Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lerumsföräldrar.se ”Lerums föräldrar” En världsbild 13 april 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lerumsföräldrar.se ”Lerums föräldrar” En världsbild 13 april 2010."— Presentationens avskrift:

1 www.lerumsföräldrar.se ”Lerums föräldrar” En världsbild 13 april 2010

2 www.lerumsföräldrar.se upplevelse

3 www.lerumsföräldrar.se Vår upplevelse Lerums grundskola har varit riktigt bra Vi upplever en tydlig försämring Kommunens ambitionsnivå är för låg Det satsas ej tillräckligt med resurser

4 www.lerumsföräldrar.se innehåll Lärartäthet Skolranking Nöjdhet Hälsa Resurser Riktning?

5 www.lerumsföräldrar.se lärartäthet

6 www.lerumsföräldrar.se Lärartäthet - senaste fem läsåren Läsår Lerum Genomsnitt riket lärare, heltid/100 elever 2009/107,2 8,3 2008/097,9 8,5 2007/087,7 8,4 2006/077,9 8,4 2005/067,6 8,2 Källa: Skolverket, Personal i grundskolan, Uppgifter på kommunnivå, www.skolverket.se/sb/d/1639

7 www.lerumsföräldrar.se Källa: Skolverket, ”Personal i grundskolan, Uppgifter på kommunnivå”, www.skolverket.se/sb/d/1639www.skolverket.se/sb/d/1639 Ang. lärartid/klass/dag: egen uppskattning Lärartäthet läsårvärdeplatsmedel i riket 2009/107,2 >281 av 290 8,3 2008/097,9>238 av 2908,5  Lerum nu i absoluta botten jämfört andra kommuner  1 extra lärare/100 elever = 1,5 h extra lärartid/klass/dag

8 www.lerumsföräldrar.se ranking

9 www.lerumsföräldrar.se Skolvärldens/Lärarnas Riksförbunds ranking 08/09: Lerum hamnar på plats 117 av 290 kommuner SKL väger samman resultat för grundskolan: Lerums grundskolor på plats 57 av 290 kommuner Andelen elever i årskurs 5 som enligt kommunen uppnått Skolverkets kravnivå i ämnesproven Ma, Eng, Sv (VT-08) Matematik87 procentPlats 64 Engelska90 procentPlats 64 Svenska85 procentPlats 99 Källa: Rapporten ”Öppna jämförelser” 2009 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL); www.skolvarlden.se

10 www.lerumsföräldrar.se Källa: www.lararforbundet.se ”Bästa skolkommun” 2009 enligt Lärarförbundets ranking 1 Lomma 2 Lund 3 Åsele 4 Norsjö 5 Olofström 6 Tjörn 7 Mörbylånga 8 Hammarö 9 Pajala 10Piteå 23Sorsele (plats 221 år 2008) 113 Lerum  Lerum har aldrig varit på 15-i-topp-listan (2002-2009)

11 www.lerumsföräldrar.se nöjdhet

12 www.lerumsföräldrar.se Källa: SCB:s Medborgarundersökning våren 2009, se www.lerum.se. Hur nöjda är vi med skolan i Lerums kommun?

13 www.lerumsföräldrar.se hälsa

14 www.lerumsföräldrar.se Lerums niondeklassare mår dåligt enligt Folkhälsoinstitutet 2010 Källa: http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/Kartlaggning-psykisk-halsa/

15 www.lerumsföräldrar.se Jämför Partille... Källa: http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/Kartlaggning-psykisk-halsa/

16 www.lerumsföräldrar.se resurser

17 www.lerumsföräldrar.se SKL:s ”Öppna Jämförelser” 2009 (Källa: Rapporten ”Öppna jämförelser” 2009 från ”Sveriges Kommuner och Landsting” (SKL)) 1. Kostnadseffektivitet – Lerum på Topp 10 ”... inte självklart att ett bra värde som främst beror på låga kostnader är tillfredställande då ambitionen är att ha goda resultat” 2. Nettokostnad/elev – 10:a från botten (Lerum 61736 kr/elev; riksmedel = 70400 kr/elev, gäller 2003-2007)). 3. ”Negativ avvikelse från beräknad standardkostnad” – Lerum har en ”kostnadsnivå i grundskolan som är 12 % lägre än vad kommunens struktur motiverar”

18 www.lerumsföräldrar.se Nettokostnad per invånare (2008) Källa: www.kommundatabasen.se; inkl förskoleklass & grundskola; Wikipedia ”Lista över Sveriges kommuner” (ang barnrikhet)www.kommundatabasen.se Lerum 10314 kr/ inv = på plats 48 i riket Lerum Sveriges 9:e barntätaste kommun (08/09); Ca 26% är 0-17 år.

