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Kvalitetsindikator 5 Innehåll

208 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.208 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Nationell norm saknas  Målnivå får utformas i framtiden med hänsyn till utfallet av t.ex. vårdtider, morbiditet och mortalitet hos dessa patienter Innehåll Kvalitetsindikator 5

209 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.209 Riket Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

210 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.210 Region Norrland Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

211 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.211 Region Uppsala Örebro Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

212 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.212 Region Stockholm Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

213 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.213 Region Sydöstra Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

214 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.214 Region Västra Götaland Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

215 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.215 Region Södra Innehåll Kvalitetsindikator 5 Nationell norm saknas

216 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.216 Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

217 Oplanerad återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar K10 Kvalitetsindikator 6 Innehåll

218 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.218 Termer och begrepp  Definition av ”indexvårdtillfälle” –Första vårdtillfället av vårdtyp IVA, TIVA och BIVA för en patient under definierad tidsperiod för definierad IVA  Definition av ”återinvårdtillfälle” –Första vårdtillfället efter ”index vårdtillfället” Innehåll Kvalitetsindikator 6

219 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.219 Återinläggning ≤ 72 tim  Täljaren – följande 3 krav: 1.Återinläggning Första vårdtillfället efter ”index vårdtillfället”, där tiden mellan utskrivning från ”index vårdtillfället” och återin vårdtillfällets start är ≤ 72 tim 2.Till samma IVA-enhet 3.Oplanerad inläggning  Nämnaren – följande 2 krav: 1.Totala antalet ”index vårdtillfällen” 2.Patienten är utskriven levande från IVA  Bortfall Patienter som inte kan mortalitetsuppföljas i SPAR Innehåll Kvalitetsindikator 6

220 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.220 Återinläggning IVA Patienter vs vårdtillfällen  32 077 patienter med 37 678 vårdtillfällen 28 134 patienter med 1 vårdtillfälle under 2009 5 738 patienter med 2 vårdtillfällen under 2009 2 214 patienter med 3 vårdtillfällen under 2009 1 592 patienter med > 3 vårdtillfällen under 2009 Innehåll Vårdtyp IVA, BIVA & TIVA

221 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.221 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Målsättningen är < 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar –Denna målnivå motsvarar percentil 33 under 2008  Gäller –Vårdtyp IVA, BIVA & TIVA Innehåll Kvalitetsindikator 6

222 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.222 Region Norrland Innehåll ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under 2008. Kvalitetsindikator 6

223 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.223 Region Uppsala Örebro Innehåll ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under 2008. Kvalitetsindikator 6

224 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.224 Region Stockholm Innehåll ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under 2008. Kvalitetsindikator 6

225 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.225 Region Sydöstra Innehåll ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under 2008. Kvalitetsindikator 6

226 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.226 Region Västra Götaland Innehåll ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under 2008. Kvalitetsindikator 6

227 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.227 Region Södra Innehåll ≥ 2,6 % oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar, vilket motsvarar percentil 33 under 2008. Kvalitetsindikator 6

228 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.228 Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

229 Avlidna på IVA uppföljning Kvalitetsindikator 7 Innehåll

230 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.230 Avlidna i Sverige 2009  Avlidna i Sverige  Avlidna på IVA –IVA: ej SIR-medlem –IVA: SIR-medlem Inga övriga intensivvårdsdata Övriga intensivvårdsdata finns 80 IVA-enheter Antal avlidna 7 IVA-enheter 15 IVA-enheter 58 IVA-enheter http://www.scb.se/ Innehåll 90 080 3 383 139 3 244 670 2 574

231 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.231 Antal avlidna på IVA och organdonatorer

232 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.232 Antal avlidna per månad i Sverige 2009

233 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.233 Antal medverkande IVA-enheter Region  Norrland  Uppsala Örebro  Stockholm  Sydöstra  Västra Götaland  Södra 13 19 11 9 14 80 Data till SIR 2009 3 383 protokoll Innehåll

234 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.234 Täckningsgraden i redovisningen  IVA enheter som var SIR-medlem 2009 –58 st som även skickat övrig data till SIR 2 734 st protokoll med 96 st organdonatorer –14 st som ej skickat övriga data till SIR 510 st protokoll med 18 st organdonatorer  IVA enheter som ej var SIR-medlem 2009 –7 st som skickat data till SIR 139 st protokoll med 15 st organdonationer –U-a NIVA 3 st & L-d NIVA 12 st donatorer Innehåll

235 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.235 Målsättning enl. nationella kvalitetsindikatorer  Alla avlidna på IVA med vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA ska registreras enligt protokoll  Alla protokoll för avlidna på IVA ska vara granskade av DAL/DAS Innehåll Kvalitetsindikator 7

236 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.236 Region Norrland Innehåll Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR.SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Kvalitetsindikator 7

237 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.237 Region Uppsala Örebro Innehåll Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR.SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Kvalitetsindikator 7

238 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.238 Region Stockholm Innehåll Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR.SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Kvalitetsindikator 7

239 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.239 Region Sydöstra Innehåll Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR.SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Kvalitetsindikator 7

240 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.240 Region Västra Götaland Innehåll Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR.SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Kvalitetsindikator 7

241 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.241 Region Södra Innehåll Ej SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR.SIR-medlem. Inga vårdtillfälledata i SIR. Alla protokoll för avlidna på IVA ej granskade av DAL/DAS Kvalitetsindikator 7

242 Fem flöden Innehåll

243 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.243 Fem flöden 1.Hjärnskada: nej och IVB: nej. 2.Hjärnskada: nej och IVB: ja. 3.Hjärnskada: ja och IVB: nej. 4.Hjärnskada: ja och IVB: ja. Indirekta kriterier. 5.Hjärnskada: ja och IVB: ja. Direkta kriterier. a.Ej möjlig donator. b.Möjlig donator. Innehåll

244 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.244 Flödesorienterad rapport Svår nytillkommen hjärnskada? NejJa IVB? Ja Nej Dir kritIndir krit Flöde 1 Indir krit Flöde 2 Indir krit Flöde 3 Indir krit Flöde 4Flöde 5 21% 50% 3%19%7% Q7 Innehåll

245 Översiktlig beskrivning Innehåll

246 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.246 989 Översikt Antal avlidna individer IVA3 383 901Ja 27% av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 29% av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): 248 Direkta 7,3% av avlidna Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Ja Nej2 394 Nej88 Indirekta653 Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 404 Ja2 979 Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation? Nej 40 Ja208 6,1% av avlidna Genomfördes organdonation? Nej 79 Ja129 3,9% av avlidna 88% av avlidna Innehåll 80 IVA-enheter i Sverige 2009

247 Flöde 1 Hjärnskada: nej och IVB: nej Indirekta kriterier Svår nytillkommen hjärnskada? Nej IVB? Nej Indir krit Innehåll 21%

248 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.248 Flöde 1 – Hjärnskada: nej och IVB: nej Antal avlidna individer IVA3 383 Nej2 394 71% av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? Nej 705 21% av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta 705 21% av avlidna Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 102 Ja603 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Ej svår, nytillkommen hjärnskada och Ej invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. 86% Innehåll

249 Flöde 2 Hjärnskada: nej och IVB: ja Indirekta kriterier Svår nytillkommen hjärnskada? Nej IVB? Ja Indir krit Innehåll 50%

250 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.250 Flöde 2 – Hjärnskada: nej och IVB: ja Antal avlidna individer IVA3 383 Nej2 934 71% av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 50% av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta 1 689 50% av avlidna Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 208 Ja1 481 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Ej svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. 88% Ja1 689 Innehåll

251 Flöde 3 Hjärnskada: ja och IVB: nej Indirekta kriterier Svår nytillkommen hjärnskada? Ja IVB? Nej Indir krit Innehåll 3%

252 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.252 Vilken/-a var orsaken/-erna? Flöde 3 – Hjärnskada: ja och IVB: nej Antal avlidna individer IVA3 383 Nej88 3% av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 29% av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta 88 3% av avlidna Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 7 Ja81 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Svår, nytillkommen hjärnskada och Ej invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. 92% Ja989 Varför kunde dödsfallet inte konstateras med direkta kriterier? Innehåll

253 Flöde 4 Hjärnskada: ja och IVB: ja. Indirekta kriterier. Svår nytillkommen hjärnskada? Ja IVB? Ja Indir krit Innehåll 19%

254 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.254 Vilken/-a var orsaken/-erna? Flöde 4 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Antal avlidna individer IVA3 383 Ja901 27% av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 29% av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta 653 19% av avlidna Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 64 Ja589 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. 90% Ja989 Varför kunde dödsfallet inte konstateras med direkta kriterier? Innehåll

255 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.255 Flöde 4c – Hjärnskada: ja och IVB: ja Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Indirekta 653 19% av avlidna Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med indirekta kriterier. Varför kunde dödsfallet inte konstateras med direkta kriterier? * Avbruten behandling343 Avstår från behandling116 Med olämplig som donator184 Ej återställd hjärtverksamhet119 Donator ej uppmärksammad2 Avlidne neg till donation15 Ej tillgång t radiolog. diagnostik1 Ej tillgång t komp f klin. diagn.0 Tot hjärninfarkt misstänktes ej276 Flerval! Innehåll * Kvalitetsgranskning av 40 IVA enheter under 2009 av Donationsrådet Flöde 4 Bild 232

256 Flöde 5 Hjärnskada: ja och IVB: ja. Direkta kriterier. Svår nytillkommen hjärnskada? Ja IVB? Ja Dir krit Innehåll 7%

257 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.257 Vilken/-a var orsaken/-erna? Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Antal avlidna individer IVA3 383 Ja901 27% av avlidna Förekom artificiell ventilation sista 24 tim? 29% av avlidna Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Direkta 248 7,3% av avlidna Togs kontakt med transplantationskoordinator? Nej 48 Ja200 Tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Ja989 Innehåll

258 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.258 Ej möjlig organdonatorMöjlig organdonator Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Direkta 248 7,3% av avlidna Togs kontakt med transplantationskoordinator? Nej 48 Ja200 Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Förelåg kontraindikation mot organdonation? Ja20Nej180Ja20Nej28 Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation? Nej 40 Ja208 6,1% av avlidna Innehåll

259 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.259 Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Dödsfallet konstaterat genom (kriterier): Direkta 248 7,3% av avlidna Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Klinisk neurologisk undersökning enbart171 Fyrkärlsangiografi enbart14 Klinisk neurologisk undersökning och fyrkärlsangiografi 63 Innehåll 70% av fallen 6% av fallen 25% av fallen

260 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.260 Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Ej möjlig donator. Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation? Nej 40 16% av avlidna med direkta kriterier Medicinska skäl36 Rättsmedicinska skäl4 Beslutades/planerades organdonation? Nej 40 Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 6 Ja34 85% Ej möjlig organdonator Innehåll

261 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.261 Möjlig organdonator Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Möjlig donator. Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation? Ja208 6,1% av avlidna Avlidnes inställning Känd Okänd Positiv59 Negativ29 Dokumentationssätt: Muntligt67 Skriftligt3 Donationsregistret25 Förmodat samtycke75 Vetorätt42 Närstående saknades0 Närstående ej informerade1 Närstående oense2 Avlidne ej identifierad0 Innehåll 88 120

262 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.262 Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Möjlig donator. Avlidnes inställning Känd Okänd Positiv59 Förmodat samtycke75 Beslutades / Planerades organdonation? Genomfördes organdonation? Nej 0 Ja134 Nej 5 Ja129 3,8% av avlidna Uppgifterna granskade av DAL/DAS? Nej 17 Ja191 92% Innehåll

263 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.263 Flöde 5 – Hjärnskada: ja och IVB: ja Svår, nytillkommen hjärnskada och Invasiv ventilatorbehandling Diagnostik med direkta kriterier. Möjlig donator. Cirkulationskollaps hos den avlidne2 Rättsmedicinskt veto0 Närstående ändrade sig till ett veto0 Organisatoriska orsaker1 Nyupptäckta/nytillkommna medicinska orsaker hos avlidne 1 Genomfördes organdonation? Nej 5 Mottagare saknades1 Innehåll

264 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.264 Möjlig organdonator - Definition  Möjlig organdonator är –Intensivvårdspatient med –Invasiv ventilatorbehandling och –Diagnostiserad total hjärninfarkt och –Identifierad som medicinskt lämplig för organdonation Innehåll

265 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.265 Ålder & Kön 80 IVA-enheter under 2009 Innehåll

266 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.266 Vårdtid avlidna 58 IVA-enheter (SIR-medl som skickar vårddata) under 2009 Innehåll

267 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.267 Primär IVA diagnos: direkta kriterier  Intrakraniell blödning / infarkt  Hjärtstopp  Hjärnkompression / hjärnödem  Trauma  Varia 109 32 48 26 27 242 Innehåll 80 IVA-enheter under 2009 45% 13% 20% 11% 34 st olika diagnoser bakom nedanstående gruppering

268 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.268 Primär IVA diagnos: organdonatorer  Intrakraniell blödning / infarkt  Hjärtstopp  Hjärnkompression / hjärnödem  Trauma  Varia 65 12 23 18 11 129 Innehåll 80 IVA-enheter under 2009 50% 9% 18% 14% 9% 26 st olika diagnoser bakom nedanstående gruppering

269 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.269 Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

270 Nattlig utskrivning från IVA Kvalitetsindikator 8 Innehåll

271 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.271 Hur har data valts ut?  Inskrivna under 2009  Vårdtyp IVA, BIVA eller TIVA  Utskriven levande från IVA  Uppföljningsbar i SPAR (Statens personadressregister)  Ej utskriven till annan IVA  Nattlig utskrivning definierat som –22:00-06:59 Innehåll Kvalitetsindikator 8

272 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.272 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  < 5,5 % –motsvarande percentil 33 under 2007 Innehåll Kvalitetsindikator 8

273 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.273 Region Norrland Innehåll ≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under 2007. Kvalitetsindikator 8

274 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.274 Region Uppsala Örebro Innehåll ≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under 2007. Kvalitetsindikator 8

275 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.275 Region Stockholm Innehåll ≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under 2007. Kvalitetsindikator 8

276 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.276 Region Sydöstra Innehåll ≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under 2007. Kvalitetsindikator 8

277 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.277 Region Västra Götaland Innehåll ≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under 2007. Kvalitetsindikator 8

278 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.278 Region Södra Innehåll ≥ 5,5 %, motsvarande percentil 33 under 2007. Kvalitetsindikator 8

279 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.279 Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

280 Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Kvalitetsindikator 9 Innehåll

281 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.281 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Alla vårdtillfällen ska ha dokumenterad behandlingsstrategi Innehåll Kvalitetsindikator 9

282 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.282 Behandlingsstrategi på IVA  36 IVA-enheter –23 191 vårdtillfällen med vårdtyp IVA, BIVA eller TIVA Registrerar alltid  10 IVA-enheter –5 111 vårdtillfällen med vårdtyp IVA eller BIVA Registrerar sporadiskt  13 IVA-enheter –9 376 vårdtillfällen med vårdtyp IVA, BIVA eller TIVA Registrerar aldrig Innehåll Kvalitetsindikator 9

283 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.283 Region Norrland Kvalitetsindikator 9 Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll

284 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.284 Region Uppsala Örebro Kvalitetsindikator 9 Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll

285 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.285 Region Stockholm Kvalitetsindikator 9 Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll

286 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.286 Region Sydöstra Kvalitetsindikator 9 Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll

287 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.287 Region Västra Götaland Kvalitetsindikator 9 Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll

288 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.288 Region Södra Kvalitetsindikator 9 Inga data till SIR om dokumenterad behandlingsstrategi. Innehåll

289 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.289 Andel av vårdtillfällen med beslut om vårdbegränsning Kvalitetsindikator 9 Innehåll

290 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.290 Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll

291 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.291 Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll

292 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.292 Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll

293 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.293 Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll

294 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.294 Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll

295 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.295 Behandlingsstrategi - överlevnad Innehåll

296 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.296 Kvalitetsindikatorer SIR Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Isolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVAIsolering av patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA (K1) Ventilator-associerad pneumoni (VAP)Ventilator-associerad pneumoni (VAP) (K201 & K202) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmarOplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar (K10) Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

