Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR’s Årsrapport 2005 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR’s Årsrapport 2005 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR"— Presentationens avskrift:

1 SIR’s Årsrapport 2005 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR http://www.icuregswe.org

2 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.2 Översikt 1.MedlemmarMedlemmar 2.MålsättningMålsättning 3.KvalitetsindikatorerKvalitetsindikatorer 4.SkillnaderSkillnader 5.NyckeltalNyckeltal 6.VLADVLAD 7.MortalitetMortalitet 8.Bortfall APACHEBortfall APACHE 9.KomplikationerKomplikationer 10.Nattlig utskrivningNattlig utskrivning 11.ÅterinläggningÅterinläggning 12.Avstå/avbryta behandlingAvstå/avbryta behandling 13.Vårdtyp i SIRVårdtyp i SIR 14.Opererad statusOpererad status 15.VårdtiderVårdtider 16.VårdtyngdVårdtyngd 17.Ålder & KönÅlder & Kön 18.DiagnoserDiagnoser

3 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.3 SIR-medlemmar 2005

4 Medlemmar

5 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.5 Medlemmar 2005. Skickar data.  Sollefteå sjukhus  Östersunds sjukhus  Umeå NUS  Eskilstuna Mälarsjukhuset  Nyköpings lasarett  Karlstad Centralsjukhuset  Arvika lasarett  Torsby sjukhus  Örebro Universitetssjukhuset IVA  Västerås Centrallasarett  Falu lasarett  Gävle länssjukhus  Stockholm Karolinska Solna TIVA  Stockholm Karolinska Huddinge  Stockholm Södersjukhuset  Stockholm Danderyds sjukhus  Stockholm St Görans sjukhus  Göteborg SU-Sahlgrenska CIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska NIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska TIVA  Göteborg SU-Östra  Göteborg SU-Mölndal  Uddevalla NU-sjukvården  Trollhättan NÄL NU-sjukvården  Borås lasarett  Skövde Kärnsjukhuset  Lidköpings sjukhus  Linköping Universitetssjukhuset IVA  Linköping Universitetssjukhuset TIVA  Norrköping Vrinnevisjukhuset  Jönköping Länssjukhuset Ryhov  Eksjö Höglandssjukhuset  Värnamo sjukhus  Västerviks lasarett  Oskarshamns sjukhus  Lund Universitetssjukhuset IVA  Malmö UMAS IVA  Helsingborgs lasarett  Kristianstad Centralsjukhuset  Ystad lasarett  Halmstad Länssjukhus 41 st

6 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.6 Medlemmar 2005. Skickar ej data.  Luleå/Boden (Sunderby sjukhus)  Uppsala Akademiska sjukhus CIVA  Södertälje sjukhus  Varbergs sjukhus  Växjö Centrallasarett  Ljungby lasarett  Karlskrona Blekingesjukhuset IVA 7 st

7 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.7 Ej medlemmar 2005.  Sundsvalls sjukhus  Önrsköldsviks sjukhus  Umeå NUS TIVA  Umeå NUS NIVA  Skellefteå sjukhus  Lycksele lasarett  Gällivare lasarett  Kiruna lasarett  Kalix lasarett  Piteå Älvdalens sjukhus  Uppsala Akademiska sjukhus TIVA  Uppsala Akademiska sjukhus NIVA  Uppsala Akademiska sjukhus BRIVA  Enköpings lasarett  Örebro Universitetssjukhuset TIVA  Karlskoga sjukhus  Lindesbergs lasarett  Mora sjukhus  Hudiksvalls sjukhus  Stockholm Karolinska Solna CIVA  Stockholm Karolinska Solna NIVA  Stockholm Astrid Lindgrens barnsjukhus  Stockholm Södersjukhuset MIVA  Norrtälje sjukhus  Visby lasarett  Göteborg Drottning Silvias Barnsjukhus  SU Östra INF  Kungälvs sjukhus  Alingsås lasarett  Linköping Universitetssjukhuset NIVA  Linköping Universitetssjukhuset BRIVA  Kalmar Länssjukhuset  Karlskrona Blekingesjukhuset TIVA  Karlshamn Blekingsejukhuset  Lund Universitetssjukhuset TIVA  Lund Universitetssjukhuset NIVA  Lund Universitetssjukhuset BIVA  Malmö UMAS INFIVA 38 st

8 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.8 Medlemsutveckling 2001-2005

9 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.9 Täckningsgrad 2005

10 Målsättning

11 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.11 Intensivvård Verksamhetens målsättning  Bästa –medicinska och –omvårdnadsmässiga resultat  till lägsta –personella och –materiella resurs  för samma –typ och –grad av sjukdom  med lägsta möjliga –komplikation

12 SIR’s kvalitetsindikatorer

13 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.13 Kvalitetsindikatorer SIR  Uppföljning av livskvalitet och funktionell status efter intensivvård –Ej data ännu  Svensk riskjusterad mortalitet Svensk riskjusterad mortalitet  Isolering pga. på IVA upptäckt bakteriell multiresistens / K1 Isolering pga. på IVA upptäckt bakteriell multiresistens / K1  Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2 Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2  Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5 Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5  Återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10 Återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10  Missad möjlig organdonator på IVA –Ej data ännu  Nattlig utskrivning från IVA Nattlig utskrivning från IVA  Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA  Beläggning –Ej data ännu

14 Skillnader ”Voffor e’ det på dette viset”?

15 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.15 Orsaker till skillnader  Olika definitioner  Olika kvalitet på indata  Olika ”Case-Mix”  Slumpen  Olika kvalitet i klinisk vård Finns annan förklaring? Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):1147-54.

16 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.16 Olika definitioner  Termer och begrepp –Finns redovisade på SIR’s hemsida  Sedan starten 2000 årligen reviderats och förbättrats  Ex: Definition av vårdtillfälle –Sammanhållen vårdperiod som uppfyller kraven för intensiv- vård –Bryts inte av administrativa rutiner, ex. byte av bak-/hemavdelning (klinik) eller vård över årsskifte –Ej vara beroende av IT-systemets ev. begränsningar –Risk för felaktig beskrivning av antalet vårdtillfällen, återin- läggning samt olika andelstal som bygger på antalet vård- tillfällen Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):1147-54. 1

17 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.17 Olika kvalitet på indata  Ledning, kultur och systematik på avdelningen –God kvalitet på data är en grundbult, som ledningen utgår från –God datakvalitet måste prioriteras – annars risk för fel i tolkningar / beslut  Rådata vs aggregerade data –Mer sanningsenlig beskrivning med faktiska, inmatade eller elektroniskt överförda värden än att bocka av olika fält med intervallgränser  Är IT-systemet ”anpassat” till IVA’s önskemål om datafångst, definition av vårdtillfälle, utrapportbilder osv? –Om ej  risk för felaktigheter och merarbete!  Finns internkontroll av data på avdelningen?  SIR’s valideringsprogram –Nivå 1, 2 & 3 Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):1147-54. 2

18 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.18 Olika ”casemix” 3

19 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.19 ”Casemix” – Vad är det?  Patientkarakteristika = ”Casemix” –Skillnader i patientkarakteristika (case-mix) kan leda till systematiska fel vid skattning av behandlingsresultat. –Statistisk analys kan justera bort effekter av (kända) confounders.  A means of classifying hospital patients to provide a common basis for comparing cost effectiveness and quality of care across hospitals. –http://www.aihw.gov.au/publications/health/ah96/ah96-x04.htmlhttp://www.aihw.gov.au/publications/health/ah96/ah96-x04.html  Building useful classifications of patient care episodes and making use of patient care classifications to manage health care - part of a scientific approach to producing good information about health care –http://www.health.nsw.gov.au/pubs/a/ar9697/a3100.htmlhttp://www.health.nsw.gov.au/pubs/a/ar9697/a3100.html 3

20 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.20 Vad menar SIR med ”casemix”?  Ålder & Kön  Vårdtyp: Intensivvård med –Planerad vs oplanerad inläggning –Opererad vs ej opererad –Elektiv vs akut operation  Typ av sjukdom –Intagningsorsak –Primär IVA-diagnos  Sjukdomens svårighetsgrad –Svensk APACHE el SAPS 3 –Svensk riskjusterad mortalitet Patientkarakteristika 3

21 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.21 Slumpen  Vi har inga konfidensintervall i våra VLAD-diagram  Spridningsmått finns vid beräkning av medel-/median-värden Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):1147-54. 4

22 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.22 Olika kvalitet i klinisk vård  Om –Definitioner av termer & begrepp och –Kvalitet på inskickade data är av god kvalitet och jämförbara och –Patientkarakteristika är jämförbara och –Slumpens möjliga inverkan är redovisad, Så beror skillnader på –Olika kvalitet i klinisk vård Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):1147-54. 5

23 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.23 Internkontroll av data - IVA  3-5 % av alla vtf (c:a 2 vtf/mån) väljs slumpmässigt ut för granskning  Följande variabler kontrolleras –Vårdtyp –APACHE –Huvuddiagnos –Komplikationer –VTL/VTS eller NEMS  Notera –Görs / Görs ej –Andelen felaktiga registreringar Processindikator Relaterat till grupper av patienter IVA-enhetens egen internkontroll av data

24 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.24 Internkontroll av data - SIR  SIR’s valideringsprogram –Nivå 1-kommentarer Rör den tekniska utformningen respektive identiteter Omöjliggör insändande –Nivå 2-kommentarer Påpekande som strider mot SIR’s rekommendation Dessa kan ignoreras –Nivå 3-kommentarer Innehåller kombinationer av data som uppfattas ologiska Dessa kan ignoreras Relaterat till grupper av patienter Processindikator

25 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.25 Internkontroll av data - SIR  SIR’s valideringsprogram –En hjälp till att hitta felregistreringar eller okunskap hos användarna –En hjälp att se ofullständiga rutiner för exempelvis vårdtyngdsregistreringar –En hjälp till att hitta brister som förvanskar eller försvårar tolkningen i det lokala IT- stödet Relaterat till grupper av patienter Processindikator

26 Nyckeltal

27 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.27 ”Nyckeltal”  APACHE-poäng –Medelvärde  Bortfall i APACHE-registrering –Fel Intagningsorsak kontra Opererad-status –Opererad-status saknas –Okänd ålder –Orealistisk poäng enl. ålder –Rapp. "Ej fullständig” av IVA-enheten själv Mål: < 10% 

28 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.28 ”Nyckeltal”  EMR (Estimerad Mortalitets Risk) –Summa EMR enl APACHE / Antal vårdtillfällen  OMR (Observerad Mortalitets Risk) –Observerade mortaliteten < 31 dg vid SPAR-uppföljning dividerat med antal vårdtillfällen  SMR (Standardiserad Mortalitets Ratio) –SMR = OMR / EMR. –Bedömning: <1: Bättre jfr't 1985 i USA =1: Samma som 1985 i USA >1: Sämre jfr't 1985 i USA 

29 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.29 ”Nyckeltal”  NNT/NNH (Numbers Needed to Treat/Harm) –NNT = 1/ARR, där –ARR = Absolute Risk Reduction = Sum.OMR - Sum.EMR  Regressionskoefficient –Anger lutningen på regressionslinjen (”slope of the line”). –Gjort på diagram 2 i VLAD-diagrammen, dvs konsekutiva vårdtillfällen 

30 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.30 Reg. Norra: ”Nyckeltal”

31 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.31 Reg. Uppsala/Örebro: ”Nyckeltal”

32 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.32 Reg. Stockholm/Gotland: ”Nyckeltal”

33 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.33 Reg. Västsvenska: ”Nyckeltal”

34 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.34 Reg. Sydöstra: ”Nyckeltal”

35 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.35 Reg. Södra: ”Nyckeltal”

36 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.36 Kön: ”Nyckeltal” Jämför med bild 51

37 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.37 Ålder: ”Nyckeltal” Jämför med bild 52 !

38 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.38 Nyckel & Viktig diagnos: ”Nyckeltal” Jämför med bild 53

39 VLAD Variable Life Adjusted Diagram

40 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.40 Variable Life Adjusted Display, VLAD  Förväntad risk att avlida under sjukhus- vistelsen, beräknas enl APACHE –EMR 30dgr  Uttryck denna risk i antal liv –Ex 5% förväntad risk är 0,05 ”liv” 65% förväntad risk är 0,65 ”liv”

41 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.41 Variable Life Adjusted Display, VLAD  Om patienten överlever ≥ 30 dagar –+ 0,05 ”vunna liv” –+ 0,65 ”vunna liv”  Om patienten avlider < 30 dagar –1-0,05 = - 0,95 ”förlorade liv” –1-0,65 = - 0,35 ”förlorade liv”

42 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.42 VLAD tekniken  Kumulativ kurva av konsekutiva vårdtillfällen  Tolkning –Positivt kumulativt utfall Vunna liv jämfört riskjusteringen –Negativt kumulativt utfall Förlorade liv jämfört riskjusteringen

43 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.43 Regressionslinje  Regressionslinje –y = a + b * x  Regressionskoefficient (”regression coefficient”) –b –Anger lutningen på regressionslinjen (”slope of the line”) –Då x ökar med 1 enhet förändras y med b enheter  Intercept (”intercept”) –a –Anger y-variabelns värde då x=0  Beroende variabel –Y –Kumulativt riskjusterat resultat (”vunna” el ”förlorade” liv)  Oberoende variabel –X –Tid –Antal kumulativa vårdtillfällen

44 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.44 Korrelations- & determinationskoefficient  Korrelationskoefficienten –”correlation coefficient” –r –Beskriver graden av linjärt samband –- 1 ≤ r ≤ + 1  Determinantens koefficient eller R-kvadratvärde –”coefficient of determination” –r 2 eller R 2 –Anger hur stor del av variationen i den beroende variabeln (y) som kan förklaras av den oberoende variabeln (x), under förutsättning att det finns ett linjärt samband.

45 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.45 Samband  r och b har alltid samma tecken –Då r är nära + 1 innebär det ett starkt positivt samband –Då r är nära - 1 innebär det ett starkt negativt samband –Då r är nära 0 innebär det ett svagt linjärt samband

46 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.46 Urvalskriterier VLAD 2005  Intensivvård –25.474 vårdtillfällen  Korrekt APACHE registrering –18.105 vårdtillfällen Bortfall 20,6%  Uppföljningsbar i SPAR –17.878 vårdtillfällen Bortfall 1,3%

47 VLAD – Hela Riket

48 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.48 VLAD - Tidsserie

49 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.49 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

50 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.50 Avvikelser under året

51 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.51 Kön - VLAD

52 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.52 Ålder - VLAD

53 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.53 Nyckel & Viktiga diagn. - VLAD

54 37 VLAD-diagram i samma bild

55 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.55 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen 37 IVA-enheter med 17 878 vårdtillfällen

56 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.56 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen OBS – Bruten serie! 37 IVA-enheter med 17 878 vårdtillfällen

57 VLAD-diagram per IVA-enhet

58 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Umeå 2.Östersund 3.Sollefteå 4.Luleå/Boden 5.Örnsköldsvik Region: Norra 6.Umeå THIVA 7.Umeå NIVA 8.Skellefteå 9.Sundsvall 10.Gällivare 11.Kiruna 12.Kalix 13.Piteå 14.Lycksele

59 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.59 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

60 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.60 VLAD - Tidsserie

61 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.61 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

62 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.62 Avvikelser under året

63 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.63 VLAD - Tidsserie

64 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.64 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

65 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.65 Avvikelser under året

66 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.66 VLAD - Tidsserie

67 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.67 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

68 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.68 Avvikelser under året

69 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Gävle 2.Falun 3.Västerås 4.Örebro IVA 5.Nyköping 6.Eskilstuna 7.Karlstad 8.Torsby 9.Arvika 10.Uppsala CIVA 11.Uppsala TIVA 12.Uppsala NIVA 13.Uppsala BRIVA 14.Enköping Region: Uppsala/Örebro 15.Örebro TIVA 16.Karlskoga 17.Lindesberg 18.Hudiksvall 19.Mora

70 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.70 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

71 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.71 VLAD - Tidsserie

72 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.72 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

73 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.73 Avvikelser under året

74 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.74 VLAD - Tidsserie

75 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.75 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

76 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.76 Avvikelser under året

77 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.77 VLAD - Tidsserie

78 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.78 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

79 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.79 Avvikelser under året

80 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.80 VLAD - Tidsserie

81 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.81 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

82 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.82 Avvikelser under året

83 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.83 VLAD - Tidsserie

84 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.84 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

85 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.85 Avvikelser under året

86 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.86 VLAD - Tidsserie

87 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.87 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

88 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.88 Avvikelser under året

89 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.89 VLAD - Tidsserie

90 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.90 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

91 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.91 Avvikelser under året

92 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.92 VLAD - Tidsserie

93 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.93 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

94 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.94 Avvikelser under året

95 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.95 VLAD - Tidsserie

96 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.96 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

97 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.97 Avvikelser under året

98 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Danderyd 2.SÖS IVA 3.St Göran 4.KS Huddinge IVA 5.KS Solna TIVA 6.Södertälje 7.KS Solna CIVA 8.KS Solna NIVA Region: Stockholm/Gotland 9.SÖS MIVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Norrtälje 12.Visby

99 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.99 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

100 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.100 VLAD - Tidsserie

101 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.101 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

102 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.102 Avvikelser under året

103 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.103 VLAD - Tidsserie

104 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.104 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

105 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.105 Avvikelser under året

106 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.106 VLAD - Tidsserie

107 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.107 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

108 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.108 Avvikelser under året

109 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.109 VLAD - Tidsserie

110 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.110 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

111 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.111 Avvikelser under året

112 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.SU Östra 2.SU Mölndal 3.Sahlgrenska CIVA 4.Sahlgrenska NIVA 5.Sahlgrenska TIVA 6.Trollhättan 7.Uddevalla 8.Lidköping 9.Borås 10.Skövde Region: Västsvenska 11.Varberg 12.Kungälv 13.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 14.Alingsås

113 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.113 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

114 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.114 VLAD - Tidsserie

115 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.115 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

116 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.116 Avvikelser under året

117 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.117 VLAD - Tidsserie

118 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.118 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

119 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.119 Avvikelser under året

120 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.120 VLAD - Tidsserie

121 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.121 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

122 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.122 Avvikelser under året

123 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.123 VLAD - Tidsserie

124 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.124 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

125 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.125 Avvikelser under året

126 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.126 VLAD - Tidsserie

127 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.127 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

128 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.128 Avvikelser under året

129 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.129 VLAD - Tidsserie

130 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.130 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

131 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.131 Avvikelser under året

132 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.132 VLAD - Tidsserie

133 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.133 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

134 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.134 Avvikelser under året

135 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.135 VLAD - Tidsserie

136 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.136 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

137 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.137 Avvikelser under året

138 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.138 VLAD - Tidsserie

139 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.139 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

140 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.140 Avvikelser under året

141 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Linköping IVA 2.Oskarshamn 3.Västervik 4.Värnamo 5.Eksjö 6.Jönköping 7.Norrköping 8.Linköping TIVA Region: Sydöstra 5.Kalmar 9.Linköping NIVA 10.Linköping BIVA

142 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.142 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

143 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.143 VLAD - Tidsserie

144 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.144 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

145 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.145 Avvikelser under året

146 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.146 VLAD - Tidsserie

147 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.147 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

148 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.148 Avvikelser under året

149 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.149 VLAD - Tidsserie

150 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.150 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

151 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.151 Avvikelser under året

152 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.152 VLAD - Tidsserie

153 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.153 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

154 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.154 Avvikelser under året

155 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.155 VLAD - Tidsserie

156 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.156 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

157 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.157 Avvikelser under året

158 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.158 VLAD - Tidsserie

159 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.159 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

160 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.160 Avvikelser under året

161 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.161 VLAD - Tidsserie

162 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.162 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

163 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.163 Avvikelser under året

164 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Kristianstad 2.Helsingborg 3.Lund IVA 4.Malmö IVA 5.Ystad 6.Halmstad (ej VLAD) Region: Södra 7.Växjö 8.Ljungby 9.Karlskrona IVA 10.Karlskrona TIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Lund BIVA 15.Karlshamn

165 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.165 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

166 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.166 VLAD - Tidsserie

167 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.167 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

168 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.168 Avvikelser under året

169 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.169 VLAD - Tidsserie

170 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.170 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

171 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.171 Avvikelser under året

172 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.172 VLAD - Tidsserie

173 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.173 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

174 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.174 Avvikelser under året

175 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.175 VLAD - Tidsserie

176 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.176 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

177 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.177 Avvikelser under året

178 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.178 VLAD - Tidsserie

179 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.179 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

180 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.180 Avvikelser under året

181 VLAD TIVA Försiktighet!  IVA-Higgins databas är ännu liten  Mortalitetsrisker för höga IVA-Higgins poäng är opålitliga  IVA-Higgins är validerad för CABG patienter  Vi använder det för alla hjärtopererade patienter Wolfgang Freter, SIR

182 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.182 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

183 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.183 VLAD - Tidsserie

184 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.184 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

185 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.185 Avvikelser under året

186 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.186 VLAD - Tidsserie

187 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.187 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

188 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.188 Avvikelser under året

189 Mortalitet Uppföljningsbara vårdtillfällen

190 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.190 Urvalsfråga  Vårdresultat IVA angivet –Levande / Avliden  Uppföljningsbar i SPAR –Svenska Person och Adress Registret  Mortalitet –Under intensivvårdstillfället (oavsett när) –1 mån –3 mån efter ankomst till IVA (oavsett var) –6 mån  Mortalitetsberäkning baseras på antalet vårdtillfällen, –ej på antalet individer –inkluderar bortfallet i nämnaren (totala summan vtf)

191 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.191 Region Norra Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

192 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.192 Region Uppsala/Örebro Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

193 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.193 Region Stockholm/Gotland Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

194 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.194 Region Västsvenska Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

195 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.195 Region Sydöstra Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

196 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.196 Region Södra Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

197 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.197 Vårdtyp: TIVA Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA

198 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.198 Mortalitet inom ett halvår 1

199 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.199 Mortalitet inom ett halvår 2

200 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.200 Överlevnadskurva 2005 Kaplan-Meier kurva 2005

201 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.201 Sollefteå IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

202 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.202 Östersund IVA Kaplan-Meier kurva 2005

203 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.203 Umeå (NUS) IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

204 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.204 Eskilstuna IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

205 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.205 Nyköping IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

206 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.206 Karlstad IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

207 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.207 Arvika IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

208 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.208 Torsby IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

209 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.209 Örebro (US) IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

210 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.210 Västerås IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

211 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.211 Falun IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

212 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.212 Gävle IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

213 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.213 KS Huddinge IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

214 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.214 Södersjukhuset IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

215 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.215 Danderyd IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

216 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.216 St Göran IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

217 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.217 SU Sahlgrenska CIVA 2005 Kaplan-Meier kurva

218 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.218 SU Sahlgrenska TIVA 2005 Kaplan-Meier kurva Inskickade som vårdtyp IVA

219 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.219 SU Sahlgrenska NIVA 2005 Kaplan-Meier kurva

220 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.220 SU Östra 2005 Kaplan-Meier kurva

221 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.221 SU Mölndal 2005 Kaplan-Meier kurva

222 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.222 Uddevalla IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

223 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.223 Trollhättan (NÄL) IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

224 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.224 Borås IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

225 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.225 Skövde IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

226 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.226 Lidköping IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

227 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.227 Linköping (US) CIVA 2005 Kaplan-Meier kurva

228 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.228 Linköping (US) TIVA 2005 Kaplan-Meier kurva OBS Vårdtyp IVA

229 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.229 Norrköping IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

230 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.230 Jönköping IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

231 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.231 Eksjö IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

232 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.232 Värnamo IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

233 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.233 Västervik IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

234 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.234 Oskarshamn IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

235 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.235 Lund (USiL) IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

236 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.236 Malmö (UMAS) IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

237 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.237 Helsingborg IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

238 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.238 Kristianstad IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

239 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.239 Ystad IVA 2005 Kaplan-Meier kurva

240 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.240 Halmstad IVA Kaplan-Meier kurva 2005

241 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.241 Linköping TIVA Kaplan-Meier kurva 2005 OBS Vårdtyp TIVA

