Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsanalys av hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Luleå 2003-04-24 f og a re.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsanalys av hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Luleå 2003-04-24 f og a re."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsanalys av hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Luleå 2003-04-24 f og a re

2 Vem är jag?  neurolog i Uddevalla  fd projektledare elektronisk journal Sahlgrenska Universitetssjukhuset  projektledare svenska CONTSYS och SAMBA  ordförande SFMI  ledamot SIS/HSI AG II  ordförande CEN TC 251 WG II Magnus Fogelberg 2003-04-24

3 Vad skall jag presentera?  Hantering av begrepp och termer  Standardisering  Arbetet med CONTSYS  Arbetet med SAMBA Magnus Fogelberg 2003-04-24

4 KrisstödKrisstöd? Hälso- och sjukvården behöver ett accepterat och entydigt språkbruk för: god kvalitet patientsäkerhet effektivisering av vårdtjänster processorienterat arbetssätt Maria Areblad 2003-02-04

5 Standardisering  ISO TC 215, terminologi WG III  CEN TC 251, terminologi WG II  SIS TK 334, terminologi AG 2  CEN BTTF 142, hälso- och sjukvård – kvalitetsledningssystem Magnus Fogelberg 2003-04-24

6 Förvaltning  Nätverk för hälso- och sjukvårdsinformatik: Carelink  Nationell förvaltning av terminologier: Socialstyrelsen  Allmän terminologisk rådgivning: Terminologicentrum (TNC)  Medicinsk terminologi: Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård Magnus Fogelberg 2003-04-24

7 Metoder i analys och utveckling  terminologi  begreppsmodellering  processmodellering Magnus Fogelberg 2003-04-24

8 Terminologi Homonym: 1. system av termer inom visst verksamhetsområde (Källa: Stora Svenska ordboken) 2. läran om termerna Maria Areblad, Magnus Fogelberg 2003-04-24

9 Lingvistik – terminologi  lingvistiker arbetar med ord språkets uttryck och innehåll termer är betecknande ord  terminologer arbetar med begrepp innehåll oberoende av språkliga uttryck Magnus Fogelberg 2003-04-24

10 Terminologiarbete Innebär att man på ett systematiskt sätt, med framarbetade metoder, identifierar, analyserar och beskriver begrepp inom ett fackområde. Begreppet får en ”etikett” i form av en term. Maria Areblad 2003-02-04

11 Terminologi - begreppsmodellering  terminologer pratar konstigt  begreppsmodellerare ritar fyrkanter definierar begrepp textuellt entydigt beskriver begreppen grafiskt Magnus Fogelberg 2003-04-24

12 Modeller  Begreppsmodell  Processmodell  Informationsmodell  Datamodell  Verksamhetsmodellering Olika typer av modeller används beroende på syfte! Maria Areblad 2003-02-04

13 Begreppsmodellering  Beskriver inte ett flöde  Beskriver samband mellan de olika begreppen  Varje begrepp är unikt och har unika kännetecken Maria Areblad 2003-02-04

14 Processmodellering  Beskriver ett flöde  Kan följa förädlingen av ett objekt  Bör vara repetitiv i sin helhet Maria Areblad 2003-02-04

15 Informationsmodell  Beskriver objekt som är viktiga att hålla information om  Redovisar attribut till objekten  Beskriver samband mellan objekten Objekt i en informationsmodell behöver inte vara samma objekt som återfinns i begreppsmodell för “samma” uppdrag Maria Areblad 2003-02-04

16 Begrepp  begrepp = kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av egenskaper (ISO 1087-1, rev 2001, översatt)  varje egenskap är själv ett begrepp Magnus Fogelberg 2003-04-24

17 Aristoteles triangel  = pragma  = onoma  = noema Magnus Fogelberg 2003-04-24 Noema: en grupps gemensamma uppfattning om pragma Noesis: en individs egen uppfattning om pragma

18 Ogdens triangel Referent Term Referent = den verkliga företeelsen (bordet, drömmen) Term = den språkliga beteckningen Begrepp Begrepp = kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av egenskaper Magnus Fogelberg 2003-04-24

19 Begrepp  Kunskapsenhet som vi kan äga vetskap om  Det finns begrepp vi inte känner till  Begrepp görs kända för oss genom sinnena Magnus Fogelberg 2003-04-24

