Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR’s Årsrapport 2005 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR’s Årsrapport 2005 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR"— Presentationens avskrift:

1 SIR’s Årsrapport 2005 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR

2 T.N. & C.M., SIR.2 Översikt 1.MedlemmarMedlemmar 2.MålsättningMålsättning 3.KvalitetsindikatorerKvalitetsindikatorer 4.SkillnaderSkillnader 5.NyckeltalNyckeltal 6.VLADVLAD 7.MortalitetMortalitet 8.Bortfall APACHEBortfall APACHE 9.KomplikationerKomplikationer 10.Nattlig utskrivningNattlig utskrivning 11.ÅterinläggningÅterinläggning 12.Avstå/avbryta behandlingAvstå/avbryta behandling 13.Vårdtyp i SIRVårdtyp i SIR 14.Opererad statusOpererad status 15.VårdtiderVårdtider 16.VårdtyngdVårdtyngd 17.Ålder & KönÅlder & Kön 18.DiagnoserDiagnoser

3 T.N. & C.M., SIR.3 SIR-medlemmar 2005

4 Medlemmar

5 T.N. & C.M., SIR.5 Medlemmar Skickar data.  Sollefteå sjukhus  Östersunds sjukhus  Umeå NUS  Eskilstuna Mälarsjukhuset  Nyköpings lasarett  Karlstad Centralsjukhuset  Arvika lasarett  Torsby sjukhus  Örebro Universitetssjukhuset IVA  Västerås Centrallasarett  Falu lasarett  Gävle länssjukhus  Stockholm Karolinska Solna TIVA  Stockholm Karolinska Huddinge  Stockholm Södersjukhuset  Stockholm Danderyds sjukhus  Stockholm St Görans sjukhus  Göteborg SU-Sahlgrenska CIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska NIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska TIVA  Göteborg SU-Östra  Göteborg SU-Mölndal  Uddevalla NU-sjukvården  Trollhättan NÄL NU-sjukvården  Borås lasarett  Skövde Kärnsjukhuset  Lidköpings sjukhus  Linköping Universitetssjukhuset IVA  Linköping Universitetssjukhuset TIVA  Norrköping Vrinnevisjukhuset  Jönköping Länssjukhuset Ryhov  Eksjö Höglandssjukhuset  Värnamo sjukhus  Västerviks lasarett  Oskarshamns sjukhus  Lund Universitetssjukhuset IVA  Malmö UMAS IVA  Helsingborgs lasarett  Kristianstad Centralsjukhuset  Ystad lasarett  Halmstad Länssjukhus 41 st

6 T.N. & C.M., SIR.6 Medlemmar Skickar ej data.  Luleå/Boden (Sunderby sjukhus)  Uppsala Akademiska sjukhus CIVA  Södertälje sjukhus  Varbergs sjukhus  Växjö Centrallasarett  Ljungby lasarett  Karlskrona Blekingesjukhuset IVA 7 st

7 T.N. & C.M., SIR.7 Ej medlemmar  Sundsvalls sjukhus  Önrsköldsviks sjukhus  Umeå NUS TIVA  Umeå NUS NIVA  Skellefteå sjukhus  Lycksele lasarett  Gällivare lasarett  Kiruna lasarett  Kalix lasarett  Piteå Älvdalens sjukhus  Uppsala Akademiska sjukhus TIVA  Uppsala Akademiska sjukhus NIVA  Uppsala Akademiska sjukhus BRIVA  Enköpings lasarett  Örebro Universitetssjukhuset TIVA  Karlskoga sjukhus  Lindesbergs lasarett  Mora sjukhus  Hudiksvalls sjukhus  Stockholm Karolinska Solna CIVA  Stockholm Karolinska Solna NIVA  Stockholm Astrid Lindgrens barnsjukhus  Stockholm Södersjukhuset MIVA  Norrtälje sjukhus  Visby lasarett  Göteborg Drottning Silvias Barnsjukhus  SU Östra INF  Kungälvs sjukhus  Alingsås lasarett  Linköping Universitetssjukhuset NIVA  Linköping Universitetssjukhuset BRIVA  Kalmar Länssjukhuset  Karlskrona Blekingesjukhuset TIVA  Karlshamn Blekingsejukhuset  Lund Universitetssjukhuset TIVA  Lund Universitetssjukhuset NIVA  Lund Universitetssjukhuset BIVA  Malmö UMAS INFIVA 38 st

8 T.N. & C.M., SIR.8 Medlemsutveckling

9 T.N. & C.M., SIR.9 Täckningsgrad 2005

10 Målsättning

11 T.N. & C.M., SIR.11 Intensivvård Verksamhetens målsättning  Bästa –medicinska och –omvårdnadsmässiga resultat  till lägsta –personella och –materiella resurs  för samma –typ och –grad av sjukdom  med lägsta möjliga –komplikation

12 SIR’s kvalitetsindikatorer

13 T.N. & C.M., SIR.13 Kvalitetsindikatorer SIR  Uppföljning av livskvalitet och funktionell status efter intensivvård –Ej data ännu  Svensk riskjusterad mortalitet Svensk riskjusterad mortalitet  Isolering pga. på IVA upptäckt bakteriell multiresistens / K1 Isolering pga. på IVA upptäckt bakteriell multiresistens / K1  Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2 Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2  Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5 Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5  Återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10 Återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10  Missad möjlig organdonator på IVA –Ej data ännu  Nattlig utskrivning från IVA Nattlig utskrivning från IVA  Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA  Beläggning –Ej data ännu

14 Skillnader ”Voffor e’ det på dette viset”?

15 T.N. & C.M., SIR.15 Orsaker till skillnader  Olika definitioner  Olika kvalitet på indata  Olika ”Case-Mix”  Slumpen  Olika kvalitet i klinisk vård Finns annan förklaring? Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):

16 T.N. & C.M., SIR.16 Olika definitioner  Termer och begrepp –Finns redovisade på SIR’s hemsida  Sedan starten 2000 årligen reviderats och förbättrats  Ex: Definition av vårdtillfälle –Sammanhållen vårdperiod som uppfyller kraven för intensiv- vård –Bryts inte av administrativa rutiner, ex. byte av bak-/hemavdelning (klinik) eller vård över årsskifte –Ej vara beroende av IT-systemets ev. begränsningar –Risk för felaktig beskrivning av antalet vårdtillfällen, återin- läggning samt olika andelstal som bygger på antalet vård- tillfällen Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):

17 T.N. & C.M., SIR.17 Olika kvalitet på indata  Ledning, kultur och systematik på avdelningen –God kvalitet på data är en grundbult, som ledningen utgår från –God datakvalitet måste prioriteras – annars risk för fel i tolkningar / beslut  Rådata vs aggregerade data –Mer sanningsenlig beskrivning med faktiska, inmatade eller elektroniskt överförda värden än att bocka av olika fält med intervallgränser  Är IT-systemet ”anpassat” till IVA’s önskemål om datafångst, definition av vårdtillfälle, utrapportbilder osv? –Om ej  risk för felaktigheter och merarbete!  Finns internkontroll av data på avdelningen?  SIR’s valideringsprogram –Nivå 1, 2 & 3 Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):

18 T.N. & C.M., SIR.18 Olika ”casemix” 3

19 T.N. & C.M., SIR.19 ”Casemix” – Vad är det?  Patientkarakteristika = ”Casemix” –Skillnader i patientkarakteristika (case-mix) kan leda till systematiska fel vid skattning av behandlingsresultat. –Statistisk analys kan justera bort effekter av (kända) confounders.  A means of classifying hospital patients to provide a common basis for comparing cost effectiveness and quality of care across hospitals. –http://www.aihw.gov.au/publications/health/ah96/ah96-x04.htmlhttp://www.aihw.gov.au/publications/health/ah96/ah96-x04.html  Building useful classifications of patient care episodes and making use of patient care classifications to manage health care - part of a scientific approach to producing good information about health care –http://www.health.nsw.gov.au/pubs/a/ar9697/a3100.htmlhttp://www.health.nsw.gov.au/pubs/a/ar9697/a3100.html 3

20 T.N. & C.M., SIR.20 Vad menar SIR med ”casemix”?  Ålder & Kön  Vårdtyp: Intensivvård med –Planerad vs oplanerad inläggning –Opererad vs ej opererad –Elektiv vs akut operation  Typ av sjukdom –Intagningsorsak –Primär IVA-diagnos  Sjukdomens svårighetsgrad –Svensk APACHE el SAPS 3 –Svensk riskjusterad mortalitet Patientkarakteristika 3

21 T.N. & C.M., SIR.21 Slumpen  Vi har inga konfidensintervall i våra VLAD-diagram  Spridningsmått finns vid beräkning av medel-/median-värden Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):

22 T.N. & C.M., SIR.22 Olika kvalitet i klinisk vård  Om –Definitioner av termer & begrepp och –Kvalitet på inskickade data är av god kvalitet och jämförbara och –Patientkarakteristika är jämförbara och –Slumpens möjliga inverkan är redovisad, Så beror skillnader på –Olika kvalitet i klinisk vård Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):

23 T.N. & C.M., SIR.23 Internkontroll av data - IVA  3-5 % av alla vtf (c:a 2 vtf/mån) väljs slumpmässigt ut för granskning  Följande variabler kontrolleras –Vårdtyp –APACHE –Huvuddiagnos –Komplikationer –VTL/VTS eller NEMS  Notera –Görs / Görs ej –Andelen felaktiga registreringar Processindikator Relaterat till grupper av patienter IVA-enhetens egen internkontroll av data

24 T.N. & C.M., SIR.24 Internkontroll av data - SIR  SIR’s valideringsprogram –Nivå 1-kommentarer Rör den tekniska utformningen respektive identiteter Omöjliggör insändande –Nivå 2-kommentarer Påpekande som strider mot SIR’s rekommendation Dessa kan ignoreras –Nivå 3-kommentarer Innehåller kombinationer av data som uppfattas ologiska Dessa kan ignoreras Relaterat till grupper av patienter Processindikator

25 T.N. & C.M., SIR.25 Internkontroll av data - SIR  SIR’s valideringsprogram –En hjälp till att hitta felregistreringar eller okunskap hos användarna –En hjälp att se ofullständiga rutiner för exempelvis vårdtyngdsregistreringar –En hjälp till att hitta brister som förvanskar eller försvårar tolkningen i det lokala IT- stödet Relaterat till grupper av patienter Processindikator

26 Nyckeltal

27 T.N. & C.M., SIR.27 ”Nyckeltal”  APACHE-poäng –Medelvärde  Bortfall i APACHE-registrering –Fel Intagningsorsak kontra Opererad-status –Opererad-status saknas –Okänd ålder –Orealistisk poäng enl. ålder –Rapp. "Ej fullständig” av IVA-enheten själv Mål: < 10% 

28 T.N. & C.M., SIR.28 ”Nyckeltal”  EMR (Estimerad Mortalitets Risk) –Summa EMR enl APACHE / Antal vårdtillfällen  OMR (Observerad Mortalitets Risk) –Observerade mortaliteten < 31 dg vid SPAR-uppföljning dividerat med antal vårdtillfällen  SMR (Standardiserad Mortalitets Ratio) –SMR = OMR / EMR. –Bedömning: <1: Bättre jfr't 1985 i USA =1: Samma som 1985 i USA >1: Sämre jfr't 1985 i USA 

29 T.N. & C.M., SIR.29 ”Nyckeltal”  NNT/NNH (Numbers Needed to Treat/Harm) –NNT = 1/ARR, där –ARR = Absolute Risk Reduction = Sum.OMR - Sum.EMR  Regressionskoefficient –Anger lutningen på regressionslinjen (”slope of the line”). –Gjort på diagram 2 i VLAD-diagrammen, dvs konsekutiva vårdtillfällen 

30 T.N. & C.M., SIR.30 Reg. Norra: ”Nyckeltal”

31 T.N. & C.M., SIR.31 Reg. Uppsala/Örebro: ”Nyckeltal”

32 T.N. & C.M., SIR.32 Reg. Stockholm/Gotland: ”Nyckeltal”

33 T.N. & C.M., SIR.33 Reg. Västsvenska: ”Nyckeltal”

34 T.N. & C.M., SIR.34 Reg. Sydöstra: ”Nyckeltal”

35 T.N. & C.M., SIR.35 Reg. Södra: ”Nyckeltal”

36 T.N. & C.M., SIR.36 Kön: ”Nyckeltal” Jämför med bild 51

37 T.N. & C.M., SIR.37 Ålder: ”Nyckeltal” Jämför med bild 52 !

38 T.N. & C.M., SIR.38 Nyckel & Viktig diagnos: ”Nyckeltal” Jämför med bild 53

39 VLAD Variable Life Adjusted Diagram

40 T.N. & C.M., SIR.40 Variable Life Adjusted Display, VLAD  Förväntad risk att avlida under sjukhus- vistelsen, beräknas enl APACHE –EMR 30dgr  Uttryck denna risk i antal liv –Ex 5% förväntad risk är 0,05 ”liv” 65% förväntad risk är 0,65 ”liv”

41 T.N. & C.M., SIR.41 Variable Life Adjusted Display, VLAD  Om patienten överlever ≥ 30 dagar –+ 0,05 ”vunna liv” –+ 0,65 ”vunna liv”  Om patienten avlider < 30 dagar –1-0,05 = - 0,95 ”förlorade liv” –1-0,65 = - 0,35 ”förlorade liv”

42 T.N. & C.M., SIR.42 VLAD tekniken  Kumulativ kurva av konsekutiva vårdtillfällen  Tolkning –Positivt kumulativt utfall Vunna liv jämfört riskjusteringen –Negativt kumulativt utfall Förlorade liv jämfört riskjusteringen

43 T.N. & C.M., SIR.43 Regressionslinje  Regressionslinje –y = a + b * x  Regressionskoefficient (”regression coefficient”) –b –Anger lutningen på regressionslinjen (”slope of the line”) –Då x ökar med 1 enhet förändras y med b enheter  Intercept (”intercept”) –a –Anger y-variabelns värde då x=0  Beroende variabel –Y –Kumulativt riskjusterat resultat (”vunna” el ”förlorade” liv)  Oberoende variabel –X –Tid –Antal kumulativa vårdtillfällen

44 T.N. & C.M., SIR.44 Korrelations- & determinationskoefficient  Korrelationskoefficienten –”correlation coefficient” –r –Beskriver graden av linjärt samband –- 1 ≤ r ≤ + 1  Determinantens koefficient eller R-kvadratvärde –”coefficient of determination” –r 2 eller R 2 –Anger hur stor del av variationen i den beroende variabeln (y) som kan förklaras av den oberoende variabeln (x), under förutsättning att det finns ett linjärt samband.

45 T.N. & C.M., SIR.45 Samband  r och b har alltid samma tecken –Då r är nära + 1 innebär det ett starkt positivt samband –Då r är nära - 1 innebär det ett starkt negativt samband –Då r är nära 0 innebär det ett svagt linjärt samband

46 T.N. & C.M., SIR.46 Urvalskriterier VLAD 2005  Intensivvård – vårdtillfällen  Korrekt APACHE registrering – vårdtillfällen Bortfall 20,6%  Uppföljningsbar i SPAR – vårdtillfällen Bortfall 1,3%

47 VLAD – Hela Riket

48 T.N. & C.M., SIR.48 VLAD - Tidsserie

49 T.N. & C.M., SIR.49 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

50 T.N. & C.M., SIR.50 Avvikelser under året

51 T.N. & C.M., SIR.51 Kön - VLAD

52 T.N. & C.M., SIR.52 Ålder - VLAD

53 T.N. & C.M., SIR.53 Nyckel & Viktiga diagn. - VLAD

54 37 VLAD-diagram i samma bild

55 T.N. & C.M., SIR.55 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen 37 IVA-enheter med vårdtillfällen

56 T.N. & C.M., SIR.56 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen OBS – Bruten serie! 37 IVA-enheter med vårdtillfällen

57 VLAD-diagram per IVA-enhet

58 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Umeå 2.Östersund 3.Sollefteå 4.Luleå/Boden 5.Örnsköldsvik Region: Norra 6.Umeå THIVA 7.Umeå NIVA 8.Skellefteå 9.Sundsvall 10.Gällivare 11.Kiruna 12.Kalix 13.Piteå 14.Lycksele

59 T.N. & C.M., SIR.59 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

60 T.N. & C.M., SIR.60 VLAD - Tidsserie

61 T.N. & C.M., SIR.61 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

62 T.N. & C.M., SIR.62 Avvikelser under året

63 T.N. & C.M., SIR.63 VLAD - Tidsserie

64 T.N. & C.M., SIR.64 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

65 T.N. & C.M., SIR.65 Avvikelser under året

66 T.N. & C.M., SIR.66 VLAD - Tidsserie

67 T.N. & C.M., SIR.67 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

68 T.N. & C.M., SIR.68 Avvikelser under året

69 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Gävle 2.Falun 3.Västerås 4.Örebro IVA 5.Nyköping 6.Eskilstuna 7.Karlstad 8.Torsby 9.Arvika 10.Uppsala CIVA 11.Uppsala TIVA 12.Uppsala NIVA 13.Uppsala BRIVA 14.Enköping Region: Uppsala/Örebro 15.Örebro TIVA 16.Karlskoga 17.Lindesberg 18.Hudiksvall 19.Mora

70 T.N. & C.M., SIR.70 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

71 T.N. & C.M., SIR.71 VLAD - Tidsserie

72 T.N. & C.M., SIR.72 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

73 T.N. & C.M., SIR.73 Avvikelser under året

74 T.N. & C.M., SIR.74 VLAD - Tidsserie

75 T.N. & C.M., SIR.75 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

76 T.N. & C.M., SIR.76 Avvikelser under året

77 T.N. & C.M., SIR.77 VLAD - Tidsserie

78 T.N. & C.M., SIR.78 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

79 T.N. & C.M., SIR.79 Avvikelser under året

80 T.N. & C.M., SIR.80 VLAD - Tidsserie

81 T.N. & C.M., SIR.81 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

82 T.N. & C.M., SIR.82 Avvikelser under året

83 T.N. & C.M., SIR.83 VLAD - Tidsserie

84 T.N. & C.M., SIR.84 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

85 T.N. & C.M., SIR.85 Avvikelser under året

86 T.N. & C.M., SIR.86 VLAD - Tidsserie

87 T.N. & C.M., SIR.87 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

88 T.N. & C.M., SIR.88 Avvikelser under året

89 T.N. & C.M., SIR.89 VLAD - Tidsserie

90 T.N. & C.M., SIR.90 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

91 T.N. & C.M., SIR.91 Avvikelser under året

92 T.N. & C.M., SIR.92 VLAD - Tidsserie

93 T.N. & C.M., SIR.93 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

94 T.N. & C.M., SIR.94 Avvikelser under året

95 T.N. & C.M., SIR.95 VLAD - Tidsserie

96 T.N. & C.M., SIR.96 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

97 T.N. & C.M., SIR.97 Avvikelser under året

98 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Danderyd 2.SÖS IVA 3.St Göran 4.KS Huddinge IVA 5.KS Solna TIVA 6.Södertälje 7.KS Solna CIVA 8.KS Solna NIVA Region: Stockholm/Gotland 9.SÖS MIVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Norrtälje 12.Visby

99 T.N. & C.M., SIR.99 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

100 T.N. & C.M., SIR.100 VLAD - Tidsserie

101 T.N. & C.M., SIR.101 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

102 T.N. & C.M., SIR.102 Avvikelser under året

103 T.N. & C.M., SIR.103 VLAD - Tidsserie

104 T.N. & C.M., SIR.104 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

105 T.N. & C.M., SIR.105 Avvikelser under året

106 T.N. & C.M., SIR.106 VLAD - Tidsserie

107 T.N. & C.M., SIR.107 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

108 T.N. & C.M., SIR.108 Avvikelser under året

109 T.N. & C.M., SIR.109 VLAD - Tidsserie

110 T.N. & C.M., SIR.110 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

111 T.N. & C.M., SIR.111 Avvikelser under året

112 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.SU Östra 2.SU Mölndal 3.Sahlgrenska CIVA 4.Sahlgrenska NIVA 5.Sahlgrenska TIVA 6.Trollhättan 7.Uddevalla 8.Lidköping 9.Borås 10.Skövde Region: Västsvenska 11.Varberg 12.Kungälv 13.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 14.Alingsås

113 T.N. & C.M., SIR.113 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

114 T.N. & C.M., SIR.114 VLAD - Tidsserie

115 T.N. & C.M., SIR.115 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

116 T.N. & C.M., SIR.116 Avvikelser under året

117 T.N. & C.M., SIR.117 VLAD - Tidsserie

118 T.N. & C.M., SIR.118 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

119 T.N. & C.M., SIR.119 Avvikelser under året

120 T.N. & C.M., SIR.120 VLAD - Tidsserie

121 T.N. & C.M., SIR.121 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

122 T.N. & C.M., SIR.122 Avvikelser under året

123 T.N. & C.M., SIR.123 VLAD - Tidsserie

124 T.N. & C.M., SIR.124 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

125 T.N. & C.M., SIR.125 Avvikelser under året

126 T.N. & C.M., SIR.126 VLAD - Tidsserie

127 T.N. & C.M., SIR.127 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

128 T.N. & C.M., SIR.128 Avvikelser under året

129 T.N. & C.M., SIR.129 VLAD - Tidsserie

130 T.N. & C.M., SIR.130 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

131 T.N. & C.M., SIR.131 Avvikelser under året

132 T.N. & C.M., SIR.132 VLAD - Tidsserie

133 T.N. & C.M., SIR.133 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

134 T.N. & C.M., SIR.134 Avvikelser under året

135 T.N. & C.M., SIR.135 VLAD - Tidsserie

136 T.N. & C.M., SIR.136 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

137 T.N. & C.M., SIR.137 Avvikelser under året

138 T.N. & C.M., SIR.138 VLAD - Tidsserie

139 T.N. & C.M., SIR.139 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

140 T.N. & C.M., SIR.140 Avvikelser under året

141 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Linköping IVA 2.Oskarshamn 3.Västervik 4.Värnamo 5.Eksjö 6.Jönköping 7.Norrköping 8.Linköping TIVA Region: Sydöstra 5.Kalmar 9.Linköping NIVA 10.Linköping BIVA

142 T.N. & C.M., SIR.142 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

143 T.N. & C.M., SIR.143 VLAD - Tidsserie

144 T.N. & C.M., SIR.144 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

145 T.N. & C.M., SIR.145 Avvikelser under året

146 T.N. & C.M., SIR.146 VLAD - Tidsserie

147 T.N. & C.M., SIR.147 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

148 T.N. & C.M., SIR.148 Avvikelser under året

149 T.N. & C.M., SIR.149 VLAD - Tidsserie

150 T.N. & C.M., SIR.150 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

151 T.N. & C.M., SIR.151 Avvikelser under året

152 T.N. & C.M., SIR.152 VLAD - Tidsserie

153 T.N. & C.M., SIR.153 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

154 T.N. & C.M., SIR.154 Avvikelser under året

155 T.N. & C.M., SIR.155 VLAD - Tidsserie

156 T.N. & C.M., SIR.156 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

157 T.N. & C.M., SIR.157 Avvikelser under året

158 T.N. & C.M., SIR.158 VLAD - Tidsserie

159 T.N. & C.M., SIR.159 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

160 T.N. & C.M., SIR.160 Avvikelser under året

161 T.N. & C.M., SIR.161 VLAD - Tidsserie

162 T.N. & C.M., SIR.162 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

163 T.N. & C.M., SIR.163 Avvikelser under året

164 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Kristianstad 2.Helsingborg 3.Lund IVA 4.Malmö IVA 5.Ystad 6.Halmstad (ej VLAD) Region: Södra 7.Växjö 8.Ljungby 9.Karlskrona IVA 10.Karlskrona TIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Lund BIVA 15.Karlshamn

165 T.N. & C.M., SIR.165 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

166 T.N. & C.M., SIR.166 VLAD - Tidsserie

167 T.N. & C.M., SIR.167 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

168 T.N. & C.M., SIR.168 Avvikelser under året

169 T.N. & C.M., SIR.169 VLAD - Tidsserie

170 T.N. & C.M., SIR.170 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

171 T.N. & C.M., SIR.171 Avvikelser under året

172 T.N. & C.M., SIR.172 VLAD - Tidsserie

173 T.N. & C.M., SIR.173 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

174 T.N. & C.M., SIR.174 Avvikelser under året

175 T.N. & C.M., SIR.175 VLAD - Tidsserie

176 T.N. & C.M., SIR.176 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

177 T.N. & C.M., SIR.177 Avvikelser under året

178 T.N. & C.M., SIR.178 VLAD - Tidsserie

179 T.N. & C.M., SIR.179 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

180 T.N. & C.M., SIR.180 Avvikelser under året

181 VLAD TIVA Försiktighet!  IVA-Higgins databas är ännu liten  Mortalitetsrisker för höga IVA-Higgins poäng är opålitliga  IVA-Higgins är validerad för CABG patienter  Vi använder det för alla hjärtopererade patienter Wolfgang Freter, SIR

182 T.N. & C.M., SIR.182 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

183 T.N. & C.M., SIR.183 VLAD - Tidsserie

184 T.N. & C.M., SIR.184 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

185 T.N. & C.M., SIR.185 Avvikelser under året

186 T.N. & C.M., SIR.186 VLAD - Tidsserie

187 T.N. & C.M., SIR.187 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

188 T.N. & C.M., SIR.188 Avvikelser under året

189 Mortalitet Uppföljningsbara vårdtillfällen

190 T.N. & C.M., SIR.190 Urvalsfråga  Vårdresultat IVA angivet –Levande / Avliden  Uppföljningsbar i SPAR –Svenska Person och Adress Registret  Mortalitet –Under intensivvårdstillfället (oavsett när) –1 mån –3 mån efter ankomst till IVA (oavsett var) –6 mån  Mortalitetsberäkning baseras på antalet vårdtillfällen, –ej på antalet individer –inkluderar bortfallet i nämnaren (totala summan vtf)

191 T.N. & C.M., SIR.191 Region Norra Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

192 T.N. & C.M., SIR.192 Region Uppsala/Örebro Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

193 T.N. & C.M., SIR.193 Region Stockholm/Gotland Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

194 T.N. & C.M., SIR.194 Region Västsvenska Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

195 T.N. & C.M., SIR.195 Region Sydöstra Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

196 T.N. & C.M., SIR.196 Region Södra Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

197 T.N. & C.M., SIR.197 Vårdtyp: TIVA Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

198 T.N. & C.M., SIR.198 Mortalitet inom ett halvår 1

199 T.N. & C.M., SIR.199 Mortalitet inom ett halvår 2

200 T.N. & C.M., SIR.200 Överlevnadskurva 2005 Kaplan-Meier kurva 2005

201 T.N. & C.M., SIR.201 Sollefteå IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

202 T.N. & C.M., SIR.202 Östersund IVA Kaplan-Meier kurva 2005

203 T.N. & C.M., SIR.203 Umeå (NUS) IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

204 T.N. & C.M., SIR.204 Eskilstuna IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

205 T.N. & C.M., SIR.205 Nyköping IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

206 T.N. & C.M., SIR.206 Karlstad IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

207 T.N. & C.M., SIR.207 Arvika IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

208 T.N. & C.M., SIR.208 Torsby IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

209 T.N. & C.M., SIR.209 Örebro (US) IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

210 T.N. & C.M., SIR.210 Västerås IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

211 T.N. & C.M., SIR.211 Falun IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

212 T.N. & C.M., SIR.212 Gävle IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

213 T.N. & C.M., SIR.213 KS Huddinge IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

214 T.N. & C.M., SIR.214 Södersjukhuset IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

215 T.N. & C.M., SIR.215 Danderyd IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

216 T.N. & C.M., SIR.216 St Göran IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

217 T.N. & C.M., SIR.217 SU Sahlgrenska CIVA 2005 Kaplan-Meier kurva

218 T.N. & C.M., SIR.218 SU Sahlgrenska TIVA 2005 Kaplan-Meier kurva Inskickade som vårdtyp IVA

219 T.N. & C.M., SIR.219 SU Sahlgrenska NIVA 2005 Kaplan-Meier kurva

220 T.N. & C.M., SIR.220 SU Östra 2005 Kaplan-Meier kurva

221 T.N. & C.M., SIR.221 SU Mölndal 2005 Kaplan-Meier kurva

222 T.N. & C.M., SIR.222 Uddevalla IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

223 T.N. & C.M., SIR.223 Trollhättan (NÄL) IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

224 T.N. & C.M., SIR.224 Borås IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

225 T.N. & C.M., SIR.225 Skövde IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

226 T.N. & C.M., SIR.226 Lidköping IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

227 T.N. & C.M., SIR.227 Linköping (US) CIVA 2005 Kaplan-Meier kurva

228 T.N. & C.M., SIR.228 Linköping (US) TIVA 2005 Kaplan-Meier kurva OBS Vårdtyp IVA

229 T.N. & C.M., SIR.229 Norrköping IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

230 T.N. & C.M., SIR.230 Jönköping IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

231 T.N. & C.M., SIR.231 Eksjö IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

232 T.N. & C.M., SIR.232 Värnamo IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

233 T.N. & C.M., SIR.233 Västervik IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

234 T.N. & C.M., SIR.234 Oskarshamn IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

235 T.N. & C.M., SIR.235 Lund (USiL) IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

236 T.N. & C.M., SIR.236 Malmö (UMAS) IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

237 T.N. & C.M., SIR.237 Helsingborg IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

238 T.N. & C.M., SIR.238 Kristianstad IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

239 T.N. & C.M., SIR.239 Ystad IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

240 T.N. & C.M., SIR.240 Halmstad IVA Kaplan-Meier kurva 2005

241 T.N. & C.M., SIR.241 Linköping TIVA Kaplan-Meier kurva 2005 OBS Vårdtyp TIVA

242 T.N. & C.M., SIR.242 KS Solna TIVA Kaplan-Meier kurva 2005 OBS Vårdtyp TIVA

243 Bortfall APACHE registrering Uppföljningsbara vårdtillfällen

244 T.N. & C.M., SIR.244 SIR

245 T.N. & C.M., SIR.245 Bortfall i APACHE registrering & Uppföljningsbara vårdtillfällen

246 Bortfall APACHE registrering 1.Umeå 2.Östersund 3.Sollefteå 4.Luleå/Boden 5.Örnsköldsvik Region: Norra 6.Umeå TIVA 7.Umeå NIVA 8.Skellefteå 9.Sundsvall 10.Gällivare 11.Kiruna 12.Kalix 13.Piteå 14.Lycksele

