Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny patientdatalag 2008-07-01. Patientdatalagen Region Skåne kommer med information SoS kommer med föreskrifter SoS ska ge ut en handbok.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny patientdatalag 2008-07-01. Patientdatalagen Region Skåne kommer med information SoS kommer med föreskrifter SoS ska ge ut en handbok."— Presentationens avskrift:

1 Ny patientdatalag 2008-07-01

2

3 Patientdatalagen Region Skåne kommer med information SoS kommer med föreskrifter SoS ska ge ut en handbok

4 Nyheter i patientdatalagen Möjliggöra sammanhållen journalföring mellan flera olika vårdgivare. Det innebär att vårdgivarna kan få direktåtkomst till varandras journalhandlingar. Inga sekretessgränser inom ett landsting eller kommun Patienten får en rätt att ”spärra” uppgifter – både för andra vårdenheter eller vårdprocesser hos samma vårdgivare och för andra vårdgivare.

5 Patienten får rätt att införa avvikande mening i patientjournalen Reglering av kvalitetsregister – patienten har rätt att motsätta sig att personuppgifterna behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister Patienten kan få direktåtkomst till sin journal och om den åtkomst som har förekommit (logguppgifter) samt har rätt att begära information om åtkomsten I huvudsak inga förändringar i övrigt av de materiella reglerna för journalföring. Nyheter i patientdatalagen

6

7 Länkar om Patientdatalagen http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/halso_sjuk/sampa j/SAMPAJ-nyheter.htmhttp://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/halso_sjuk/sampa j/SAMPAJ-nyheter.htm http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/DF1381E8- 4E9D-4D86-AED3- 052FA282BD09/0/sampaj_A5folder_080609.pdfhttp://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/DF1381E8- 4E9D-4D86-AED3- 052FA282BD09/0/sampaj_A5folder_080609.pdf


Ladda ner ppt "Ny patientdatalag 2008-07-01. Patientdatalagen Region Skåne kommer med information SoS kommer med föreskrifter SoS ska ge ut en handbok."

Liknande presentationer


Google-annonser