297 Beläggning på IVA Kvalitetsindikator 10 Innehåll

298 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.298 Hur är siffrorna framtagna?  "Beläggning” –Varje timme vid minut "33", räknas antalet inskrivna patienter, vid varje IVA/NIVA/TIVA/BIVA enhet. –Totalt 8 760 "kontrolltimmar"! –Valet av minut "33": Godtyckligt valt, men medvetet att ej ha med "0" el "5", då dessa är de oftast förekommande minutvalen vid in-/utskrivning. Innehåll

299 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.299 Hur är siffrorna framtagna? Innehåll

300 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.300 Målnivå enl. nationella kvalitetsindikatorer  Nationell norm saknas  Samband finns mellan beläggningsgrad och täckningsgrad och är beroende av lokal organisation av intensivvård Innehåll Kvalitetsindikator 10

301 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.301 3 BIVA-enheters kumulativa beläggning Innehåll Kvalitetsindikator 10

302 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.302 4 TIVA-enheters kumulativa beläggning Innehåll Kvalitetsindikator 10

303 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.303 58 IVA-enheters kumulativa beläggning Innehåll Kvalitetsindikator 10

304 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.304 Region Norrland Innehåll Kvalitetsindikator 10

305 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.305 Region Uppsala Örebro Innehåll Kvalitetsindikator 10

306 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.306 Region Stockholm Innehåll Kvalitetsindikator 10

307 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.307 Region Sydöstra Innehåll Kvalitetsindikator 10

308 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.308 Region Västra Götaland Innehåll Kvalitetsindikator 10

309 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.309 Region Södra Innehåll Kvalitetsindikator 10

310 Ej riskjusterad mortalitet Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

311 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.311 Urvalsfråga  Vårdresultat IVA angivet –Levande / Avliden  Uppföljningsbar i SPAR –Statens personadressregister –Mortalitetsberäkning baseras på data från SPAR  Mortalitet (Död) –Under intensivvårdstillfället (oavsett när) –< 30 dagar –< 90 dagar  Mortalitetsberäkning baseras på antalet vårdtillfällen –ej på antalet individer Innehåll efter ankomst till IVA (oavsett var)

312 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.312 Ej riskjusterad mortalitet Innehåll

313 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.313 Ej riskjusterad mortalitet Innehåll

314 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.314 Vårdtyp IVA: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

315 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.315 Region Norrland: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

316 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.316 Region Uppsala Örebro: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

317 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.317 Region Uppsala Örebro: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

318 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.318 Region Stockholm: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

319 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.319 Region Stockholm: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

320 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.320 Region Sydöstra: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

321 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.321 Region Västra Götaland: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

322 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.322 Region Västra Götaland: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

323 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.323 Region Södra: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

324 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.324 Vårdtyp BIVA: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

325 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.325 Vårdtyp TIVA: Överlevnadskurvor 2009 Innehåll

326 Saknade värden i SAPS3 Box III parametrar Innehåll

327 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.327 Region Norrland Innehåll > 10 % saknade värden

328 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.328 Region Uppsala Örebro 1 Innehåll > 10 % saknade värden

329 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.329 Region Uppsala Örebro 2 Innehåll > 10 % saknade värden

330 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.330 Region Stockholm Innehåll > 10 % saknade värden

331 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.331 Region Sydöstra Innehåll > 10 % saknade värden

332 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.332 Region Västra Götaland Innehåll > 10 % saknade värden

333 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.333 Region Södra Innehåll > 10 % saknade värden

334 Bortfall APACHE registrering Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

335 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.335 Bortfall APACHE SIR 2001--2009 Innehåll

336 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.336 Bortfall i APACHE – Utveckling Innehåll

337 1.Norrtälje 2.Danderyd 3.K Solna CIVA 4.K Solna TIVA 5.K Solna NIVA 6.K Solna BIVA 7.K Solna BRIVA 8.St Göran 9.SÖS IVA 10.SÖS MIVA Region Stockholm 11.Södertälje 12.Ersta 13.K Huddinge IVA 14.Visby Bortfall APACHE Innehåll

338 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.338 Norrtälje IVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

339 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.339 Danderyd IVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

340 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.340 KS Solna CIVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

341 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.341 KS Solna NIVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

342 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.342 St Göran IVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

343 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.343 Södersjukhuset IVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

344 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.344 Södersjukhuset MIVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

345 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.345 KS Huddinge IVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

346 Bortfall APACHE 1.Norrköping 2.Linköping IVA 3.Linköping TIVA 4.Linköping NIVA 5.Linköping BRIVA 6.Jönköping 7.Eksjö 8.Värnamo 9.Västervik 10.Kalmar Region Sydöstra Innehåll

347 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.347 Jönköping Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

348 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.348 Eksjö Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

349 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.349 Värnamo Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

350 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.350 Västervik Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

351 7.SU CIVA 8.SU TIVA 9.SU NIVA 10.SU BIVA 11.SU Östra 12.SU Östra Inf 13.SU Mölndal 1.Skövde 2.Lidköping 3.Uddevalla 4.Trollhättan 5.Alingsås 6.Kungälv Region Västra Götaland 14.Borås 15.Varberg Bortfall APACHE Innehåll

352 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.352 SU CIVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

353 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.353 SU TIVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

354 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.354 SU NIVA Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

355 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.355 SU Östra Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

356 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.356 SU Mölndal Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

357 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.357 Borås Innehåll Bortfall i APACHE-registrering < 10%≥ 10%

358 Komplikationer Innehåll

359 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.359 Komplikationskoder - SIR SIR Data 2009 K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer Innehåll

360 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.360 Komplikationskoder - SIR SIR Data 2009 K11 – K20 endast för vårdtyp TIVA Innehåll

