Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärvården Södra Älvsborg Säkerhet. Primärvården Södra Älvsborg Vad DU behöver veta om säkerhet!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärvården Södra Älvsborg Säkerhet. Primärvården Södra Älvsborg Vad DU behöver veta om säkerhet!"— Presentationens avskrift:

1 Primärvården Södra Älvsborg Säkerhet

2 Primärvården Södra Älvsborg Vad DU behöver veta om säkerhet!

3 Primärvården Södra Älvsborg Koll på läget?

4 Primärvården Södra Älvsborg Innehåll Ramverk Organisation Fysisk/allmän säkerhet – person, inbrott/stöld, brand, medie Informationssäkerhet

5 Primärvården Södra Älvsborg Det självklara valet – nu och i framtiden!

6 Primärvården Södra Älvsborg Säkerhetsarbetets mål Patient, besökare, personal, studerande, förtroendevalda ska vara trygga i regionens lokaler och verksamhet Rätt och riktig information ska nå rätt mottagare i rätt tid Regionens verksamheter ska vara robusta, ha god förmåga att hantera kriser, extraordinära händelser och dess konsekvenser God säkerhetskultur och en gemensam säkerhetsprocess ska underlätta samverkan över organisatoriska gränser

7 Primärvården Södra Älvsborg Stöld Säkerhetsarbete Före Risk-sårbarhetsanalys Skyddsåtgärder Planera-öva Riskhanteringsgrupp Under Bedöma Aktivera plan Åtgärda Avvikelsehantering Efter Stödja Analysera Utvärdera Lära Skydds- värt Miljö säkerhet Kris- hantering Drift säkerhet Brand & utrymmning Allmän säkerhet Patient säkerhet Avfall Explosion El- avbrott Kris Data- förlust Integritets brott Fall skada Patient Personal Info Förtroende Trygghet Informations- säkerhet

8 Primärvården Södra Älvsborg Olika perspektiv på säkerhet Fysisk- säkerhet Ekonomisk- säkerhet Person- säkerhet Miljö- säkerhet El- säkerhet Brand- säkerhet Patient- säkerhet IT- säkerhet Medicinsk- säkerhet Informations- säkerhet Verksamhetens processer Oönskad händelse FöreUnderEfter

9 Primärvården Södra Älvsborg Vägledande principer Ansvarsprincipen Den som ansvarar under normala förhållanden ansvarar även under kris Närhetsprincipen Krisen hanteras där den inträffar och av närmast berörda Likhetsprincipen Verksamhetens lokalisering och organisation skall så lång som möjligt vara den samma under fred, kris och krig

10 Primärvården Södra Älvsborg Hur arbetar vi med säkerhet? Primärvårdens gemensamma säkerhetsråd Primärvårdens samverkansgrupp ISIT-PV Säkerhetssamordnare i varje förvaltning PUO – Anna Flitt (primärvården Skaraborg) Regionalt säkerhetsråd Regional säkerhetsavdelning

11 Primärvården Södra Älvsborg Fysisk säkerhet Brandsäkerhet Personsäkerhet - hot & våld, förföljelse Skalskydd Inbrott – stöld

12 Primärvården Södra Älvsborg Händelser Hot, förföljelse, rån Stölder, inbrott El-avbrott, vattenskador

13 Primärvården Södra Älvsborg Brandsäkerhet SBA – systematiskt brandskyddsarbete Dokumentation Revision Brandskyddsutbildning/ 5 år

14 Primärvården Södra Älvsborg Personsäkerhet Riktlinjer för personsäkerhet - November 2009! Handlingsplan Hot & våld Chef gör/ansvarar för polisanmälan

15 Primärvården Södra Älvsborg Informationssäkerhet Driftstörningar Virus Nedladdning Otillbörlig användning Dataintrång Övervakning – Websense - barnporrfilter Tele-Q FAX

16 Primärvården Södra Älvsborg Informationssäkerhet PDL patientdatalagen – sekretess, loggranskning, behörigheter Tjänste-id+ LITA:s roll IT-incidenter Handlingsplan/reservrutiner vid driftstörningar Dataintrång/otillbörlig användning

17 Primärvården Södra Älvsborg Patientdatalagen 2008:355 Syftar till att tillgodose en patientsäker informationshantering främja god kvalitet i vården främja kostnadseffektivitet

18 Primärvården Södra Älvsborg Tjänstekort och katalog Kommunikation Bastjänster för Informationsförsörjning (BIF) SVPL Vården på webben Patient översikt Hjälp- medel AutentiseringÅtkomstkontroll Loggning VårdrelationSamtyckeUtlämnande NotifieringPatientkontextLogganalys... Patientdatalag Hur hänger det ihop?

19 Primärvården Södra Älvsborg Sekretess Inom verksamhetsområde (VGR) råder inre sekretess Möjlighet till spärr av vissa system Direktåtkomst Mellan verksamhetsområden t.ex VGR, privata vårdgivare och andra landsting råder yttre sekretess. Sammanhållen journalföring får användas. (ej klart än)

20 Primärvården Södra Älvsborg PDL – nya krav & nya möjligheter Patientperspektiv patienten får rätt att lämna samtycke till en sammanhållen journalinformation över organisationsgränser låta spärra och häva uppgifter ta del av loggar begära att anteckning skall göras i journalen om patienten anser en uppgift vara oriktig motsätta sig att uppgifterna behandlas i kvalitetsregister få uppgifter om sig själv utplånade ur kvalitetsregister Krav ställs på utökad patientinformation

21 Primärvården Södra Älvsborg Ansvar Nämnd/styrelse har personuppgiftsansvar (utser PUO) Vårdgivaren ansvarar att rutiner för tilldelning, förändring och borttagning av behörighet för åtkomst finns Verksamhetschefen ansvarar för att utdelade behörigheter ändamålsenliga och förenliga med aktuella arbetsuppgifter - loggranskning Verksamhetschefen har att informera om förtydligat egenansvar för personalen Personal ansvara för skydd av lösenord och inre sekretess

22 Primärvården Södra Älvsborg Chefens ansvar för informationssäkerhet ansvarar för att alla får ett personligt VGR-id beslutar och drar tillbaka behörighet Följa upp användning av vårdinformation – bl.a loggkontroller Informera användare att loggning/loggkontroller utförs – ev. konsekvenser – (personalavdelningen)

23 Primärvården Södra Älvsborg Medarbetarens ansvar Skydda användar-id och lösenord Informera dig om gällande föreskrifter Ansvara för den information du lagrar Bara ta del av information som behövs för att utföra arbetet Rapportera brister, risker, incidenter, etc Anmäla dataintrång eller misstänkt dito

24 Primärvården Södra Älvsborg Tjänsteid+ – vad är det? ID-handling Kort för passagesystem Andra funktioner E-tjänstelegitimation (inloggning, signering) Personlig e-legitimation (elektronisk identifiering)

25 Primärvården Södra Älvsborg LITA – en strategisk funktion Samordna IT-frågor lokalt Utbildning 1:a linje support Backup Avbrottsrutiner m.m Förteckning över IT-utrustning Arbetsområde All programvara och utrustning fram till nätanslutning

26 Primärvården Södra Älvsborg Dataintrång – otillbörlig användning Journal/register Hot, mobbing Porr, våld, rasism Spel, filmer, program Musik, loggar, chattar Lagra filer med privata bilder, filmer, ljud Övervakning sker via Websense och barnporrfilter

27 Primärvården Södra Älvsborg Så här gör du vid misstanke Rör inget - försök inte göra några egna undersökningar Meddela närmaste chef och infosäkerhetsansvarig Infosäkerhetsansvarig kontaktar säkerhetsansvarig VGR-IT Handläggning efter rutin Lika viktigt att fria som fälla! Informera personalavdelningen

28 Primärvården Södra Älvsborg Sammanfattning Skydda, hjälpa, stödja Avvikelsehantering – MedControl Skyddsvärt – risk? Steget före! LITA, miljö-, skydds-, brandombud Efterfråga säkerhet – stående punkt på dagordningen Normer & säkerhetskultur God vård – effektiva arbetssätt - bra arbetsmiljö!

29 Primärvården Södra Älvsborg Tänk efter före!


Ladda ner ppt "Primärvården Södra Älvsborg Säkerhet. Primärvården Södra Älvsborg Vad DU behöver veta om säkerhet!"

Liknande presentationer


Google-annonser