Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välfärdens utmaningar Temadag om eHälsa 2014-01-28 Björn Sundström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välfärdens utmaningar Temadag om eHälsa 2014-01-28 Björn Sundström"— Presentationens avskrift:

1 Välfärdens utmaningar Temadag om eHälsa 2014-01-28 Björn Sundström bjorn.sundstrom@skl.se bjorn.sundstrom@skl.se

2 Utmaningarna nu och framöver?  Vi lever allt längre demografisk obalans  Vi blir allt rikare kraven ökar  Alla ska ha samma standard  150 av 290 kommuner krymper  För många kan personal- och kompetensförsörjningen bli ett problem  Kommun- och landstingsstrukturen är inte riggad för att klara alla utmaningar  Ej heller gällande lagstiftning

3 Den demografiska obalansen Andel invånare över 65 år 2005-2050

4 Befolkningsförändringar i Sverige

5

6 Varför kostnadsutjämning? Kommunernas årskostnad per person

7 Boendeformer enligt IBF (institutet för bostads- och urbanforskning)  Exbo  Gambo  Kombo  Mambo  Vedbo  Delsbo  Fågelbo  Förbo  Gråbo  Krylbo  Närbo  Sambo  Svärbo  Särbo  Turbo  Gravbo

8 Landstingens årskostnad per person beträffande hälso- och sjukvården

9 Problemet med att vi blir rikare

10 Bruttonationalprodukten (BNP) 1950- Miljoner kr, 2000 års priser

11 Demografiskt tryck och offentlig konsumtionsökning per år 1950-2000

12 Den kommunala skattesatsen 1930–2004

13 Kostnaderna har ökat mer än demografins krav Kommunala välfärdstjänster, årlig procentuell förändring i fasta priser 1980- 1990 1990- 2000 2000- 2005 2005- 2010 Demografins krav0,30,60,40,6 Kostnader2,20,71,31,8 Utveckling utöver demografin 1,90,10,91,2

14 Demografin och verksamhetsutvecklingen Skolan Äldreomsorgen

15 Hälso- och sjukvård Demografin och den faktiska utvecklingen

16 Kommunernas och landstingens sammantagna kostnadsutveckling i fasta priser åren 2010–2035, index 2010=100 Demografins krav Trendutveckling 0,7% per år 1,7% per år

17 Personal- och kompetensförsörjningen

18 Kampen om befolkningen Befolknings- och sysselsättningsutvecklingen Sambandet mellan arbetsmarknadernas storlek och antalet växande kommuner

19 Demografiska och regionala obalanser Befolkningsutveckling i lokala arbetsmarknader Andel sysselsatta inom äldreomsorgen Källa: SCB samt Svenska Kommunförbundets långtidsutredning

20 Bättre hälsa bland äldre

21 Kostnader per capita - sista levnadsåret

22 Försörjarkvoten (procent) dvs 20–64 år/totalbefolkningen Källa: eurostat 2011

23 Andelen 80+ Källa: eurostat 2011

24 Den demografiska utmaningen

25 Det kommer att fattas arbetskraft i många kommuner

26 Specialiseringstrycket på kommunerna

27 Hur klara det framtida välfärduppdraget?  Fler i arbete  Begränsad skattehöjning  Alternativ finansiering  En effektivare verksamhet  Utjämning  Se upp med reformer och rättigheter!  Ett minskat välfärdsåtagande  Kommunal samverkan/sammanläggningar  Ett boende anpassat för äldres behov  Stort fokus på personal och kompetensförsörjningen  eHemtjänst

28 Kommunal samverkan  Informell samverkan är vanligast  Kommunalförbund  Gemensam nämnd  Interkommunala avtal  Kommunala samverkansorgan  Obligatoriska områden med särskilt lagstöd -Socialtjänst - LSS - Skolan - Tillsyn - Räddningstjänst - Serveringstillstånd - Parkeringsövervakning - Plan- och byggområdet

29 De kommunala driftskostnadernas fördelning på konsumtionsavstånd från bostaden

30 Kommunsammanläggningar löser inte rekryteringsproblemen i små kommuner på vikande marknader

31 Årligt tillskott av bostäder och befolkningsökning i Stockholms län 1975–2011. Källa: Stockholms läns landsting (2012).

32 32 Tobins q = kvoten marknadsvärde/produktions- kostnad Källa: IBF, avser 2006

33 Lösningar som ger omedelbar samhällsnytta Ett boende anpassat efter äldres behov

34 Årlig ökad driftkostnad för äldreomsorg vid olika utbyggnadsalternativ (mkr)

35 Ny lagstiftning sätter fokus på problemen NY LAG OM ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSAKTIEBOLAG:  KRAV PÅ AFFÄRSMÄSSIGHET,  HÖJDA AVKASTNINGSKRAV,  BORGENSAVGIFTER = än mer betydande ekonomiska problem Om inget görs = otillåtet statsstöd

36 eHemtjänst Användningsområden  Tillsyn dagtid  Social samvaro  Tillsyn nattetid  Påminnelse  Uppmuntran  Svar på tysta larm  Sociala nätverk  Hemtjänstkunder med annat modersmål Tekniska lösningar  Ippi (sms, mms, e-post)  Artic Touch (videosamtal)  Giraff (bildtelefon på hjul)  Nattfrid (kamera med mörkerseende)  Robotar (mat och dusch)

37 Trots allt – hyfsat bra förutsättningar fram till 2020


Ladda ner ppt "Välfärdens utmaningar Temadag om eHälsa 2014-01-28 Björn Sundström"

Liknande presentationer


Google-annonser