Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND"— Presentationens avskrift:

1 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
14 kommuner samarbetar för tillväxt

2 Fyrbodalskommunerna 14 till antalet 260 000 invånare 7684 km²
Havet i väster Vänern i Öster Beläget mellan Oslo och Göteborg Gränsregion till Danmark och Norge

3 Fyrbodal – en stark länk i regionen
Kommunal samverkan Tillväxtfrågor Driva gemensamma projekt Fokusområden: Hälsa Kultur Utbildning Infrastruktur Näringsliv

4 Beredningen Hälsa Folkhälsa, socialtjänst och miljö Nätverk
Socialchefer Äldreomsorgschefer MAS:ar Anhörigstödjare M fl.

5 Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd
FyrNa Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd

6 FyrNA Nätverk 2009 Representanter anhörigstöd i Fyrbodals
14 kommuner samt Lilla Edets kommun På uppdrag av social- och omsorgsnämnderna i området.

7 Vision FyrNA skall utgöra en plattform för
gemensamt utvecklingsarbete kring anhörigstöd med fokus på information förhållningssätt innehåll

8 Stödja kommunernas utveckling av stödet till anhöriga
Mål FyrNA Stödja kommunernas utveckling av stödet till anhöriga

9 Syfte FyrNA Lyfta fram och driva Fyrbodalsgemensamma frågor
kring stöd till anhöriga i enlighet med Socialtjänstlagen 5 kap. 10 §

10 Forts. Syfte FyrNA Utgöra en plattform för - Samverkansformer - Kunskapsutveckling - Erfarenhetsutbyte

11 GEMEN-SAMMA RIKTLINJER
Processchema FyrNA FyrNA INFORMATION MARKNADS-FÖRING UTBILDNING GEMEN-SAMMA RIKTLINJER GEMENSAMT ÖVRIGT GÖR VI RÄTT SAKER?

12 Vad arbetar FyrNA med nu?
MARKNADS-FÖRING Spridning av broschyr, distribution Samverkan högskolan Kontaktnät - personer.

13 Vad arbetar FyrNA med nu?
GEMENSAMMA RIKTLINJER Checklista för samtalsunderlag till anhöriga, pågår

14 Vad arbetar FyrNA med nu?
UTBILDNING GEMENSAM FÖRELÄSNING Personlighets-störning - Borderline , pågår

15 Vad arbetar FyrNA med nu?
GEMENSAMT ÖVRIGT Gemensam avlösning för yngre personer, 2014 Gemensam rekreation, pågår

16 Barn som anhöriga Anhörigsamordnare inom Fyrbodal arbetar med anhörigstöd till olika målgrupper Främst målgruppen anhöriga till äldre Flertalet har hela målgruppen anhöriga till barn-vuxen-äldre

17 Barn som anhöriga Åmåls kommun uppdraget med fokus på målgruppen ungdomar Trollhättans kommun samverkar med Svenska kyrkan som har uppdrag med fokus på målgruppen barn-ungdomar

18 Barn som anhöriga – Vad behöver utvecklas?
Särskilda metoder eller modeller för samverkan med anhörigstödet internt i kommunerna och externt med andra aktörer Ex. vid diagnos hos sjukvården, rutiner för hur kommunen ska få kännedom om målgruppen i ett tidigt skede

19 Barn som anhöriga – Vad behöver utvecklas?
Gemensamt skriftligt informationsmaterial om vad som kan erbjudas målgruppen hos de olika huvudmännen

20 Barn som anhöriga Finns inga rutiner idag för att erbjuda målgruppen anhörigstöd Hamnar lätt ”mellan stolarna”. Viktigt med kunskap hos sjukvården, skolpersonal och elevhälsan om anhörigstöd

21 Barn som anhöriga – tänk på:
Små kommuner i relation till stora kommuner, arbetssätt och förutsättningar

22 Anhörigstöd i Fyrbodal

23

24 Kontaktuppgifter Annelie Antonsson Representant FyrNA Anhörigsamordnare Lysekils kommun


Ladda ner ppt "FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND"

Liknande presentationer


Google-annonser