Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kriegers Flak Kriegers Flak ligger i södra Östersjön ca 30 km söder om Trelleborg 640 MW på svensk sida uppdelat på 340 MW med anslutning i Trelleborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kriegers Flak Kriegers Flak ligger i södra Östersjön ca 30 km söder om Trelleborg 640 MW på svensk sida uppdelat på 340 MW med anslutning i Trelleborg."— Presentationens avskrift:

1 Kriegers Flak Kriegers Flak ligger i södra Östersjön ca 30 km söder om Trelleborg 640 MW på svensk sida uppdelat på 340 MW med anslutning i Trelleborg Nord (130 kV) och 300 MW i Arrie (130 kV) 128 st 5 MW aggregat, troligtvis med DFIG (Double Fed Induction Generator) Avstånd från Kriegers Flak till anslutningspunkter i regionnätet är ca 30 km till sjöss och ca 9 km respektive 17 km på land för Trelleborg Nord och Arrie

2 Kriegers Flak Vattenfall har köpt den svenska delen
Sweden Offshore Wind driver projektet på svensk sida (dotterbolag till Vattenfall) Koncessionsansökan planerad till hösten 2005 och gäller för AC-anslutning Förhandsbesked från Svenska Kraftnät om möjlig anslutning önskat Kriegers Flak har lyfts ut ur Sydsverigeutredningen och studerats separat för AC-anslutning

3 Stora Bält Snitt 4 Skagerak Fennoskan Nea-Järpströmmen Effekthöjningar Kärnkraft MW Gaskraft MW Nedläggning av produktion på Själland MW Barsebäck nedlagt 600 MW Kriegers Flak 640 MW, Lillgrund 120 MW , Södra Midsjöbankarna ca 1000 MW Vindkraft i Nordnorge och Mittnorge MW

4 Systemstudier - Kriegers Flak ”pilotstudie”
inverkan och beteende vid spänningskollaps på stamnätet uppfyllande av föreskriftskraven inverkan och beteende vid effektpendlingar på anslutande nät bortfall av vindfarm n-1 studier Fel nära Baltic Cable, kommuteringsfel? Förluster Spänningshållning/spänningsändringar

5 Resultat och slutsatser hittills
Av resultaten framgår att en anslutning av Kriegers Flak kan vara gynnsam ur ett stamnätsperspektiv under förutsättning att vindkraftsparken kan: hålla nollutbyte av reaktiv effekt mot anslutande nät bidra med reaktiv effekt för att hålla spänningen uppe vid kortslutningar klara att vara ansluten till nätet under och efter kortslutningar motsvarande Svenska Kraftnäts föreskriftskrav bidra till att dämpa effektpendlingar Vidare ska vindkraftsparken inte orsaka för stora spänningshöjningar på stamnätet vid tomgående kabelnät för vindkraftsparken då vindkraftsparken inte genererar el. Den ska heller inte orsaka överlast vid n-1 händelser i stamnätet eller på underliggande nät.

6 Förhandsbesked Kriegers Flak
Med den modell av en vindkraftspark som använts i studien ser det ut som att vindkraftsparken uppfyller kriterierna enligt ovan väl och t.o.m. kan bidra till att minska risken för spänningskollaps och odämpade pendlingar på stamnätet. Som ett förhandsbesked meddelar Svenska Kraftnät att den tilltänkta systemutformningen accepteras och att anslutningen harmoniserar med utbyggnadsplanerna för stamnätet. Det är dock viktigt att denna studie verifieras med modeller för de vindkraftverk som slutligen väljs för Kriegers Flak innan Svenska Kraftnät kan ge ett definitivt besked om möjlig anslutning.

7 Systemstudier på regionnätet
Om vindkraftsanslutningen sker på regionnätet behöver studier göras på regionnätet och Svenska Kraftnät behöver en del svar från de studierna. Sydkraft genomför under hösten 2005 en studie för Kriegers Flaks anslutning till regionnätet. Studien bör ge svar på: Vilka reaktiva resurser kommer vindkraftsparken att utrustas med? Vilka kritiska fel och händelser finns i regionnätet? (n-1 analys för regionnätet) Vilka situationer finns som påverkar stamnätet, t.ex. trycker upp effekt på stamnätet? Hur förändras kortslutningsströmmar och jordslutningsströmmar i anslutningspunkterna mot stamnätet? Finns det situationer där pendlingar kan uppstå, t.ex. långa radiella matningar? Hur beter sig vindkraftsparken vid ökande/minskande nätfrekvens? Lever vindkraftsparken upp till Svenska Kraftnäts föreskriftskrav?


Ladda ner ppt "Kriegers Flak Kriegers Flak ligger i södra Östersjön ca 30 km söder om Trelleborg 640 MW på svensk sida uppdelat på 340 MW med anslutning i Trelleborg."

Liknande presentationer


Google-annonser