Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati Karl Alfredsson Projektledare på GR – Utbildning

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati Program för dagen 08.30-09.30 Introduktion och föreläsning 09.30 -10.00Fika 10.00-11.30Förståelsefördjupande samtal 11.30-12.00Sammanställning av inledande fördjupande samtal 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30Fördjupande diskussion 13.30-15.00Lärsamtal 15.00-15.30Fika 15.30-16.00Egen reflektion med ansats mot insatser i den egna verksamheten

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati Förskolans och skolans demokratiska uppdrag består av: Att främja elevers lärande om demokrati och värdegrund. Verka i demokratiska arbetsformer, där såväl elever som personal har reellt inflytande över och delaktighet i sitt skolarbete och sin lärmiljö. Fostra demokratiska samhällsmedborgare. Arbete ska bedrivas mot alla former av kränkande behandling, såsom mobbning, sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati DEMOKRATI

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati INFLYTANDE

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati MAKT

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati VÄRDEGRUND

8 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati FORMELLA SYSTEM

9 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati INFORMELLA SYSTEM

10 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati JÄMLIKHET

11 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati SOLIDARITET

12 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati MÅNGFALD

13 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati

14 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati Demokratiska VärdenDemokratiska PrinciperDemokratiska system FrihetFolket styrElitdemokrati JämlikhetAutonomi för individenRepresentativ demokrati SolidaritetPolitisk jämlikhetDemokrati som diskussion Flertalet bestämmerTotal deltagardemokrati

15 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati

16 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati

17 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati Att ta med sig i diskussionen Vilka formella system finns på din enhet? Vilka informella system finns på enheten? Vilka kollektiva system finns det i din verksamhet? Vilka individuella system finns det i din verksamhet? Är du nöjd med de system som finns, dess utformning och funktion? Hur utövar du som ledare demokrati i verksamheten?

18 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati Elevinflytande Man kan se elevinflytande ur två perspektiv dels som elevers inflytande över sitt eget lärande, dels som elevers formella inflytande exempelvis genom klassråd och elevråd. Elever skall ha inflytande för att: det är en mänsklig rättighet det ingår i skolans uppdrag att fostra eleverna till demokratiska medborgare det är en förutsättning för lärande

19 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati Elevdemokrati kontra Elevinflytande Reell makt kräver möjlighet till ansvarstagande Kan man bruka verklig demokrati i skolan? Vilken typ av demokrati är möjlig? Vilka modeller skall vi använda för detta?

20 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati Elevinflytande Har elever inflytande? Främjas elevers lärande av inflytande? Hur kan elever ges inflytande över sina studier? Är alla former av barn- och elevinflytande av godo? Finns det samband mellan inflytande och utvecklande av demokratisk kompetens? Främjar inflytande barns- och elevers hälsa? Hur definierar ni barns- / elevers inflytande och hur syns det i er dagliga verksamhet? Hur kan ni utveckla arbetsätt och metoder som främjar elevers inflytande

21 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati Framgångsfaktorer Avsätt tid för relationer och samtal mellan alla på skolan Uppmärksamma de informella miljöerna, såväl positivt som negativt Ha en god förankring i värdegrunden Sätt mål och utvärdera dem Tydliggör ledarskapet såväl enhetens som det i klassrummet Medvetandegör att alla vuxna i skolan är ansvariga Arbeta långsiktigt Involvera barn och föräldrar så att alla är medvetna om arbetet och dess utformning Dra nytta av befintlig kunskap från samhället och andra instanser

22 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati Danell, M, Klerfelt, A, Runnevad, K & Trodden, K (1999). Inflytandets villkor- En rapport om 41 skolors arbete med elevinflytande. Stockholm: Skolverket. Fridolf, M & Rydberg, G (2002). Demokrati i skola och samhälle. Solna: Ekelunds förlag Jacobsen, B, Christiansen, I & Sand Jespersen, C (2004). Möt eleven. Lärarens väg till demokrati i klassen. Lund: Studentlitteratur. Korpela, M (2004). Elevinflytande Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. Zackari, G & Modigh, F (2002). Värdegrundsboken – Om samtal för demokrati i skolan. Stockholm: Regeringskansliet.

23 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati Tack! Karl Alfredsson 0706-999 450 www.grul.se


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elevdemokrati."

Liknande presentationer


Google-annonser