Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är arbetsmiljö-/kvalitets-/miljörevision?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är arbetsmiljö-/kvalitets-/miljörevision?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är arbetsmiljö-/kvalitets-/miljörevision?
Enligt internationella standarder är revision ett ledningsinstrument för ständiga förbättringar.

2 Vad är revision Revision betyder granskning och /eller lägesanalys.
Man granskar läget gentemot omvärldskrav som lagar, kundkrav samt egna krav uttryckta i policy, mål, program, aktiviteter eller resultat i faktisk arbetsmiljö. Man granskar även ledningssystemets tillämpning, ändamålsenlighet och effektivitet.

3 Rollfördelning Beställaren
väljer ut lämplig revisor, kommer överens om kostnader/resurser, anger vad som ska revideras och mottar revisionsrapporten. Ansvarig för det område som ska revideras stödjer tillsammans med sina medarbetare revisorn i hans/hennes arbete samt ansvarar för att åtgärda eventuella brister Revisorn planerar och utför revisionen

4 Olika typer av revisioner
Olika typer av revisioner Målrevision: besvarar frågan om vi har rätt policy och mål för vårt arbetsmiljöarbete. Systemrevision: besvarar frågan om vi byggt upp ett bra system så att vi kan leva upp till vår policy och våra mål. Aktivitetsrevision: besvara frågan om vi genomför de aktiviteter som finns beskrivna i vårt system. Resultatrevision: besvarar frågan om vi uppnår de resultat som vi vill med det vi gör.

5 Revisionsprogram Revisionsprogrammet är till för att styra när och hur vi ska göra de olika typerna av revisioner. För ett medelstort företag kan 2-3 år vara en lämplig tid för att gå igenom hela programmet.

6 Revisionsplan En revisionsplan tas fram för varje revisionstillfälle.
Revisionsplan En revisionsplan tas fram för varje revisionstillfälle. Revisionsplanen bör innehålla: Revisionens mål och omfattning Vilka personer som ansvarar för att nå målen Vilken dokumentation som ska studeras Vilka som ingår i revisionslaget Tid och plats för revisionen Vilka avdelningar som ska revideras Plan över möten som ska hålas Om några uppgifter är konfidentiella Vem som ska ha revisionsrapporten

7 Revisionsrapporten Revisionsrapporten innehåller:
En redovisning av avvikelser Observationer; positiva och möjliga förbättringsområden Slutsatser


Ladda ner ppt "Vad är arbetsmiljö-/kvalitets-/miljörevision?"

Liknande presentationer


Google-annonser