Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till arrangörsmöte!!!.  Ett av 19 ridsportdistrikt, medlemsmässigt på andra plats, tävlingsmässigt störst.  Omfattning Skåne län, 33 kommuner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till arrangörsmöte!!!.  Ett av 19 ridsportdistrikt, medlemsmässigt på andra plats, tävlingsmässigt störst.  Omfattning Skåne län, 33 kommuner."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till arrangörsmöte!!!

2  Ett av 19 ridsportdistrikt, medlemsmässigt på andra plats, tävlingsmässigt störst.  Omfattning Skåne län, 33 kommuner  112 Ridklubbar varav 79 arrangerar tävling och 55 har ridskola.  17 000 enskilda medlemmar varav ca 4500 licensierade tävlingsryttare  Största tävlingsdistriktet, mellan 15-20% av Sveriges totala tävlingsverksamhet  Kansli i Flyinge  Ca 85 förtroendevalda i styrelse, ungdomsstyrelse sektioner, kommittéer samt valberedning

3 SStyrelsen väljs på årsmöte under mars månad. SStyrelsen väljer sektionsordföranden. KKommittéer föreslår sina ordföranden till sektioner som förordar till styrelsen som slutligen beslutar. KKommittéordföranden sätter själva ihop sina kommittéer, förslår styrelsen som beslutar. SSynpunkter på kompetens/sammansättning/uppdrag i de olika sektionerna eller kommittéerna? På plats, från valberedningen Markku Söderberg, Anna-Karin Nilsson samt Ewa Björk SSynpunkter på distriktets tävlingsverksamhet eller på rena hopp eller dressyrrelaterade frågor? På plats, även tävlingssektionsordförande Bengt Sånesson, ordförande i HK Gun Kristoffersson samt ordförande i DK Peter Ljungcrantz.

4 Tävling I Skåne administrerar och genomför vi årligen ca 560 tävlingar inom alla ridsportgrenar: Hoppning, Dressyr, Fälttävlan, Körning, Distans, Voltige,Working Equitation, Avdelningsridning Vi har 90 000 tävlingsstarter/år i distriktet. Vi driver 13 olika ridsportsserier i hoppning och dressyr.

5  Begreppsförvirring?! Vad är vad?  TDB= innehållet i databasen, ägs av SvRF. Frågor kring innehållet, Licens och tävlingsrelaterade frågor hänvisas till uppgifter@tdb.ridsport.se (SvRF) uppgifter@tdb.ridsport.se  Datasystemet TDB ägs av Equipe AB, Frågor kring tekniska systemet hänvisas till Datateknisk support support@tdb.ridsport.se (Equipe AB) support@tdb.ridsport.se  EQUIPE tävlingsadministration ägs av Equipe AB Alla frågor och service till Equipe AB  Equipe Service, dotterbolag till Equipe AB som tillhandahåller ett datasystem för försäljning över webben för att sälja kurser, seriedeltaganden, medlemsavgifter etc. Används av SkRF för detta ändamål!

6  From 15/7 har vi nya rutiner rörande de tävlingsavgifter som har direkt beröring med TDB, dvs baseras på uppgifter som finns i TDB.  1. 7-kronan, startavgiften som tas ut för alla starter i Skåne.  2. Proppavgiften  3. Arrangörsbidrag för serier  4. GröntKortaktivering nya provtagare

7  PDF på hemsidan om praktisk rutin vid betalningar 7-kronan och proppgranskning. Finns under Tävling-Arrangörer  http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id _33185/cf_559/Bega-ra_pengar_fo- r_propositionsgranskning_och_sta.PDF http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id _33185/cf_559/Bega-ra_pengar_fo- r_propositionsgranskning_och_sta.PDF

8  YSB bokat  Lördagen, repetitionskurser domare, överdomare och banbyggare. Nya rutiner och kostnader efter stämmobeslut. Arrangörsträff, Speciellt önskat tema?  Middag och boende på separat anmälan.  Söndagen, generellt tävlingsforum Talangutveckling samt? Önskat tema?

9  Beskrivning planerat projekt, varför vill Skånes RF ta sig an detta projekt? Mervärdet för våra klubbar?  Intresse från er klubbar?  Planera in ”tävlingstourer” på terminen för bägge disciplinerna och olika målgrupper sommaren 2014  Intresserade uppstallningsklubbar? (tomma ridskolestallar)

10 7/11 Sponsring, kvällsföreläsning http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_3 3117/cf_559/Kurs_13065_-_Sponsring_f-rel- sning.PDF 11/11 Equipe kvällskurs, Domartorn och lagtävling  http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id _32915/cf_559/Kursnr_13066_Equipe_Domart orn-_lagt-vling.PDF http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id _32915/cf_559/Kursnr_13066_Equipe_Domart orn-_lagt-vling.PDF  Vad önskas mer????

11 Sverige har idag ca 370 000 hästar 75% av dessa finns inom tättbebyggt område 10 hästar genererar en heltidstjänst 15% av all vår odlade mark i Sverige används till foder till våra hästar 4:e största jordbruksnäringen Skåne län har i genomsnitt 4 hästar/kvadrat km (Lunds kommun, 8 hästar) Hästnäringen omsätter direkt och indirekt 48 miljarder årligen (källa HNS)23 nov!

12


Ladda ner ppt "Välkomna till arrangörsmöte!!!.  Ett av 19 ridsportdistrikt, medlemsmässigt på andra plats, tävlingsmässigt störst.  Omfattning Skåne län, 33 kommuner."

Liknande presentationer


Google-annonser