Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

APARTHEID. Historik Apartheid lagfästes 1948, och segregeringen beskrevs in i minsta detalj. Bland annat: 1. Endast vita hade rösträtt 2. Bra arbeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "APARTHEID. Historik Apartheid lagfästes 1948, och segregeringen beskrevs in i minsta detalj. Bland annat: 1. Endast vita hade rösträtt 2. Bra arbeten."— Presentationens avskrift:

1 APARTHEID

2 Historik Apartheid lagfästes 1948, och segregeringen beskrevs in i minsta detalj. Bland annat: 1. Endast vita hade rösträtt 2. Bra arbeten endast åt vita 3. Förbjud mot intima relationer mellan vita och svarta 4. Geografisk segregation Målet: Total separation mellan raserna.

3 Motståndet Sydafrika prickades gång efter gång i FN för brott mot de mänskliga rättigheterna Obligatoriska sanktioner 1978 för import och export med vapen rörande Sydafrika. Fler länder utvidgade till bojkott, bl a Sverige. Sammanbrottet: Politisk isolering och systemets absurditet fällde regimen. 1990 frigavs ledaren Nelson Mandela. Han valdes till president 1994.

4 Feminism

5 Ursprungligen en nedsättande term på en person som inte anpassat sig till de gängse könskonventionerna. Begreppet kom i allmänt bruk på 1970-talet i samband med den moderna kvinnorörelsen. Två riktningar: särartsfeminister (biologism) och likhetsfeminister.

6 Kvinnorörelsen på 70-talet ”Man föds inte till kvinna, man blir det” Simone de Beauvoir Krav på att kvinnan ska ha rätt till lönearbete och fri sexualitet. Stormade mot det gängse sättet att beskriva kvinnan (hemmafru mm) Liberalism började ersättas av socialism

7 Pacifism

8 Ideologin Hållning till konflikter som avvisar användning av våld, även som självförsvar. Två inriktningar: pragmatisk eller kategorisk. Pragmatisk tar hänsyn till våldets karaktär (kärnvapenpacifism) eller politiska syfte. Utgör ofta grunden för fredsrörelser och olika försök att tillämpa ickevåldsstrategier.

9 Pacifismen har starka rötter i såväl kristendomen (du ska icke döda) som i buddhismen. Ideologins starkaste företrädare under 1900-talet är Gandhi. Huvudproblem: att nå en fullständigt hänsynslös motståndare som inte är mottaglig för ickevåldets budskap.

10 Ekologism ideologi (eller tänkande) som kretsar kring ekologiska frågor och gärna gör dem till utgångspunkt för ställningstaganden i alla andra frågor

11 Framträdande är ideologins tankar kring tillväxt och ekologisk balans. Detta märks tydligt I ifrågasättandet av det traditionella tillväxttänkandet.

12 Greenpeace Bildades 1971 i Canada med tonvikt på att protestera mot kärnvapenprovning. Är en internationell politiskt obunden organisation som nu arbetar med opinionsbildning genom ickevåldsaktioner och massmedialt spektakulära insatser för att försöka sprida en ekologiskt medveten helhetssyn. Verksamheten är vetenskapligt väl underbyggd. Nu finns politiska partier som för en ”grön” politik. I Sverige t.ex. Miljöpartiet.


Ladda ner ppt "APARTHEID. Historik Apartheid lagfästes 1948, och segregeringen beskrevs in i minsta detalj. Bland annat: 1. Endast vita hade rösträtt 2. Bra arbeten."

Liknande presentationer


Google-annonser