Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIM – För effektivare informationshantering i sektorn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIM – För effektivare informationshantering i sektorn"— Presentationens avskrift:

1 BIM – För effektivare informationshantering i sektorn
Vad är BIM? Om OpenBIM BIMGreenBox Olle Samuelson, OpenBIM/IQ Samhällsbyggnad

2 Samhällsbyggnadssektorn – i stora drag
yrkesverksamma Årliga investeringar – ca 300 miljarder SEK Bostäder, anläggningar, lokaler – ca 1/3 var % offentliga investeringar Lika mycket i drift och underhåll Fastighetsbestånd miljarder SEK + vägar, järnvägar, hamnar etc (halva nationalförmögenheten)

3 Bakgrund – för dyrt att bygga!
För dyrt att förvalta (för dyrt att bo, för dyra lokaler, för dyra transporter…. ) Bättre informationshantering – ett av de viktigaste verktygen för att förbättra (undvika fel, effektivisera processerna) Samhällsbyggnadssektorn år efter tillverknings- och processindustrin avseende informationshanteringen

4 Produktivitetsbidrag i olika industrier

5 Substantiv eller verb? BIM – Building Information Model
Substantivet BIM är en förkortning av ByggnadsInformationsModell som är en digital representation av en byggnad. BIM – Building Information Modeling Verbet BIM är en förkortning av ByggnadsInformationsModellering, dvs processen att skapa och använda en eller flera bygginformationsmodeller i byggprocessen

6 BIM BIM – Byggnadsinformationsmodell och/eller Byggnadsinformationsmodellering

7 Implementeringsnivåer
Industrialisering/automation av detaljkonstruktion logistik och produktionsstyrning Byggsystem/plattformar 3 Integrering av design och analys design och kalkyl design och planering 2 3D-projektering visualisering koordinering samarbete 1 Kunz & Fischer CIFE Stanford (2006)

8

9

10 BIM – mycket mer än att rita!
98 % handritat, 2 % ritat med stordatorer, logiskt tänkt, men dyrt Mer och mer CAD (2D) – men inte smart 2005- 3D CAD ger bättre möjligheter Från ca 2008 ByggnadsInformationsModellering – 3D CAD är bara grunden Mårten Lindström, More10 AB

11 Effekter Projektörer Byggherrar Byggare och installatörer
Kunna studera fler alternativ (2,8 => 20/30/100?) Integrering och simulering (konstruktionsberäkningar, energi, inneklimat, akustik, ljus, brand) Effektivare eget arbete – utnyttja tidigare erfarenheter Byggherrar Förstå projektörernas förslag, stämma av med brukare Återkoppla erfarenheter från förvaltning av andra objekt Effektivare upphandlingar, tydligare uppföljning Effektivare planprocesser, koppla geografisk information till juridisk, ge begriplig information till allmänhet och sakägare Byggare och installatörer Förmedla produktionssynpunkter Kalkyler och ekonomisk uppföljning Planering – olika alternativ för framdrift ”4D” Inköp och materialhantering Intrimning och överlämnande

12 Effekter Byggmaterialföretag Fastighetsförvaltare
Snabbare kalkyler och offerter ”Tillskärning” – minimera spill Logistik och leveransplanering Fastighetsförvaltare Fastighetsinformation digital sen länge – GIS/GPS etc Planerat underhåll Effektivare inköp av allt som ska bytas under byggnadens livslängd – från glödlampor till fläktar och hissar Effektivare förvaltning, energianvändning, intrimning etc Bättre hjälpmedel vid uthyrning/hyresgästanpassning/ombyggnad Höjd kompetensnivå – ökad attraktivitet Systematisk erfarenhetsåterföring till kommande investeringsobjekt Uppföljning av myndighetskrav och rapporteringsfrågor – ventilationskontroll, energianvändning, miljöfarliga ämnen etc

13 Nya roller, nya affärsmodeller
Mårten Lindström, More10 AB

14 Hinder Inte kunddrivet – teknikdrivet från entusiaster (synligt skifte från ca 2010) Ofullständig standardisering – nationellt och internationellt Program som kan ”prata med varann” Standardiserade begrepp Standardiserade processer (inkl ansvarsfördelning m m juridiska frågor) Fragmenterad sektor Bevarande av rollfördelningen Behov av utbildning (grund- och vidareutbildning) (jfr gärna ”Ten truths about BIM”, WSP/Kairos fut.)

15 OpenBIM 2008 15 frustrerade företagsledare inom husbyggnad 2012
90 engagerade företag med hundratals entusiaster inom husbyggnad, anläggning och förvaltning Nätverk som fungerar som katalysator för utveckling, information, utbildning m m ”90 % processer – 10 % teknik” Närliggande initiativ – landskapsinformation (kartor/planer), elektronisk handel (inköp, logistik, fakturering etc)

16 Medlemmar

17 Mårten Lindström, More10 AB
Verksamheten Tillämpningsprojekt – visa att det går, våga prova! Info-blad, tidningsartiklar m m Möten och seminarier – för initiering av projekt och stimulans av samverkan Utbildning – påverka grund- och vidareutbildning Intressegrupper inom: Anläggning Fastighetsförvaltning Installationer Projektledning (inom kort) Mårten Lindström, More10 AB

18 OpenBIM – mål En process som säkerställer delaktighet och drivs av verksamhetskrav, med god arkitektur, goda tekniska lösningar och livscykelekonomin i fokus. Effektiviseringar i byggandet och förvaltningen, innebärande ett fokus på dessa frågor, så att man senast år 2013 kan avläsa ett tydligt genomslag på kostnader för detta.

19 BIMGreenBox Bra initiativ!
Miljöinformation strukturerad och samordnad med övrig information Finns andra initiativ? konkurrenssituation? Hur ser behoven ut? vad vill sektorns aktörer? Viktigt att använda bef. internationella och nationella standarder för informationshanteringen! Neutral plattform/ägande?

20 Kontaktuppgifter www.openbim.se


Ladda ner ppt "BIM – För effektivare informationshantering i sektorn"

Liknande presentationer


Google-annonser