Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMVERKAN För att bygga upp en stabil och varaktig samverkan krävs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. En metod kan vara att arbeta utifrån en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMVERKAN För att bygga upp en stabil och varaktig samverkan krävs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. En metod kan vara att arbeta utifrån en."— Presentationens avskrift:

1 SAMVERKAN För att bygga upp en stabil och varaktig samverkan krävs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. En metod kan vara att arbeta utifrån en samverkansprocess och att formalisera arbetet i en samverkansöverenskommelse som anger ramarna för genomförande och uppföljning. ger det brottsförebyggande samarbetet konkreta mål. bidrar till samsyn på de lokala proble- men och deras orsaker. underlättar ett samlat grepp mot brottsligheten. underlättar ett långsiktigt och håll- bart arbete. ökar effektivitet av enskilda åtgärder genom att parterna gör gemensamma insatser. skapar dialog mellan organisationerna om brottsligheten och dess orsaker. säkrar att parterna avsätter tid och resurser för arbetet. samlar den sammantagna kunskapen om problemen. gör att brottsförebyggande åtgärder blir genom- förda. gör att det brottsförebyggande arbetet följs upp.

2 INITIERA SAMVERKAN EGNA FÖRBEREDELSER Kartlägga, analysera, beskriva problem Egna org. Resurser (ekonomi, personal) GEMENSAMMA FÖRBEREDELSER Skapa samsyn om brottsproblemen. En gemensam orsaksanalys. Vilka åtgärder ska genomföras. GENOMFÖRANDE Dokumentera EFFEKTUPPFÖLJNING Granska kvaliteten och effekten på det genomförda arbetet. SAMVERKANSPROCESSEN AVTAL/ÖVER- ENSKOMMELSE

3 SAMVERKAN i lokalt brottsförebyggande arbete

4 STYRGRUPP Det är styrgruppens ansvar Förmedla en vision om vilket resultat som ska uppnås Skapa förankring Resurser och mandat Styrgruppens ska också ansvara för att vidlyftiga visioner bryts ned till Realiserbara, konkreta mål Se till att parternas respektive åtaganden är realistiska Styrgruppen måste vara redo att ompröva beslut och lösningar om något inte fungerar och inte låsa sig vid en viss metod eller ett visst arbetssätt. Det viktigaste är att försöka nå de uppsatta målen och att alla parter upplever att samarbetet verkligen kommer att leda någonstans, att det är hållbart och att tillvägagångssätten är tillförlitliga.

5 EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDSPLAN Problem/orsakNärVad SamverkanAnsvarig Skriv in problem/ orsaker man ser. Det kan vara flera och i såfall markera med siffror. Koppla åtgärder mot resp. orsaker. Gärna detaljerat och numrera enl. vänstra kolum. Tiden för när åtgärden ska vara genomförd och klar. Turordning för åtgärder. Vilka enheter samverkar. Ex.vis polis, nattvandrare, krögare m.m. Vem ansvarar för genomförande och uppföljning. Namnet på ansvarig person med mandat. Eventuell arbetsgrupp Genomför åtgärd Följ upp och återkoppla till styrgruppen


Ladda ner ppt "SAMVERKAN För att bygga upp en stabil och varaktig samverkan krävs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. En metod kan vara att arbeta utifrån en."

Liknande presentationer


Google-annonser