Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maud Hell, skolbibliotekarie 1983-2007  Vikingaskolan, Lund F-9-skola  2008- SBC, B&U, Folkbiblioteken, Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maud Hell, skolbibliotekarie 1983-2007  Vikingaskolan, Lund F-9-skola  2008- SBC, B&U, Folkbiblioteken, Lund."— Presentationens avskrift:

1 Maud Hell, skolbibliotekarie 1983-2007  Vikingaskolan, Lund F-9-skola  2008- SBC, B&U, Folkbiblioteken, Lund

2 Skollagen hänvisar till Bibliotekslagen. lämpligt fördelade Bibliotekslagen talar om “lämpligt fördelade skolbibliotek skolbibliotek“. Andra mål- och styrdokument  Läroplaner och kursplaner  Skolplan – kvalitetsredovisning  UNESCOs skolbiblioteksmanifest

3  Läsfrämjande arbete kan också vara t.ex. arbete med utställningar eller bearbetning av det man läst med hjälp av datorn. En viktig uppgift: läsfrämjande arbete

4 - att ge eleverna redskap för att bli kunniga och kritiska informationssökare för att skapa sin egen kunskap KRAV: (enligt Louise Limberg) Samarbete på alla nivåer i skolan ”... biblioteket i skolan har en särskild potential att höja kvaliteten på elevers lärande, men denna utnyttjas endast i begränsad omfattning.” (Skolverkets lägesbeskrivning 2006)‏

5 Kulturrådets skolbiblioteksstatistik 6 078 skolenheter på grundskole- och gymnasienivå Pressmeddelande 4 maj: – Skolbiblioteken har en nyckelroll för att utveckla språk och läsande, inte minst när det gäller elever med andra modersmål än svenska, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

6 Kulturrådets skolbiblioteksstatistik  Resultatet av undersökningen visar att två tredjedelar av landets skolenheter har ett skolbibliotek:  eget bibliotek,  ett bibliotek som är integrerat med folkbiblioteket eller  ett bibliotek som är delat med en annan skolenhet. Boksamling eller bokrum finns vid ytterligare 15 procent av skolenheterna. Friskolor har oftare än kommunala skolor enbart en boksamling i stället för ett bibliotek

7 Det betyder att  18 procent, det vill säga drygt 250 000 elever, saknar tillgång till skolbibliotek i någon form.

8 Använder folkbibliotek  Den nya undersökningen visar att åtta av tio skolor använder folkbiblioteken för lån, läsning och faktainhämtning. Skolornas användning av folkbiblioteken är sällan reglerad i avtal och folkbiblioteken saknar ofta resurser att svara upp mot skolans behov.

9 Personal  En fjärdedel av de skolor som har ett skolbibliotek har inte någon personal. I de fall som biblioteken har anställd personal, så går stora delar av arbetstiden åt att köpa in och hålla ordning på böckerna, medan tiden för pedagogiskt arbete och att bemanna biblioteket är mindre.

10 Skolbiblioteksutveckling  Ämnesövergripande arbete på Vikingaskolan under de senaste 10 åren  Planering tillsammans med lärarna för ca ett arbetsområde per klass och termin  Informationssökning i anslutning till arbetsområdet

11 Utveckla skolbiblioteket! Exemplet Gunnesboskolan:  Datorer och IT-pedagog i skolbiblioteket  Gemensam handlingsplan för IT och infosök Foto: Jonas Hällebrand ikt-pedagog.blogspot.com/

12 Rektorernas viktiga roll Skolorna är självständiga. Rektor beslutar om hur pengarna fördelas. Ross Todds goda råd till rektorer i Lund finns med i boken:

13 Utveckla skolbiblioteket! De viktiga rektorerna kan (Ross Todd):  marknadsföra skolbiblioteket hos personalen  ge skolbibliotekarien stöd, moraliskt och professionellt på olika sätt

14 Fler råd till rektorer från Ross Todd:  Anställ kvalificerad personal  Främja fortbildning om skolbibliotek  Möjliggör planeringssamarbete mellan lärare och skolbibliotekarie – tid!  Gör ert stöd tydligt!

15 Utveckla skolbiblioteket Viktigt att delta i skolans grupper, delta i skolans grupper, konferenser, fortbildning osv. Biblioteksgrupp Elevmedverkan Biblioteksgrupp Elevmedverkan

16 Utveckla skolbiblioteket! Folkbibliotek – skolbibliotek Biblioteksplan Samarbete – Nätverk – Fortbildning Friskolor - projekt i Lund

17  Nationella satsningar (i södra Sverige): SMiLE (Skolbibliotekets möjligheter i lärandet för eleven) Många SMiLE i Malmö SökaSpråkaLära för gymnasiet StilBib (Stöd för skolbiblioteksutveckling) Utbildning för skolbibliotekarier och lärare

18 Kurser  Visby: Leka, leta, läsa, lära - skolbibliotek för alla åldrar I, 7,5 hp, för lärare och bibliotekarier  Borås: Utveckla skolbiblioteket, 7,5 hp, i första hand för lärare; Bibliotekspedagogik, 15 hp för bibliotekarier  Malmö: Skolbibliotek I - III, 15 hp vardera, Fristående kurser samt sidoämne inom lärarutbildningen  Växjö: Skolans bibliotek, 15 hp, Bibliotekspedagogik 15 hp  Härnösand, ny kurs: Pedagogik, Att arbeta i skolbibliotek, 30 hp, för verksamma lärare med ansvar och/eller intresse för skolbibliotek samt för yrkesverksamma inom skolbiblioteksområdet  Flera kurser finns om informationskompetens m.m.

19 Skolbiblioteksnätverk De svenska  Skolbiblioteksföreningarna: Skolbibliotek Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr www.skolbibliotek.sewww.skolbibliotek.se  Lärarbibliotekarierna (facklig)‏  NSG – Nationella skolbiblioteksgruppen med många organisationer  Skolbibliotekscentralernas nätverk  Svensk biblioteksförening: grupp för utbildning

20 Internationella nätverk IFLAs skolbibliotekssektion IASL - Internationella Skolbiblioteksföreningeniaslonline.ning.com/ ENSIL – europeiskt SkolbibliotekarienätverkNorskt/nordiskt:skolebibliotek.ning.com/

21 Länklista till boken www.btj.se/?id=6088 maud.hell@lund.se


Ladda ner ppt "Maud Hell, skolbibliotekarie 1983-2007  Vikingaskolan, Lund F-9-skola  2008- SBC, B&U, Folkbiblioteken, Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser