Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

USam Huvudsyfte: Ge större möjlighet till effektivare samverkan genom att skapa en samlad lägesbild USam ska tidigt säkerställa att samverkan sker mellan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "USam Huvudsyfte: Ge större möjlighet till effektivare samverkan genom att skapa en samlad lägesbild USam ska tidigt säkerställa att samverkan sker mellan."— Presentationens avskrift:

1 USam Huvudsyfte: Ge större möjlighet till effektivare samverkan genom att skapa en samlad lägesbild USam ska tidigt säkerställa att samverkan sker mellan de myndigheter och organisationer som berörs av redan inträffade eller av framtida bedömda störningar USam ska tidigt säkerställa att enstämmig information kan förmedlas Länsstyrelsen i Västmanlands län Landstinget Västmanland Västerås Stad Polismyndigheten i Västmanlands län SOS Alarm Sverige AB Västra Mälardalens kommunalförbund Sveriges Radio Västmanland Arboga kommun Köpings kommun Kungsörs kommun Hallstahammars kommun Surahammars kommun Skinnskattebergs kommun Fagersta kommun Norbergs kommun Sala kommun Mälardalens Brand- och räddningsförbund Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

2 USam I samverkan skapar vi det trygga och säkra Västmanland Arbetsgrupp Samverkansgrupp vid eller inför en händelse Krisinformatörs nätverket Utökat USam/ krishanteringsråd

3 USams arbetsgrupp Planering: skapa och utveckla förutsättningar och strukturer för effektiv samverkan före, under och efter en kris Verksamhets- och övningsplaner Föreslå ändringar i Avtalet Träffas 4ggr/år Sveriges Radio Västmanland Västra Mälardalens kommunalförbund Skinnskattebergs kommun Sala kommun Fagersta kommun Norbergs kommun Kungsörs kommun Surahammars kommun Polismyndigheten i Västmanlands län Länsstyrelsen i Västmanlands län Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Hallstahammars kommun SOS Alarm Sverige AB Västerås Stad Köpings kommun Arboga kommun Landstinget Västmanland Mälardalens Brand- och räddningsförbund

4 Krisinformatörsnätverket Skapa och utveckla strukturer för att vid och inför en kris nå ut med samlad information Upprätta ett bra kommunikativt samarbete mellan organisationerna (samverkan, organisationskännedom och personkännedom) Hitta former för att skapa och nå ut med en samlad lägesbild (minimera risken för dubbla budskap och trovärdighetsfällor) Träffas var ca 6 vecka Sveriges Radio Västmanland Västra Mälardalens kommunalförbund Skinnskattebergs kommun Sala kommun Fagersta kommun Norbergs kommun Kungsörs kommun Surahammars kommun Polismyndigheten i Västmanlands län Länsstyrelsen i Västmanlands län Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Hallstahammars kommun SOS Alarm Sverige AB Västerås Stad Köpings kommun Arboga kommun Landstinget Västmanland Mälardalens Brand- och räddningsförbund

5 USams Samverkansgrupp vid eller inför en händelse Huvuduppgiften är att: göra en gemensam bedömning av situationen, av behov på kort och lång sikt och att lägga upp ett system för samverkan i situationen USam tar inte över respektive parts eller aktörs ansvar Parterna deltar i samverkansgruppen utifrån eget ansvar eller uppdrag

6 USam (Samverkan i U-län) Larmning: Arbetsgruppen i USam larmas via SOS Alarm. Beslut om att hela gruppen ska larmas tas av en gruppmedlem. Respektive parts företrädare ska svara på larmningen inom maximalt 10 minuter och inställa sig senast inom 120 minuter. Gruppen samlas i en lokal på SOS Alarm AB i Vallby i Västerås.

7 LST INFO TiB SOS Alarm INFO Jour havande chef Landsting et INFOTiB SR Chef eller den denne utser INFO Ansvarig utgivare Kommun x INFO Kommunchef eller den som denne utser TiB RCB INFO Kommun y RCB INFO Räddningstjänst förbunden Den VB utser INFO Polisen USam Kommunchef eller den som denne utser Chef eller den denne utser Chef eller den denne utser Chef eller den denne utser Chef eller den denne utser Chef eller den denne utser

8  Dela med sig av information från respektive organisation: Vilken information om händelsen har respektive organisation? Vilka beredskapsåtgärder vidtar respektive organisation? Vad får det för konsekvenser för övriga organisationer?  Gemensam målbild och helhetsbild  Kunna fatta bättre egna beslut inom respektive organisation  Ej lägga krokben för varandra  Föra hem informationen till hemmaorganisationen Syfte: Samlad lägesuppfattning samordnad hantering

9 USam I samverkan skapar vi det trygga och säkra Västmanland Arbetsgrupp Samverkansgrupp vid eller inför en händelse Krisinformatörs nätverket Vad? Skapa och utveckla strukturer för hur nå ut med samlad information Vilka? Representation från samtliga i avtalet När? Var sjätte vecka Vad? Dela information Samlad lägesbild Ensad bild utåt System för samverkan i situationen Vilka? Tib/Motsvarande från alla parter i Avtalet Den chef utser Info När? Vid eller inför en händelse Vad? Planering, skapa och utveckla förutsättningar och strukturer för effektiv samverkan före, under och efter en kris Verksamhets- och övningsplaner Föreslå ändringar i Avtalet Vilka? Representation från samtliga i avtalet När? 4 gånger/år Utökat USam/ krishanteringsråd När? Vid eller inför en händelse, (1 gg/år) Vilka? Bruttolista och beroende av situation Vad? Dela information Samlad lägesbild Ensad bild utåt System för samverkan i situationen


Ladda ner ppt "USam Huvudsyfte: Ge större möjlighet till effektivare samverkan genom att skapa en samlad lägesbild USam ska tidigt säkerställa att samverkan sker mellan."

Liknande presentationer


Google-annonser