Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Måndag 12.2.2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Måndag 12.2.2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Måndag 12.2.2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi

2 FC - för individens och organisationens utveckling www.abo.fi/fc

3 Vår verksamhetsidé Fortbildningscentralens uppgift är att erbjuda vuxenstuderande högklassiga utvecklingsmöjligheter på ett sätt som befrämjar den enskilda individen, universitetet och det omkringliggande samhället.

4 Vi erbjuder vuxenutbildning i form av  universitetsbaserad fortbildning riktad till olika yrkesgrupper och enskilda individer i behov av professionell fortbildning och tilläggsutbildning öppen universitetsutbildning som ger alla möjlighet att bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet  skräddarsydda utbildningar för företag och organisationer

5 Vi erbjuder vuxenutbildning som bygger på tjugofem års erfarenhet längre fortbildningsprogram med mer omfattande innehåll korta kurser med högaktuella teman Öppen universitetsundervisning konferenser (t ex ledarskapskonferensen Kompetens) studia generalia (t ex de populära akademicaféerna och författarträffarna) skräddarsydd fortbildning för företag och organisationer

6 Vår pedagogiska idé Vi tror att ny kunskap leder till förändring och utveckling teoretisk kunskap kan tillämpas i praktiken ny kunskap skapas i samspel med andra lärande kräver både reflektion och aktivt deltagande ny kunskap bör integreras med tidigare erfarenheter mångvetenskaplighet leder till ny kunskap genom möten mellan olika vetenskapsområden

7 Våra kärnområden inom fortbildningen är ledarskap och organisationsutveckling psykologi naturvetenskap och miljö informations- och kommunikationsteknik kultur och samhälle interkulturell kommunikation pedagogik och lärarfortbildning

8 Våra målgrupper inom fortbildningen är akademiskt utbildade och olika yrkesgrupper i behov av professionell utveckling och tilläggsutbildning främst svenskspråkiga inom och utanför de finlandssvenska regionerna Våra största kundgrupper är offentliga sektorns anställda: lärare, kulturarbetare, bibliotekarier företag och organisationer kommuner och myndigheter

9 Öppna universitetet erbjuder akademiska kurser öppna för alla, oberoende av grundutbildning under kvällar och veckoslut i hela Svenskfinland i 70 olika ämnen 300 - 450 kurser årligen också i form av nätkurser har över 4000 studerande per år

10 Vi arrangerar även ÅA-interna utbildningar ÅA-personalutbildning IT-kurser språk och presentationsteknik högskolepedagogik virtualiseringsutbildning IT-kurser för ÅA-studerande Office-programmen Informationssökning Webb-produktion

11 FC - en utvecklingscentral för pedagogiska idéer vid ÅA En viktig del av vårt kvalitetsarbete består av pedagogiska utvecklingsprojekt Vi erbjuder pedagogiskt stöd för lärare och planerare i form av  webbverktyg och webbsidor  kortkurser och fortbildning  handledning för personalen Virtualisering / nätkurser

12 FC och universitetets tredje uppgift att samverka med det omgivande samhället att bidra aktivt till en jämlik regional utveckling Centrala uppgifter är att initiera och delta i olika forsknings- och utvecklingsprojekt på regional, nationell och internationell nivå, med betoning på Svenskfinland och Åboregionen att bidra med kompetens beträffande projekthantering, utbildningsinnehåll och undervisningsmetoder

13 FC och regional utveckling Vi deltar i många projekt inom lokalt, regionalt och internationellt utvecklingsarbete t ex inom för ramen för Skärgårdsinstitutet (SIÅA) som grundades 1977 och sedan 1995 anknutet till FC ger ut Tidskriften Skärgård, med fyra nummer per år initierade studiehelheten Skärgårdskunskap (25-45 sp) finns på nätet på adressen: www.abo.fi/skargarden

14 EU-projekt Vi har mångårig erfarenhet av EU-projekt i egenskap av koordinator och samarbetspart Aktuella EU-projekt: KOKE - Utvecklingsprogram för högutbildade (ESF) Med sikte på farmaceutexamen 2005-08 (ESF) Work Based Learning 2004-06 (WBL) (Grundtvig) Gräv där du står 2005-07 (ESF) Itämeri-hanke/Östersjön 2004-06

15 Samarbete och universitetsförankring En viktig samarbetspart för FC är ÅA:s fakulteter och ämnen men FC har även ett brett kontaktnät utanför universitetet, både nationellt och internationellt Våra utbildningar tar fasta på ny kunskap och aktuell forskning inom ÅA men vi anlitar också utomstående experter bl a från näringslivet som utbildare på våra kurser

16 Vår tidning Lärlust utkommer med fyra nummer per år i 3000 exemplar kan prenumereras gratis sänds till skolor, bibliotek, kommuner, massmedia, arbetskraftsbyråer har ca 700 privata prenumeranter bestående av vuxenstuderande kan beställas via webben på adressen www.abo.fi/fc/publ/larlust

17 Fortbildningscentralen i Arken Arken är ÅA:s nya campusområde för Humaniora FC flyttade in i nya utrymmen i Arken, februari 2004 FC-auditorier: aud. Aura: 40 personer aud. Kosmos: 30 personer (videokonferensutrustad)

18 Siffror år 2006 Öppna universitetet (Åbo och Vasa) Antal studerande4113 Antal kurser363 Fortbildningskurser (Åbo + Vasa) Antal studerande4533 + 1460 Antal kurser191+ 54 FC/ÅA har successivt vuxit till en av ÅA:s största enheter och har idag ett 40-tal anställda.

19 FC - för individens och organisationens utveckling Tack!


Ladda ner ppt "Välkommen! Måndag 12.2.2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi."

Liknande presentationer


Google-annonser