20 Begreppsnivåer  Begrepp om obefintlighet Vår övertygelse att det finns sådant som ingen kan föreställa sig (exempel saknas, naturligtvis) Vår föreställning om sådant som vi vet inte finns (krokofant, 6-bent spindel)  Subjektiv uppfattning (noesis)  Överenskommen kunskap (noema) Maria Areblad, Magnus Fogelberg 2003-04-24

21 Begrepp och abstraktioner  Ett begrepp är en kunskapsenhet, inte en abstraktion  Referenter kan vara reella eller abstrakta  Referenter kan existera eller vara obefintliga  En typ av referenter är också en referent Magnus Fogelberg 2003-04-24

22 Referenter och begrepp  Referenter har egenskaper  Begrepp har kännetecken Magnus Fogelberg 2003-04-24

23 Liten övning  vad tänker jag på? Magnus Fogelberg 2003-04-24

24 Liten övning  referent: bild av motorcykel  begrepp subjektiv uppfattning gemensam uppfattning subjektiv uppfattning Magnus Fogelberg 2003-04-24

25 Olika uppfattning © Kjell Westerberg, TNC

26 bild motorcykel föreställer  mc:motorcykel Liten övning 0.. * (UML = Unified Modeling Language) bild föreställer  Magnus Fogelberg 2003-04-24 b: instans klass

27 Kännetecken - definition  term: motorcykel  definition: tvåhjuligt motorfordon med cylindervolym över 50 ml  ”Jag åker motorcykel till arbetet.”  ”Jag åker tvåhjuligt motorfordon med cylindervolym över 50 ml till arbetet.” Magnus Fogelberg 2003-04-24

28 Definierande kännetecken  kännetecken som måste finnas för att begreppet skall vara definierat Magnus Fogelberg 2003-04-24

29 Begreppsrelationer  Samband mellan begreppen  Relation till kännetecken Magnus Fogelberg 2003-04-24

30 Begreppsmodell träd träd stam har  gren har  1 1..*1 barrträdlövträd löv har  1..* har  0 0  0 0 1 barr har  1..* 1 skog frukt 0..* bär  0..1 person äger  0..* Magnus Fogelberg 2003-04-24

31 Begreppsmodell träd träd har stam (1..*) har gren (1..*) barrträdlövträd löv har  1..* har  0 0  0 0 1 barr har  1..* 1 skog frukt 0..* bär  1 person äger  0..* Magnus Fogelberg 2003-04-24

32 Relationer (samband)  generisk/hierarkisk (är en, ”isa”)  associativ  partitiv (ingår i/består av) Magnus Fogelberg 2003-04-24 (UML = Unified Modeling Language)

33 Kardinalitet  antalet möjliga instanser som associerar till en enda instans bilperson äger  0..*1 fysisk personjuridisk person Magnus Fogelberg 2003-04-24 0..* 0..n 0..m

34 Varför begrepp?  begreppsanalys är grunden till strukturerad information  klassifikationer är hierarkiska system  hierarkier är endimensionella  begreppssystem är multidimensionella Magnus Fogelberg 2003-04-24

35 Klassifikation av djur  djur som tillhör kejsaren  balsamerade djur  tama djur  spädgrisar  sirener  fabeldjur  vilda hundar  djur som är tecknade med en finfin pensel av kamelhår  djur som beter sig som vanvettiga  djur som på avstånd ser ut som flugor  djur som ingår i denna klassifikation  djur som just slagit sönder en vattenkruka  andra djur  djur som är talrika  djur som nyss har fällt skinnet Ur: Jorge Luis Borges: El idioma analítico de John Wilkins (1941) Anders Thurin 2002-11-19

36 Maria Areblad 2003-02-04 Contsys

37 CONTSYS  CEN TC 251 ENV 13940  System of concepts to support continuity of care Magnus Fogelberg 2003-04-24

38 CEN TC 251 Comité européen de normalisation, Technical Committee for Health Informatics Maria Areblad 2003-02-04 ENV 13940 dec 2000 prEN 13940 aktuell

39 CONTSYS - kontinuitetsbegrepp VC Klinik A Mott Avd Klinik B Avd Kom- mun Klinik B Mott åb HemVC åb ett resultat av att identifiera, analysera och modellera begrepp inom vårdens kontinuitet Maria Areblad 2003-02-04

40 Socialstyrelsen Nationellt ansvar för hälso- och sjukvårdens terminologier Uppdrag 2001 till en arbetsgrupp att översätta och bearbeta CONTSYS för svenska förhållanden Svensk version juni 2001 Maria Areblad 2003-02-04

41 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Inte klinisk terminologi

42 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Begrepp i vårdkontinuiteten

