Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sune Fredenberg Öl, Smärtrehab Kronoberg, Växjö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sune Fredenberg Öl, Smärtrehab Kronoberg, Växjö"— Presentationens avskrift:

1 Sune Fredenberg Öl, Smärtrehab Kronoberg, Växjö
Smärtanalys Sune Fredenberg Öl, Smärtrehab Kronoberg, Växjö

2 Vad är en smärtanalys? En bedömning av vilken eller vilka smärtmekanismer som ger upphov till smärtan Olika smärtmekanismer kan vara aktuella vid en given diagnos

3 Varför smärtanalys Ge underlag för en förklaring till patienten
Ge underlag för behandling Vi skall inte behandla smärta utifrån diagnos utan utifrån smärtmekanism. Mekanismbaserad smärtbehandling.

4 Smärtmekanismer Nociceptiv smärta Perifer neuropatisk smärta
Central neuropatisk smärta Central sensitisering och störd smärthämning Psykogen smärta Idiopatisk smärta

5 Nociceptiv smärta Belägg för vävnadsskada eller vävnadsirritaion.
Smärtan är välavgränsad och lätt att beskriva (gäller dock ej visceral smärta) Palpationsömhet i relation till vävnadsskada God effekt av analgetika

6 Nociceptiv smärta, ex Blindtarmsinflammation Stensmärta Fraktur
Muskelspänningssmärta

7 Perifer neuropatisk smärta
Skada eller kraftigt tryck på nervrötter eller perifera nerver Sensibilitetsstörning i motsvarande försörjningsområde eller segment Motorisk svaghet, reflexbortfall Oftast begränsad effekt av vanliga analgetika

8 Perifer neuropatisk smärta, ex
Polyneuropati Diabetesneuropati Karpaltunnelsyndrom Diskbråckssmärta

9 Central neuropatisk smärta
Belägga för skada eller sjukdom i centrala nervsystemet Ofta svårtolkad smärtbild Ex – stroke, MS, syringomyeli.

10 Central sensitisering
Frisättning av neuropeptider i ryggmärgens bakhorn Aktivering av NMDA-receptorer Uppreglering av vilande synapser N-metyl-D-aspartat receptorer Förstärkning av nociceptiv eller neuropatisk smärta. Smärtan kan kvarstå när skadan har läkt. Ofta reversibel i tidigt skede men kan efter en tid bli permanent. Smärtan kvarstår då trots att en ev skada har läkt.

11 Central sensitisering
Smärtan sprider sig och flyttar runt Diffus, svår att beskriva Ömhet som inte står i proportion till eventuell vävnadsskada (allodyni och hyperalgesi) Wind-up fenomen Dålig effekt av analgetika

12 Centralt störd smärthämning
Centrala nervsystemet har flera system för att balansera inkommande smärtsignaler Dessa system är ofta nedreglerade vid långvariga smärttillstånd Eftersmärta Smärtlatens

13 Psykogen smärta? Hög samsjuklighet mellan långvariga smärttillstånd och ångest – depression. Orsakssamband – riskfaktor?

14 Idiopatisk smärta Smärta som inte kan förklaras med någon annan mekanism

15 Blandsmärta Muskelspänningssmärta (nociceptiv) som förstärks på grund av central sensitisering. Långvarig spänningshuvudvärk Smärtor vid maligna tillstånd (vävnadsdestruktion som även innefattar nerver)

16 Lumbago Akut lumbago, ”ryggskott”. Kraftig muskelspasm – nociceptiv smärta. Bra effekt av analgetika Långvarig ryggsmärta. Smärtspridning, kraftig ömhet, dålig effekt av analgetika. Central sensitisering Kvarstående smärta efter traumatisk kotfraktur. Nedsatt känsel för beröring och kyla. Neuropatisk smärta, ev. blandsmärta. En diagnos kan innebära olika smärtmekanismer.


Ladda ner ppt "Sune Fredenberg Öl, Smärtrehab Kronoberg, Växjö"

Liknande presentationer


Google-annonser