Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Punkt 17 VLT AB:s Årsstämma 23 maj 2007 Förslag till deltagande i strukturaffär.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Punkt 17 VLT AB:s Årsstämma 23 maj 2007 Förslag till deltagande i strukturaffär."— Presentationens avskrift:

1 Punkt 17 VLT AB:s Årsstämma 23 maj 2007 Förslag till deltagande i strukturaffär

2 2 Parterna som är initiativtagare  Ägare med en lång historia av olika former av intressegemenskap  Nästa steg i det fördjupade samarbete som inleddes med förvärvet av Centertidningar –Stampen –Mediaintressenter –Lidköpingspress –MittMedia –Eskilstuna-Kuriren –VLT –Dalarnas Tidningar.

3 3 Huvuddragen i förslaget

4 4 Drivkrafterna på tidningsmarknaden  Publicistisk mångfald kräver god ekonomi  Mogen marknad - begränsad tillväxt  Stigande förändringstryck genom bl a Internet och snabb teknikutveckling  Fortsatt starkt intresse för lokala nyheter  Alltmer komplex och konkurrensutsatt verksamhet kräver strategiska samgåenden/allianser.

5 5 Utvärdering och arbete  Inriktningen har varit att värdera helheten och de transaktioner som leder till fram till förslaget  Särskilda överväganden –Hantering av intressekonflikter –Hänsyn till stor minoritet, bästa för bolaget och samtliga aktieägare  Värderingsfrågor – anlitandet av externa rådgivare

6 6 Uttalande från KMPG Corporate Finance  ”Vi har vid vår granskning av de transaktioner som berör VLT AB funnit att de föreslagna värderingarna sker enligt vedertagna principer och är baserad på vederhäftiga underlag och att prissättningen av transaktionerna ur ett finansiellt perspektiv sammantaget kan motiveras av den avkastning som affären förväntas ge till VLT och dess aktieägare”.

7 7 Styrelsebeslut 18 april  VLT:s styrelse valde, med hänsyn till frågans betydelse och viss börspraxis, att förelägga årsstämman frågan för godkännande  Hela affären är därför villkorad av godkännande på VLT AB:s årsstämma  Genomförande beräknat till juni 2007, vid godkännande.

8 8 Fakta Liberala Tidningar * )  Omsättning cirka 1 300 mkr  Cirka 1 550 anställda  Sammanlagd upplaga på 217 000 exemplar. *) Alla siffror är proforma 2006

9 9 Ägarstruktur Liberala Tidningar

10 10 Mål och finanser  Omedelbar positiv effekt från reavinster på drygt MSEK 200  Målsättningen är att den nya medieverksamheten når en rörelsemarginal på förväntade 10% (idag ca 8,5%)  Exklusive reavinst, men inklusive de på sikt fulla effekterna av samgåendet, beräknas vinst per aktie ligga kvar på ungefär samma nivå som nettoresultatet per aktie 2006, vilket omfattades av en värdetillväxt på cirka SEK 4 per aktie  Kassaflödet förväntas vara högt och ge möjlighet till god årlig utdelning.

11 11 VLT:s aktiekurs jan 2006 - maj 2007  Förslaget har blivit väl mottaget av: –Börsen –Branschen –De berörda företagen

12 12 Motiven  Slå vakt om publicistisk mångfald  Ökad regional samverkan och samordning  Förbättrat resultat  Bättre möta konkurrensen i form av snabb teknik- och produktutveckling  Ge bättre förutsättningar för god ägarstyrning  Stärkt gemensam utveckling, lokalt och nationellt  En bättre strategisk position för VLT-koncernens tidnings- och medieverksamheter.

13 13 Förslag till stämmobeslut  Styrelsen föreslår bolagsstämman att stämman godkänner förslag, under förutsättning av godkännande från konkurrensverket och avslutade MBL-förhandlingar, om att skapa en ny mellansvensk tidningskoncern, varvid dels VLT AB:s rörelsedrivande dotterbolag går samman med LT Liberala Tidningar AB med dotterbolag, dels att bolagets innehav i Tvåstads Tidning, Södermanlands Nyheter samt Hallandsposten avyttras.


Ladda ner ppt "Punkt 17 VLT AB:s Årsstämma 23 maj 2007 Förslag till deltagande i strukturaffär."

Liknande presentationer


Google-annonser