43 Kapitel i CONTSYS  Vårdkontinuitetens aktörer  Hälsoproblem och deras handläggning  Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv  Aktiviteter och olika former av beslutsstöd  Mandat i vårdkontinuiteten  Hälsodata i vårdkontinuiteten Magnus Fogelberg 2003-04-24

44 Kapitel i CONTSYS Magnus Fogelberg 2003-04-24  Vårdkontinuitetens aktörer  Hälsoproblem och deras handläggning  Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv  Aktiviteter och olika former av beslutsstöd  Mandat i vårdkontinuiteten  Hälsodata i vårdkontinuiteten

45 Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Magnus Fogelberg 2001-12-18

46 Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Magnus Fogelberg 2001-12-18

47 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software 1 0..n omfattar Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg 2001-12-18

48 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software 0..n omfattar Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg 2001-12-18

49 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Patient English term = subject of care 0..n omfattar Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg 2001-12-18

50 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg 2001-12-18

51 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg 2001-12-18

52 Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Magnus Fogelberg 2001-12-18

53 Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation 0..10..n Magnus Fogelberg 2001-12-18

54 Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation 0..n0..1 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg 2001-12-18

55 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n 0..n 0..1 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg 2001-12-18

56 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan vårdare English term = other carer Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n 0..n 1..n 0..n 0..1 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg 2001-12-18

57 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan vårdare English term = other carer Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Hälso- och sjukvårdsfinansiär English term = health care funding party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n 0..n 1..n 0..n 0..1 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg 2001-12-18

58 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan organisation Annan vårdare English term = other carer Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Hälso- och sjukvårdsfinansiär English term = health care funding party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n 0..n 1..n 0..n 0..1 1..n stöder betalare 0..1 uppträder som Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg 2001-12-18

59 Hälsoproblem problemkomplexhälsoproblem 1..* hälsotillståndhälsoförhållande 1..1 1..* består av utgör 0..11..1 består av person uppfattar 1..1 uppfattar 0..* 1..1 Magnus Fogelberg 2003-04-24

60 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Hälsoproblem

61 Patientkontakt English term = contact Ej översatt English term = record access and update Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 0..n 1..n deltar i Magnus Fogelberg 2001-12-18 Kontakter

62 Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Patientkontakt English term = contact Journalföring() 0..n1..n deltar i Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper 1 0..n Magnus Fogelberg 2001-12-18 Kontakter

63 Indirekt patientkontakt Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patientkontakt English term = contact Journalföring() 0..n1..n 0..n deltar i 0..n deltar i Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper 1 0..n Magnus Fogelberg 2001-12-18 Kontakter

64 Aktiviteter/tjänster  termförvirring  Spindeln: patientrelaterad aktivitet  BRAA: aktivitet = patientrelaterad aktivitet tjänst = aktivitet som har ett positivt syfte för patientens tillstånd  CONTSYS: aktivitet = BRAA tjänst tjänst = aktivitet utförd av hälso- och sjukvårdspersonal Magnus Fogelberg 2003-04-24

65 Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Magnus Fogelberg 2001-12-18

66 0..n Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity 1..n 0..n utförs av 1 Magnus Fogelberg 2001-12-18

67 0..n Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Medicinteknisk anordning English term = health care device Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care automated activity 1 0..n Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software 1 0..n utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity 1..n 0..n utförs av 1 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Patientkontakt English term = contact Journalföring() är till- fälle för

68 Mandat  uppgift och befogenhet att behandla patienten, baserat på vårdbegäran och vårdåtagande  har utretts närmare i SAMBA- projektet Magnus Fogelberg 2003-04-24

69 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 1..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar 1 0..n hanterar vårdepisod (LF1998): alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare (1) som en patient haft för ett visst specifikt hälsoproblem mellan en start- och en slutpunkt Kontakter i förhållande till problem Magnus Fogelberg 2003-04-24 1..n vårdepisod (CONTSYS): samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem

70 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 11..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 1..n 0..n 1 definierar Kontakter i förhållande till problem Magnus Fogelberg 2003-04-24

71 Besök på VC Återbesök på diabetes- mottagning Återbesök på VC Upp- följning Diabetes -blodsocker -urinsocker Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälsporre -remiss hälsporre Återbesök på VC Kontroll av lab. resultat Besök på ortoped- mottagning Hälsporre -recept -remiss Upp- följning Kontroll av remissvar Kontroll av lab. resultat Kalendertid Högt blodtryck -bltr kontr -recept Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Högt blodtryck -bltr kontr -recept Ulla Gerdin december 2001 En patients sjukhistoria