247 T.N. & C.M., SIR.247 Sollefteå

248 T.N. & C.M., SIR.248 Östersund

249 T.N. & C.M., SIR.249 Umeå

250 Bortfall APACHE registrering 1.Gävle 2.Falun 3.Västerås 4.Örebro IVA 5.Nyköping 6.Eskilstuna 7.Karlstad 8.Torsby 9.Arvika 10.Uppsala CIVA 11.Uppsala TIVA 12.Uppsala NIVA 13.Uppsala BRIVA 14.Enköping Region: Uppsala/Örebro 15.Örebro TIVA 16.Karlskoga 17.Lindesberg 18.Hudiksvall 19.Mora

251 T.N. & C.M., SIR.251 Eskilstuna

252 T.N. & C.M., SIR.252 Nyköping

253 T.N. & C.M., SIR.253 Karlstad

254 T.N. & C.M., SIR.254 Arvika

255 T.N. & C.M., SIR.255 Torsby

256 T.N. & C.M., SIR.256 Örebro IVA

257 T.N. & C.M., SIR.257 Västerås

258 T.N. & C.M., SIR.258 Falun

259 T.N. & C.M., SIR.259 Gävle

260 Bortfall APACHE registrering 1.Danderyd 2.SÖS IVA 3.St Göran 4.KS Huddinge IVA 5.KS Solna TIVA 6.Södertälje 7.KS Solna CIVA 8.KS Solna NIVA Region: Stockholm/Gotland 9.SÖS MIVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Norrtälje 12.Visby

261 T.N. & C.M., SIR.261 KS Huddinge (del av året)

262 T.N. & C.M., SIR.262 Södersjukhuset

263 T.N. & C.M., SIR.263 Danderyd

264 T.N. & C.M., SIR.264 St Göran

265 Bortfall i APACHE registrering 1.SU Östra 2.SU Mölndal 3.Sahlgrenska CIVA 4.Sahlgrenska NIVA 5.Sahlgrenska TIVA 6.Trollhättan 7.Uddevalla 8.Lidköping 9.Borås 10.Skövde Region: Västsvenska 11.Varberg 12.Kungälv 13.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 14.Alingsås

266 T.N. & C.M., SIR.266 SU Sahlgrenska CIVA

267 T.N. & C.M., SIR.267 SU Sahlgrenska TIVA

268 T.N. & C.M., SIR.268 SU Sahlgrenska NIVA

269 T.N. & C.M., SIR.269 SU Östra

270 T.N. & C.M., SIR.270 SU Mölndal

271 T.N. & C.M., SIR.271 Uddevalla

272 T.N. & C.M., SIR.272 NÄL Trollhättan

273 T.N. & C.M., SIR.273 Borås

274 T.N. & C.M., SIR.274 Skövde

275 T.N. & C.M., SIR.275 Lidköping

276 Bortfall i APACHE registrering 1.Linköping IVA 2.Oskarshamn 3.Västervik 4.Värnamo 5.Eksjö 6.Jönköping 7.Norrköping 8.Linköping TIVA Region: Sydöstra 5.Kalmar 9.Linköping NIVA 10.Linköping BIVA

277 T.N. & C.M., SIR.277 Linköping IVA

278 T.N. & C.M., SIR.278 Linköping TIVA

279 T.N. & C.M., SIR.279 Norrköping

280 T.N. & C.M., SIR.280 Jönköping

281 T.N. & C.M., SIR.281 Eksjö

282 T.N. & C.M., SIR.282 Värnamo

283 T.N. & C.M., SIR.283 Västervik

284 T.N. & C.M., SIR.284 Oskarshamn

285 Bortfall i APACHE registrering 1.Kristianstad 2.Helsingborg 3.Lund IVA 4.Malmö IVA 5.Ystad 6.Halmstad Region: Södra 7.Växjö 8.Ljungby 9.Karlskrona IVA 10.Karlskrona TIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Lund BIVA 15.Karlshamn

286 T.N. & C.M., SIR.286 Lund (USiL) IVA

287 T.N. & C.M., SIR.287 Malmö (UMAS) IVA

288 T.N. & C.M., SIR.288 Helsingborg

289 T.N. & C.M., SIR.289 Kristianstad

290 T.N. & C.M., SIR.290 Ystad

291 T.N. & C.M., SIR.291 Halmstad

292 Komplikationer Kvalitetsindikator: K1, K2, K5 & K10

293 T.N. & C.M., SIR.293 Komplikationskoder - SIR SIR Data 2005 K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer

294 T.N. & C.M., SIR.294 Komplikation - Riket SIR Data K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer Vi blir bättre!

295 T.N. & C.M., SIR.295 Reg. Norra Komplikationer

296 T.N. & C.M., SIR.296 Reg. Uppsala/Örebro Komplikationer

297 T.N. & C.M., SIR.297 Reg. Stockholm/Gotland Komplikationer

298 T.N. & C.M., SIR.298 Reg. Västsvenska Komplikationer

299 T.N. & C.M., SIR.299 Reg. Sydöstra Komplikationer

300 T.N. & C.M., SIR.300 Reg. Södra Komplikationer

301 Nattlig utskrivning från IVA Kvalitetsindikator 8

302 T.N. & C.M., SIR.302 Tidpunkt för utskrivning & outcome

303 T.N. & C.M., SIR.303 Könsskillnad?

304 T.N. & C.M., SIR.304 Åldersskillnad?

305 Oplanerad återinläggning till samma IVA-enhet och uppföljningsbar i SPAR Kvalitetsindikator 10

306 T.N. & C.M., SIR.306 Oplanerad återinläggning till samma IVA  Täljaren –Återinläggning till samma IVA-enhet och –Oplanerad inläggning (Akutinlaggning = Ja) och –Tiden är ≤ 72 tim från föregående utskrivningstillfälle  Nämnaren –Utgå från totala antalet intensivvårdstillfällen och –Utskriven levande från IVA  Bortfall –Patienter som inte kan mortalitetsuppföljas i SPAR

307 T.N. & C.M., SIR.307 Ur SIR’s databas….  Akutinlaggning 0Ej besvarad 1Felaktigt svar 2Ja 3Nej

308 T.N. & C.M., SIR.308 Riket Åter-In Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

309 T.N. & C.M., SIR.309 Reg. Norra 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

310 T.N. & C.M., SIR.310 Reg. Uppsala/Örebro 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

311 T.N. & C.M., SIR.311 Reg. Stockholm/Gotland * IT-systemberoende då klinikbyte orsakar nytt vårdtillfälle! 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