19 www.lerumsföräldrar.se Nettokostnad per elev (2008) Källa: www.kommundatabasen.se; inkl lokaler. ”Förskoleklass & grundskola”www.kommundatabasen.se Lerum på plats 38 i riket, 72950 kr/ elev Rikets genomsnitt: 82383 kr/ elev

20 www.lerumsföräldrar.se Skattesats 2010 Källa: SCB (http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____67873.aspx) Lerum har den 74:e lägsta skatten i landet, 31,53% Median = 32,25%

21 www.lerumsföräldrar.se Skattekraft 2009 Lerum har den 27:e högsta skattekraften i landet (184 614 kr) Lerum = 107% av riksmedel på 173 027 kr Källa: SCB (http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____67865.aspx)

22 www.lerumsföräldrar.se sammanfattning Lärartäthet - plats 281 av 290 kommuner Skolranking - t ex plats 57,113, 117, 64, 64, 99 av 290 Nöjdhet- minskar Hälsa- 9:or uppvisar stor psykisk ohälsa Resurser- kostnadseffektivitet på Topp 10 - Lerum satsar 12% mindre pengar än vi ”borde” - många barn=> hög kostnad/kommuninvånare - 107% skattekraft - skattesats: plats 74 nerifrån av 290 kommuner

23 www.lerumsföräldrar.se riktning? Kommunfullmäktiges styrdokument = Budget Kommunstyrelsens styrdokument = Verksamhetsplan

24 www.lerumsföräldrar.se Ur Lerums Kommuns BUDGET 2010 Kunskapsresultat i skolan: alla elever ska nå godkänt inom basämnena. Målet gäller samtliga skolår. Dessutom står det: ”en modell för att redovisa kvalitet i skolan ska tas fram. Modellen ska kunna användas på alla skolverksamheter, och resultera i en kvalitetsredovisning som riktas till medborgarna. Syftet är att förbättra förutsättningarna för medborgarna att välja skola efter egna önskemål. Kvalitetsredovisning görs senast 2010” Källa: Budget 2010, Plan 2011-2012, Kommunstyrelsens förslag. Reviderad 2009-05-27

25 www.lerumsföräldrar.se Ur Lerums Kommuns BUDGET 2010 forts Kvalitetssäkring: ”verksamheten ska kvalitetssäkras genom att systematiskt arbeta med planering, genomförande och uppföljning, i syfte att ständigt förbättra verksamheten” ” brukare och medborgare ska ges ökat utrymme i kvalitets- och uppföljningsfrågor” ” undersöka om begreppet folkhälsa kan utvecklas till ett kvalitetsindex för kommunens verksamhet” Källa: Budget 2010, Plan 2011-2012, Kommunstyrelsens förslag. Reviderad 2009-05-27

26 www.lerumsföräldrar.se Resultatmål i Lerums Kommuns ”Verksamhetsplan 2010” ”Under 2009 och 2010 ska arbetet med att utveckla en mer kostnadseffektiv verksamhet inom lärande intensifieras i syfte att möta krav från brukare/medborgare på ökad flexibilitet och lyhördhet.”

27 www.lerumsföräldrar.se Resultatmål i Lerums Kommuns ”Verksamhetsplan 2010” ”Arbeta fram en strategi som underlag för arbetet med att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet”

28 www.lerumsföräldrar.se Källa: www.lararforbundet.se ”Lerums Föräldrar” tycker som Lärarförbundet: ” Lärarförbundet vill se ett slut på kortsiktiga nedskärningar i skolan när konjunkturen vänder nedåt. Resurser till skolan måste vara långsiktigt hållbara över tid och garanterade oavsett politisk majoritet. Därför kräver vi: Samtliga politiska partier, under nästa mandatperiod, ger elever, föräldrar och lärare ett löfte om att garantera långsiktiga och konjunkturoberoende pengar till skolan.”

29 www.lerumsföräldrar.se Välkommen som medlem via hemsidan ! Vill du vara aktiv – kontakta oss! info@lerumsföräldrar.se eller Info@lerumsforaldrar.se

30 www.lerumsföräldrar.se Extra bilder

31 www.lerumsföräldrar.se Vad betyder lärartäthet i praktiken? 1 EXTRA lärare/100 elever = ca 25 timmars EXTRA undervisningstid varje vecka 100 elever = 3,5 klasser 25 timmar/3,5 klasser/vecka => 7 timmar EXTRA undervisning/klass/vecka => Ca 1,5 timmar EXTRA lärarledd undervisning/dag Mer arbete i halvklass? Stötta de som har det svårast? Källa: Lerums föräldrars uppskattning

32 www.lerumsföräldrar.se Källa: Skolverket, 2008 Strukturella faktorer i Lerums kommun Andel inv å nare i å lder (%)Utl ä ndskt Kortutbildade (%) Barn (%) i T ä tortsgrad 1-5 6-1516-19 medborgarskap (%) bidragshush å ll Samtliga kommuner 6116515784 Lerum 7147212388

33 www.lerumsföräldrar.se Prognos antal barn: - En tillfällig dipp av 12-15-åringar... Källa: ”Budget 2010, Plan 2011-2012, Kommunstyrelsens förslag”. Reviderad 2009-05-27

34 www.lerumsföräldrar.se Källa: http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/Kartlaggning-psykisk-halsa/ Lerums sjätteklassare mår så här enligt Folkhälsoinstitutet 2010

35 www.lerumsföräldrar.se Källa: http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/Kartlaggning-psykisk-halsa/ Lerums niondeklassare mår dåligt enligt Folkhälsoinstitutet 2010 6 av 40 rutor är gröna

36 www.lerumsföräldrar.se Källa: www.kommundatabasen.se Förskolan: ”antal barn per årsarbetare i arbete med barn” LäsårvärdeplatsMedel i riket 2009/106,0 18 av 290 5,4 (6,4-4,2) 2008/095,5 77 av 2905,3 (6,3-3,7 ) > Lerum har många barn/personal jämfört andra kommuner


Ladda ner ppt "Www.lerumsföräldrar.se ”Lerums föräldrar” En världsbild 13 april 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser