Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEMA: NATIONALISM 1800-TALETS NATIONALISM Imperialism och kolonialism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEMA: NATIONALISM 1800-TALETS NATIONALISM Imperialism och kolonialism."— Presentationens avskrift:

1 TEMA: NATIONALISM 1800-TALETS NATIONALISM Imperialism och kolonialism

2 Introduktion till 1800-talets nationalism, imperialism och kolonialism  Tiden efter Napoleonkrigets slut 1815 fram tills första världskriget 1914 kännetecknas ofta som nationalismens och imperialismens tidsålder  Statsnationalismen kännetecknade den amerikanska revolutionen och etnonationalism uppenbarade sig under den franska revolutionen  Nationalismen i kombination med den växande europeiska imperialismen resulterade i en explosiv kolonisering

3 Klassiskt imperialism  Imperialism är strävan att skapa ett imperium, det vill säga expandera territoriellt och ekonomiskt  Klassiskt imperialism är när det politiska inflytande är framträdande och en utländsk makt har den högsta suveräna auktoriteten  Den centrala makten utövas av en liten kärn  Klassiskt imperialism erhålls ofta genom våld och ockupation  Kännetecknas av ständigt militärt närvarande  Exploatering av erövrat folk genom skatt och obligatorisk värnplikt  Konfiskering och erövring av tillgångar som fördelas inom den egna administrationen

4 Modern imperialism  Modern imperialism syftar på territoriell och ekonomisk expansion  Många menar att modern imperialism var början till globaliseringen  Behövde inte inkludera våld eller militärt närvarande – förhandlingar med lokala ledare  Teknologisk och industriell avancering (hjälp) blev metod för modern imperialism  Europeiska länderna planterade ekonomiska rötter genom att starta företag i andra länder

5 Vad är kopplingen mellan imperialism och nationalism?  Nationalismen leder till imperialism när vissa människor menar att det är i deras lands bästa intresse att ta resurser för att skydda och utveckla det egna landet  Råvaror – öka produktionen i det egna landet  Landområden – kontrollera landsgränser och förhindra andra länders imperialistiska intressen  Skatter – öka statskassan i det egna landet  Soldater – träna soldater som rekryteras till den egna armén  Hamnar – öppna handel till andra nationer och få tag i eftertraktade produkter, tjänster och kunskap

6 Kolonialism och kolonisering  Kolonialism definieras som erövring, kontrollering, exploatering av områden utanför kolonisatörens egna territorium, samt immigration till den nya kolonin  Kolonisering betyder att man både tar kontroll över ett område utanför kolonisatörens primära territorium och bosätter sig där med en större befolkning. Urbefolkningen blir tvungen att flytta eller anpassa sig till kolonisatörernas seder

7 Sveriges kolonisering över världen 1638 - 1878  Afrikansk erövring – ”Swedish Gold Coast” (1649 – 1663)  Cape Coast – Kuststad i Ghana som vi förlorade till Danmark och Nederländerna  Sverige bedrev slavhandel fram till 1784  Amerikansk erövring:  New Sweden (1638 – 1655) – förlorad till Nederländerna  Tobago 1733 – försök att bosätta sig, men urbefolkningen jagade iväg oss  Saint-Barthélemy (1784 – 1878) – såld till Frankrike  Guadeloupe (1813 – 1814) – återlämnad till Frankrike

8 Brittiska kolonier 1.Aden 2.Anglo-Egyptiska Sudan 3.Australien 4.Bahamas 5.Honduras 6.Hong kong 7.Malaya 8.Burma 9.Canada 10.Brittiska östafrika 11.Cypern 12.Egypten 13.Gambia 14.Fiji öarna 15.Indien 16.Irland 17.Nigeria 18.New Zealand 19.Malta 20.Jamaica 21.Kenya 22.Papua 23.Sierra Leone 24.Uganda 25.Sydafrika 26.Trinidad och Tobago

9 Franska kolonier 1.Algeriet 2.Franska Indien 3.Franska Indo-Kina 1.Annam 2.Kambodja 3.Laos 4.Polynesien 5.Franska Västafrika 1.Niger 2.Sudan 3.Guinea 4.Senegal 5.Volta 6.Mauritania 7.Benin 8.Med mera… 6.Madagaskar 7.Martinique 8.Marocko 9.Shanghai 10.Tunisien 11.Saint-Pierre-et-Miquelon 12.Dahomey 13.Benin

10 Vad är resultatet av kolonialisering?  Förtryck  Folkmord  Tortyr  Slaveri  Förlorad kultur  Epidemier  Hat och främlingsfientlighet  Nya handelsvägar  Kunskapsbyte  Kulturmöten  Industrialisering  Politisk reformering  Förändrade normer och värderingar

11 Marxistisk utvecklingsteori kopplat till kolonialism och kapitalism  Teorier inom marxismen menar att kapitalismen har skapat ett världssystem med ett centrum som är omgivet av ett periferi  Kolonisatören representerar centrumet och dess intresse är att stärka sitt eget imperium, både politiskt och ekonomiskt  Periferin omfattar allt som ser till att centrumet blir mäktigare, exempelvis att sätta urbefolkning i arbete för att utvinna råvaror till kolonisatören, eller att sprida sin egen kultur för att stärka sin nation  Periferi-områden kännetecknas av det som upprätthåller och gynnar det koloniala styret: polis, administration, militär, skatter, utvinning och bearbetning av råvaror med mera…

12 Centrum-periferi-modell utifrån ”kapitalistiska intressen”

13 Frågor till texten: 1.Hur ställer sig Marx till kolonialism enligt författaren? 2.Marx menade att England hade två uppdrag i Indien, vilka? 3.Marx menar att de brittiska kapitalisterna saknar ner utvecklingen i Indien. Vilka argument framförs? Författaren Nirmal Kumar Chandra var socialist och professor i ekonomi vid IMM Calcutta (Indian Institute of Management Calcutta)


Ladda ner ppt "TEMA: NATIONALISM 1800-TALETS NATIONALISM Imperialism och kolonialism."

Liknande presentationer


Google-annonser