312 T.N. & C.M., SIR.312 Reg. Västsvenska 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

313 T.N. & C.M., SIR.313 Reg. Sydöstra 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

314 T.N. & C.M., SIR.314 Reg. Södra 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

315 Avstå & Avbryta behandling

316 T.N. & C.M., SIR.316 Inga begränsningar på IVA

317 T.N. & C.M., SIR.317 Avstå behandling på IVA

318 T.N. & C.M., SIR.318 Avbryta behandling på IVA

319 T.N. & C.M., SIR.319 Avstå eller avbryta behandling

320 T.N. & C.M., SIR.320 Inrapporterat per IVA-enhet

321 Vårdtyp i SIR

322 T.N. & C.M., SIR.322 Vårdtyp i SIR SIR Data 2005

323 T.N. & C.M., SIR.323 Vårdtyp i SIR - Länsvis SIR Data 2005

324 Opererad status

325 T.N. & C.M., SIR.325 Är patienten opererad?  Ja –Akut Planerad inläggning? Oplanerad inläggning? –Elektivt Planerad inläggning? Oplanerad inläggning?  Nej Planerad inläggning? Oplanerad inläggning?  Bortfall ”Casemix”-variabel

326 T.N. & C.M., SIR.326 Riket

327 T.N. & C.M., SIR.327 Reg. Norra

328 T.N. & C.M., SIR.328 Reg. Uppsala/Örebro

329 T.N. & C.M., SIR.329 Reg. Uppsala/Örebro

330 T.N. & C.M., SIR.330 Reg. Uppsala/Örebro

331 T.N. & C.M., SIR.331 Reg. Stockholm/Gotland

332 T.N. & C.M., SIR.332 Reg. Västsvenska

333 T.N. & C.M., SIR.333 Reg. Västsvenska

334 T.N. & C.M., SIR.334 Reg. Västsvenska

335 T.N. & C.M., SIR.335 Reg. Sydöstra

336 T.N. & C.M., SIR.336 Reg. Sydöstra

337 T.N. & C.M., SIR.337 Reg. Södra

338 T.N. & C.M., SIR.338 Reg. Södra

339 Vårdtider

340 T.N. & C.M., SIR.340 Vårdtid  Antal vårdtillfällen  Summa Vårdtid (dg)  Medelvårdtid (tim) –SD (tim)  Medianvårdtid (tim) –≤ 25:e perc (tim) –≤ 75:e perc (dg)  Min (min) & Max (dg)

341 T.N. & C.M., SIR.341 Reg. Norra

342 T.N. & C.M., SIR.342 Reg. Uppsala/Örebro

343 T.N. & C.M., SIR.343 Reg. Stockholm/Gotland

344 T.N. & C.M., SIR.344 Reg. Västsvenska

345 T.N. & C.M., SIR.345 Reg. Sydöstra

346 T.N. & C.M., SIR.346 Reg. Södra

347 T.N. & C.M., SIR.347 Vårdtyp TIVA - Vårdtider

348 Vårdtyngd VTL / NEMS / VTS

349 T.N. & C.M., SIR.349 Vårdtyngd  VTL –Vårdtyngd Lund –Upphör  NEMS –Nine equivalents of nursing manpower use score –Internationellt validerat  VTS –Vårdtyngd Sverige –Från och med

350 T.N. & C.M., SIR.350 Vårdtyngd Totala årsproduktionen

351 T.N. & C.M., SIR.351 Vårdtyngd Totala årsproduktionen

352 T.N. & C.M., SIR.352 Vårdtyngd Totala årsproduktionen

353 T.N. & C.M., SIR.353 Vårdtyngd Totala årsproduktionen

354 T.N. & C.M., SIR.354 Vårdtyngd Totala årsproduktionen

355 T.N. & C.M., SIR.355 Vårdtyngd Totala årsproduktionen

356 T.N. & C.M., SIR.356 NEMS/vtf. Reg. Norra. vtf = vårdtillfälle

357 T.N. & C.M., SIR.357 NEMS/vtf. Reg. Uppsala/Örebro. vtf = vårdtillfälle

358 T.N. & C.M., SIR.358 NEMS/vtf. Reg. Stockholm/Gotland. vtf = vårdtillfälle

359 T.N. & C.M., SIR.359 NEMS/vtf. Reg. Västsvenska. vtf = vårdtillfälle

360 T.N. & C.M., SIR.360 NEMS/vtf. Reg. Sydöstra. vtf = vårdtillfälle

361 T.N. & C.M., SIR.361 NEMS/vtf. Reg. Södra. vtf = vårdtillfälle

362 T.N. & C.M., SIR.362 VTS/vtf. Reg. Sydöstra. vtf = vårdtillfälle

363 T.N. & C.M., SIR.363 VTL/vtf. Reg. Norra. vtf = vårdtillfälle

364 T.N. & C.M., SIR.364 VTL/vtf. Reg. Uppsala/Örebro. vtf = vårdtillfälle

365 T.N. & C.M., SIR.365 VTL/vtf. Reg. Stockholm/Gotland. vtf = vårdtillfälle

366 T.N. & C.M., SIR.366 VTL/vtf. Reg. Sydöstra. vtf = vårdtillfälle

367 T.N. & C.M., SIR.367 VTL/vtf. Reg. Södra. vtf = vårdtillfälle

368 T.N. & C.M., SIR.368 VTL/vtf. Vårdtyp TIVA. OBS: Vårdtyp TIVA! vtf = vårdtillfälle

369 Ålder & Kön ”Casemix”-variabel

370 T.N. & C.M., SIR.370

371 T.N. & C.M., SIR.371

372 Ålder & könsfördelning 1.Umeå 2.Östersund 3.Sollefteå 4.Luleå/Boden 5.Örnsköldsvik Region: Norra 6.Umeå TIVA 7.Umeå NIVA 8.Skellefteå 9.Sundsvall 10.Gällivare 11.Kiruna 12.Kalix 13.Piteå 14.Lycksele

