Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yta, km2: 60 000 Befolkning: 53 000 Lapplands lärcentra Vuxenutbildning Yrkeshögskola Högskola Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yta, km2: 60 000 Befolkning: 53 000 Lapplands lärcentra Vuxenutbildning Yrkeshögskola Högskola Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala."— Presentationens avskrift:

1

2 Yta, km2: 60 000 Befolkning: 53 000 Lapplands lärcentra Vuxenutbildning Yrkeshögskola Högskola Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala

3 Teknisk utbildning i samverkan

4 Resultat av samverkan Högskoleutbildningar tillgängliga i Lapplands lärcentra Utveckling av nya utbildningar Underhållsingenjör (2007)Umu/Ltu Naturresursteknik, jord och bergbyggnad (2008) Ltu Elkraftsingenjör (2011) Ltu/Umu/Miun Bergsingenjör (2012*) Ltu Distansanpassning av befintliga utbildningar Processoperatör (2009, 2012*) Umu Naturresursteknik, malmgeologi och miljögeokemi (2009) Ltu *Planeras

5 Hur har vi jobbat? -Sammanställt utbildningsbehov -Tidsplan för tekniska utbildningar -Gemensam marknadsföringGemensam marknadsföring -Företagsanknutna kurser -Gästföreläsare från branschen

6

7 Norrsamverkan: Är ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag inom: Basindustrin Besöksnäring Livsmedelproduktion Samiska näringar Projektet pågår 2010-08-01 – 2013-07-31

8 I projektet ska vi arbeta för: Utveckla modeller för samspel Stimulera entreprenörskap Stimulera kunskapsdriven tillväxt

9 Utveckla modeller för samspel Utveckla modell för kvalificerad behovsdialog Utveckla modell för samverkan mellan företag, samhälle och akademin Samverka med andra lärcenter och projekt

10 Stimulera entreprenörskap Stimulera ett entreprenöriellt förhållningssätt Erfarenhetsbyte mellan företag Nyttja kunskap från akademin i företagets utveckling Samverka mellan akademi och företag

11 Stimulera kunskapsdriven tillväxt Underlätta kunskapsöverföringen mellan akademi och företag Examensarbete Seminarier Forskarbesök Sammanställa kompetensutvecklingsbehov

12 Vad gör vi: -Utvecklar en modell för behovsinventering -Företagsbesök -Kontakter med branschföreträdare -Rapporter, analyser, enkäter -Utveckla och upprätthålla nätverk -Skapa modeller för kontakter mellan företag och universitet -Stödja lokal utveckling i entreprenörskap -Seminarium -Utbildningar -Dialog med akademin

13 Styrgrupp VD näringslivsbolagen i Gve, Jmk, Ki och Paj Företagarna i Kiruna Sametinget Ltu och Umu Lkf Projektledare Samordnande projektledare 50 % i 36 mån Delprojektledare näringslivsbolag 40 % i 14 mån Delprojektledare LC 4 x 30 % i 36 mån Följeforskare Hans Forsström, PWC Samordnande projektledare Delprojekt- ledare Näringslivs- bolag Delprojekt- ledare LC Delprojekt- ledare LC Delprojekt- ledare LC Delprojekt- ledare LC

14 Meän koulu Interregprojekt Projektägare: Lapplands kommunalförbund Samverkanspartner: Lappia, Kemi – Torneå samkommun för utbildning Projekttid: 2009-03-16 t.o.m. 2011-07-30

15 Bakgrund Omfattande investeringar pågår inom gruvnäring och basindustri i norra Sverige och Finland Stora rekryteringsbehov p.g.a. så väl de pågående investeringarna som generationsväxling och ökade kompetenskrav – gäller även underleverantörer till dessa industrier

16 Syfte Syftet med projektet är att: - Utveckla utbildningsinsatser inom bas-, spets- och ledarutbildning - Bidra till att öka arbetskraftens rörlighet över gränsen - Bidra till att utveckla attraktiva arbetsplatser genom att öka kunskapen om strategisk kompetensförsörjning, kulturell mångfald och personalutveckling hos de berörda företagen

17 Mål Målet med projektet är att gruvnäringen, basindustrin och dess underleverantörer ska ha tillgång till: Basutbildning för nyanställd personal Spetsutbildning för anställd personal med behov av spetsutbildning Ledarutbildning för anställda arbetsledare med kompetensutvecklingsbehov Målsättningen är även att: Berörda företag utvecklar nätverk för strategisk kompetensförsörjning Att kompetens kring kulturell mångfald ökar

18 Samverkan Styrgrupp med representanter från näringsliv & universitet - Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Uleåborgs universitet Referensgrupper med företag och utbildningsanordnare Utvecklingsarbetet sker i samverkan med utbildningspersonal från Kemi- Torneå Yrkeshögskola och konsulter från näringslivet/universitet

19 Genomförda/pågående aktiviteter Utbildningar; - Ledarutbildning för arbetsledare - Interaktiv säkerhetsutbildning, inriktning personlig skyddsutrustning & ergonomi - Slitbeständigt stål (under utveckling) - Driftunderhåll (under utveckling) - Projektledning (under utveckling) Seminarier/konferenser - Meän foorum - Kunskap utan gränser – nyckeln till en gemensam arbetsmarknad - Kompetensförsörjning & samverkan (under planering)


Ladda ner ppt "Yta, km2: 60 000 Befolkning: 53 000 Lapplands lärcentra Vuxenutbildning Yrkeshögskola Högskola Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala."

Liknande presentationer


Google-annonser