Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärderingsringen Arbetet med idéprogram för Motala kommuns fritidsverksamhet Lägesbeskrivning 2011-08-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärderingsringen Arbetet med idéprogram för Motala kommuns fritidsverksamhet Lägesbeskrivning 2011-08-25."— Presentationens avskrift:

1 Utvärderingsringen Arbetet med idéprogram för Motala kommuns fritidsverksamhet Lägesbeskrivning 2011-08-25

2 Utvärderingsringen Fas 1 – Kunskapsinhämtande Fas 2 - Driftformer och exempel Fas 3 - Teknisk utredning Fas 4 - Långsiktig plan

3 Utvärderingsringen -Fas 1 – Kunskapsinhämtande -Medborgarundersökning -Föreningarnas uppfattningar -Föreningarnas verksamhet -Kvalitetsmätningar på anläggningar -Kommunala subventioner/kostnadstäckning bidrag -Kostnader och intäkter för olika anläggningar

4 Utvärderingsringen Medborgarundersökning Hur ofta har du besökt anläggning x? Vilket intresse har du av att besöka anläggning x? Vilka lokaler/anläggningar vill du i första hand att Motala kommun ska satsa på? Postal enkät till ett representativt urval av kommunens innevånare är genomförd.

5 Utvärderingsringen Föreningarnas uppfattningar -Vilka lokaler/anläggningar vill din förening i första hand att Motala kommun ska satsa på? - Postal enkät till samtliga bidragsberättigade idrottsföreningar är genomförd.

6 Utvärderingsringen Föreningarnas verksamhet Sammanställning av befintlig statistik för idrottsföreningar i Motala kommun är genomförd.

7 Utvärderingsringen Besöksundersökningar - Kvalitetsmätningar på anläggningar Förstudie genomförd och frågeformulären klara för 10 av 11 anläggningar Undersökningarna vid Lithobadet och Z-parkens camping är klara

8 Utvärderingsringen Besöksundersökningar -Kvalitetsmätningar följande anläggningar ingår i studien Team Sportia Hallen Motala Isstadion Motala Sporthall Motala Simhall Motala Bowlinghall Tennishallen Lithobadet Idrottsparken Motala Motorstadion Z-parken, camping Solsätters Ridsportanläggning

9 Utvärderingsringen Kommunala subventioner och kostnadstäckning via bidrag Hur ser de kommunala subventionerna ut för föreningar som använder kommunala lokaler/anläggningar? Hur stor del av driftkostnaderna täcks via kommunala bidrag för föreningsägda/-drivna lokaler anläggningar? Arbetet pågår

10 Utvärderingsringen Kostnader och intäkter Kostnad för investering, drift, intäkter några exempel. Arbetet pågår

11 Utvärderingsringen Fas 2 – Driftformer och exempel Driftformer Vilken driftform kan passa bäst för kommunens olika anläggningar? Kommunal drift, föreningsdrift, entreprenader eller partnerskapslösningar? Legala förutsättningar presenteras

12 Utvärderingsringen Att redovisa idag: Idrottsföreningarnas verksamhet Resultat från fritidsvaneundersökning och föreningsenkät - Aktiviteter/besök - Vad vill Motalaborna och föreningarna satsa på Resultat från två brukarundersökningar Legala förutsättningar för olika driftformer


Ladda ner ppt "Utvärderingsringen Arbetet med idéprogram för Motala kommuns fritidsverksamhet Lägesbeskrivning 2011-08-25."

Liknande presentationer


Google-annonser