Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Likabehandlingsplanen klar – vad händer nu? n Genomgång med elever på lektionstid n Rastvaktsschema upprättas lagvis n Regelbunden kartläggning av trygghet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Likabehandlingsplanen klar – vad händer nu? n Genomgång med elever på lektionstid n Rastvaktsschema upprättas lagvis n Regelbunden kartläggning av trygghet."— Presentationens avskrift:

1 Likabehandlingsplanen klar – vad händer nu? n Genomgång med elever på lektionstid n Rastvaktsschema upprättas lagvis n Regelbunden kartläggning av trygghet och trivsel 2ggr/termin (Visa) n Jämställdhetsfrågan lyfts upp n Utbildning för personal – skolverkets högskolekurs

2 Överlämningsplan n Januari – Överlämning särskilt resurskrävande elever n V 6-7 - Besök och information i klasserna åk 5 och 6 n V 9 - Föräldramöte åk 5 Ki + Få +Mi angående språkvalet n V 10 - Föräldramöte åk 5 No + Sa n V 11 - Föräldramöte åk 6 Ki +Få + Mi n V 17 - Klassbildningen klar n V 20 - Åk 5 och 6 besöker Vallhalla n V 25 – Överlämningkonferenser (avlämnande skola till Vallhalla) n Aug - Överlämningskonferenser speciallärare

3 Budget 2010 n 2009 – 39.564.000 n 2010 – 36.668.000 (prel) n Minskad totalram med 2.896.000 n Orsaker n Elevminskning med ca 40 elever ht 10 n Besparingskrav pga försämrad ekonomi i kommunen

4 Kvalitetsredovisning n är skolor och huvudmän skyldiga att upprätta n ska utgöra verktyg för ett effektivt och systematiskt kvalitetsarbete n bör bestå av såväl kvantitativa uppgifter - sifferuppgifter och statistik - som kvalitativ och beskrivande information n lärare, övrig personal och elever ska medverka i arbetet med att ta fram kvalitetsredovisningen n varje verksamhetsenhet utarbetar och tillämpar rutiner för hur barns, elevers och vårdnadshavares medverkan och delaktighet i arbetet med kvalitetsredovisning skall säkras DISKUTERA!! n visa bild kvalitetscirkeln

5 Kvalitetsredovisningens syfte och funktion n ge en övergripande bild och bedömning av kvaliteten och måluppfyllelsen n ta upp särskilda insatser som har genomförts n fungerar framåtsyftande och ligger till grund för utvecklings- och verksamhetsplanering n används som underlag för dialoger inom skolan n är ett aktuellt och levande dokument för olika grupper

6 Prioriterade åtgärder för förbättring Exempel n Utöka användandet av det Webbaserade verktyget Unikum för att förbättra kommunikationen mellan skola och hem n Upprätta ett brukarråd för förbättrad kommunikation och inflytande n Planera föräldramöten med gemensamt innehåll för hela skolan n Hur ökar vi svarsfrekvensen bland föräldrar på skolenkäten DISKUTERA!

7 Föräldrarådet n Hur många träffar skall vi ha per termin? DISKUTERA

8 Övriga frågor n Duschar idrottshallen n Vaccination av elever n Cykelhjäm – kan skolan genomföra aktiviteter med cykel om eleverna inte har cykehjälm.

9 SLUT


Ladda ner ppt "Likabehandlingsplanen klar – vad händer nu? n Genomgång med elever på lektionstid n Rastvaktsschema upprättas lagvis n Regelbunden kartläggning av trygghet."

Liknande presentationer


Google-annonser