Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enhetsmöte Aktuella frågor 11 nov Möte med närsjukvårdens stab Genomgång av ansvarsområden Verksamhetsavdelningen Öppen dialog kring samverkan, uppdrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enhetsmöte Aktuella frågor 11 nov Möte med närsjukvårdens stab Genomgång av ansvarsområden Verksamhetsavdelningen Öppen dialog kring samverkan, uppdrag."— Presentationens avskrift:

1 Enhetsmöte Aktuella frågor 11 nov Möte med närsjukvårdens stab Genomgång av ansvarsområden Verksamhetsavdelningen Öppen dialog kring samverkan, uppdrag Nytt möte januari/februari Uppdrag: Närsjukvården ska redovisa ansvarsområden och kommunikationsvägar vid nästa möte Uppdrag: Verksamhetsavdelningen redovisar kartläggning av befintliga nätverk vid nästa möte Närsjukvården och Länssjukvården inbjuds till VA-möten (utse representanter) Nytt kunskapsstyrningsråd bildat – Inger Lindberg (Anneli & Birgitta deltar) Budgetdialog pågår 2 % spar Kommunikationsstrategi, Kompetensförsörjningsstrategi och Strategi för distansöverbryggande vård antagna 27 maj. Handlingsplaner klara el under utarbetning

2 Enhetsmöte Aktuella frågor 11 nov 100 % svarsfrekvens medarbetarenkät HSE!! Jullunch 5 nov kl 11.00 Solsidan VIP-matsalen Ny samordnare för Gemensam vårdadministration – Maria Lindström Lars-Olof Lundholm ny controller på Planerings- och ekonomienheten med ansvar för Verksamhetsavdelningen Informationsturné patientlagen och VAS Spar NLL 130 mkr och satsningar 60 mkr Divisionerna ska beskriva huvudprocesserna inom 10 valda diagnosområden/division Länsstyrgrupp och politisk samverkansberedning

3 Enhetsmöte Aktuella frågor 11 nov LFU 19 nov – Prolongering avgifter t om 31 april – Regler och riktlinjer LS 9 dec – Regler och riktlinjer – Nya gemensamma hjälpmedelsriktlinjer – Riksavtal – Yttrande tvångsvård – Strategi för patient- och brukarmedverkan 2015-2018 LS 28 januari – Avgifter inför beslut fullmäktige 25 feb – Strategi Patientsäkerhet (inkl handlingsplaner) – Strategi Bättre liv för sjuka äldre (inkl handlingsplaner) – Resultat nationella överenskommelser – Ny struktur för uppföljning 2015 LD-rapport


Ladda ner ppt "Enhetsmöte Aktuella frågor 11 nov Möte med närsjukvårdens stab Genomgång av ansvarsområden Verksamhetsavdelningen Öppen dialog kring samverkan, uppdrag."

Liknande presentationer


Google-annonser