Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell taxa PM den 6 november 2012. Varför ändra? Patienterna Saknas öppen kvalitetsredovisning, stödjer inte vårdkedjan, stödjer inte teamarbete EU-rätten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell taxa PM den 6 november 2012. Varför ändra? Patienterna Saknas öppen kvalitetsredovisning, stödjer inte vårdkedjan, stödjer inte teamarbete EU-rätten."— Presentationens avskrift:

1 Nationell taxa PM den 6 november 2012

2 Varför ändra? Patienterna Saknas öppen kvalitetsredovisning, stödjer inte vårdkedjan, stödjer inte teamarbete EU-rätten Brist på öppenhet och konkurrens

3 Varför ändra? Konkurrensverket Olämpligt med parallella system för samma vård, andra privata system växer fram Ansvarsfördelningen Ger inte Lt/regioner möjlighet till samlat planerings- och uppföljningsansvar

4 Mycket är bra Nöjda patienter Möjlighet att välja, gott bemötande, tillgänglighet Engagerade vårdgivare Småskaligt företagande

5 Alternativ – Låt vara På sikt tillgodoses ev EU-rätten, men ersättningsetableringarna konserverar en icke- logiskt avgränsad del av vården De övriga synpunkterna tillgodoses inte

6 Alternativ – Ändra inom Kan förbättra för patienterna På sikt tillgodoses ev EU-rätten……… Kan inte tillgodose Konkurrensverket Kan underlätta för landsting/regioner

7 Alternativ – Nytt nationellt system Kan förbättra för patienterna Tillgodoser EU-rätten Tillgodoser inte Konkurrensverket Ansvarsfördelningen tillgodoses inte Nästintill omöjligt att utforma ett nytt nationellt system

8 Förslag – Fasa ut Nationell taxa upphör 31/12 2018 Landsting/regioner möter patienternas behov genom att utveckla sina system Överenskommelse om genomförandestöd

9 Genomförandestöd Analysera Sprida idéer och erfarenheter Stödja konkret utvecklingsarbete Hjälpa till att samordna m m

10 Under övergångstiden Komplettering av befintlig lagstiftning 1/1 2014 Skyldighet att redovisa kvalitet i vården Möjlighet att följa upp verksamheten

11 Checklista i omställningen Kvalitet i vården Patientens möjlighet att välja Möjlighet till privatverksamhet, småföretagande m m

12 Kontrollstation 2015 Landsting och regioner redovisar hur omställningen går Synpunkter från patientorganisationer, LSR och SLF Beslut om ytterligare stöd eller andra åtgärder

13 Effekter Bättre för patienterna – fokus på kvalitet Tillgodoser EU-rätten Tillgodoser Konkurrensverket Tillgodoser ansvarsfördelningen Professionella vårdgivare kan arbeta vidare i nya system

14 Det blir bra - om Landsting/regioner möter patienternas behov Vårdgivarna hanteras juste Lösningarna blir lokalt anpassade och flexibla


Ladda ner ppt "Nationell taxa PM den 6 november 2012. Varför ändra? Patienterna Saknas öppen kvalitetsredovisning, stödjer inte vårdkedjan, stödjer inte teamarbete EU-rätten."

Liknande presentationer


Google-annonser