72 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Diabetes -blodsocker -urinsocker Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälssporre -remiss hälssporre Kontroll av lab. resultat Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 Hälssporre -recept -remiss Kontroll av remissvar Kontroll av lab. resultat Kalendertid Högt blodtryck -bltr kontr -recept Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Högt blodtryck -bltr kontr -recept Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 En patients sjukhistoria abstraktionsnivå 1

73 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 En patients sjukhistoria abstraktionsnivå 2

74 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat Verksamhetsuppföljning kontaktperiod

75 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem Verksamhetsuppföljning vårdepisod

76 gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 Verksamhetsuppföljning problemkomplex

77 alla genomförda hälso- och sjukvårdstjänster som relaterar till ett problemkomplex Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 Verksamhetsuppföljning tjänstekomplex

78 Områden som ej ingår i CONTSYS  Beskrivning av hur vårdprocesser ska genomföras i en speciell hälso- och sjukvårdsstruktur.  Regelverk för det faktiska vårdarbetet.  Den specifika hanteringen av t.ex. läkemedelsförskrivning och laboratorieprover med svar.  Definition av säkerhet och specifik hantering av åtgärder.  Den ekonomiska mekanismen i tillhandahållande av hälso- och sjukvård Maria Areblad 2003-02-04

79 Begrepp  Statiska begrepp  Dynamiska begrepp Passiva begrepp? Aktiva begrepp? Föremål för aktiviteter Aktiviteter Magnus Fogelberg 2003-04-24

80 Process  grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000)  har ett förädlingsobjekt  är värdehöjande för någon  har ett definierat mål/syfte  någon är ansvarig  disponerar resurser  har en utsträckning i tiden  har en tydlig start och ett tydligt slut Maria Areblad 2003-03-06

81 Maria Areblad 2003-02-04 Samba

82 SAMBA - vårdprocessen  Nationellt nätverk på initiativ från Stockholm, start hösten 2001  ITHS-finansierat projekt från våren 2002  Uppdrag: att redovisa en modell av hälso- och sjukvårdens huvudprocess i form av process- och begreppsmodell Magnus Fogelberg 2003-04-24

83 Syfte med SAMBA att beskriva verksamheten i hälso- och sjukvård på en generell nivå så att de gemensamma dragen hos olika processer görs tydliga. Då kan en informationsmodell för hälso- och sjukvården skapas till utveckling av processtödjande IT-system bland annat för tidsbestämningar i väntetidsregistrering. Magnus Fogelberg 2003-04-24

84 SAMBA - tidplan  Modellering 2003-04-30  Dokumentation 2003-06-30 Maria Areblad 2003-02-04

85 Syfte  Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården  Definiera huvudprocessens begrepp Maria Areblad 2003-02-04

86 Utgångspunkt  Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting  Tagit del av nationella arbeten med koppling till SAMBAs arbete POINT SITHS  Tagit del av olika internationella modeller och standarder CONTSYS HL7 HISA Maria Areblad 2003-02-04

87 Avgränsning  Projektet har inget mandat att sätta standarder men skall kunna överlämna förslag till SIS/HSI till kommande standard Maria Areblad 2003-02-04

88 Deltagare  Stockholms läns Landsting  Landstinget i Värmland  Region Skåne  Västra Götalandsregionen  RegionIT (Jönköping, Östergötland)  Örebro Universitet  Carelink  SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik Maria Areblad 2003-02-04

89 Vision Beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan:  Öka vårdpersonalens förståelse för IT-användande  Öka IT-leverantörernas förståelse för verksamhetens behov  Underlätta beslutsfattande avseende vårdens IT-stöd Maria Areblad 2003-02-04

90 Effekter  Underlätta modulär uppbyggnad av IT-stöd  Referensterminologi för vårdprocessen  Förutsättningar för strukturerad informationsinsamling  Rationell åtkomst av information Maria Areblad 2003-02-04

91 Vårdbegäran- bedömning Vårdavslag med hänvisning Vård- åtagande --- * Uppfattat tillstånd 1:M Mottaga vårdbegäran Mottaga vårdbegäran Vårdbegäran Genomförd vårdaktivitet ---- * Resultat Utföra vård- aktivitet Utföra vård- aktivitet Vård- utvärdering ---- * Måluppfyllelsegrad * Kvarstående behov Org.enhetVårdutbudVårdgivare Person / Patient Övergripande processmodell - ”Vård av enskild patient” Bedömning av vårdbegäran Bedömning av vårdbegäran Vårdåtagande- plan ---- * Vårdplan 1:M * Mål Avsluta vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdåtagande avslut Bedöma vårdbehov Vårdbehov Planera fortsatt vård Skapa plan Utvärdera mot mål i plan Utvärdera mot mål i plan fortsätta enligt plan förändra/ omformulera vårdåtagande Maria Areblad 2003-02-04

