Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Innehåll Branschen  Vision  Förhållningssätt  Fjärrvärmens idé Föreningen  Verksamhetsidé  Rollfördelning  Strategiska prioriteringar Mål  Kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Innehåll Branschen  Vision  Förhållningssätt  Fjärrvärmens idé Föreningen  Verksamhetsidé  Rollfördelning  Strategiska prioriteringar Mål  Kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 1 Innehåll Branschen  Vision  Förhållningssätt  Fjärrvärmens idé Föreningen  Verksamhetsidé  Rollfördelning  Strategiska prioriteringar Mål  Kommunikation  Marknad  Produktion och miljö  Medarbetare och arbetsmarknad  Leverantörer  Samhällets spelregler  Föreningen

2 2 Vision Fjärrvärmebranschen ska erbjuda attraktiva energilösningar för det hållbara samhället. Fjärrvärme ska bli det mest efterfrågade alternativet på värmemarknaden. Fjärrvärmeföretagen ska erbjuda energibranschens mest eftertraktade och utvecklande arbeten.

3 3 Förhållningssätt Vi agerar med samhällsansvar. Vi har förtroende för kundens förmåga att välja.

4 4 Fjärrvärmens idé Fjärrvärme och fjärrkyla skapar effektiva och miljöanpassade energilösningar, som tar tillvara resurser som annars går förlorade, och ger kunden enkel, trygg och bekväm uppvärmning och kylning.

5 5 Verksamhetsidé  Analys  Kommunikation  Påverkan  Support Vi främjar och stödjer användningen av fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme i samhället genom:

6 6 Rollfördelning Svensk Fjärrvärme  Förbättrar spelplanen och spelreglerna.  Marknadsför idén om fjärrvärme och fjärrkyla. Medlemsföretagen  Spelar efter reglerna.  Gör affär av fjärrvärme och fjärrkyla.

7 7 Strategiska prioriteringar  Marknadsföra fjärrvärme och fjärrkyla som idé.  Bevaka och påverka besluts- processer som är viktiga för branschen.  Befästa och utveckla rollen som kompetensnav för fjärrvärme och fjärrkyla.

8 8 Mål Omfattar tidsperioden 1 januari 2003 – 1 juli 2005

9 9 Kommunikation t.o.m. juli 2004 Synlighet och tydlighet Ökat stöd Resultat

10 10 Marknad  Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap.  Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden till 50 procent.  Öka fjärrkyleleveranserna till 600 GWh.

11 11 Produktion och miljö  Öka andelen tillförd energi som annars skulle gått förlorad.  Varje år bidra till minskad klimatpåverkan.  Visa en positiv utveckling i relation till riksdagens miljöpolitiska mål.  Öka den andel av värmeunderlaget som används för kraftvärmeproduktion.

12 12 Medarbetare och arbetsmarknad  Öka mångfalden bland branschens anställda på alla nivåer och funktioner.  Öka antalet ungdomar som söker till energirelaterade utbildningar.  Förbättra utvecklingsmöjligheterna för anställda i branschen.

13 13 Leverantörer  Uppnå ökad kvalitet, innovationsvilja, konkurrens och prispress bland branschens leverantörer.  Uppnå ökad harmonisering av tekniska bestämmelser inom Norden och EU.

14 14 Samhällets spelregler  Nå acceptans för en värmemarknad i konkurrens och avvärja hot om prisreglering på fjärrvärme.  Komma ett stort steg närmare ett stabilt energiskattesystem i samstämmighet med branschens syn på resurseffektivitet och hållbarhet.  Få till stånd en ökning av den samlade forskningen inom fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme samt öka branschens utbyte och tillämpning av resultaten.

15 15 Mål för föreningen  Minst 95 procent av fjärrvärme- företagen i Sverige, motsvarande 99 procent av fjärrvärme- och fjärr- kyleleveranserna, ska välja att vara medlemmar i Svensk Fjärrvärme.  Minst 75 procent av medlems- företagen ska vara aktivt delaktiga i föreningens verksamhet.


Ladda ner ppt "1 Innehåll Branschen  Vision  Förhållningssätt  Fjärrvärmens idé Föreningen  Verksamhetsidé  Rollfördelning  Strategiska prioriteringar Mål  Kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser