Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Presentation av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Presentation av."— Presentationens avskrift:

1 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Presentation av

2 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Disposition w Kort om Capona w Affärsidé, mål och strategier. w Hotellmarknaden i Norden. w Niomånadersrapporten w Frågor.

3 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona w Nordiskt hotellfastighetsbolag. w 39 hotellfastigheter. w Ca hotellrum. w Bokfört värde fastigheter MSEK. w Eget kapital 798 MSEK. w Soliditet 39%. w Eget kapital per aktie 40 SEK. Bollnäs ( )

4 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Kort historik w PriFast och Diligentia bildade Capona i slutet av w Helägt dotterbolag till PriFast i oktober w Capona skiftades ut till PriFasts aktieägare i december w Noterades på Stockholms Fondbörs O-lista den 15 mars w Har under 1999 förvärvat hotellfastigheter för totalt 102 MSEK.

5 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas affärsidé Capona skall äga och aktivt förvalta hotellfastigheter på den nordiska hotellmarknaden.

6 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas mål Capona skall vara det ledande hotellfastighetsbolaget i Norden.

7 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas utdelningspolicy Caponas utdelning skall uppgå till minst 60 procent av koncernens resultat efter skatt.

8 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellbranschens aktörer Hotellfastighetsägare Hotelloperatörer Hotelldistributörer (varumärken)

9 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Strategier för aktiv förvaltning w Omsättningsbaserade hyresavtal. w Starka och kända varumärken och professionella operatörer. w Nära och långsiktigt kundförhållande för att optimera hotellens kassaflöden. w Bedriva viss egen operatörsverksamhet.

10 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P De egna hotellrörelserna w Strategisk betydelse: - branschkunskap, marknadsinformation och beredskap. Aronsborgs Konferenshotell Täby Park HotelWisby Hotell

11 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Strategier för fastighetsbeståndet w Koncentration till Nordens storstadsregioner och residens- och universitetsstäder. w Mellan- till högklass hotell med minst 75 hotellrum. w Aktivt deltaga i omstruktureringen. w Kontinuerligt förbättra hotellfastigheternas miljöanpassning.

12 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Vad skiljer Capona från traditionella fastighetsbolag? w Renodlat till enbart en fastighetstyp. w Arbetar med omsättningsbaserade hyror. w Ökar hotelloperatörens omsättning med ett nära och långsiktigt kundförhållande. w Fastigheternas värde påverkas av hotelloperatörens omsättning i hotellet. w Nordiskt fastighetsbolag som arbetar med Nordiska hotelloperatörer med starka varumärken.

13 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellfastigheternas varumärken

14 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas organisation

15 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Marknadstrender i Norden w Fortsatt positiv BNP utveckling. w Fortsatt god hotellkonjunktur med stigande rumspriser. w Generellt begränsat kapacitetstillskott. w Fragmenterad marknad. w De starka varumärken växer genom förvärv och frivilliga anslutningar. w Ökat affärs- och turistresande till främst huvudstäder och större städer.

16 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Niomånadersrapport 1999 w Hyresintäkterna steg med 14% (11% för jämförbara enheter). w Resultatet efter finansnetto ökade med 39%. w Resultatet per aktie efter skatt steg till 3,18 (2,32) SEK w Resultatet efter finansnetto för helår 1999 bedöms uppgå till lägst 95 MSEK. w Resultat efter skatt bedöms uppgå till lägst 80 MSEK, vilket motsvarar 4,00 SEK per aktie. w Fastigheter för 102 MSEK har förvärvats och tecknats avtal om förvärv.

17 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Resultaträkning

18 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkter fördelade per avtalstyp

19 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkter fördelade per varumärke

20 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkterna geografiskt fördelade w Siffrorna inom parentes avser den procentuella förändringen av hyresintäkterna för jämförbara hotellfastigheter.

21 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkterna fördelade efter hotellfastighetens belägenhet w Siffrorna inom parentes avser den procentuella förändringen av hyresintäkterna för jämförbara hotellfastigheter.

22 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Viktiga faktorer som påverkar hotellfastighetens hyresutvecklingen w Avtalstyp w Varumärke w Aktiv förvaltning

23 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas resultatutveckling

24 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Känslighetsanalys

25 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Balansräkning

26 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Fastighetsbeståndet

27 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Kassaflödeshöjande investeringar w Restaurangombyggnad i Scandic Hotel Kungens Kurva. w Uppgradering av ventilationssystem i Scandic Hotel Backadal och Scandic Hotel Uppsala. w Hyresgästanpassning i Dragarbrunn 6, Uppsala. w 6 nya hotellrum i First Hotel Mårtensson i Halmstad.

28 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Lånestruktur w Genomsnittlig räntebindningstid för låneportföljen uppgår till 3,0 år.

29 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P

30 Capona AB Besöksadress: Berga Backe 4 Postadress: Box 715, Danderyd Telefon: Fax: / Kontaktpersoner: Olle Persson, Verkställande direktör Telefon: E-post: Ando Wikström, vVD. Finans & Investor Relations Telefon: E-post:


Ladda ner ppt "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Presentation av."

Liknande presentationer


Google-annonser