92 Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran Förslag till gemensam, övergripande processmodell - ”Vård av enskild patient” med ingående begrepp Person/ Patient Vårdutbud HoS- organisation HoS -personal Skapa Vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning ”hanterar vi detta?” Statiska begrepp, finns oberoende av processen Dynamiska begrepp, uppstår i processen Process- steg  ej vårdbehov Maria Areblad 2003-02-04

93 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – 021115 Arbetsmaterial Maria Areblad 2003-02-04

94 Vad är problemet?  förädlingsobjekten skiftar Magnus Fogelberg 2003-04-24

95 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – 021115 Arbetsmaterial Maria Areblad 2003-02-04

96 Alltså  De modeller som finns är inte processmodeller  De är flödesmodeller  En flödesmodell beskriver ett arbetsflöde, inte ett förädlingsobjekts väg genom aktiviteterna  För systemutveckling måste de enskilda processerna identifieras Magnus Fogelberg 2003-04-24

97 Process Kärnprocess Vårdprocess Magnus Fogelberg 2003-04-24

98 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess

99 Process

100

101 Magnus Fogelberg 2003-04-24 Kärnprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kommunikationsprocess

102 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24

103 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24 Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) (Patientens process) (Sjukhusets administ- rativa process)

104 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24

105 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24

106 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24

107 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess Magnus Fogelberg 2003-04-24

108 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess Magnus Fogelberg 2003-04-24

109 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Maria Areblad 2003-03-06

110 Begrepp i processen Maria Areblad 2003-03-06

111 Processmodell med resurslager Maria Areblad 2003-02-04 Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering

112 Koppling SAMBA - CONTSYS Processteg SAMBA Begrepp CONTSYS Aktiviteter SAMBA Terminologi CONTSYS Maria Areblad 2003-02-04

113 Processerna Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: resurser, handlingar, meddelanden Kärnprocess förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem Magnus Fogelberg 2003-04-24 Styrprocess förädlingsobjekt: mandat, beslut

114 Vårdbegäran Magnus Fogelberg 2003-04-24 vårdbe- gäran

115 vårdbegäran > person sändVårdbegäran(föremålFörVårdbegäran: person) definierarProblemkomplex(hälsoproblem[1..n]) föremålFörVårdbegäran: person orsakTillVårdbegäran : problemkomplex dokumentinnehåller tel. samtal innehåller besök innehåller plötslig händelse innehåller hälso- och sjukvårdsproducent delarUt(verksamhetsärende, mottagare: hälso- och sjukvårdpersonal) 0..n mottar hälso- och sjukvårdspersonal göraVårdåtagande() bedömaVårdbegäran() 0..n bedömer mottar vårdbegäran från {minst en av} Magnus Fogelberg 2003-04-24

116 Vårdbegäran Magnus Fogelberg 2003-04-24 vårdbe- gäran noteras accepterad beslut om prövning Ankomsttid till pröv- ning motsvarar tillstån- det vårdutbudet? uppfattat tillstånd

117 Vårdbegäran Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad 2003-02-04

118 Vårdåtagande Magnus Fogelberg 2003-04-24 vårdbe- gäran noteras accepterad beslut om prövning Ankomsttid till pröv- ning motsvarar tillstån- det vårdutbudet? uppfattat tillstånd vårdåtagande

119 Vårdåtagande Magnus Fogelberg 2003-04-24

120 Vårdåtagande Magnus Fogelberg 2003-04-24 vårdbe- gäran noteras accepterad beslut om prövning Ankomsttid till pröv- ning motsvarar tillstån- det vårdutbudet? uppfattat tillstånd vårdåtagande till pri- oritering registrera ärende Registreringstid vårdbe- gäran

121 Vårdåtagande Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad 2003-02-04

122 Vårdåtagande Magnus Fogelberg 2003-04-24 vårdbe- gäran noteras accepterad beslut om prövning Ankomsttid till pröv- ning motsvarar tillstån- det vårdutbudet? uppfattat tillstånd vårdåtagande till pri- oritering registrera ärende Registreringstid vårdbe- gäran

