Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jan Wide SWEAN 051005 Man har den arkitektur man förtjänar Jan Wide IT-chef SSAB Oxelösund AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jan Wide SWEAN 051005 Man har den arkitektur man förtjänar Jan Wide IT-chef SSAB Oxelösund AB."— Presentationens avskrift:

1 Jan Wide SWEAN 051005 Man har den arkitektur man förtjänar Jan Wide IT-chef SSAB Oxelösund AB

2 Jan Wide SWEAN 051005 2 SSAB Oxelösund med dotterbolag Försäljning6947 Mkr Produktion - Ämnen1663 kton - Grovplåt 651 kton Resultat 702 Mkr Antal anställda vid årets slut (2004) 2593

3 Jan Wide SWEAN 051005 3 Bakgrund Företagets kultur ”Ryggsäcken” Tidigare erfarenheter Företagets affär Tillgängliga resurser

4 Jan Wide SWEAN 051005 4 Bakgrund

5 Jan Wide SWEAN 051005 5 Bakgrund Kundfokusprojektet 1993-95 SAP R3 projektet 1999 NOIS projektet 2001 -

6 Jan Wide SWEAN 051005 6 Systemvision - ny flexibel IT-infrastruktur Order Entry Material planering Leverans VIPS, PQ, Prov, osv Lager- hantering Processkikt System adapter Web- baserat gränssnitt Process- gränssnitt EDI/XML Produktions- planering PM-SIM

7 Jan Wide SWEAN 051005 7 SEAF, Arkitekturramverk

8 Jan Wide SWEAN 051005 8 Microsoft plattform –Visual studio.net, Egenutveckling (intern / extern) –Biztalk, Transaktionhantering, Flödesstyrning –Sharepoint Portal Server, Team services –Larmhantering (MOM) –Databas Oracle alt SQL-server –Active directory Kostnadseffektiv Tillgång till konsulter Huvudfåra på marknaden

9 Jan Wide SWEAN 051005 9 Metod Stegvis migrering Verksamhetsbehoven styr takt och ordning Infrastruktur byggs i samband med projekt Best of breed Datalager fylls på inom ramen för resp. projekt

10 Jan Wide SWEAN 051005 10 Var står vi idag Applikationer Säljplanering implementerad I2 + Egenutveckling Orderhantering implementeras Jeeves Produktkonfigurering implementeras Tacton Kvalitetsdatbas implementerad Egenutvecklad Materialplanering planerasEgenutveckling + Jeeves Wallog pågårEgenutveckling E-handel implementeradEgenutveckling Fakturahantering implementeradEgenutveckling (BTS workflow)

11 Jan Wide SWEAN 051005 11 Var står vi idag Infrastruktur Standarder XML(sv, eng) MS Riktlinjer och mönster Arbetssätt RUP – ”Stadsplan” (IRM) Grundligare förarbete ( specifikationer ) Ansvarig för plattform Driftsättning på bestämda tider Jobbar utifrån process Implementerat Köhantering (Oracle AQ, MSMQ, Bea MQ, Websphere MQ) Tjänster (SOA) Workflow

12 Jan Wide SWEAN 051005 12 Erfarenheter Ger förutsättningar för bättre datakvalité Enklare att hantera förändringar av transaktioner Större kontroll över transaktionsflödet Det går fortare att bygga kommunikationslösningarna Lätt att falla tillbaka till ”Point to Point tänket” –Tre parter istället för två Svårt att få förståelse för infrastrukturaktiviteter i verksamhetsprojekten Svårt för många att inte se ”sin applikation” som den som ska hålla all info Dagens standardsystem är inte byggda för att samverka Nya kompetenskrav –Standarder –Drift / förvaltning

13 Jan Wide SWEAN 051005 13 Flöden i drift SystemDriftKommunikationTrans/dag Vipsjun-04BEAMQ--MSMQ200000 Ekonomimaj-05File4 NDBnov-04MSMQ50 HRdec-04MSMQ50 Malouaug-05File100 Jeevesjan-05MSMQ--MQs+Orch150 Ellenaug-05MSMQ400 Primasaug-05FTP+Orch50 KvalDBsep-05MSMQ+Orch10 TRSokt-05MSMQ200 Pripsokt-05File10 Certoxfeb-05File+Orch--MSMQ7000konvertering NOIS/I2feb-05File+Orch--"AIC”,Mail,Ws140000konvertering EFHfeb-05WS+Orch300 Elofmar-05FTP--MSMQ30 EPTsep-05B2B40konvertering TrIv sep-05WS—MSMQ5 SSABTPnov-05MQs300

14 Jan Wide SWEAN 051005 14 Frågor


Ladda ner ppt "Jan Wide SWEAN 051005 Man har den arkitektur man förtjänar Jan Wide IT-chef SSAB Oxelösund AB."

Liknande presentationer


Google-annonser