Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GfK. Growth from knowledge

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GfK. Growth from knowledge"— Presentationens avskrift:

1 GfK. Growth from knowledge

2 1. Information om GfK

3 GfK Gruppen Grundat 1937, Tyskland Omsättning € 1100 miljoner
7.900 heltidsanställda Anställda 130 dotterbolag i 70 länder Nätverk Position 4:e största undersökningsföretaget i världen Verksamhet Marknadsundersökningar med ett system av produkter och analysinstrument

4 GfK Sverige AB Etablerat 1967 Omsättning 160 MSEK 130 heltidsanställda
Kontor i Lund och Stockholm

5 kapitalvaror (vitvaror, radio/TV, PC mm)
GfK Sverige, Affärsområden Skräddarsydda undersökningar Food, Service, b2b, Pharma Custom Research Consumer Tracking Handelspaneler kapitalvaror (vitvaror, radio/TV, PC mm) Non-Food Tracking Konsumentpaneler 3 000 hushåll dagligvaror, 5000 hushåll sällanköpsvaror (leksaker, multimedia, OTC, färg, verktyg mm)

6 2. Vad är en hushållspanel ?

7 Vad är en hushållspanel?
Ett permanent och representativt urval som följs över tiden. I genomsnitt är ett hushåll med i GfK´s panel under 3 år. Det innebär att man kan följa förändringar i inköpsbeteenden över längre tidsperioder.

8 Marknadsinformationskedjan
Vad är producerat ? Ex-Factory sales Vad är sålt ? Retail Audit Vem köper vad och när ? Hushållspanel Vem använder det ? Förbrukar panel Var skall man annonsera ? Media information Specifika behov ? Ad Hoc (‘Qual’ and ‘Quant’)

9 Hur fungerar en hushållspanel ?
Inköp Hemmet Scanning eller dagbok Inköpta produkter Skickas till GfK Masterfile Kontroll Vägning Produkt, Pris Inköpsställe, Kvantitet, Inköpsdag... Socio-demographic variabler CENTRAL DATABAS

10 Consumer Scan – panel för dagligvaruhandeln
Representativitet: Svensk privathushållskonsumtion Urval: Sociodemografiskt representativ panel. Stratifierat urval, 7 basregioner där Stockholm, Göteborg och Malmö är egna regioner 3 000 hushåll Utbytesgrad: ca 30 % per år Frågeformulär: Förtryckt inköpsdagbok samt scanning och rapportering via web. EAN-baserad på majoriteten av varugrupperna

11 Hushållens bakgrundsvariabler förklarar olikheter i inköpsbeteende
Region Ortstorlek Familjestruktur Antal hushållsmedlemmar Antal barn Kön Ålder Sysselsättningsgrad Inkomst Boendeform Innehav av ICA-kort, Medmera-kort Utbildningsgrad Lojalitet till butikskedjor Innehav av kapitalvaror Prismedvetenhet Nytt: Attityder och värderingar för segmentering av hushållen

12 Jämförelse mellan mätmetoder

13 Skillnad mellan paneldata och handelsdata
Retail data Traditionell handel Övrig handel Paneldata Hushållsinköp Inköp från andra än privata hushåll

14 Vilken information får man fram från en hushållspanel?

15 I analysen väljer man produkt, målgrupp, kedja och tidsperiod
Vad? Vem? Produkt märke variant, artikel, konkurrenter... Hushåll ålder, barn, ej barn, inkomst,... Tid & Nyckeltal Retailer ICA Ahold, FDB, Norgesgruppen... Var?

16 Analyserar utvecklingen av värdet i marknaden
Marknadsvärde Snittpris Marknadsvolym Penetration Volym per köpare % av hushållens som köper Volym per inköpstillfälle Inköpsfrekvens

17 Analyser från en hushållspanel
1. Tracking av nyckeltal Hur många köper mitt märke ? Hur ofta köper man det ? Hur mycket spendera man på mitt märke ? 2. Beskrivande nyckeltal Vem är min köpare ? Hur starkt är mitt märke ? Hur fördelas köparna baserat på hur mycket man köper av mitt märke ? 3. Förstå köparbeteendet Varför växer eller minskar mitt märkes försäljning ? Hur har inköpsbeteendet förändrats ? Vad köper mina köpare istället för mitt märke ?

18 Kedjornas köparprofil förklara skillnader i deras performance
Juli 2005 – Juni 2006

19 GfK. Growth from knowledge


Ladda ner ppt "GfK. Growth from knowledge"

Liknande presentationer


Google-annonser