Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2010 Replik AB Vad är arbetsmiljö-/kvalitets-/miljörevision? Enligt internationella standarder är revision ett ledningsinstrument för ständiga förbättringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2010 Replik AB Vad är arbetsmiljö-/kvalitets-/miljörevision? Enligt internationella standarder är revision ett ledningsinstrument för ständiga förbättringar."— Presentationens avskrift:

1 © 2010 Replik AB Vad är arbetsmiljö-/kvalitets-/miljörevision? Enligt internationella standarder är revision ett ledningsinstrument för ständiga förbättringar.

2 © 2010 Replik AB Vad är revision Revision betyder granskning och /eller lägesanalys. Man granskar läget gentemot omvärldskrav som lagar, kundkrav samt egna krav uttryckta i policy, mål, program, aktiviteter eller resultat i faktisk arbetsmiljö. Man granskar även ledningssystemets tillämpning, ändamålsenlighet och effektivitet.

3 © 2010 Replik AB Rollfördelning Beställaren väljer ut lämplig revisor, kommer överens om kostnader/resurser, anger vad som ska revideras och mottar revisionsrapporten. Ansvarig för det område som ska revideras stödjer tillsammans med sina medarbetare revisorn i hans/hennes arbete samt ansvarar för att åtgärda eventuella brister Revisorn planerar och utför revisionen

4 © 2010 Replik AB Olika typer av revisioner Målrevision: besvarar frågan om vi har rätt policy och mål för vårt arbetsmiljöarbete. Systemrevision: besvarar frågan om vi byggt upp ett bra system så att vi kan leva upp till vår policy och våra mål. Aktivitetsrevision: besvara frågan om vi genomför de aktiviteter som finns beskrivna i vårt system. Resultatrevision: besvarar frågan om vi uppnår de resultat som vi vill med det vi gör.

5 © 2010 Replik AB Revisionsprogram Revisionsprogrammet är till för att styra när och hur vi ska göra de olika typerna av revisioner. För ett medelstort företag kan 2-3 år vara en lämplig tid för att gå igenom hela programmet.

6 © 2010 Replik AB Revisionsplan En revisionsplan tas fram för varje revisionstillfälle. Revisionsplanen bör innehålla: 1.Revisionens mål och omfattning 2.Vilka personer som ansvarar för att nå målen 3.Vilken dokumentation som ska studeras 4.Vilka som ingår i revisionslaget 5.Tid och plats för revisionen 6.Vilka avdelningar som ska revideras 7.Plan över möten som ska hålas 8.Om några uppgifter är konfidentiella 9.Vem som ska ha revisionsrapporten

7 © 2010 Replik AB Revisionsrapporten Revisionsrapporten innehåller: 1.En redovisning av avvikelser 2.Observationer; positiva och möjliga förbättringsområden 3.Slutsatser


Ladda ner ppt "© 2010 Replik AB Vad är arbetsmiljö-/kvalitets-/miljörevision? Enligt internationella standarder är revision ett ledningsinstrument för ständiga förbättringar."

Liknande presentationer


Google-annonser