361 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.361 Beakta!  Det föreligger stor variation av antalet registrerade komplikationer per enhet  Hur tolka detta? –Många inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för fullständig uppföljning –Få eller inga inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för ofullständig uppföljning Innehåll

362 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.362 Region Norrland Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

363 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.363 Region Uppsala Örebro 1 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

364 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.364 Region Uppsala Örebro 2 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

365 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.365 Region Stockholm 1 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

366 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.366 Region Stockholm 2 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

367 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.367 Region Sydöstra 1 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

368 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.368 Region Sydöstra 2 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

369 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.369 Region Västra Götaland 1 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

370 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.370 Region Västra Götaland 2 Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

371 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.371 Region Södra Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

372 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.372 Vårdtyp TIVA: K11-K20 Innehåll Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K11-K20 Ant Antalet registrerade komplikationer K11-K20 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf Övriga TIVA-enheter redovisar inte komplikationer med inställning "Registrerar alltid"

373 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.373 Vårdtyp BIVA Innehåll K1, K201, K202 & K10 ingår i SIR:s kvalitetsindikatorer 2009 Övriga BIVA-enheter redovisar inte komplikationer med inställning "Registrerar alltid" Vtf Antal vårdtillfällen med registrerad komplikation K0-K10 Ant Antalet registrerade komplikationer K0-K10 K0 Kan bara förekoma 1 gång per vtf; övriga kan förekomma flera gånger per vtf

374 Åtgärder 1.Invasiv ventilatorbehandling 2.Non-invasiv ventilatorbehandling 3.Trakeostomi 4.Kontinuerlig njurersättningsterapi 5.Aktiv hypotermi 6.Smitt-/skyddsisolering Innehåll

375 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.375 Åtgärder 2009  Analys har gjorts av inskickade data –Som har duration, om sådan skall vara angiven –Som har skickats in med kvalitetsnivå ”Registrerar alltid”  Redovisas i flertalet fall som: –antal åtgärder –antal vårdtillfällen (vtf) –totaltid –medeltid Innehåll

376 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.376 Invasiv ventilatorbehandling: Antal Innehåll

377 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.377 Invasiv ventilatorbehandling: Timmar Innehåll

378 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.378 Invasiv ventilatorbehandling: Medeltid Innehåll

379 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.379 Trakeostomi. Antal 2009. Innehåll

380 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.380 Region Norrland - IVB Innehåll

381 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.381 Region Norrland - NIVB Innehåll

382 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.382 Region Norrland - Trakeostomi Innehåll

383 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.383 Region Uppsala Örebro - IVB Innehåll

384 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.384 Region Uppsala Örebro - NIVB Innehåll

385 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.385 Region Uppsala Örebro - Trakeostomi Innehåll

386 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.386 Region Stockholm - IVB Innehåll

387 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.387 Region Stockholm - NIVB Innehåll

388 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.388 Region Stockholm - Trakeostomi Innehåll

389 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.389 Region Sydöstra - IVB Innehåll

390 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.390 Region Sydöstra - NIVB Innehåll

391 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.391 Region Sydöstra - Trakeostomi Innehåll

392 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.392 Region Västra Götaland - IVB Innehåll

393 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.393 Region Västra Götaland - NIVB Innehåll

394 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.394 Region Västra Götaland - Trakeostomi Innehåll

395 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.395 Region Södra - IVB Innehåll

396 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.396 Region Södra - NIVB Innehåll

397 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.397 Region Södra - Trakeostomi Innehåll

398 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.398 Kontinuerlig njurersättningsterapi Innehåll

399 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.399 Region Norrland Njurersättningsterapi Innehåll

400 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.400 Region Norrland - Hemodialys Innehåll

401 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.401 Region Uppsala Örebro Njurersättningsterapi Innehåll

402 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.402 Region Uppsala Örebro - Hemodialys Innehåll

403 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.403 Region Stockholm Njurersättningsterapi Innehåll

404 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.404 Region Stockholm - Hemodialys Innehåll

405 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.405 Region Sydöstra Njurersättningsterapi Innehåll

406 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.406 Region Sydöstra - Hemodialys Innehåll

407 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.407 Region Västra Götaland Njurersättningsterapi Innehåll

408 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.408 Region Västra Götaland - Hemodialys Innehåll

409 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.409 Region Södra Njurersättningsterapi Innehåll

410 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.410 Region Södra - Hemodialys Innehåll

411 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.411 Vårdtyp BIVA Njurersättningsterapi Innehåll

412 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.412 Region Norrland Aktiv hypotermibehandling Innehåll

413 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.413 Region Uppsala Örebro Aktiv hypotermibehandling Innehåll

414 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.414 Region Stockholm Aktiv hypotermibehandling Innehåll

415 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.415 Region Sydöstra Aktiv hypotermibehandling Innehåll

416 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.416 Region Västra Götaland Aktiv hypotermibehandling Innehåll

417 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.417 Region Södra Aktiv hypotermibehandling Innehåll

418 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.418 Region Norrland Smitt-/skyddsisolering Innehåll

419 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.419 Region Uppsala Örebro Smitt-/skyddsisolering Innehåll

420 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.420 Region Stockholm Smitt-/skyddsisolering Innehåll

421 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.421 Region Sydöstra Smitt-/skyddsisolering Innehåll

422 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.422 Region Västra Götaland Smitt-/skyddsisolering Innehåll

423 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.423 Region Södra Smitt-/skyddsisolering Innehåll

424 Vårdtyp i SIR Innehåll

425 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.425 Antal vårdtillfällen per vårdtyp Intensivvård  IVA –32 398  TIVA –3 512  BIVA –1 768 Annan vård  Post-op vård –12 165  Övrig vård –8 507  HIA –5 300 Innehåll 63 650  37 678  25 972 SIR 2009