373 T.N. & C.M., SIR.373

374 T.N. & C.M., SIR.374

375 T.N. & C.M., SIR.375

376 Ålder & könsfördelning 1.Gävle 2.Falun 3.Västerås 4.Örebro IVA 5.Nyköping 6.Eskilstuna 7.Karlstad 8.Torsby 9.Arvika 10.Uppsala CIVA 11.Uppsala TIVA 12.Uppsala NIVA 13.Uppsala BRIVA 14.Enköping Region: Uppsala/Örebro 15.Örebro TIVA 16.Karlskoga 17.Lindesberg 18.Hudiksvall 19.Mora

377 T.N. & C.M., SIR.377

378 T.N. & C.M., SIR.378

379 T.N. & C.M., SIR.379

380 T.N. & C.M., SIR.380

381 T.N. & C.M., SIR.381

382 T.N. & C.M., SIR.382

383 T.N. & C.M., SIR.383

384 T.N. & C.M., SIR.384

385 T.N. & C.M., SIR.385

386 Ålders & könsfördelning 1.Danderyd 2.SÖS IVA 3.St Göran 4.KS Huddinge IVA 5.KS Solna TIVA 6.Södertälje 7.KS Solna CIVA 8.KS Solna NIVA Region: Stockholm/Gotland 9.SÖS MIVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Norrtälje 12.Visby

387 T.N. & C.M., SIR.387

388 T.N. & C.M., SIR.388

389 T.N. & C.M., SIR.389

390 T.N. & C.M., SIR.390

391 Ålder & könsfördelning 1.SU Östra 2.SU Mölndal 3.Sahlgrenska CIVA 4.Sahlgrenska NIVA 5.Sahlgrenska TIVA 6.Trollhättan 7.Uddevalla 8.Lidköping 9.Borås 10.Skövde Region: Västsvenska 11.Varberg 12.Kungälv 13.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 14.Alingsås

392 T.N. & C.M., SIR.392

393 T.N. & C.M., SIR.393

394 T.N. & C.M., SIR.394

395 T.N. & C.M., SIR.395

396 T.N. & C.M., SIR.396

397 T.N. & C.M., SIR.397

398 T.N. & C.M., SIR.398

399 T.N. & C.M., SIR.399

400 T.N. & C.M., SIR.400

401 T.N. & C.M., SIR.401

402 Ålders & könsfördelning 1.Linköping IVA 2.Oskarshamn 3.Västervik 4.Värnamo 5.Eksjö 6.Jönköping 7.Norrköping 8.Linköping TIVA Region: Sydöstra 5.Kalmar 9.Linköping NIVA 10.Linköping BIVA

403 T.N. & C.M., SIR.403

404 T.N. & C.M., SIR.404

405 T.N. & C.M., SIR.405

406 T.N. & C.M., SIR.406

407 T.N. & C.M., SIR.407

408 T.N. & C.M., SIR.408

409 T.N. & C.M., SIR.409

410 T.N. & C.M., SIR.410

411 Ålders & könsfördelning 1.Kristianstad 2.Helsingborg 3.Lund IVA 4.Malmö IVA 5.Ystad 6.Halmstad Region: Södra 7.Växjö 8.Ljungby 9.Karlskrona IVA 10.Karlskrona TIVA 11.Malmö Inf-IVA 7.Lund TIVA 8.Lund NIVA 9.Lund BIVA 10.Karlshamn

412 T.N. & C.M., SIR.412

413 T.N. & C.M., SIR.413

414 T.N. & C.M., SIR.414

415 T.N. & C.M., SIR.415

416 T.N. & C.M., SIR.416

417 T.N. & C.M., SIR.417

418 T.N. & C.M., SIR.418

419 T.N. & C.M., SIR.419

420 Diagnoser 10 st med längst vårdtid

421 T.N. & C.M., SIR.421 Reg. Norr 10 diagnoser med längst vårdtid

422 T.N. & C.M., SIR.422 Reg. Norr 10 diagnoser med längst vårdtid

423 T.N. & C.M., SIR.423 Reg. Norr 10 diagnoser med längst vårdtid

424 T.N. & C.M., SIR.424 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

425 T.N. & C.M., SIR.425 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

426 T.N. & C.M., SIR.426 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

427 T.N. & C.M., SIR.427 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

428 T.N. & C.M., SIR.428 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

429 T.N. & C.M., SIR.429 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

430 T.N. & C.M., SIR.430 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

431 T.N. & C.M., SIR.431 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

432 T.N. & C.M., SIR.432 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

433 T.N. & C.M., SIR.433 Region. Stockholm/Gotland 10 diagnoser med längst vårdtid

434 T.N. & C.M., SIR.434 Region. Stockholm/Gotland 10 diagnoser med längst vårdtid

435 T.N. & C.M., SIR.435 Region. Stockholm/Gotland 10 diagnoser med längst vårdtid

436 T.N. & C.M., SIR.436 Region. Stockholm/Gotland 10 diagnoser med längst vårdtid

437 T.N. & C.M., SIR.437 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

438 T.N. & C.M., SIR.438 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

439 T.N. & C.M., SIR.439 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

440 T.N. & C.M., SIR.440 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

441 T.N. & C.M., SIR.441 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

442 T.N. & C.M., SIR.442 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

443 T.N. & C.M., SIR.443 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

444 T.N. & C.M., SIR.444 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

445 T.N. & C.M., SIR.445 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

446 T.N. & C.M., SIR.446 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

447 T.N. & C.M., SIR.447 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

448 T.N. & C.M., SIR.448 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

449 T.N. & C.M., SIR.449 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

450 T.N. & C.M., SIR.450 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

451 T.N. & C.M., SIR.451 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

452 T.N. & C.M., SIR.452 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

453 T.N. & C.M., SIR.453 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

454 T.N. & C.M., SIR.454 Region. Södra 10 diagnoser med längst vårdtid

455 T.N. & C.M., SIR.455 Region. Södra 10 diagnoser med längst vårdtid

456 T.N. & C.M., SIR.456 Region. Södra 10 diagnoser med längst vårdtid

457 T.N. & C.M., SIR.457 Region. Södra 10 diagnoser med längst vårdtid

458 T.N. & C.M., SIR.458 Region. Södra 10 diagnoser med längst vårdtid

459 T.N. & C.M., SIR.459 Region. Södra 10 diagnoser med längst vårdtid

460 T.N. & C.M., SIR.460 Vad vill Du använda SIR till?


Ladda ner ppt "SIR’s Årsrapport 2005 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR"

Liknande presentationer


Google-annonser