Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin"— Presentationens avskrift:

1 Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin
Arbetar på uppdrag av landstingsdirektörerna och hälso- och sjukvårddirektörerna utgöra en aktiv resurs för att optimera vårdgivarens insatser i enlighet med ”God vård”. Uppdraget för nätverket är att: arbeta proaktivt för att förstärka och säkerställa möjligheterna att erbjuda likvärdig vård vid psykisk ohälsa, upparbeta större samsyn inom områden som berör vårdutövning och samverkan kring aktuella utvecklingsområden, bidra till beredning av frågor som rör förberedelse och implementering av nationella direktiv och lagändringar, uppmärksamma frågor som berör kvalitet, produktion och säkerhet, framtidsspana och uppmärksamma folkhälsofaktorer, trender och tendenser, ta del av forskningsrön och skapa en koppling till forskningsvärlden. Senast reviderad Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

2 Hur skapar vi god psykiatrisk vård?
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård: Håkan G, Sven, Lise-Lotte Säker vård: Florence, Anna-Carin, Tina, Håkan S Patientfokuserad vård: Birgitta, Lena Effektiv vård: Conny, Claus, Åsa T, Stefan Jämlik vård: Christina, Emelie, Harald, Åsa G Vård i rimlig tid Första linjens psykiatri Personal och kompetens- utveckling Kvalitets- register Nationella riktlinjer Forskning Lagar och regelverk SOU- utredningar Tvångsvård Patient- säkerhet Vårdmiljö Samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning Externa revisioner Patient- och brukar- inflytande Brukar- revisioner Nationella patientenkäter Samordnad individuell plan (SIP) Ersättnings- system Ledning och styrning Grunddata och kvalitets- indikatorer Intern och extern samverkan Rätt vårdnivå Organisation Ekonomi Vård på lika villkor Förkortad medel- livslängd för målgruppen Äldre med psykisk ohälsa Etnicitet Tillgänglighet Väntetider BUP Allmänpsykiatrin Öppenvård Slutenvård Beroende- och missbruksvård Rättspsykiatrin Strategiska bevaknings- och utvecklingsområden Senast reviderad Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

3 Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin
Sjukvårdsregion Landsting Namn Uppdrag- och ansvarsfördelning Norra Jämtland Håkan Gadd AU, Kunskapsbaserad vård Norrbotten Åsa Garmager, Harald Segerstedt Jämlik vård Västerbotten Carl-Gustaf Olofsson Västernorrland Lena Berglund Friberg Patientfokuserad vård Uppsala-Örebro Örebro Birgitta Johansson Huuva AU, Patientfokuserad vård Gävleborg Elin-Love Rosengren Dalarna Stefan Tungström Effektiv vård Uppsala Åsa Hagberg, ers. Åsa Törnkvist Effektiv vård (ÅT) Värmland Claus Vigsö Västmanland Christina Jogér Sörmland Sven Nordlund Kunskapsbaserad vård Stockholm Conny Gabrielsson, Anna Stenseth, Christina Klintemo AU, Effektiv vård (CG) Gotland Marie Härlin Ohlander Sydöstra Kalmar Florence Eddyson-Hägg AU, samordnare, Säker vård Jönköping Signe Axelsson, Bo-Kenneth Knutsson Östergötland Håkan Samuelsson, Anna-Karin Forsmark Säker vård Västra Västra Götaland Christina Möller, Martin Rödholm, Lise-Lotte Risö Bergerlind AU, Jämlik vård (CM) Halland Eva Osvald-Gustafsson Södra Skåne Per-Olof Sjöblom, Emelie Sundén AU, samordnare (POS), Jämlik vård (ES) Kronoberg Sven-Åke Gustafsson, ers. Kjell Grahn Blekinge Tina Möller Senast reviderad Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin


Ladda ner ppt "Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin"

Liknande presentationer


Google-annonser