426 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.426 Vårdtyper i SIR – årlig utveckling SIR Data 2001 - 2009 Innehåll

427 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.427 Vårdtyper i SIR – Landstingsvis SIR Data 2009 Innehåll

428 Flödet till och från IVA Innehåll Ankomstväg Utskriven till

429 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.429 Riket Innehåll

430 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.430 Norrland Innehåll

431 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.431 Uppsala Örebro Innehåll

432 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.432 Innehåll Stockholm

433 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.433 Sydöstra Innehåll

434 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.434 Västra Götaland Innehåll

435 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.435 Södra Innehåll

436 Vårdtider Innehåll

437 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.437 Vårdtid  Antal vårdtillfällen  Summa Vårdtid (dygn) –Dygn är uträknat från skillnaden mellan ut-/inskrivningstid (vårdtillfällets start), uttryckt i minuter  Medelvårdtid (dygn) –SD (dygn)  Medianvårdtid (dygn) –≤ 25:e percentilen (dygn) –≤ 75:e percentilen (dygn) Innehåll

438 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.438 Översikt: Vårdtider Innehåll

439 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.439 Barn < 16 år på IVA resp. BIVA Innehåll

440 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.440 Region Norrland: Vårdtider Innehåll

441 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.441 Region Uppsala Örebro: Vårdtider Innehåll

442 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.442 Region Stockholm: Vårdtider Innehåll

443 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.443 Region Sydöstra: Vårdtider Innehåll

444 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.444 Region Västra Götaland: Vårdtider Innehåll

445 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.445 Region Södra: Vårdtider Innehåll

446 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.446 Vårdtyp BIVA: Vårdtider Innehåll

447 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.447 Vårdtyp TIVA: Vårdtider Innehåll

448 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.448 Vårdtillfällets start på dygnet Innehåll Vårdtyp IVA

449 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.449 Vårdtillfällets slut på dygnet Innehåll Vårdtyp IVA

450 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.450 Vårdtillfällets start/slut på dygnet Innehåll Vårdtyp BIVA

451 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.451 Vårdtillfällets start/slut på dygnet Innehåll Vårdtyp TIVA

452 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.452 IN-/UT-skrivning per veckodag Innehåll Vårdtyp IVA

453 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.453 IN-/UT-skrivning per veckodag Innehåll Vårdtyp BIVA

454 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.454 IN-/UT-skrivning per veckodag Innehåll Vårdtyp TIVA

455 Vårdtyngd NEMS & VTS Innehåll

456 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.456 Vårdtyngd  NEMS –Nine equivalents of nursing manpower use score –Internationellt gångbart  VTS –Vårdtyngd Sverige –Från och med 2007-01-01 Innehåll

457 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.457 Region Norrland Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2009. Vårdtyp IVA & TIVA är sammanslagna. Innehåll

458 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.458 Region Uppsala Örebro Innehåll Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2009. Vårdtyp IVA & TIVA är sammanslagna.

459 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.459 Region Stockholm Innehåll Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2009. Vårdtyp IVA & TIVA är sammanslagna.

460 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.460 Region Sydöstra Innehåll Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2009. Vårdtyp IVA & TIVA är sammanslagna.

461 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.461 Region Västra Götaland Innehåll Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2009. Vårdtyp IVA & TIVA är sammanslagna.

462 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.462 Region Södra Innehåll Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2009. Vårdtyp IVA & TIVA är sammanslagna.

463 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.463 VTS per vårddygn 2009 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2009. Innehåll

464 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.464 NEMS per vårddygn 2009 Innehåll Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2009.

465 Ålder & Kön Innehåll

466 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.466 Innehåll Alla enheter – Ålder & Kön

467 Ålder & Kön 1.Kiruna 2.Gällivare 3.Kalix 4.Sunderby 5.Piteå Region Norrland 6.Skellefteå 7.Lycksele 8.Umeå IVA 9.Umeå TIVA 10.Umeå NIVA 11.Örnsköldsvik 12.Sollefteå 13.Sundsvall 14.Östersund Innehåll

468 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.468 Umeå – Ålder & Kön Innehåll

469 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.469 Örnsköldsvik – Ålder & Kön Innehåll

470 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.470 Sollefteå – Ålder & Kön Innehåll

471 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.471 Sundsvall – Ålder & Kön Innehåll

472 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.472 Östersund – Ålder & Kön Innehåll

473 1.Hudiksvall 2.Bollnäs 3.Gävle 4.Mora 5.Falun 6.Torsby 7.Arvika 8.Karlstad 9.Uppsala CIVA 10.Uppsala TIVA 11.Uppsala NIVA 12.Uppsala BRIVA Region Uppsala Örebro 14.Västerås 15.Lindesberg 16.Karlskoga 17.Örebro IVA 18.Örebro TIVA 19.Nyköping 20.Eskilstuna Innehåll Ålder & Kön

474 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.474 Hudiksvall – Ålder & Kön Innehåll

475 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.475 Gävle – Ålder & Kön Innehåll

476 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.476 Falun – Ålder & Kön Innehåll

477 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.477 Torsby – Ålder & Kön Innehåll

478 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.478 Arvika – Ålder & Kön Innehåll

479 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.479 Karlstad – Ålder & Kön Innehåll

480 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.480 Västerås – Ålder & Kön Innehåll

481 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.481 Lindesberg – Ålder & Kön Innehåll

482 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.482 Karlskoga – Ålder & Kön Innehåll

483 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.483 Örebro IVA – Ålder & Kön Innehåll

484 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.484 Örebro TIVA – Ålder & Kön Innehåll

485 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.485 Nyköping – Ålder & Kön Innehåll

486 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.486 Eskilstuna – Ålder & Kön Innehåll

487 1.Norrtälje 2.Danderyd 3.K Solna CIVA 4.K Solna TIVA 5.K Solna NIVA 6.K Solna BIVA 7.K Solna BRIVA 8.St Göran 9.SÖS IVA 10.SÖS MIVA Region Stockholm 11.Södertälje 12.Ersta 13.K Huddinge IVA 14.Visby Ålder & Kön Innehåll

488 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.488 Norrtälje – Ålder & Kön Innehåll

489 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.489 Danderyd – Ålder & Kön Innehåll

490 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.490 KS-S CIVA – Ålder & Kön Innehåll

491 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.491 KS-S TIVA – Ålder & Kön Innehåll

492 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.492 KS-S NIVA – Ålder & Kön Innehåll

493 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.493 K Solna BIVA – Ålder & Kön Innehåll

494 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.494 St Göran – Ålder & Kön Innehåll

495 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.495 SÖS IVA – Ålder & Kön Innehåll

496 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.496 SÖS MIVA – Ålder & Kön Innehåll

497 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.497 Södertälje – Ålder & Kön Innehåll

498 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.498 K Huddinge IVA – Ålder & Kön Innehåll

499 Ålder & Kön 1.Norrköping 2.Linköping IVA 3.Linköping TIVA 4.Linköping NIVA 5.Linköping BRIVA 6.Jönköping 7.Eksjö 8.Värnamo 9.Västervik 10.Kalmar Region Sydöstra Innehåll

500 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.500 Norrköping – Ålder & Kön Innehåll

501 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.501 Linköping IVA – Ålder & Kön Innehåll

502 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.502 Linköping TIVA – Ålder & Kön Innehåll

503 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.503 Linköping NIVA – Ålder & Kön Innehåll

504 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.504 Jönköping – Ålder & Kön Innehåll

505 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.505 Eksjö – Ålder & Kön Innehåll

506 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.506 Värnamo – Ålder & Kön Innehåll

507 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.507 Västervik – Ålder & Kön Innehåll

508 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.508 Kalmar – Ålder & Kön Innehåll

509 7.SU CIVA 8.SU TIVA 9.SU NIVA 10.SU BIVA 11.SU Östra 12.SU Östra Inf 13.SU Mölndal 1.Skövde 2.Lidköping 3.Uddevalla 4.Trollhättan 5.Alingsås 6.Kungälv Region Västra Götaland 14.Borås 15.Varberg Ålder & Kön Innehåll

510 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.510 Skövde – Ålder & Kön Innehåll

511 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.511 Lidköping – Ålder & Kön Innehåll

512 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.512 Alingsås – Ålder & Kön Innehåll

513 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.513 Kungälv – Ålder & Kön Innehåll

514 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.514 SU CIVA – Ålder & Kön Innehåll

515 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.515 SU TIVA – Ålder & Kön Innehåll

516 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.516 SU NIVA – Ålder & Kön Innehåll

517 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.517 SU BIVA – Ålder & Kön Innehåll

518 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.518 SU Östra – Ålder & Kön Innehåll

519 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.519 SU Mölndal – Ålder & Kön Innehåll

520 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.520 Borås – Ålder & Kön Innehåll

521 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.521 Varberg – Ålder & Kön Innehåll

522 Ålder & Kön 1.Halmstad 2.Växjö 3.Ljungby 4.Karlskrona IVA 5.Karlskrona TIVA Region Södra 6.Kristianstad 7.Helsingborg 8.Lund IVA 9.Lund TIVA 10.Lund NIVA 11.Lund BIVA 12.Malmö IVA 13.Malmö Inf 14.Ystad Innehåll

523 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.523 Halmstad – Ålder & Kön Innehåll

524 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.524 Kristianstad – Ålder & Kön Innehåll

525 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.525 Helsingborg – Ålder & Kön Innehåll

526 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.526 Lund IVA – Ålder & Kön Innehåll

527 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.527 Lund BIVA – Ålder & Kön Innehåll

528 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.528 Malmö IVA – Ålder & Kön Innehåll

529 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.529 Malmö Inf – Ålder & Kön Innehåll

530 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.530 Ystad – Ålder & Kön Innehåll

531 Primär IVA-diagnos Uppdelat på vårdtyp IVA, BIVA & TIVA 7 st längst vårdtid 7 st flest förekommande Innehåll

532 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.532 Riket IVA Innehåll

533 Primär IVA-diagnos 1.Kiruna 2.Gällivare 3.Kalix 4.Sunderby 5.Piteå Region Norrland 6.Skellefteå 7.Lycksele 8.Umeå IVA 9.Umeå TIVA 10.Umeå NIVA 11.Örnsköldsvik 12.Sollefteå 13.Sundsvall 14.Östersund Innehåll

534 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.534 Umeå IVA Innehåll

535 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.535 Örnsköldsvik Innehåll

536 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.536 Sollefteå Innehåll

537 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.537 Sundsvall Innehåll

538 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.538 Östersund Innehåll

539 1.Hudiksvall 2.Bollnäs 3.Gävle 4.Mora 5.Falun 6.Torsby 7.Arvika 8.Karlstad 9.Uppsala CIVA 10.Uppsala TIVA 11.Uppsala NIVA 12.Uppsala BRIVA Region Uppsala Örebro 14.Västerås 15.Lindesberg 16.Karlskoga 17.Örebro IVA 18.Örebro TIVA 19.Nyköping 20.Eskilstuna Innehåll Primär IVA-diagnos

