Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Mina tankar om penningpolitik och finansiell stabilitet SEB 4 maj 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Mina tankar om penningpolitik och finansiell stabilitet SEB 4 maj 2012."— Presentationens avskrift:

1 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Mina tankar om penningpolitik och finansiell stabilitet SEB 4 maj 2012

2 Bild 1. Nedslag i min yrkesbana …och på Finansinspektionen 1990-2007. Jag arbetade på Riksbanken under 1970- och 1980-talet….

3 Bild 2. Sverige är en liten öppen ekonomi och påverkas mycket av världskonjunkturen BNP-tillväxt i världen och Sverige Källor: IMF, SCB och Riksbanken Anm. Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data.

4 Bild 3. Utvecklingen i Europa betyder mycket för Sveriges ekonomi Andelar av Sveriges totala varuexport Källa: SCBAnm. Procent. Andelarna summerar inte till 100 procent eftersom inte alla länder redovisas.

5 Bild 4. Hur man hanterar skuldkrisen i Europa är den kanske viktigaste pusselbiten för konjunkturutvecklingen Statsskuldens utveckling i olika länder Källa: IMF World Economic Outlook, april 2012 Anm. Offentlig bruttoskuld i procent av BNP.

6 Bild 5. Räntorna är låga Styrräntor i USA, euroområdet och Sverige Anm. Procent. Källa: Reuters EcoWin

7 Bild 6. Makrotillsyn – ett nytt policyområde Penningpolitik Makrotillsyn Mikrotillsyn Välbalanserad realekonomi Finansiell stabilitet

8 Bild 7. Sverige har en stor och utlandsberoende banksektor Banktillgångar i förhållande till BNP Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank och Riksbanken Anm. Procent. Data avser december 2010.

9 Bild 8. Sveriges utlandsberoende gäller även bankernas finansiering De svenska storbankernas marknadsfinansiering via svenska moder- och dotterbolag Källor: SCB och Riksbanken Anm. Miljarder kronor.

10 Bild 9. Svenska banker är redan välkapitaliserade Kärnprimärkapitalrelationer i svenska storbanker enligt Basel III Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Anm. Procent. Tredje kvartalet 2011.


Ladda ner ppt "Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Mina tankar om penningpolitik och finansiell stabilitet SEB 4 maj 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser