Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gerdskens BK Vägen framåt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gerdskens BK Vägen framåt"— Presentationens avskrift:

1 Gerdskens BK Vägen framåt 2012-12-11
Gerdskens BK 1

2 Hur fortsätter vi att utveckla föreningen:
Frågeställningar Vi har en stor ambition i föreningen att fortsätta utveckla den. Men för att kunna göra det så har vi dels tagit fram en ny målsättning & även analyserat vilka problemområden vi har. Nedan är ett par av de problemområden som vi arbetar med att lösa: Spelare slutar vid tonårsåldern Man känner inte att man utvecklas Hört samma röst sedan barnsben Matchning med resultatfokus för tidigt Samma träning trots olika biologiska åldrar Sämre motivation & lättare skador Föreningskänsla Samhörigheten finns främst inom lagen idag och inte inom föreningen.

3 Hur fortsätter vi att utveckla föreningen:
Idrottsligt Mål: Gerdskens BK ska bedriva fotbollsutbildning i högsta klass Målet bygger på befintliga värderingar inom Gerdskens BK Glädje Vilja Ordning Ambitionen är att ha så många 19-åringar i verksamheten som möjligt genom att: Möjligheten att utvecklas & träna i sin takt Erbjuda möjligheten att få träna på en fantastisk anläggning Ha en stimulerande miljö som gör att man får kompisar för livet Vi kommer presentera vad vi gör för att nå vårat mål.

4 Strategi & Policy Nytt Strategi/ policy dokument är under framtagande. (37 sidor). Där ska det tydligt framgå vad föreningen vill uppnå & hur vi ska arbeta både från styrelse, ledar, spelare & föräldrarollen för att uppnå det. Nedan är några utdrag som rör främst tränings & matchmomenten. Allmänna riktlinjer för tränare och spelare vid träning 1. Utvecklingen skall alltid vara i centrum. 2. I GBK är varje spelare viktig. 3. Vi ska medverka till att alla spelare behandlas och utvecklas individuellt 4. Vi uppmanar till ”egen träning” med boll. Vi ger gärna träningstips. 5. Vi individanpassar träningen med hjälp av nivåindelning. 6. Vi uppmuntrar spelarna till att våga lyckas och få lov att misslyckas. 7. Vi är medvetna om att skolarbetet går före fotbollen. 8. Vi hindrar inte spelare att medverka i andra idrotter, vi försöker samverka! 9. Vi försöker att begränsa oss till 2-3 olika övningar på ett träningspass 10. Vi upprepar syftet med träningen ofta för att på så sätt automatisera 11. Vi ger feedback Allmänna riktlinjer kring matcher 1. Matchen - ett speciellt och viktigt träningstillfälle 2. Träningsflit >70% ska vara en stark faktor vid laguttagning i yngre åldrar upp till 15 år. Viss hänsyn ska tas till skador, sjukdomar & andra idrotter. En annan faktor för laguttagning är att skapa ett lag för en jämn match. 3. För laguttagningar >15 år erbjuds matcher. Träningsflit samt kvalitativ påverkan är starka faktorer vid laguttagning 4. Vi låter spelarna bestämma och ta egna beslut så ofta som möjligt under match (undvik att styra bollhållaren). 5. Vi uppträder enligt GBK’s Fair play regler. 6. Ingen får spela match utan att ha betalt medlemsavgiften. 7. Att vinna är viktigt men inte viktigast. 8. Vi tar alla ansvar för att skapa en lagkänsla i alla matcher som bygger på Gerdskens värdegrund Undantag: I DM ska vi nå bästa möjliga resultat för att profilera klubben. Till dessa cupmatcher ska bästa lag tas ut oberoende av spelarnas normala lagtillhörighet. Inga sociala byten ska ske i dessa matcher. Vid allt övrigt cupspel måste alla som är kallade till respektive cup få speltid. Ingen toppning är därmed tillåten 4 Gerdskens BK 4

5 Strategi & Policy (2/2) Policy om toppning 5 Vad är toppning?
När man tar ut ett lag eller sköter byten vid match på ett sådant sätt att resultatet av matchen har större betydelse än barnens fotbollsutveckling och kamratskap. Detta skall undvikas. Matchen spelas för spelarna och inte för ledare eller föräldrar! Eftersom toppning är ett laddat ord och dessutom mycket subjektivt, skall denna fråga finnas med på agendan vid ledarträffar i Gerdskens BK minst en gång varje år. I de yngre åldrarna 5-13 år skall: Alla spela lika många matcher. Alla spela lika mycket i matchen. Alla delta i cupspel. Undantag vid matcher kan var om man leder eller ligger under stort och då matcha laget för att matchen ska bli blir jämnare. Vid enstaka tillfällen åka på en kvalificerad cup med det bästa laget men då erbjuda övriga en alternativ cup. I de äldre åldrarna år skall: Alla som tränar skall få spela matcher. En prioritering görs dock med tanke på spelskicklighet. Vid DM skall alltid det för dagen bästa laget spela. VÄRDEGRUND Vår gemensamma värdegrund är  Glädje - grunden för att lyckas!  Vilja – nödvändig för att kunna prestera på hög nivå!  Ordning – struktur och pålitlighet är grunden till framgång! 5 Gerdskens BK 5

6 The Academy of Gerdskens BK In co-operation with IFK Göteborg
6 Gerdskens BK The Academy of Gerdskens BK In co-operation with IFK Göteborg 6

7 The Academy of Gerdskens BK Introduktion
Gerdskens BK ska bedriva fotbollsutbildning i högsta Sverige klass. I Gerdskens BK har vi som ambition att kunna erbjuda våra medlemmar en kvalificerad fotbollsutbildning förenad med glädje & gemenskap. Detta dokument beskriver hur vi ska kunna ge våra medlemmar möjligheten att få en kvalificerad utbildning om de själva vill. Konceptet går under namnet ” The academy of Gerdskens BK” 7 Gerdskens BK

8 The Academy of Gerdskens BK
Gerdskens BK fotbollsfilosofi är att man upp till 8 års ålder ingår i Lek & Lär fotboll med 1 träning per vecka, lagvis. Från 9 års ålder så får man om man vill, ingå i det vi benämner som Akademin. Det innebär att man som spelare kommer att få möjlighet till både träningar med sitt lag, precis som idag, och träningar över åldersgränserna i så kallade akademiträningar. Grundideén med akademiträningen är att föreningen vill att träningsmängden succesivt ska öka så att man i junior-åldern erbjuds daglig träning både genom lag & akademiträning. Vi vill också från 9 års ålder börja få till ett mer naturligt samarbete mellan åldersgränserna. En ytterligare aspekt är att akademiträningen skall ansvaras av tränare som inte är lagansvariga. Detta för att underlätta för lagtränaren samt att studier påvisar att det är positivt för spelarna att ha olika tränare och därmed röster. Basen av akademiträningen skall bestå av: S2S teknikövningar & KAF (Koncentration, Andning & Föreställning) Snabbhet Koordination & smidighet Träningen ska också vara lustfylld så att våra medlemmar ser nöjet i att träna. Viktigt att påpeka är också att akademiträningen är frivillig för våra medlemmar. Anmälan krävs för att vara med. 8 Gerdskens BK

9 The Academy of Gerdskens BK Utförande akademiträning: Maj- September
Nedan tabell påvisar hur mycket föreningen erbjuder sina spelare att träna i både akademi & lagform. akademi 9-11: 1 akademiträning/vecka, 2 lagträning/vecka (7-manna) akademi 12-13: 2 akademiträningar/vecka, 2 lagträning/vecka (7,9-manna) akademi 14-17: 2 akademiträning/vecka, 2 lagträning/vecka Organisation 9 Gerdskens BK

10 The Academy of Gerdskens BK Roller & Ansvar: Akademi & Lag
Anvarig Akademin Säkerställa att akademin utbildar i enlighet med Gerdskens filosofier & värderingar Säkerställa att ett bra samarbete med föreningar i närområdet etableras med syftet att akademin ska vara tillgänglig för deras medlemmar Upprätthålla ett samarbete med IFK Göteborg Ansvarar även för att se till förutsättningar att bedriva en bra utbildning finns eg: Att motiverade & utbildade ledare är säkrade Att årsplanering för akademigrupperna finns. Planer är schemalagda & material är tillgängligt Adminstrationen med anmälningar, närvarokort etc runt akademin fungerar Hålla akademin inom givna budgetramar Har befogenheter att förhandla avtal, hyra planer etc inom budget & attest ramarna Akademitränare Tillsammans med lagtränare planera året för verksamheten i lagen inom akademigruppen Stötta lagtränare under säsong och agera bollplank Ansvara för 2 träningar/vecka under perioden xxxxxx med de spelare som valt att ingå i akademin Tillsätta assisterande tränare efter gruppstorlek och behov Aktivt kommunicera GBK akademin och klubbens riktlinjer såväl internt som externt Besluta om flyttningar av spelare mellan lag, såväl tillfälliga som permanenta Akademiadministratör Hantera register och närvarokort för akademin Uppdatera och lägga ut information på hemsidan Boka planer och hallar Övergripande ansvar och sammankallande för de personliga coacher som stöttar spelarna (spelare som valt att inte ingå i akademin har också rätt till PC) Huvudansvarig lagtränare Tillsammans med lagtränare planera året för verksamheten i laget Ansvara för 2 träningar/vecka under perioden xxxxxxx Ansvar för laguttagningar efter klubbens riktlinjer Tillsätta assisterande tränare, antal efter behov Aktivt kommunicera GBK akademin och klubben riktlinjer såväl internt som externt Arrangera spelar- och föräldramöten för att bygga klubbanda och hålla föräldrar uppdaterade Lagadministratör Hantera register och närvarokort Uppdatera och lägga ut information på hemsidan Boka cuper, planer och hallar mm Ansvar för lagets ekonomi 10 Gerdskens BK

11 The Academy of Gerdskens BK Frågor & Svar
Spelare Hur anmäler man sig? Anmälan ska vara gjord innan 30 mars till Gerdskens kansli så att vi kan få en så bra säsongsplanering som möjligt Finns det akademiträning även för målvakter? Ja, vi arbetar med att erbjuda separata akademiträningar för målvakter 2 ggr/ månad. Men detta är ännu ej klart! Till vilka riktar sig akademiträningen? akademiträningen riktar sig till spelare från 9-års ålder som har ett intresse i att utveckla sina färdigheter inom fotboll oavsett föreningstillhörighet Vilka krav ställer vi på våra spelare att vara med vid akademiträning? Eftersom vi strävar att utveckla spelarna i olika tekniker/övningar så är det viktigt att spelarna tränar regelbundet. Så därför kommer vi att ställa krav på minst 70% närvaro av träningstillfällerna. Att man ska komma i tid etc Kostar det något att vara med? För medlemmar så gratis För icke medlemmar 1100 kr (= medlem + träningsbidrag) Ledare Hur många ledare är med vid akademiträningen? Varje akademi har en huvudansvarig ledare. För att träningen skall kunna bli så inviduell som möjligt så kommer det finnas minst tre ledare vid varje träning Vilka kompetenser behöver våra ledare? Fotbollsmässiga God kunskap i S2S Idrottsliga Snabbet & koordination Ledarskap 11 Gerdskens BK

12 Spelare: Utvecklingsplan Gerdskens BK Goes S2S
Utbildningsmodell S2S S2S ska ses som ett verktyg för att höja utbildningsnivån på våra spelare. Inför 2013 så ska alla lag >9år planera in vad man ska träna på under året och även hur. Lag <9år så rekommenderar vi en grov årsplanering med inslag av S2S med fokus på glädje, lek, träna på att driva boll och fokusera på balans och kroppskontroll. 12 Gerdskens BK 12

13 Inlärning av fotbollens grundmoment
S2S Inlärning av fotbollens grundmoment Teknikmoment Anfallsmoment Försvarsmoment Målvaktsmoment 13 13

14 Fotbollens hemligheter Komplett utvecklingsprogram i fotboll
S2S Fotbollens hemligheter Komplett utvecklingsprogram i fotboll S2S är nivå-anpassat dvs så påvisar den vad man ska träna på i respektive ålder. Den påvisar även hur man tränar 156 moment i fotboll 1600 övningar för träning av momenten 8000 hemligheter för instruktion KAFFEE (CRI) för effektivare inlärning. 14 14

15 Filosofi 1 Alla spelare vill utvecklas Alla spelare kan utvecklas
S2S Alla spelare vill utvecklas Alla spelare kan utvecklas Men vi behöver ge dem möjligheter och kunskap fi 15 15

16 Filosofi 2 S2S Spelarna som tränar mest & bäst, kommer att bli bäst var helst de växer upp 16 16

17 Hur är det möjligt? S2S Mycket träning under lång tid(minst timmar under minst 10 år) Effektiv träning Stimulerande miljö 17 17

18 Tjejfotboll i Gerdskens BK
Vi kommer att fortsätta med vår satsning på tjejfotboll genom att under våren att bjuda in flickor födda 2007 att prova på fotboll i Gerdskens regi Anledningar Föräldrar ska inte behöva ha barn i olika föreningar Vi vill ha en mer jämlik och levande förening 18 Gerdskens BK 18

19 Gerdskens BK Bättre anläggning = Förutsättning för att jobba med ungdomars utveckling

20 Gerdskens BK ska bedriva fotbollsutbildning i högsta Sverige klass
Idrottsligt Mål: Gerdskens BK ska bedriva fotbollsutbildning i högsta Sverige klass Gerdskens BK når dit genom: Samarbete Etablera/Formalisera vårat samarbete med IFK Identifiera, Se & lära av de bästa föreningarna Utveckla samarbetet med fotbollsgymnasiet angående träningslära, extra träningar etc Tydlighet Ständigt uppdatera & förankra Gerdskens Gul Svarta Tråd fullt ut bland ledare, aktiva & föräldrar Utbildningsmodell Identifiera & hålla sig uppdaterad med de senaste utbildningsmodellerna, forskningsrön etc om hur man bedriver en effektiv utbildning. Där ett steg är att Implementera utbildningdmodellen s2s samt att fördjupa sig i de forskningsrön som redan finns på bl.a riksidrottsförbundets hemsida. Ledare Utveckla spetstränare för specifika områden Ha personliga tränare Anlita motiverade & utvecklingsbenägna ledare Öka träningsmängden Genom att skapa en öppen träning för alla åldrar och alla fotbollspelare i distriktet, alla dagar i veckan. En ledare ansv för respektive område/övning/akademi på träningen. Där varje akademi är nivå-anpassat. Genom spontanfotboll. Öppna upp vallen redan efter skolan slutar. Det ska gå att få ut bollar och cafét får gärna severa något enkelt att äta. Lagtränaren ansvarar endast för matchning i seriespel, träningsmatcher & turneringar.

21 Gerdskens BK Glädje – Vilja - Ordning
21 Gerdskens BK 21

22 Gerdskens BK Växer Folk Sökes
I takt med att vi blir fler och fler medlemmar samtidigt som vi arbetar med att hela tiden förbättra oss så behöver vi vara mer personer som kan göra punktinsatser. Man kan hjälpa till på många olika sätt och kan man avvara ca 2 h/vecka så kan man göra en stor skillnad för Gerdsken De områden som vi främst behöver hjälp med är: U-sektionen Pengar in Anläggningen Hur vill du bidra? 22 Gerdskens BK 22


Ladda ner ppt "Gerdskens BK Vägen framåt"

Liknande presentationer


Google-annonser