540 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.540 Hudiksvall Innehåll

541 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.541 Gävle Innehåll

542 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.542 Falun Innehåll

543 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.543 Torsby Innehåll

544 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.544 Arvika Innehåll

545 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.545 Karlstad Innehåll

546 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.546 Västerås Innehåll

547 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.547 Lindesberg Innehåll

548 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.548 Karlskoga Innehåll

549 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.549 Örebro IVA Innehåll

550 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.550 Nyköping Innehåll

551 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.551 Eskilstuna Innehåll

552 1.Norrtälje 2.Danderyd 3.K Solna CIVA 4.K Solna TIVA 5.K Solna NIVA 6.K Solna BIVA 7.K Solna BRIVA 8.St Göran 9.SÖS IVA 10.SÖS MIVA Region Stockholm 11.Södertälje 12.Ersta 13.K Huddinge IVA 14.Visby Primär IVA-diagnos Innehåll

553 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.553 Norrtälje Innehåll

554 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.554 Danderyd Innehåll

555 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.555 KS-S CIVA Innehåll

556 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.556 K Solna NIVA Innehåll

557 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.557 St Göran Innehåll

558 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.558 SÖS IVA Innehåll

559 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.559 Södertälje Innehåll

560 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.560 KS-H IVA Innehåll

561 Primär IVA-diagnos 1.Norrköping 2.Linköping IVA 3.Linköping TIVA 4.Linköping NIVA 5.Linköping BRIVA 6.Jönköping 7.Eksjö 8.Värnamo 9.Västervik 10.Kalmar Region Sydöstra Innehåll

562 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.562 Norrköping Innehåll

563 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.563 Linköping IVA Innehåll

564 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.564 Linköping NIVA Innehåll

565 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.565 Jönköping Innehåll

566 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.566 Eksjö Innehåll

567 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.567 Värnamo Innehåll

568 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.568 Västervik Innehåll

569 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.569 Kalmar Innehåll

570 7.SU CIVA 8.SU TIVA 9.SU NIVA 10.SU BIVA 11.SU Östra 12.SU Östra Inf 13.SU Mölndal 1.Skövde 2.Lidköping 3.Uddevalla 4.Trollhättan 5.Alingsås 6.Kungälv Region Västra Götaland 14.Borås 15.Varberg Primär IVA-diagnos Innehåll

571 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.571 Skövde Innehåll

572 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.572 Lidköping Innehåll

573 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.573 Alingsås Innehåll

574 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.574 Kungälv Innehåll

575 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.575 Uddevalla Innehåll

576 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.576 Trollhättan Innehåll

577 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.577 SU CIVA Innehåll

578 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.578 SU NIVA Innehåll

579 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.579 SU Östra Innehåll

580 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.580 SU Mölndal Innehåll

581 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.581 Borås Innehåll

582 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.582 Varberg Innehåll

583 Primär IVA-diagnos 1.Halmstad 2.Växjö 3.Ljungby 4.Karlskrona IVA 5.Karlskrona TIVA Region Södra 6.Kristianstad 7.Helsingborg 8.Lund IVA 9.Lund TIVA 10.Lund NIVA 11.Lund BIVA 12.Malmö IVA 13.Malmö Inf 14.Ystad Innehåll

584 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.584 Halmstad Innehåll

585 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.585 Kristianstad Innehåll

586 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.586 Helsingborg Innehåll

587 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.587 Lund IVA Innehåll

588 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.588 Malmö IVA Innehåll

589 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.589 Malmö Inf Innehåll

590 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.590 Ystad Innehåll

591 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.591 Riket BIVA Innehåll

592 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.592 Barn vårdtyp IVA 0 – 15 år Innehåll

593 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.593 KS-S BIVA Innehåll

594 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.594 SU BIVA Innehåll

595 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.595 Lund BIVA Innehåll

596 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.596 Riket TIVA Innehåll

597 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.597 KS-S TIVA Innehåll

598 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.598 Linköping TIVA Innehåll

599 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.599 SU TIVA Innehåll

600 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.600 Efter detta – vad gör jag nu?  Hitta föredömliga och mindre goda resultat i redovisningen...  Fundera över varför resultaten är som de är? Vilka ytterligare förbättringsåtgärder ligger nära till hands?  Hitta enheter att jämföra med. Tag kontakt och diskutera likheter och skillnader i arbetssätt!  Formulera förbättringsmål för den egna verksamheten!  Sprid idéerna, genomför och följ upp eventuella förändringar. Inför “Internrevision” i verksamheten om så inte redan skett!

601 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.601 Avslutningsvis...  “Jämför dig med andra, lär av de bästa, lär ut det du kan!”  Se till att gå igenom inställningarna i valideringsprogrammet minst en gång årligen inför årsskifte! Gör medvetna val och se till att försöka leva upp till “Registrerar alltid” för så mycket som möjligt!  Diskutera löpande era resultat! Sprid dem på arbetsplatsen! Följ upp volymmässigt större diagnosgrupper!  Överväg “Uppföljning efter intensivvård” och “Vårdbegäran” enligt SIR som komplement och utökad kunskapskälla till förbättring!

602 2010-05-25.SIR:s årsrapport 2009.602 Vad vill Du använda SIR till? www.icuregswe.org Innehåll


Ladda ner ppt "SIR:s årsrapport 2009 Sten Walther, ordförande Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Folke Sjöberg, FoU Göran Karlström, exekutivt ansvarig"

Liknande presentationer


Google-annonser