Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPI III Tidiga tecken Affektiva Mottagningen. Diates – sjukdomsbenägenhet  Risk för att i stressande situationer reagera med symtom på exempelvis  Högt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPI III Tidiga tecken Affektiva Mottagningen. Diates – sjukdomsbenägenhet  Risk för att i stressande situationer reagera med symtom på exempelvis  Högt."— Presentationens avskrift:

1 PPI III Tidiga tecken Affektiva Mottagningen

2 Diates – sjukdomsbenägenhet  Risk för att i stressande situationer reagera med symtom på exempelvis  Högt blodtryck  Magbesvär  Huvudvärk  Hjärtbesvär  Affektiva symtom

3 Stress- och sårbarhetsmodellen stress sårbarhet

4 Sårbarhetsfaktorer - personliga  Ärftlighet  Stressande livshändelser tidigare i livet  Hög alkoholkonsumtion  Droganvändning  Oregelbundna sömnvanor  Oregelbundna dagliga rutiner  Komplicerade, konfliktfyllda relationer mm

5 Sårbarhetsfaktorer - miljömässiga  Arbetslöshet  Komplicerade relationer  Ekonomiska bekymmer  Utanförskap  Bristande kunskaper hos närstående och omgivning m.m

6 Personliga skyddande faktorer  Kunskap om sjukdom och behandling  Kunskap om tidiga tecken på återinsjuknande  Förebyggande medicinsk behandling  Stöd av närstående och omgivning  Kunna sätta gränser

7 Miljömässiga skyddande faktorer  Struktur i vardagen; regelbundna vanor, sömn, motion, kost  Lagom mycket aktivitet, balans arbete - fritid  Kunnig familj - omgivning

8 Varför tidiga tecken?  Insjuknanden oftast lika varje gång  Individspecifika  Tidig upptäckt tidigt insatt behandling snabbt tillfrisknande  Förbereda sig när man är frisk

9 Krisplan/överenskommelse  Samarbete mellan patient, närstående och vårdgivare för att förhindra återinsjuknande  Risksituationer  Förebyggande åtgärder  Tidiga tecken  Åtgärder vid tidiga tecken  Vem gör vad – vem får ingripa?

10 Expressed emotion  Hög grad av kritisk inställning  Fientlighet / avvisande  Hög grad av emotionellt överengagemang


Ladda ner ppt "PPI III Tidiga tecken Affektiva Mottagningen. Diates – sjukdomsbenägenhet  Risk för att i stressande situationer reagera med symtom på exempelvis  Högt."

Liknande presentationer


Google-annonser