Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mina tankar om penningpolitik och finansiell stabilitet SEB 4 maj 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mina tankar om penningpolitik och finansiell stabilitet SEB 4 maj 2012"— Presentationens avskrift:

1 Mina tankar om penningpolitik och finansiell stabilitet SEB 4 maj 2012
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

2 Bild 1. Nedslag i min yrkesbana
Jag arbetade på Riksbanken under och 1980-talet…. …och på Finansinspektionen

3 Anm. Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data.
Bild 2. Sverige är en liten öppen ekonomi och påverkas mycket av världskonjunkturen BNP-tillväxt i världen och Sverige Anm. Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data. Källor: IMF, SCB och Riksbanken

4 Bild 3. Utvecklingen i Europa betyder mycket för Sveriges ekonomi Andelar av Sveriges totala varuexport Anm. Procent. Andelarna summerar inte till 100 procent eftersom inte alla länder redovisas. Källa: SCB

5 Anm. Offentlig bruttoskuld i procent av BNP.
Bild 4. Hur man hanterar skuldkrisen i Europa är den kanske viktigaste pusselbiten för konjunkturutvecklingen Statsskuldens utveckling i olika länder Anm. Offentlig bruttoskuld i procent av BNP. Källa: IMF World Economic Outlook, april 2012

6 Bild 5. Räntorna är låga Styrräntor i USA, euroområdet och Sverige
Anm. Procent. Källa: Reuters EcoWin

7 Bild 6. Makrotillsyn – ett nytt policyområde
Välbalanserad realekonomi Penningpolitik Finansiell stabilitet Makrotillsyn Mikrotillsyn

8 Bild 7. Sverige har en stor och utlandsberoende banksektor Banktillgångar i förhållande till BNP
Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank och Riksbanken Anm. Procent. Data avser december 2010.

9 Bild 8. Sveriges utlandsberoende gäller även bankernas finansiering De svenska storbankernas marknadsfinansiering via svenska moder- och dotterbolag Anm. Miljarder kronor. Källor: SCB och Riksbanken

10 Bild 9. Svenska banker är redan välkapitaliserade Kärnprimärkapitalrelationer i svenska storbanker enligt Basel III Anm. Procent. Tredje kvartalet 2011. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken


Ladda ner ppt "Mina tankar om penningpolitik och finansiell stabilitet SEB 4 maj 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser