Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Övergripande kommunala strategier för breddat och fördjupat föräldrastöd Föräldrastödskonferens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Övergripande kommunala strategier för breddat och fördjupat föräldrastöd Föräldrastödskonferens."— Presentationens avskrift:

1 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Övergripande kommunala strategier för breddat och fördjupat föräldrastöd Föräldrastödskonferens II 13 november 2008

2 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Uddevalla med föräldrastödsglasögon Ungefär 52 000 invånare Cirka 6 200 familjer med barn Drygt 11 000 barn 0-17 år (23 %) –12 % av dessa lever i ekonomiskt utsatta hushåll –21 % har utländsk bakgrund 2 250 barn i förskola och familjedaghem 5 500 elever i grundskolan och 3 700 på gymnasiet

3 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Föräldrastöd i Uddevalla → 2006 Många insatser Många huvudmän Lite kommunikation Dålig helhetstäckning Splittrad information ?

4 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Vintern 2006-2007 Samordning och utveckling behövs! – Hälsopolitiska rådet väckte frågan – Medel och tid avsätts i budget 2007 – Nätverk träffades Kunskap och engagemang behövs! – Föräldrastödskonferens I januari 2007 Mer pengar behövs! –Ansökan till länsstyrelsen Förankring i politiken behövs! –Motion från opposition –Motion från majoritet

5 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Föräldrastödsutvecklingsorganisationen byggs upp ….. Familjeberedning Föräldrastödsutvecklare Kartläggning Handlingsplan

6 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Familjeberedningen Politisk beredning under kommunstyrelsen Tvärpolitisk Tvärnämndlig Beredningen ska –lägga fram en åtgärdsplan för hur Uddevalla kommun kan stödja familjer och föräldraskapet –söka samfinansiering och samverkan med syfte att ge ett generellt föräldrastöd under hela barnens uppväxt –fungera som rådgivande och pådrivande i hur kommunens arbete i högre utsträckning ska använda familjen som en resurs i det förebyggande såväl som åtgärdande arbetet –ha regelbundna avstämningar med berörda nämnder och styrelser kring beredningens arbete

7 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Föräldrastödsutvecklare Tjänsteman kopplad till familjeberedningen Ingår i kommunens övergripande utvecklargrupp Utvecklingsskede - integrering

8 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Från Nuläge till Önskat läge Kartläggning kring vad görs idag Enkät till föräldrar om föräldrastöd Beredningens handlingsplan: Politisk fotnedsättning! – 0-18 år – nås av erbjudande oavsett förutsättningar och bakgrund – olika arenor och former

9 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET I styrdokumenten - bakgrund Vision 2020 Tvärsektoriella program Strategisk plan Kommunfullmäktiges styrkort Nämndernas styrkort (inkl. KS) Förv. verksamhetskort ….. verksamhetskort Insats

10 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Konkret då?


Ladda ner ppt "UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Övergripande kommunala strategier för breddat och fördjupat föräldrastöd Föräldrastödskonferens."

Liknande presentationer


Google-annonser