Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sandra Mulaomerovic Överläkare I psykiatri

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sandra Mulaomerovic Överläkare I psykiatri"— Presentationens avskrift:

1 Sandra Mulaomerovic Överläkare I psykiatri
Social fobi Sandra Mulaomerovic Överläkare I psykiatri

2 SOCIAL FOBI SOCIALT ÅNGESTSYNDROM EN STARK OCH ÖVERDRIVEN RÄDSLA OM HUR MAN SKA UPPFATTAS AV ANDRA MÄNNISKOR MAN UNDVIKER ATT HAMNA I ÅNGESTFRAMKALLANDE SITUATIONER ELLER, OM DET INTE GÅR ATT KOMMA UNDAN, GENOMLIDER SITUATIONEN UNDER PLÅGSAM ÅNGEST RÄDSLAN PÅVERKAR OCH BEGRÄNSAR LIVET KÄNNBART KÄRNSYMPTOMEN ÄR EN SKRÄCK FÖR ATT BLI GRANSKAD OCH GÖRA BORT SIG ELLER PÅ NÅGOT SÄTT BLI AVSLÖJAD OCH FÖRÖDMJUKAD I SOCIALA SITUATIONER

3 SOCIAL FOBI KRAVEN MAN HAR PÅ SIG SJÄLV ÄR OFTA ANNORLUNDA ÄN DE FÖRVÄNTNINGAR MAN HAR PÅ ANDRA – ETT SLAGS SOCIAL PERFEKTIONISM ÖVERSEENDE MED OCH FULL FÖRSTÅELSE FÖR ANDRA MEN SVÅRT ATT ACCEPTERA SINA EGNA “SVAGHETER”

4 FÖREKOMST OCH ORSAKER UPPÅT 15% AV BEFOLKNINGEN HAR ÅNGEST OCH FOBI I SOCIALA SITUATIONER DET DRABBAR BÅDE KVINNOR OCH MÄN, MEN ÄR NÅGOT VANLIGARE HOS KVINNOR I TONÅRSGRUPPEN ÄR FÖREKOMSTEN CA 8% DEN FÖREKOMMER HOS BARN OCKSÅ, DIAGNOSEN KAN STÄLLAS SÅ TIDIGT SOM VID 8 ÅRS ÅLDERN

5 FÖRKLARINGSMODELLER GENETISKA FAKTORER MILJÖFAKTORER BLYGHET
NEUROBIOLOGISK SÅRBARHET BETEENDEINHIBITION INLÄRNINGSPSYKOLOGI (NEGATIVA ERFARENHETER) KOGNITIV PSYKOLOGISK MODELL

6 SOCIAL FOBI ÅNGETSSJUKDOM ORO RÄDSLA ÅNGEST PANIK S  A  K  B

7 STIMULI GENERALISERAD SOCIAL FOBI ICKE GENERALISERAD SOCIAL FOBI

8 STIMULI SITUATIONER: - INLEDA ELLER UNDERHÅLLA EN KONVERSATION
- TALA INFÖR PUBLIK - ATT ÄTA MED ANDRA ELLER PÅ EN RESTAURANG - DEJTA - TALA INFÖR PERSONER I HÖG STÄLLNING - DELTA I GRUPPER - DELTA I FEST - GÅ PÅ OFFENTLIGA TOALETTER

9 AUTOMATISKA TANKAR TANKEMÄSSIG REAKTION - DE TYCKER JAG ÄR KONSTIG
- DE SER ATT JAG ÄR NERVÖS ALLA SKRATTAR ÅT MIG

10 TANKEFÄLLOR NEGATIV SPÅDOM
”DET JAG SÄGER PÅ MÖTET KOMMER ATT LÅTA DUMT” ”JAG KOMMER GÖRA BORT MIG OM JAG GÅR PÅ FESTEN” ”DE KOMMER ATT SE ATT JAG HAR ÅNGEST” ”JAG KOMMER ATT TAPPA KONTROLLEN” ”JAG KOMMER ATT SÄNKA STÄMNINGEN FÖR ALLA”

11 TANKEFÄLLOR ETIKETTERING ”JAG ÄR DUM” ”JAG ÄR OMOGEN OCH BARNSLIG”
”JAG ÄR LÖJLIG” ”JAG ÄR FUL, JAG SER HELT DEFORMERAD UT I ANSIKTET” ”ANDRA ÄR SÄKRA, SMARTA, LUGNA OCH KRITISKA”

12 TANKEFÄLLOR DISKVALIFICERING ALLT-ELLER-INTET TÄNKANDE
FÖRHASTADE SLUTSATSER

13 SYMPTOM KÄNSLOMÄSSIGA - NERVOSITET ,ORO - RÄDSLA - PINSAMHET - ILSKA

14 SYMPTOM HJÄRTKLAPPNING YRSEL SVETTNINGAR RODNAD ANDNINGSSVÅRIGHETER
FYSIOLOGISKA HJÄRTKLAPPNING YRSEL SVETTNINGAR RODNAD ANDNINGSSVÅRIGHETER MUNTORRHET ILLAMÅENDE SVIMNNINGSKÄNSLA HANDDARRIGHET

15 SYMPTOM BETEENDEMÄSSIGA - UNDVIKA DET OBEHAGLIGA
- SITTA NÄRA EN UTGÅNG - TA KAFFEKOPPEN MED BÄGGE HÄNDERNA - VARA TYST - UNDVIKA ÖGONKONTAKT

16 SYMPTOM MAN OROAR SIG OFTA INFÖR EN SITUATION ELLER PLANERAD AKTIVITET, ÄR FOKUSERAD PÅ SIN EGEN REAKTION UNDER SJÄLVA SITUATIONEN OCH GRUBBLAR EFTERÅT KRING HUR DET GICK, VAD MAN SA ELLER GJORDE SKAMKÄNSLA OCH ILSKA

17 FÖRKLARINGSMODELL SOCIAL SITUATION NEGATIVA ANTAGANDEN
UPPLEVELSE AV SOCIALT HOT SÄKERHETSBETEENDE SJÄLVFOKUSERAD UPPMÄRKSAMHET SYMPTOM

18 SOCIAL FOBI FÖRVÄNTANSÅNGEST UNDVIKANDE LÅNGVARIG BELASTNING
SAMSJUKLIGHET - DEPRESSION - MISSBRUK - ANNAT ÅNGESTSYNDROM

19 DIFFERENTIALDIAGNOS DEPRESSION PANIKSYNDROM DYSMORFOFOBI
AUTISMSPEKTRUM/ASPERGERS SYNDROM PARANOIDA VANFÖRESTÄLLNINGAR SELEKTIV MUTISM

20 BEHANDLING SOCIALTRÄNING KOGNITIV BETEENDETERAPI - ENSKILT - I GRUPP

21 BEHANDLING ÅNGESTDÄMPANDE MEDICIN VID BEHOV FARMAKOLOGISK BEHANDLING:
BETA-BLOCKERARE - INDERAL SSRI - SERTRALIN (ZOLOFT) - PAROXETIN (SEROXAT) ÅNGESTDÄMPANDE MEDICIN VID BEHOV

22 TVÅNGSYNDROM TVÅNGSTANKAR TVÅNGSHANDLINGAR OCD
- OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER

23 PREVALENS CA 2 % LIKA VANLIG HOS BÅDA KÖNEN
HOS CA 50% BÖRJAR SJUKDOMEN INNAN 15 ÅRS ÅLDERN DET DEBUTERAR SÄLLAN EFTER 35 ÅR DET DRABBAR OFTARE FLICKOR DET BÖRJAR TIDIGARE HOS POJKAR

24 ORSAKER ÄRFTLIGHET MAN ÄRVER BENÄGENHETEN TVIVELSJUKAN
- MAN LITAR INTE PÅ SINA EGNA SINNESINTRYCK ÖVERDRIVEN ANSVARSKÄNSLA

25 ORSAKER TYPISKA PERSONLIGHETSDRAG - TILLBAKADRAGENHET - PEDANTERI
- HÖG MORAL-KODEX - UTPRÄGLAT KÄNSLOTÄNKANDE - HÖG AUTONOM LABILITET - INTOLERANS MOT STRESS, ÅNGEST OCH OBEHAG

26 ORSAKER INLÄRNINGSPSYKOLOGI FOSTRAN SOM PRÄGLAS AV:
EXTREMT HÖGA KRAV (PERFEKTIONISM) KRITIK OCH/ELLER BESTRAFFNINGAR LYNNIGHET

27 ORSAKER MÅNGA MOBBADES I SKOLAN (SÅRBARHET)
FAKTORER SOM FÖRSÄMRAR PROGNOSEN: - TIDIG DEBUT - MANLIGT KÖN - MYCKET RITUALER - MYCKET MAGISKT TÄNKANDE - AVSAKNAD AV FAMILJ OCH ARBETE

28 ORSAKER BIOKEMISK FÖRKLARING - SEROTONINTEORI
- EN STÖRNING I ETT HÖGST KOMPLICERAT SAMPSEL I - HJÄRNAN - PANNLOBBEN INLÄRNINGSTEORI - EN KOMBINATION AV BENÄGENHET OCH FÖRSTÄRKNING AV BETEENDE SOM DÄMPAR ÅNGEST

29 ORSAKER ÖVERLEVNADSTEORI (EVOLUTIONSTEORI)
- STRATEGIER SOM SKULLE SKYDDA OSS BLIR ALLT FÖR DOMINERANDE INFEKTIONSUTLÖST - BAKTERIER SOM ORSAKAR HALSFLUSS SKADAR SVANSKÄRNOR I HJÄRNAN

30 TVÅNGSTANKAR ÅTERKOMMANDE OCH IHÅLLANDE TANKAR, IDÉER, OFTAST UPPLEVS SOM OFRIVILLIGA GER UPPHOV TILL ÅNGEST OCH OBEHAG TANKAR SOM SKRÄMMER ELLER NEUTRALISERAR (LUGNAR)

31 TVÅNGSHANDLINGAR DE BETEENDEN OCH HANDLINGAR MAN UTFÖR SOM EN REAKTION PÅ SKRÄMMANDE TVÅNGSTANKAR SYFTET MED TVÅNGSHANDLINGAR ÄR ATT NEUTRALISERA ÅNGEST OCH ORO

32 I. ANSVAR, OSÄKERHET, SKULD
RÄDSLA FÖR ATT: LÄMNA LÅS ÖPPNA, SPISAR, STRYKJÄRN M.M. HA STULIT FRÅN ANDRA KÖRT PÅ FOLK SKADA MED KNIVAR DIREKT ORSAKA ANNANS DÖD GLÖMMA NÅGOT VIKTIGT HA FÖRBJUDNA SEXUELLA UPPLEVELSER

33 II. SMITTA, GIFTIGHET, BLOD OCH SMUTS
RÄDSLA FÖR: SMITTA KROPPSUTSÖNDRINGAR SMUTS GIFT STRÅLNING

34 III. ORDNING OCH EXAKTHET
TVÅNG ATT: KORRIGERA MATTOR, TAVLOR M.M. GÖRA SAKER PÅ RÄTT SÄTT, I RÄTT ORDNING HA ABSOLUT RENT OCH STÄDAT (”STÄDMANI”)

35 IV. TVÅNGSRITUALER TVÅNG ATT: VIDRÖRA
UPPREPA VISS HANDLING ETT ANTAL GÅNGER RÄKNA, SÄGA RAMSOR, NYNNA OSV.

36 V. UPPHAKNINGAR FASTNANDE INNAN MAN SKA GÅ ÖVER TRÖSKLAR ELLER GÅ I ELLER UR SÄNGEN TVÅNG ATT SLUTFÖRA EN AKTIVITET AV BETEENDE INNAN NÅGOT NYTT BÖRJAS ÄLTANDE (IBLAND HELT MENINGSLÖST)

37 SYMPTOMEN TVÅNGSTANKAR OCH/ELLER TVÅNGSHANDLIGAR ORSAKAR LIDANDE, ÄR TIDSKRÄVANDE ELLER STÖR VARDAGSRUTINER I BETYDANDE GRAD SVÅRT ATT HINNA MED FAMILJEN, ARBETET, SKOLAN , VÄNNER OFTAST UNDVIKANDE AV SITUATIONER OCH AKTIVITETER SOM UTLÖSER BESVÄREN DRAR SIG UNDAN, ISOLERAR SIG INSIKTEN ATT TANKAR/TVÅNGSHANDLINGAR ÄR ÖVERDRIVNA, MAN SKÄMS OCH VÅGAR INTE SÖKA HJÄLP MAN TROR ATT MAN ÄR ENSAM OM ATT HA DE BESVÄREN

38 SAMSJUKLIGHET ANDRA ÅNGESTSJUKDOMAR DEPRESSIONER ASPERGERS SYNDROM
TOURETTES SYNDROM

39 BEHANDLING KOGNITIV BETEENDETERAPI - EXPONERING MED RESPONSPREVENTION
MEDICIN - SSRI ( SERTRALIN, SEROXAT) - ANAFRANIL - LUGNANDE MEDICINER VID BEHOV NEUROKIRURGI (KAPSULOTOMI) - DEEP BRAIN STIMULATION

40 PATIENTFÖRENING ANANKE
STÖD FÖR TVÅNGSDRABBADE, ANHÖRIGA OCH ANDRA INTRESSERADE


Ladda ner ppt "Sandra Mulaomerovic Överläkare I psykiatri"

Liknande presentationer


Google-annonser