Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anläggningar och omgivningen Politiska krav Krav på miljö, estetik och säkerhet Allmänhetens krav.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anläggningar och omgivningen Politiska krav Krav på miljö, estetik och säkerhet Allmänhetens krav."— Presentationens avskrift:

1 Anläggningar och omgivningen Politiska krav Krav på miljö, estetik och säkerhet Allmänhetens krav

2 Syfte ”Utveckla kunskap och kompetens samt praktiska arbetsverktyg och arbetsformer för att genom dialog med intressenter uppnå högsta möjliga acceptans för om och hur en investering skall genomföras” –Lokalisering –Teknisk utformning –Drift och underhåll Ledord: öppenhet, nytta, säkerhet, miljö och kravhantering

3 Operativa mål Tidseffektivitet Kostnadseffektivitet i form av minskad ”förgävesprojektering” Kvalitetsmål

4 Exempel på arbete inom temat Fördjupad förståelse för kopplingen mellan tekniska och sociala system Fördjupad förståelse för faktorer som styr samspelet anläggning omgivning Utveckling och tillämpningar av verktyg för, analys, prediktion och visualisering Processfrågor: –Kvalitetsfrågor, noggrannhet –Tillåtlighetsfrågor, samråd, planprocess –Förutsätter samverkan med andra teman

5 Diskussion Workshop 1, Chalmers Bättre samspel! x x

6 Definition av temat Syfte: Att finna balansen mellan anläggning, miljö och människa

7 Definitioner Anläggningar: i första hand väg och järnväg Omgivning: naturmiljö, kulturmiljö, människors hälsa, egendom, andra anläggningar (ex. vattenförsörjnings- och avloppssystem, telesystem, mm)

8 Nyckelord Skyddsobjekt Upplevelsefrågor Beslutsstödssystem för helhetssyn Påverkan anläggning omgivning ”Skrotning” och livscykelfrågor Makt och retorik Transparens Värdering och kostnadsbedömning som grund för design

9 Förslag på delteman Situationsanpassade analys- och prognosmodeller och rutiner – hantering av osäkerheter och risker Processdesign – ramverk för helhetssyn –Identifiering av problem och möjligheter –Intressentanalys- konflikthantering –Värdering –Beslutskriterier och beslutsfattande –Hantering av politiska krav och förändringar Kommunikation - samråd Ny teknikutveckling och bättre förståelse för den teknik vi har - konceptualisering

10 Nationellt forsknings och utvecklingsprogram för anläggningsteknik Nästa steg

11 En kunskapsmodell Förståelse Forskning Lärande Experiment Fakta Databaser Instruktion Skicklighet Övning Erfarenhet Planering ”Know How”

12 En organisationsmodell Universitet Arenor Anl. Sektor LTUPVV KTHPBV ChalmersPEntrepenör LTHPKonsult ÖvrigaPLeverantör Objekt

13 Fortsättningen Uppropsbrevvecka 249 Projektuppslagvecka 251 Projektskisservecka 304 Temaseminariervecka 305 – 06 Delrapport Ivecka 307

14 Innehåll Vision Temabeskrivningar -Delteman -Projekt Objekt Vidare arbete


Ladda ner ppt "Anläggningar och omgivningen Politiska krav Krav på miljö, estetik och säkerhet Allmänhetens krav."

Liknande presentationer


Google-annonser