123 Vårdåtagande - mandat registrerad vårdbegäran besluta prioritering prioriterings- ärende Magnus Fogelberg 2003-04-24 klinisk preliminär bedömning preliminärbe- dömt tillstånd besluta vårdplanering avgränsat mandat bedöma åtgärdsbehov

124 Vårdåtagande - mandat Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad 2003-02-04

125 Vårdåtagande - mandat registrerad vårdbegäran besluta prioritering prioriterings- ärende Magnus Fogelberg 2003-04-24 klinisk preliminär bedömning preliminärbe- dömt tillstånd besluta vårdplanering avgränsat mandat bedöma åtgärdsbehov

126 Vårdplanering bedömt åtgärdsbehov besluta vårdplan preciserat mandat administrera vårdplan resurslista Magnus Fogelberg 2003-04-24

127 Vårdplanering Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad 2003-02-04

128 Aktiviteter bedömt åtgärdsbehov besluta vårdplan preciserat mandat administrera vårdplan resurslista administrera resurser resurs besluta resurs- utnyttjande åtgärds- beslut hälso- och sjukvårds aktivitet Besked om åtgärd Magnus Fogelberg 2003-04-24 Tid för åtgärd

129 Aktiviteter Magnus Fogelberg 2003-04-24

130 Aktiviteter bedömt åtgärdsbehov besluta vårdplan preciserat mandat administrera vårdplan resurslista administrera resurser resurs besluta resurs- utnyttjande åtgärds- beslut hälso- och sjukvårds aktivitet åtgärdat tillstånd Besked om åtgärd Magnus Fogelberg 2003-04-24 Tid för åtgärd

131 Aktiviteter Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad 2003-02-04

132 Aktiviteter bedömt åtgärdsbehov besluta vårdplan preciserat mandat administrera vårdplan resurslista administrera resurser resurs besluta resurs- utnyttjande åtgärds- beslut hälso- och sjukvårds aktivitet åtgärdat tillstånd Besked om åtgärd Magnus Fogelberg 2003-04-24 Tid för åtgärd

133 Utvärdering, avslut Magnus Fogelberg 2003-04-24 utvärdering åtgärdsresultat bedömt tillstånd kvalitetskontroll fastställt resultat

134 Utvärdering, avslut Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad 2003-02-04

135 Utvärdering, avslut Magnus Fogelberg 2003-04-24 utvärdering åtgärdsresultat bedömt tillstånd kvalitetskontroll fastställt resultat diagnossättning dokumentation Diagnos resurser att utväxla beslut om vidare åtgärder preciserat mandat

136 Utvärdering, avslut Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad 2003-02-04

137 Utvärdering, avslut Magnus Fogelberg 2003-04-24 utvärdering åtgärdsresultat bedömt tillstånd kvalitetskontroll fastställt resultat diagnossättning dokumentation Diagnos resurser att utväxla beslut om vidare åtgärder preciserat mandat

138 Aktiviteter bedömt åtgärdsbehov besluta vårdplan preciserat mandat administrera vårdplan resurslista administrera resurser resurs besluta resurs- utnyttjande åtgärds- beslut hälso- och sjukvårds aktivitet åtgärdat tillstånd Besked om åtgärd Magnus Fogelberg 2003-04-24 Tid för åtgärd

139 Resultat  Generell processmodell  Begreppsmodeller  Textuell beskrivning  Notationssätt UML  ……. Maria Areblad 2003-02-04

140 Så … Kan vi nå en enighet i Sverige? Maria Areblad 2003-02-04

141 Till kunskaperna om det som redovisats har bidragit Anders Hallberg Anders Thurin Anna Wikström Britha Sjöberg Carina Franzén Claes-Olof Kall François Mennerat Gunnar Numéus Göran Holmberg Gösta Enberg Hans-Christian Lennér Helena Svedberg Ingbritt Gustafsson Jan Lindmark Kjell Westerberg Laila Mattiasson Lars Björkman Lars Midbøe Margareta Ehnfors Mats Gustafsson Monica Winge Nils Schönström Per-Arne Lundgren Stefano Testi Sven-Bertil Wallin Torsten Lundmark Ulla Gerdin Åsa Schwieler

142 Materialet är sammanställt och bearbetat av Maria Areblad och Magnus Fogelberg f og a re – finner sambanden Tack!


Ladda ner ppt "Verksamhetsanalys av hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Luleå 2003-04-24 f og a re."

Liknande presentationer


Google-annonser