Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tre missuppfattningar 1 It-löser alla problem 2 Konkurrens leder alltid till bättre kvalitet 3 Komvux är traditionell, dyr och dålig Sven Salin Idéseminarium.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tre missuppfattningar 1 It-löser alla problem 2 Konkurrens leder alltid till bättre kvalitet 3 Komvux är traditionell, dyr och dålig Sven Salin Idéseminarium."— Presentationens avskrift:

1 Tre missuppfattningar 1 It-löser alla problem 2 Konkurrens leder alltid till bättre kvalitet 3 Komvux är traditionell, dyr och dålig Sven Salin Idéseminarium 24/9 02

2 Rapport från OECD-Thematic Reveiv on Adult Learning 1.Otillräckliga motiv, dålig motivation 2.Komplexa, svåröverskådliga system 3.Olämpliga metoder 4. Dålig samordning Sven Salin Idéseminarium 24/9-02

3 OECD Svensk vuxenutbildning enastående Volym Volym 2,8 milj cirkeldeltagare 2,8 milj cirkeldeltagare 237.500 kursdeltagare i komvux 237.500 kursdeltagare i komvux 104.500 kursdeltagare i folkhögskolor 104.500 kursdeltagare i folkhögskolor 20.500 kursdeltagare i sfi 20.500 kursdeltagare i sfi 42.000 kursdeltagare i arbetsmarknadsutbildning 42.000 kursdeltagare i arbetsmarknadsutbildning

4 Brister - låg andel män och invandrare - dålig samordning med personalutbildning och privat utbildning - folkbildningens roll oklar - risk för överutbud, konkurrens och ineffektivitet Sven Salin 24/9-02

5 OECD - Kvalitet, pedagogik, metodik Brister - Dålig balans mellan undervisning och lärande i formell vuxenutbildning (folkbildningen är bättre) - Flexibilitet-honnörsord-lokala studiecenter, frihet i tid och plats - Men VAD? HUR? - Övertro på It – underskattning av gruppgemenskap - Dålig samordning med arbetslivet - Vuxnas erfarenheter tas inte till vara - Bristande kontinuitet och långsiktighet - Vuxenpedagogisk utbildning och forskning

6 OECD Samordning av politikerområden HelhetssynBrister - Spänning mellan statlig styrning och lokalt genomförande - Dålig samordning av utbildnings-, arbetsmarknads- och socialpolitik - Dålig samordning mellan utbildningen och arbetslivet, t ex personalutbildning, mellan formell och icke formell utbildning - Fragmentisering i stället för helhetssyn och livslångt lärande - Utvärderingsresultat

7 Vuxenutbildningens framtid Förutsättningar Prop.Vuxnas lärande Prop.Vuxnas lärande Ny infrastruktur- 350 milj. Ny infrastruktur- 350 milj. Nytt statsbidrag- 47.000 platser (55% / 45% ramar givna) Nytt statsbidrag- 47.000 platser (55% / 45% ramar givna) Nytt rekryteringsbidrag Nytt rekryteringsbidrag Utvecklingsplanen: kvalitetsredovisning-utredning av sfi och PU Utvecklingsplanen: kvalitetsredovisning-utredning av sfi och PU Den öppna högskolan-college år Den öppna högskolan-college år Vuxenutbildningsförordningen Vuxenutbildningsförordningen Prop. om vägledning och validering Prop. om vägledning och validering Skollagen Skollagen Gymnasieskolan Gymnasieskolan

8 Efter Kunskapslyftet Fortsatt statlig styrning Fortsatt statlig styrning Minskning av statsbidraget Minskning av statsbidraget Ny infrastruktur: samordning av komvux och kunskapslyftet Ny infrastruktur: samordning av komvux och kunskapslyftet Samlad vuxenutbildning vuxenutbildningschef också beställare Samlad vuxenutbildning vuxenutbildningschef också beställare Samverkan mellan utbildningsanordnare - information, vägledning, validering Samverkan mellan utbildningsanordnare - information, vägledning, validering Samverkan mellan kommuner basutbud-specialiseringar Samverkan mellan kommuner basutbud-specialiseringar Uppbyggnad av lärcentra samverkan mellan högskolan NITUS, collegeår Uppbyggnad av lärcentra samverkan mellan högskolan NITUS, collegeår Ingen upphandling Ingen upphandling All utbildning upphandlas All utbildning upphandlas Mellannivåer: komvux svarar för teori, yrk upphandlas Mellannivåer: komvux svarar för teori, yrk upphandlas Flexibelt lärande Flexibelt lärande

9 Utveckling - diskussion Individen i centrum Individen i centrum Info, vägledning, validering, valmöjligheter Info, vägledning, validering, valmöjligheter Flexibelt lärande - IT Flexibelt lärande - IT Social kompetens - värderingar Kommunens ansvar Social kompetens - värderingar Kommunens ansvar Tillgänglighet - info, vägledning, likvärdighet, egen regi, utveckling Upphandling?

10 Utveckling - diskussion Samverkan myndigheter, förvaltning, bibliotek, fack, arbetsgivare, näringsliv, utbildningsanordnare, andra kommuner Samverkan myndigheter, förvaltning, bibliotek, fack, arbetsgivare, näringsliv, utbildningsanordnare, andra kommuner Konkurrens? Konkurrens? Pedagogisk utveckling fortbildning, projekt handledning Pedagogisk utveckling fortbildning, projekt handledning Kortsiktighet? Kortsiktighet? Avtal? Avtal?


Ladda ner ppt "Tre missuppfattningar 1 It-löser alla problem 2 Konkurrens leder alltid till bättre kvalitet 3 Komvux är traditionell, dyr och dålig Sven Salin Idéseminarium."

Liknande presentationer


Google-annonser