Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Välkomna till en region som fortsätter vända miljöproblem till affärsmöjligheter! 2013-01-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Välkomna till en region som fortsätter vända miljöproblem till affärsmöjligheter! 2013-01-10."— Presentationens avskrift:

1 1 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Välkomna till en region som fortsätter vända miljöproblem till affärsmöjligheter! 2013-01-10

2 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Förra året LiU världens femte bästa miljöuniversitet Tekniska verken Årets gröna kapitalist Norrköpings fått stora energipriset

3 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Regionen just nu Världens mest resurseffektiva region Ostlänken Vallastaden CO2 neutralt Linköping 2025 Affärsarenor för miljöteknik i världsklass Sveriges största miljösaneringsprojekt Insatsområde klimat-energi, Östsam 300 Mkr till Skärblacka! Saltängen Energiriket Biogas Research Center East Sweden Cleantech Showcase

4 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Regionen just nu Ökat behov av miljöteknik skapar nya affärsarenornya affärsarenor fler potentiella affärerfler potentiella affärer

5 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Regionen just nu This is not the beginning of the end – it’s the end of the beginning

6 6 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Östsam Regionalt utvecklingsprogram (RUP) –Bas de tre dimensionerna av hållbar utveckling –8 strategier No 6: Stimulera ett dynamiskt företags- och innovationsklimat för Östergötland –Miljöteknik, gröna näringar… No 7: Ställa om Östergötland till en robust och resurssnål region –Insatsprogram …. Klimat och energi –Utgångspunkten: regionens energiförsörjning och utsläpp av växthusgaser.

7 7 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Insatser och förändringar Teknikutveckling Stadsplanering Konsumtionsmönster –1000 kr spenderad på lokal kultur bara har en bråkdel så stor miljöpåverkan som en flygresa eller bilresa. Att med alla tillgängliga verktyg, befintliga så väl som nya, ställa om regionen till en robust och resurssnål region med ett minimum av utsläpp av växthusgaser.

8 8 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 RUP och Innovationsstrategi i samverkan RUPen och Insatsprogrammet kan vara något av en samlande plattform för arbete med energi och klimat i Östergötland… Innovationsstrategin Kopplat till Innovationsstrategin kan detta arbete förstärkas ytterligare IS fyra strategier: 1.en stark innovationskultur 2.fruktbara innovativa miljöer 3.fokuserat innovationsarbete 4.effektiva offentliga insatser –Pro-aktiv process för finansiering och projekthantering

9 9 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Energikontoret Baltic Ecomussel Waste to resource Biogas i Östergötland Energieffektiva företag Fossilfria lantbruk Kompetenscentrum för bioenergi …

10 10 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Länsstyrelsen Förorenade områden –Valdemarsviksprojektet – Sveriges största miljösaneringsprojekt –Ydrefors –Metod- och teknikutveckling Landsbygdsprogrammet –främjar företagande inom gröna näringar Delegationsresor –samverkan med Jiangsu-provinsen i Kina främja arbetet för Sveriges generationsmål få erfarenheter om vilka typer av miljöteknik som efterfrågas

11 11 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Nya klimatmål Minskade utsläpp av växthusgaser Energieffektivisering i bostäder och lokaler Energiåtgärder i industrin Hållbart resande Hållbara godstransporter Ökad produktion av biodrivmedel Ökad produktion av förnybar el Klimatanpassning

12 12 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Nedslag i några kommuner: Linköping CO2 neutralt 2025 Satsning på Giftfri Miljö Vallastaden Östra Valla Norrköping Energieffektivisering inom kommunen och projekt med företag Ostlänken – resecentrumområdet Saltängen – omdaning av inre hamnområdet till stadsdel Finspång Energiriket Energiåtervinning Motala Cykelstaden Tillväxt Motala Valdemarsvik Saneringsprojektet Kunskapsspridning

13 13 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Vreta Kluster Fortsätter att utveckla mötes- och utvecklingsplatsen för de gröna näringarna (tvv) Frukostseminarier mm Internationell samverkan och projektidéer Utbyggnad

14 14 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Linköpings universitet Etablering av området Expanding Sustainability, Linköpings universitet fortsätter –250 miljöforskare –Alla fakulteter –Stort intresse –Bäst på tvärvetenskap i Sverige Samverkansområden –Vallastaden –Etablering av Campus som testbädd och living lab –Färdplan 2050 –…–…

15 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013

16 16 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Biogas Research Center - Vision Resurseffektiva biogaslösningar finns genomförda i många nya tillämpningar och bidrar till en mer hållbar energiförsörjning, förbättrat miljötillstånd och goda affärer BRC bidrar med kunskapsförsörjning och teknikutveckling samt underlättar innovationer och affärer. Biogas Research Center

17 17 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Biogas Research Center - parter EnergimyndighetenLinköpings universitet Kemira OYJLinköpings kommun NSR Produktion AB Scandinavian Biogas Fuels AB Svensk Biogas i Linköping ABTekniska Verken i Linköping AB Biototal ABLRF Lantmännen Rational Enzyme Mining AB Energikontoret Östra GötalandAgroÖst Cleantech ÖstergötlandGrontmij AB Norrköpings kommunSwedish Biogas International AB BiologiEnergisystem Industriell miljöteknikMolekylär bioteknik Tema Teknik och social förändring Tema Vatten i natur och samhälle Biogas Research Center

18 18 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Kompetenscentrum Långsiktig satsning (10 år) Stark och sammanhållen forskningsmiljö –Internationellt konkurrenskraftig kompetensprofil –Tydlig hemvist inom en högskola Aktivt forskningssamarbete mellan akademi, näringsliv och andra organisationer – Personrörlighet Finansieras med en tredjedel vardera av –Myndighet - Energimyndigheten –Högskola - Linköpings universitet –Näringsliv / intresseorg. / offentliga org. Biogas Research Center

19 19 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Cleantech Östergötland KAM – kreativa affärsarenor för miljöteknik Informationsprojekt om EU-stöd Exportstöd till fjärrmarknader – nationell samverkan Exportfrämjande till Indien - Energimyndigheten East Sweden Cleantech Showcase Mfl... Urban Agriculture Summit - Plantagon

20 20 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Sammanfattning Många drar åt samma håll Vi behöver –Ökad samordning och klokskapsöverföring –Pro-aktiv process för finansiering och projekthantering –Stärka befintliga och utveckla nya, dynamiska affärsarenor för miljöteknik


Ladda ner ppt "1 MILJÖTEKNIKMINGEL 2013 Välkomna till en region som fortsätter vända miljöproblem till affärsmöjligheter! 2013-01-10."

Liknande presentationer


Google-annonser