242 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.242 KS Solna TIVA Kaplan-Meier kurva 2005 OBS Vårdtyp TIVA

243 Bortfall APACHE registrering Uppföljningsbara vårdtillfällen

244 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.244 SIR 2001--2005

245 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.245 Bortfall i APACHE registrering & Uppföljningsbara vårdtillfällen

246 Bortfall APACHE registrering 1.Umeå 2.Östersund 3.Sollefteå 4.Luleå/Boden 5.Örnsköldsvik Region: Norra 6.Umeå TIVA 7.Umeå NIVA 8.Skellefteå 9.Sundsvall 10.Gällivare 11.Kiruna 12.Kalix 13.Piteå 14.Lycksele

247 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.247 Sollefteå

248 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.248 Östersund

249 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.249 Umeå

250 Bortfall APACHE registrering 1.Gävle 2.Falun 3.Västerås 4.Örebro IVA 5.Nyköping 6.Eskilstuna 7.Karlstad 8.Torsby 9.Arvika 10.Uppsala CIVA 11.Uppsala TIVA 12.Uppsala NIVA 13.Uppsala BRIVA 14.Enköping Region: Uppsala/Örebro 15.Örebro TIVA 16.Karlskoga 17.Lindesberg 18.Hudiksvall 19.Mora

251 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.251 Eskilstuna

252 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.252 Nyköping

253 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.253 Karlstad

254 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.254 Arvika

255 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.255 Torsby

256 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.256 Örebro IVA

257 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.257 Västerås

258 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.258 Falun

259 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.259 Gävle

260 Bortfall APACHE registrering 1.Danderyd 2.SÖS IVA 3.St Göran 4.KS Huddinge IVA 5.KS Solna TIVA 6.Södertälje 7.KS Solna CIVA 8.KS Solna NIVA Region: Stockholm/Gotland 9.SÖS MIVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Norrtälje 12.Visby

261 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.261 KS Huddinge (del av året)

262 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.262 Södersjukhuset

263 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.263 Danderyd

264 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.264 St Göran

265 Bortfall i APACHE registrering 1.SU Östra 2.SU Mölndal 3.Sahlgrenska CIVA 4.Sahlgrenska NIVA 5.Sahlgrenska TIVA 6.Trollhättan 7.Uddevalla 8.Lidköping 9.Borås 10.Skövde Region: Västsvenska 11.Varberg 12.Kungälv 13.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 14.Alingsås

266 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.266 SU Sahlgrenska CIVA

267 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.267 SU Sahlgrenska TIVA

268 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.268 SU Sahlgrenska NIVA

269 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.269 SU Östra

270 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.270 SU Mölndal

271 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.271 Uddevalla

272 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.272 NÄL Trollhättan

273 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.273 Borås

274 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.274 Skövde

275 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.275 Lidköping

276 Bortfall i APACHE registrering 1.Linköping IVA 2.Oskarshamn 3.Västervik 4.Värnamo 5.Eksjö 6.Jönköping 7.Norrköping 8.Linköping TIVA Region: Sydöstra 5.Kalmar 9.Linköping NIVA 10.Linköping BIVA

277 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.277 Linköping IVA

278 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.278 Linköping TIVA

279 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.279 Norrköping

280 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.280 Jönköping

281 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.281 Eksjö

282 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.282 Värnamo

283 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.283 Västervik

284 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.284 Oskarshamn

285 Bortfall i APACHE registrering 1.Kristianstad 2.Helsingborg 3.Lund IVA 4.Malmö IVA 5.Ystad 6.Halmstad Region: Södra 7.Växjö 8.Ljungby 9.Karlskrona IVA 10.Karlskrona TIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Lund BIVA 15.Karlshamn

286 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.286 Lund (USiL) IVA

287 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.287 Malmö (UMAS) IVA

288 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.288 Helsingborg

289 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.289 Kristianstad

290 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.290 Ystad

291 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.291 Halmstad

292 Komplikationer Kvalitetsindikator: K1, K2, K5 & K10

293 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.293 Komplikationskoder - SIR SIR Data 2005 K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer

294 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.294 Komplikation - Riket SIR Data 2001-2005 K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer Vi blir bättre!

295 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.295 Reg. Norra Komplikationer

296 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.296 Reg. Uppsala/Örebro Komplikationer

297 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.297 Reg. Stockholm/Gotland Komplikationer

298 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.298 Reg. Västsvenska Komplikationer

299 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.299 Reg. Sydöstra Komplikationer

300 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.300 Reg. Södra Komplikationer

301 Nattlig utskrivning från IVA Kvalitetsindikator 8

302 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.302 Tidpunkt för utskrivning & outcome

303 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.303 Könsskillnad?

304 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.304 Åldersskillnad?

305 Oplanerad återinläggning till samma IVA-enhet och uppföljningsbar i SPAR Kvalitetsindikator 10

306 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.306 Oplanerad återinläggning till samma IVA  Täljaren –Återinläggning till samma IVA-enhet och –Oplanerad inläggning (Akutinlaggning = Ja) och –Tiden är ≤ 72 tim från föregående utskrivningstillfälle  Nämnaren –Utgå från totala antalet intensivvårdstillfällen och –Utskriven levande från IVA  Bortfall –Patienter som inte kan mortalitetsuppföljas i SPAR

307 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.307 Ur SIR’s databas….  Akutinlaggning 0Ej besvarad 1Felaktigt svar 2Ja 3Nej

308 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.308 Riket Åter-In 2005 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

309 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.309 Reg. Norra 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

310 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.310 Reg. Uppsala/Örebro 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

311 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.311 Reg. Stockholm/Gotland * IT-systemberoende då klinikbyte orsakar nytt vårdtillfälle! 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

312 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.312 Reg. Västsvenska 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

313 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.313 Reg. Sydöstra 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

314 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.314 Reg. Södra 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Summan av ovanstående två mortalitetssiffror är 30-dagars mortaliteten för återin vårdtillfället

315 Avstå & Avbryta behandling

316 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.316 Inga begränsningar på IVA

317 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.317 Avstå behandling på IVA

318 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.318 Avbryta behandling på IVA

319 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.319 Avstå eller avbryta behandling

320 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.320 Inrapporterat per IVA-enhet

321 Vårdtyp i SIR

322 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.322 Vårdtyp i SIR SIR Data 2005

323 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.323 Vårdtyp i SIR - Länsvis SIR Data 2005

324 Opererad status

325 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.325 Är patienten opererad?  Ja –Akut Planerad inläggning? Oplanerad inläggning? –Elektivt Planerad inläggning? Oplanerad inläggning?  Nej Planerad inläggning? Oplanerad inläggning?  Bortfall ”Casemix”-variabel

326 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.326 Riket

327 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.327 Reg. Norra

328 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.328 Reg. Uppsala/Örebro

329 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.329 Reg. Uppsala/Örebro

330 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.330 Reg. Uppsala/Örebro

331 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.331 Reg. Stockholm/Gotland

332 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.332 Reg. Västsvenska

333 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.333 Reg. Västsvenska

334 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.334 Reg. Västsvenska

335 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.335 Reg. Sydöstra

336 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.336 Reg. Sydöstra

337 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.337 Reg. Södra

338 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.338 Reg. Södra

339 Vårdtider

340 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.340 Vårdtid  Antal vårdtillfällen  Summa Vårdtid (dg)  Medelvårdtid (tim) –SD (tim)  Medianvårdtid (tim) –≤ 25:e perc (tim) –≤ 75:e perc (dg)  Min (min) & Max (dg)

341 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.341 Reg. Norra

342 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.342 Reg. Uppsala/Örebro

343 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.343 Reg. Stockholm/Gotland

344 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.344 Reg. Västsvenska

345 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.345 Reg. Sydöstra

346 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.346 Reg. Södra

347 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.347 Vårdtyp TIVA - Vårdtider

348 Vårdtyngd VTL / NEMS / VTS

349 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.349 Vårdtyngd  VTL –Vårdtyngd Lund –Upphör  NEMS –Nine equivalents of nursing manpower use score –Internationellt validerat  VTS –Vårdtyngd Sverige –Från och med 2007-01-01

350 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.350 Vårdtyngd Totala årsproduktionen

351 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.351 Vårdtyngd Totala årsproduktionen

352 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.352 Vårdtyngd Totala årsproduktionen

353 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.353 Vårdtyngd Totala årsproduktionen

354 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.354 Vårdtyngd Totala årsproduktionen

355 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.355 Vårdtyngd Totala årsproduktionen

356 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.356 NEMS/vtf. Reg. Norra. vtf = vårdtillfälle

357 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.357 NEMS/vtf. Reg. Uppsala/Örebro. vtf = vårdtillfälle

358 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.358 NEMS/vtf. Reg. Stockholm/Gotland. vtf = vårdtillfälle

359 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.359 NEMS/vtf. Reg. Västsvenska. vtf = vårdtillfälle

360 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.360 NEMS/vtf. Reg. Sydöstra. vtf = vårdtillfälle

361 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.361 NEMS/vtf. Reg. Södra. vtf = vårdtillfälle

362 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.362 VTS/vtf. Reg. Sydöstra. vtf = vårdtillfälle

363 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.363 VTL/vtf. Reg. Norra. vtf = vårdtillfälle

364 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.364 VTL/vtf. Reg. Uppsala/Örebro. vtf = vårdtillfälle

365 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.365 VTL/vtf. Reg. Stockholm/Gotland. vtf = vårdtillfälle

366 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.366 VTL/vtf. Reg. Sydöstra. vtf = vårdtillfälle

367 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.367 VTL/vtf. Reg. Södra. vtf = vårdtillfälle

368 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.368 VTL/vtf. Vårdtyp TIVA. OBS: Vårdtyp TIVA! vtf = vårdtillfälle

369 Ålder & Kön ”Casemix”-variabel

370 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.370

371 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.371

372 Ålder & könsfördelning 1.Umeå 2.Östersund 3.Sollefteå 4.Luleå/Boden 5.Örnsköldsvik Region: Norra 6.Umeå TIVA 7.Umeå NIVA 8.Skellefteå 9.Sundsvall 10.Gällivare 11.Kiruna 12.Kalix 13.Piteå 14.Lycksele

373 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.373

374 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.374

375 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.375

376 Ålder & könsfördelning 1.Gävle 2.Falun 3.Västerås 4.Örebro IVA 5.Nyköping 6.Eskilstuna 7.Karlstad 8.Torsby 9.Arvika 10.Uppsala CIVA 11.Uppsala TIVA 12.Uppsala NIVA 13.Uppsala BRIVA 14.Enköping Region: Uppsala/Örebro 15.Örebro TIVA 16.Karlskoga 17.Lindesberg 18.Hudiksvall 19.Mora

377 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.377

378 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.378

379 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.379

380 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.380

381 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.381

382 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.382

383 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.383

384 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.384

385 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.385

386 Ålders & könsfördelning 1.Danderyd 2.SÖS IVA 3.St Göran 4.KS Huddinge IVA 5.KS Solna TIVA 6.Södertälje 7.KS Solna CIVA 8.KS Solna NIVA Region: Stockholm/Gotland 9.SÖS MIVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Norrtälje 12.Visby

387 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.387

388 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.388

389 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.389

390 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.390

391 Ålder & könsfördelning 1.SU Östra 2.SU Mölndal 3.Sahlgrenska CIVA 4.Sahlgrenska NIVA 5.Sahlgrenska TIVA 6.Trollhättan 7.Uddevalla 8.Lidköping 9.Borås 10.Skövde Region: Västsvenska 11.Varberg 12.Kungälv 13.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 14.Alingsås

392 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.392

393 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.393

394 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.394

395 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.395

396 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.396

397 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.397

398 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.398

399 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.399

400 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.400

401 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.401

402 Ålders & könsfördelning 1.Linköping IVA 2.Oskarshamn 3.Västervik 4.Värnamo 5.Eksjö 6.Jönköping 7.Norrköping 8.Linköping TIVA Region: Sydöstra 5.Kalmar 9.Linköping NIVA 10.Linköping BIVA

403 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.403

404 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.404

405 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.405

406 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.406

407 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.407

408 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.408

409 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.409

410 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.410

411 Ålders & könsfördelning 1.Kristianstad 2.Helsingborg 3.Lund IVA 4.Malmö IVA 5.Ystad 6.Halmstad Region: Södra 7.Växjö 8.Ljungby 9.Karlskrona IVA 10.Karlskrona TIVA 11.Malmö Inf-IVA 7.Lund TIVA 8.Lund NIVA 9.Lund BIVA 10.Karlshamn

412 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.412

413 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.413

414 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.414

415 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.415

416 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.416

417 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.417

418 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.418

419 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.419

420 Diagnoser 10 st med längst vårdtid

421 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.421 Reg. Norr 10 diagnoser med längst vårdtid

422 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.422 Reg. Norr 10 diagnoser med längst vårdtid

423 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.423 Reg. Norr 10 diagnoser med längst vårdtid

424 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.424 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

425 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.425 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

426 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.426 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

427 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.427 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

428 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.428 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

429 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.429 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

430 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.430 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

431 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.431 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

432 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.432 Reg. Uppsala/Örebro 10 diagnoser med längst vårdtid

433 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.433 Region. Stockholm/Gotland 10 diagnoser med längst vårdtid

434 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.434 Region. Stockholm/Gotland 10 diagnoser med längst vårdtid

435 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.435 Region. Stockholm/Gotland 10 diagnoser med längst vårdtid

436 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.436 Region. Stockholm/Gotland 10 diagnoser med längst vårdtid

437 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.437 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

438 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.438 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

439 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.439 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

440 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.440 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

441 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.441 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

442 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.442 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

443 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.443 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

444 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.444 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

445 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.445 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

446 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.446 Region. Västsvenska 10 diagnoser med längst vårdtid

447 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.447 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

448 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.448 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

449 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.449 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

450 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.450 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

451 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.451 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

452 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.452 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

453 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.453 Region. Sydöstra 10 diagnoser med längst vårdtid

454 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.454 Region. Södra 10 diagnoser med längst vårdtid

455 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.455 Region. Södra 10 diagnoser med längst vårdtid

456 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.456 Region. Södra 10 diagnoser med längst vårdtid

457 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.457 Region. Södra 10 diagnoser med längst vårdtid

458 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.458 Region. Södra 10 diagnoser med längst vårdtid

459 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.459 Region. Södra 10 diagnoser med längst vårdtid

460 2006-11-01.T.N. & C.M., SIR.460 Vad vill Du använda SIR till? www.icuregswe.org


Ladda ner ppt "SIR’s Årsrapport 2005 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR"

Liknande presentationer


Google-annonser