Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsokällan startade som ett Interreg 3A-projekt 2003 Syftet med projektet var att skapa två utvecklingscenter (ett i Fyrbodal och ett i Östfold), för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsokällan startade som ett Interreg 3A-projekt 2003 Syftet med projektet var att skapa två utvecklingscenter (ett i Fyrbodal och ett i Östfold), för."— Presentationens avskrift:

1

2 Hälsokällan startade som ett Interreg 3A-projekt 2003 Syftet med projektet var att skapa två utvecklingscenter (ett i Fyrbodal och ett i Östfold), för att verka som ett hälso- pedagogiskt stöd, för skolor och andra nyckelgrupper/ organisationer för att främja barn och ungdomars hälsa i Fyrbodal och Östfold!

3 Vad skulle Hälsokällan arbeta med? Självkänsla Självförtroende Goda relationer Hur? Program med barn och ungdomar Utbildning och handledning med personal som möter barn och unga! Nätverk En förstudie gjordes

4 Hälsokällans Fokusområden de första fem åren Värdegrund och livskunskap i förskola och skola! Föräldrastöd Mångfaldsfrågor

5 Elevers sociala och emotionella kompetens – livskunskap Ledarskap i klassrummet Förhållningssättet i mötet med andra Mobbningsförebyggande insatser (Olweus mobbningsförebyggande program) Värdegrund och livskunskap i förskola och skola

6 Föräldrastöd Föräldrastödskedjan -9 månader – 18 år Föräldrastödsprogram - ledarutbildningar Stöd och handledning till familjecentraler och öppna förskolor

7 Mångfald -att arbeta för allas lika värde Spetskompetensnätverk mot Hedersrelaterad problematikSpetskompetensnätverk mot Hedersrelaterad problematik Föräldrastöd för föräldrar på SFIFöräldrastöd för föräldrar på SFI Utbildning personal på SFIUtbildning personal på SFI Utbildningar sex och samlevnad – hbt-frågor allas lika värdeUtbildningar sex och samlevnad – hbt-frågor allas lika värde

8 KASAM – Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet LÅGHÖG COPINGFÖRMÅGA Destruktiv Coping Framgångsrik Coping Flykt Förhandla Undvikande Problemlösning Bedövande Socialt stöd Konfrontation Professionellt stöd Rigiditet Optimism Stor Självkritik Humor Diskvalificering Positiv omformulering Anpassning Jämförelse Önsketänkande Magiskt tänkande

9 OMVÄRLDSFAKTORER STÖDJANDE FÖRÄLDRASYSTEM STÖDJANDE OCH INKLUDERANDE SKOLSYSTEM ANDRA STÖDJANDE VUXNA HJÄLPA ANDRA GÖRA MENINGSFULLA AKTIVITETER INDIVIDUELLA FRISKFAKTORER GOD SOCIAL KAPACITET POSITIVT SJÄLVFÖRTROENDE SJÄLVSTÄNDIGHET UTVECKLING AV SPECIELLA INTRESSEN OCH HOBBIES IMPULSKONTROLL AKTIVITET OCH ENERGI INTELLIGENS KREATIVITET FRAMGÅNGSRIK COPING INRE ”LOCUS OF CONTROL”

10 Exempel på skyddande faktorer SkolaTydliga normer/regler och förväntningar från vuxna Att uppmärksammas för positiva handlingar Att känna tillhörighet och anknytning Ett gott socialt och emotionellt klimat Tydliga förväntningar från vuxna FamiljTydliga normer och förväntningar från föräldrar Goda och kärleksfulla relationer Att uppmärksammas för positiva handlingar God insyn i vad barnet gör utanför hemmet IndividSocial och kognitiv kompetens Intelligens Skolframgång Välanpassade kompisar

11 Exempel på riskfaktorer Samhället Tillgång till droger Avsaknad av lagar och normer Bostadsområde som präglas av kriminalitet, bostadsbrist, social utslagning Skolan Otrivsel Låg kunskapsnivå Oordning Brist på struktur Låga förväntningar Familjen Missbruk inom familjen Brister i anknytning, uppfostran och tillsyn Familjkonflikter, tillåtande attityd (föräldrar som bjuder) Individen/ kamrater Tidigt och långvarigt asocialt beteende Koncentrationssvårigheter Misslyckande i skolan Skolk Kamrater som har problem Tidig debut och positiv attityd till t ex droger

12 Risk- och skyddsfaktorer samspelar

13 Samhällskostnaden för en tonåring som gjort brottskarriär är cirka 20 miljoner kronor när tonåringen nått vuxen ålder. Motsvarande kostnad för en ung människa som utvecklar ett bestående missbruk är 11,5 miljoner kronor. Ekonomiska vinster för samhället

14 Exempel på aktiviteter i Hälsokällans regi 2003-2008 (i Fyrbodals kommuner och regionala verksamheter Utbildning: 4256 viktiga vuxna har utbildats (en dag till utbildningar över fem dagar) Program: Cirka 10 000 barn och ungdomar har deltagit i aktiviteter Föreläsningar: Cirka 2000 deltagare Processhandledning: Cirka 700 deltagare Exempel på nätverk som skapats: Värdegrund och livskunskap i förskola och skola Föräldrastöd Sex och samlevnad Hedersrelaterad problematik Kamratstödjarnätverk


Ladda ner ppt "Hälsokällan startade som ett Interreg 3A-projekt 2003 Syftet med projektet var att skapa två utvecklingscenter (ett i Fyrbodal och ett i Östfold), för."

Liknande presentationer


Google-annonser