Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affektiva Mottagningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affektiva Mottagningen"— Presentationens avskrift:

1 Affektiva Mottagningen
PPI III Tidiga tecken Affektiva Mottagningen

2 Diates – sjukdomsbenägenhet
Risk för att i stressande situationer reagera med symtom på exempelvis Högt blodtryck Magbesvär Huvudvärk Hjärtbesvär Affektiva symtom

3 Stress- och sårbarhetsmodellen

4 Sårbarhetsfaktorer - personliga
Ärftlighet Stressande livshändelser tidigare i livet Hög alkoholkonsumtion Droganvändning Oregelbundna sömnvanor Oregelbundna dagliga rutiner Komplicerade, konfliktfyllda relationer mm

5 Sårbarhetsfaktorer - miljömässiga
Arbetslöshet Komplicerade relationer Ekonomiska bekymmer Utanförskap Bristande kunskaper hos närstående och omgivning m.m

6 Personliga skyddande faktorer
Kunskap om sjukdom och behandling Kunskap om tidiga tecken på återinsjuknande Förebyggande medicinsk behandling Stöd av närstående och omgivning Kunna sätta gränser

7 Miljömässiga skyddande faktorer
Struktur i vardagen; regelbundna vanor, sömn, motion, kost Lagom mycket aktivitet, balans arbete - fritid Kunnig familj - omgivning

8 Varför tidiga tecken? Insjuknanden oftast lika varje gång
Individspecifika Tidig upptäckt tidigt insatt behandling snabbt tillfrisknande Förbereda sig när man är frisk

9 Krisplan/överenskommelse
Samarbete mellan patient, närstående och vårdgivare för att förhindra återinsjuknande Risksituationer Förebyggande åtgärder Tidiga tecken Åtgärder vid tidiga tecken Vem gör vad – vem får ingripa?

10 Expressed emotion Hög grad av kritisk inställning
Fientlighet / avvisande Hög grad av emotionellt överengagemang


Ladda ner ppt "Affektiva Mottagningen"

Liknande presentationer


Google-annonser