Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Validering av prestandariktigheten i den flygmekaniska simuleringsmodellen ARES39 Flygteknik 2010 Johan Enhagen 2010-10-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Validering av prestandariktigheten i den flygmekaniska simuleringsmodellen ARES39 Flygteknik 2010 Johan Enhagen 2010-10-19."— Presentationens avskrift:

1 Validering av prestandariktigheten i den flygmekaniska simuleringsmodellen ARES39 Flygteknik 2010 Johan Enhagen 2010-10-19

2 Disposition  Bakgrund  Arbetsgång  Resultat  Frågor

3 General aircraft handling, take-off and landing Day, night, dusk, fog, clouds, turbulence Emergency procedures Instrument flying Sensors Weapons System operation (A/A, A/G, R, Datalinks) Tactical training Mission planning and coordination Mission rehearsal Mission evaluation Mission Trainer Training objectives

4 Bakgrund  Leverans av Mission Trainer simulatorn till Sydafrika.  Sydafrika ställer krav på simulatorns prestandariktighet !!  Facit: Gripen Flight Manual, framtagen mha prestandaverktyget PAF  Simulatorn får ej avvika mer än: - stigning 3% - acceleration 4% - maxfart 4% - stationär sväng 10% - landningsfart 2%  MT baseras på delmodeller från ARES39  ARES39 och Mission Trainer uppfyllde EJ kraven

5 AeroAtmosWindPilotSensorBusdataEFCSIncidenceServo Special forces EngineAeroLDGInertia A/C body Hydraul ARES i Mission Trainer Vi levererar ARES39-delmodeller för InertiaLDGWind

6 ARES vs PAF 6DOF (frihetsgrader) 3 krafter + 3 moment, rodervinklar, roderaxelmoment, FCS Stort och komplext underlag, ca 1400 datatabeller Korta simuleringar med kraftig manövrering och dynamik Rätt motstånd är av underordnad betydelse Trimmad jämnviktsflygning 2 krafter (Lyftkraft + Motstånd) Litet underlag, ca 70 datatabeller Långa simuleringar med minimal manövrering Rätt motstånd är högst väsentligt Flygmekanik: Desktop simuleringsverktyg Prestanda: Desktop beräkningsverktyg

7 ARES39: MLL-manöver (7 sekunder) PAF: Stigning (720 sekunder)

8 Arbetsgång - Förberedelser Synkronisera ARES & PAF - Lastalternativ - Massa och tyngdpunkt för fpl och yttre last - Minimera skillnader i motormodeller Omstrukturerad aerodatamodell i ARES - Separata aerodataunderlag för varje last - Utsignaler för varje enskild balk och last PAF’s aerodata- och motormodell inkapslade i ARES - ger PAF-resultat för exakt samma tillstånd som ARES

9 cg   CNCN xBxB CTCT zBzB CLCL Wind xWxW CDCD zWzW Kroppsfast system (ARES39) Bibehåll flygegenskaper Ändra enbart C D Inga ändringar i C L (dvs. α ändras ej) Arbetsgång - Aerodatauppdatering Vindfast system (PAF) Korrektion CDCD CNCN CTCT

10 Arbetsgång - Aerodatauppdatering Ta fram skillnader i C D mellan ARES och PAF för grundflygplan, enskilda laster & kombinationer av laster

11 Arbetsgång – Kontroll, leverans Kontrollera att prestandakraven innehålls för en uppsättning av lastalternativ genom att simulera med ARES & PAF Kontrollera att de nya aerodataunderlagen inte försämrar överensstämmelsen ARES39-flygprov map. flygegenskaper mha AERU & KLAS Leverans till MT av delmodeller samt diverse tester & kontroller i MT

12 Några resultat....

13 Frågor ?

14


Ladda ner ppt "Validering av prestandariktigheten i den flygmekaniska simuleringsmodellen ARES39 Flygteknik 2010 Johan Enhagen 2010-10-19."

Liknande presentationer


Google-annonser