Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SmärtrehabKronoberg Smärtanalys Sune Fredenberg Öl, Smärtrehab Kronoberg, Växjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SmärtrehabKronoberg Smärtanalys Sune Fredenberg Öl, Smärtrehab Kronoberg, Växjö."— Presentationens avskrift:

1 SmärtrehabKronoberg Smärtanalys Sune Fredenberg Öl, Smärtrehab Kronoberg, Växjö

2 SmärtrehabKronoberg Vad är en smärtanalys? En bedömning av vilken eller vilka smärtmekanismer som ger upphov till smärtan Olika smärtmekanismer kan vara aktuella vid en given diagnos

3 SmärtrehabKronoberg Varför smärtanalys Ge underlag för en förklaring till patienten Ge underlag för behandling

4 SmärtrehabKronoberg Smärtmekanismer Nociceptiv smärta Perifer neuropatisk smärta Central neuropatisk smärta Central sensitisering och störd smärthämning Psykogen smärta Idiopatisk smärta

5 SmärtrehabKronoberg Nociceptiv smärta Belägg för vävnadsskada eller vävnadsirritaion. Smärtan är välavgränsad och lätt att beskriva (gäller dock ej visceral smärta) Palpationsömhet i relation till vävnadsskada God effekt av analgetika

6 SmärtrehabKronoberg Nociceptiv smärta, ex Blindtarmsinflammation Stensmärta Fraktur Muskelspänningssmärta

7 SmärtrehabKronoberg Perifer neuropatisk smärta Skada eller kraftigt tryck på nervrötter eller perifera nerver Sensibilitetsstörning i motsvarande försörjningsområde eller segment Motorisk svaghet, reflexbortfall Oftast begränsad effekt av vanliga analgetika

8 SmärtrehabKronoberg Perifer neuropatisk smärta, ex Polyneuropati Diabetesneuropati Karpaltunnelsyndrom Diskbråckssmärta

9 SmärtrehabKronoberg Central neuropatisk smärta Belägga för skada eller sjukdom i centrala nervsystemet Ofta svårtolkad smärtbild Ex – stroke, MS, syringomyeli.

10 SmärtrehabKronoberg Central sensitisering Frisättning av neuropeptider i ryggmärgens bakhorn Aktivering av NMDA-receptorer Uppreglering av vilande synapser

11 SmärtrehabKronoberg Central sensitisering Smärtan sprider sig och flyttar runt Diffus, svår att beskriva Ömhet som inte står i proportion till eventuell vävnadsskada (allodyni och hyperalgesi) Wind-up fenomen Dålig effekt av analgetika

12 SmärtrehabKronoberg Centralt störd smärthämning Centrala nervsystemet har flera system för att balansera inkommande smärtsignaler Dessa system är ofta nedreglerade vid långvariga smärttillstånd Eftersmärta Smärtlatens

13 SmärtrehabKronoberg Psykogen smärta? Hög samsjuklighet mellan långvariga smärttillstånd och ångest – depression. Orsakssamband – riskfaktor?

14 SmärtrehabKronoberg Idiopatisk smärta Smärta som inte kan förklaras med någon annan mekanism

15 SmärtrehabKronoberg Blandsmärta Muskelspänningssmärta (nociceptiv) som förstärks på grund av central sensitisering. Långvarig spänningshuvudvärk Smärtor vid maligna tillstånd (vävnadsdestruktion som även innefattar nerver)

16 SmärtrehabKronoberg Lumbago Akut lumbago, ”ryggskott”. Kraftig muskelspasm – nociceptiv smärta. Bra effekt av analgetika Långvarig ryggsmärta. Smärtspridning, kraftig ömhet, dålig effekt av analgetika. Central sensitisering Kvarstående smärta efter traumatisk kotfraktur. Nedsatt känsel för beröring och kyla. Neuropatisk smärta, ev. blandsmärta.


Ladda ner ppt "SmärtrehabKronoberg Smärtanalys Sune Fredenberg Öl, Smärtrehab Kronoberg, Växjö."

Liknande presentationer


Google-annonser