Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIM – För effektivare informationshantering i sektorn Vad är BIM? Om OpenBIM BIMGreenBox ---------------------------------------------------------------

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIM – För effektivare informationshantering i sektorn Vad är BIM? Om OpenBIM BIMGreenBox ---------------------------------------------------------------"— Presentationens avskrift:

1 BIM – För effektivare informationshantering i sektorn Vad är BIM? Om OpenBIM BIMGreenBox --------------------------------------------------------------- Olle Samuelson, OpenBIM/IQ Samhällsbyggnad

2 Samhällsbyggnadssektorn – i stora drag 500 000 yrkesverksamma Årliga investeringar – ca 300 miljarder SEK - Bostäder, anläggningar, lokaler – ca 1/3 var - 50 % offentliga investeringar Lika mycket i drift och underhåll Fastighetsbestånd 5 000 miljarder SEK + vägar, järnvägar, hamnar etc (halva nationalförmögenheten)

3 Bakgrund – för dyrt att bygga! För dyrt att förvalta (för dyrt att bo, för dyra lokaler, för dyra transporter…. ) Bättre informationshantering – ett av de viktigaste verktygen för att förbättra (undvika fel, effektivisera processerna) Samhällsbyggnadssektorn 15-20 år efter tillverknings- och processindustrin avseende informationshanteringen

4 Produktivitetsbidrag i olika industrier

5 Substantiv eller verb? BIM – Building Information Model Substantivet BIM är en förkortning av ByggnadsInformationsModell som är en digital representation av en byggnad. BIM – Building Information Modeling Verbet BIM är en förkortning av ByggnadsInformationsModellering, dvs processen att skapa och använda en eller flera bygginformationsmodeller i byggprocessen

6 BIM BIM – Byggnadsinformationsmodell och/eller Byggnadsinformationsmodellering

7 Implementeringsnivåer 3D-projektering visualisering koordinering samarbete Integrering av design och analys design och kalkyl design och planering Industrialisering/automation av detaljkonstruktion logistik och produktionsstyrning Byggsystem/plattformar 1 2 3 Kunz & Fischer CIFE Stanford (2006)

8

9

10 BIM – mycket mer än att rita! 1970-1985 98 % handritat, 2 % ritat med stordatorer, logiskt tänkt, men dyrt 1985-2005 Mer och mer CAD (2D) – men inte smart 2005- 3D CAD ger bättre möjligheter Från ca 2008 ByggnadsInformationsModellering – 3D CAD är bara grunden Mårten Lindström, More10 AB

11 Effekter Projektörer –Kunna studera fler alternativ (2,8 => 20/30/100?) –Integrering och simulering (konstruktionsberäkningar, energi, inneklimat, akustik, ljus, brand) –Effektivare eget arbete – utnyttja tidigare erfarenheter Byggherrar –Förstå projektörernas förslag, stämma av med brukare –Återkoppla erfarenheter från förvaltning av andra objekt –Effektivare upphandlingar, tydligare uppföljning –Effektivare planprocesser, koppla geografisk information till juridisk, ge begriplig information till allmänhet och sakägare Byggare och installatörer –Förmedla produktionssynpunkter –Kalkyler och ekonomisk uppföljning –Planering – olika alternativ för framdrift ”4D” –Inköp och materialhantering –Intrimning och överlämnande

12 Effekter Byggmaterialföretag –Snabbare kalkyler och offerter –”Tillskärning” – minimera spill –Logistik och leveransplanering Fastighetsförvaltare –Fastighetsinformation digital sen länge – GIS/GPS etc –Planerat underhåll –Effektivare inköp av allt som ska bytas under byggnadens livslängd – från glödlampor till fläktar och hissar –Effektivare förvaltning, energianvändning, intrimning etc –Bättre hjälpmedel vid uthyrning/hyresgästanpassning/ombyggnad –Höjd kompetensnivå – ökad attraktivitet –Systematisk erfarenhetsåterföring till kommande investeringsobjekt –Uppföljning av myndighetskrav och rapporteringsfrågor – ventilationskontroll, energianvändning, miljöfarliga ämnen etc

13 Nya roller, nya affärsmodeller Mårten Lindström, More10 AB

14 Hinder Inte kunddrivet – teknikdrivet från entusiaster (synligt skifte från ca 2010) Ofullständig standardisering – nationellt och internationellt –Program som kan ”prata med varann” –Standardiserade begrepp –Standardiserade processer (inkl ansvarsfördelning m m juridiska frågor) Fragmenterad sektor Bevarande av rollfördelningen Behov av utbildning (grund- och vidareutbildning) (jfr gärna ”Ten truths about BIM”, WSP/Kairos fut.)

15 OpenBIM 2008 15 frustrerade företagsledare inom husbyggnad 2012 90 engagerade företag med hundratals entusiaster inom husbyggnad, anläggning och förvaltning Nätverk som fungerar som katalysator för utveckling, information, utbildning m m ”90 % processer – 10 % teknik” Närliggande initiativ – landskapsinformation (kartor/planer), elektronisk handel (inköp, logistik, fakturering etc)

16 Medlemmar

17 Verksamheten Tillämpningsprojekt – visa att det går, våga prova! Info-blad, tidningsartiklar m m Möten och seminarier – för initiering av projekt och stimulans av samverkan Utbildning – påverka grund- och vidareutbildning Intressegrupper inom: –Anläggning –Fastighetsförvaltning –Installationer –Projektledning (inom kort) Mårten Lindström, More10 AB

18 OpenBIM – mål En process som säkerställer delaktighet och drivs av verksamhetskrav, med god arkitektur, goda tekniska lösningar och livscykelekonomin i fokus. Effektiviseringar i byggandet och förvaltningen, innebärande ett fokus på dessa frågor, så att man senast år 2013 kan avläsa ett tydligt genomslag på kostnader för detta.

19 BIMGreenBox Bra initiativ! Miljöinformation strukturerad och samordnad med övrig information Finns andra initiativ? konkurrenssituation? Hur ser behoven ut? vad vill sektorns aktörer? Viktigt att använda bef. internationella och nationella standarder för informationshanteringen! Neutral plattform/ägande?

20 Kontaktuppgifter www.openbim.se marten.lindstrom@more10ab.semarten.lindstrom@more10ab.se - 070-523 38 51 olle.samuelson@iqs.seolle.samuelson@iqs.se - 070-329 04 42


Ladda ner ppt "BIM – För effektivare informationshantering i sektorn Vad är BIM? Om OpenBIM BIMGreenBox ---------------------------------------------------------------"

Liknande presentationer


Google-annonser