Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hitta din studiestil Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Hur ÄR du? Hur KAN du göra? I vilken SITUATION befinner du dig?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hitta din studiestil Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Hur ÄR du? Hur KAN du göra? I vilken SITUATION befinner du dig?"— Presentationens avskrift:

1 Hitta din studiestil Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Hur ÄR du? Hur KAN du göra? I vilken SITUATION befinner du dig?

2 Vad säger hjärnforskningen om minne och inlärning? Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

3 Roger Sperry ”Alla människor kan ta till sig den kunskap de önskar” ”Vi använder normalt mindre än en procent av hjärnans kapacitet” ”Det finns inga obegåvade människor, endast människor med olika slags erfarenheter” Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

4 Vad avgör din framgång i studier? 1.Din attityd 2.Ditt intresse 3.Din motivation 4.Din arbetsdisciplin Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

5 1.Målmedvetenhet 2.Planering 3.Goda läs- och studievanor 4.Självdisciplin 5.Kunskap om effektiv inlärning 6.En positiv inställning 7.Självförtroende 8.God fysisk form 1.Målmedvetna? 2.Goda planerare? 3.Med goda vanor? 4.Självdisciplin? 5.Denna kunskap? 6.En positiv inställning? 7.Självförtroende? 8.God fysisk form? Föds vi med/som? Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

6 Ord Språk Matematik Siffror Logik Analys Tid Etc Fantasi/dröm Musik Kreativitet Bilder Färger Form/mönster Känslor Teckna/måla Rytm Etc Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

7 All forskning överens Vi bör leva på ett sånt sätt att vi stimulerar fler områden i hjärnans bägge delar Aktivera höger hjärnhalva – en hjärna som är balanserad arbetar bättre än en obalanserad Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

8 Så här fungerar minnet – och inlärningen - bättre 1.Upprepning 2.Associationsmetoden 3.Visualisera Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

9 Studieplanering Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

10 Skillnaden mellan högskolestudier och arbetslivet Arbetsliv Högskolestudier Fastlagda arbetstider Arbetsfria dagar Chef som leder och fördelar arbetet Få inbokade föreläsningar resten självstudier Väldigt flexibla arbetstider Du är din egen chef

11 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Läsdagbok Steg 1 Avsätt tid för planering av såväl studier som annat. Var konkret – ”ett visst antal sidor/uppgifter” Sätt rimliga mål – du måste ha tid för pauser. Du har rätt att vara ledig när du gjort vad du kunnat för att uppnå dina studiemål. Ta hänsyn till din naturliga dygnsrytm när du planerar. Kom ihåg att planera in tid för mat, motion och återhämtning.

12 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Läsdagbok Steg 2 Skriv upp vad du faktiskt har läst/gjort enligt din planering. Skriv ner om du gjort något annat än du avsett. Steg 3 Fundera kring och skriv ner vad som hindrade dig att fullfölja din planering. Steg 4 Försök att komma på vad som hade hjälpt dig att uppnå de mål som du satt för dina studier.

13 TidpunktPlanering dagen innan. Vad jag läste enligt Planen eller vad gjorde jag istället? Vad jag tror hindrade mig? Vad hade hjälpt? Frukost Förmiddag Pass 1 Exempel: Läsa Cullberg s.145 - 175 Exempel: Läste s.145-163 Pratade i telefon Exempel: Telefonen ringde Exempel: Att jag dragit telefonen ur jacket. Mellanmål Förmiddag Pass 2 Lunch Eftermidda g Pass 1 Mellanmål Eftermidda g Pass 2 Exempel: Göra uppgift 7-9 Exempel: Uppgift 7 och 8 Exempel: Orealistisk planering Exempel: Planera rimligare Kvällsmat KvällRepetera föreläsnings- anteckningar Tittade på TVMitt favoritprogram gick just denna tiden Spela in programmet på video och se någon annan tid. Nattmacka Natt Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Exempel på en läsdagbok

14 Skriv in de schemalagda, fasta och återkommande aktiviteterna (lektioner, föreläsningar, gruppövningar) Men också tid för enskilda studier! Skriv också in belöningar Vikten av tydlighet mot dig själv – och mot din omgivning Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

15 Sätt upp konkreta målsättningar Total studietid för varje ämne Vilket betyg siktar du på? Hur lång ska din studievecka och din studiedag vara? Sätt upp ett schema! Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

16 Tips vid planeringen Samordna ditt veckomönster med andra Överlasta inte din tidsplan – prioritera och se till att få med de viktigaste aktiviteterna Lägg den tråkigaste uppgiften tidigt på dagen Planlägg aktiviteterna med hänsyn till din dygnsrytm Avsätt en arbetsfri dag Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

17 Vinster Du slipper ödsla energi (och tid) på att tänka ut vad du ska göra Risken att glömma saker eller att du ska avledas till mindre viktiga aktiviteter minskas Vanor utförs automatiskt – utan tankeansträngning - när de är etablerade Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

18 Jämför med att diska och tvätta! Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

19 Förluster? ”Planera håller aldrig” ”Det går inte att planlägga varje minut på dygnet” ”Planering hindrar kreativitet” ”Planering är tidskrävande” ”Genom att planera för detaljerat kan jag gå miste om något spännande som dyker upp” Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

20 Så här kan du läsa facklitteratur Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

21 Så här kan du läsa facklitteratur 1. Ställ tre frågor 2. Snabb översikt 3. Fördjupad översikt 4. Studieplanering 5. Intensivläsning 6. Repetition Gå på föreläsning = 1 rep Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

22 Så här kan du läsa facklitteratur 1.Ställ tre frågor 1.Hur viktigt är stoffet? 2.Vilka förkunskaper har du? 3.Varför ska du läsa boken – vilket är ditt mål? Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

23 Så här kan du läsa facklitteratur ´2. Snabb översikt Omslag – förord Innehållsförteckning Förord Introduktion Bläddra – 4 sek/sida – bekanta dig med bilder, tabeller, rubriker Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

24 Så här kan du läsa facklitteratur 3. Fördjupad översikt Kopiera innehållsförteckning och lägg bredvid Sammanfattningar Första/sista del av kapitel Rubriker (och leta efter svaret) Texter till bilder, diagram och tabeller Faktarutor Markerad text Övningar, frågor Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

25 Detta har du gjort nu! Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

26 Så här kan du läsa facklitteratur 4. Studieplanering Läs kursmålen Vad har du för tidigare kunskaper? Planera in i schemat Post-it med datum i boken MånTisOnsTorFreLörSön 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

27 Så här kan du läsa facklitteratur 5. Intensivläsning Över och understrykningar – olika färger, var konsekvent! Skriv i marginalen, ex 1, 2, 3 Rödmarkera det du inte förstår och gå vidare direkt Boken är ditt arbetsredskap Anteckningspapper vid sidan om Återberätta Frågor och gamla tentor Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

28 Så här kan du läsa facklitteratur 6. Repetition Repetition Glömskekurvan Repetition Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

29 Krav, resurser och prestationsförmåga Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

30 Sambandet: Krav - Prestation Optimalt samband mellan kravnivå och prestation Sätt rimliga krav på dig själv Ifrågasätt kraven från andra

31 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Sambandet: Krav - Prestation Prestation Krav För höga krav ! För låga krav ! Optimal kravnivå !

32 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Balans mellan krav och resurser RESURS KRAV RESURS Sätt rimliga krav på dig själv i förhållande till dina resurser – försök att hålla balansen.

33 Krav – sätt rimliga krav Vilka krav har du på dig själv? –Gör en kartläggning! Är dessa rimliga? Vilka krav har andra på dig? –Är du osäker: Fråga! Är dessa rimliga? Vilka krav har du på andra? –Var tydlig mot din omgivning! Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Balans mellan krav och resurser

34 Du kan höja dina resurser bl.a. genom att: Hitta din inlärningsstil Lära dig studieteknik Ha koll på kost och motion Umgås med vänner, familj … Hitta dina återhämtningsytor Lära dig att hantera negativa och stressande tankar Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Balans mellan krav och resurser

35 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Balans mellan krav och resurser Påfrestningar och förändringar i livet påverkar ens resurser. T ex: Miljöombyte (arbete/gymnasium – högskola) Fysiska/psykiska dagsformen Uppbrott i relationer Konflikter Det är inte rimligt att hålla samma kravnivå när ens resurser är reducerade.

36 Tanke, känsla och beteende Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola

37 Tankar KänslorBeteende Jag kommer aldrig att klara tentan Jag känner att jag inte duger till – att jag inte håller måttet Orkar inte studera Jag vet inte hur tentan kommer att gå – jag ska göra så gott jag kan – kanske går det bra Jag känner mig nöjd med att ha gjort så gott jag kan – ingen kan kräva något mer Jag studerar och förbereder mig så mycket jag kan och tycker är rimligt Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Sambandet mellan tanke, känsla och beteende

38 Tänk om jag inte klarar tentan Då klarar jag säkert inte om-tentan..och lyckas inte få någon utbildning Ingen utbildning - inget jobb Jag får leva på social- bidrag Jag kommer att dö fattig Tänk om jag inte klarar tentan Det kommer en om-tenta...och jag kanske lyckas med den Lyckas jag med den lyckas jag säkert med fler Klarar jag mina tentor klarar jag utbildningen Utbildning är åtminstone ett första steg till ett jobb Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Tankefälla: Katastroftanke Katastroftanke Positiv tanke

39 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Tankefälla: ”Jämförelsenoja” +/- …sluta att jämföra dig med summan av alla andras förträfflighet Alla människor har plus och minus…

40 ALDRIG ALLT IBLAND LAGOM % ALLTID INGET Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Tankefälla: ”Svart-vitt-tänkande” Tänk i % i stället för i termer av aldrig och alltid

41 Hitta din studiestil Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Hur ÄR du? Hur KAN du göra? I vilken SITUATION befinner du dig? Struktur Planering Rutiner Krav & resurser Aktivera höger hjärnhalva Inlärningsstil, VARK Självstudier Högskolestudier Krav & resurser Mående Anpassning Hantera negativa tankar


Ladda ner ppt "Hitta din studiestil Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Hur ÄR du? Hur KAN du göra? I vilken SITUATION befinner du dig?"

Liknande presentationer


Google-annonser