Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Lärcentret i Åbo Planering av nätundervisning Ope.fi-utbildning, ÅA 25.4.2007 Tove Forslund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Lärcentret i Åbo Planering av nätundervisning Ope.fi-utbildning, ÅA 25.4.2007 Tove Forslund"— Presentationens avskrift:

1 1 Lärcentret i Åbo Planering av nätundervisning Ope.fi-utbildning, ÅA 25.4.2007 Tove Forslund tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/www.abo.fi/lc/

2 2 Tre skeden i kursens livscykel planering –’byråkrati’ –pedagogisk planering –planering av kursmaterial –val av medium –uppgörande av övningsuppgifter –planering av handledning –tekniskt genomförande undervisning –ev. närstudier –handledning och feedback uppdatering och vidareutveckling

3 3 PlaneringProduktionStartGenomförandeAvslutning Förberedelse av yttre ramar Produktion av kursmaterial Handbok för material- produktion Anmälan och antagning av studerande till kurs Introduktion av studerande i inlärningsmiljön Kursavslutning och kursutvärdering Pedagogisk planering Planering av aktivering av studerande Införande av deltagare på kursen Ev. närstudier MedievalPlanering av handledning och feedback Test av utrymmen, utrustning och programvara HandledningDokumentation, uppdatering och vidareutveckling Information om kursen Inlärningsmiljö och layout Användarnamn åt deltagarna Examination Utvärdering och testning av kursen Kursstart http://www.abo.fi/lc/handbok/ Handbok för nätkursutveckling

4 4 Planering Förbered else av yttre ramar för kursen Pedagogisk planering Medieval Information om kursen Utgångspunkt för kursen / Kursens synopsis –Praktiska frågor finansiering upphovsrätt tidsplan för projektet arbetsfördelning stöd teknik & programvara –Målsättningen med virtualiseringen / vilket mervärde ger nätstödd kurs? –Analys av deltagarna

5 5 Planering Förberedelse av yttre ramar för kursen Peda- gogisk planering Medieval Information om kursen Planera den studerandes inlärningsprocess –Kursens mål och innehåll Vad är kursens mål? –Uttryck målsättningarna konkret! (undvik ”kunna”, ”förstå” > använd i stället ”beskriva”, ”analysera”, ”förstå orsaker varför” etc.) –Jfr ex. Blooms taxonomy Vilka kunskaper och färdigheter får den studerande? –Notera även allmänna färdigheter som tränas via nätkurser: teamarbete, nätverkande, sociala färdigheter, IT, informationssökning, utvärdera andra etc

6 6 Allmänna kompetenser jfr KoMiTi-projektet, www.komiti.fi; s. 21-24 i Näkymättömästä näkyvää, Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi-hankkeen selvitys)www.komiti.fi Instrumentella kompetenser –IT, språk- och kommunikation, att studera på nätet, informationssökning; förmåga ställa frågor, bearbeta information, producera ny kunskap, kritiskt värdera information & producera expertdokument Samarbetskompetenser –kommunikation, teamarbete, projektledning, förmedla kunnnande, nätverkande Självständig verksamhet –Abstrakt tänkande och förmåga värdera, urskilja relevant information, se helheter, självständigt arbete och självstyrning, stå ut med osäkerhet, ansvar, förmåga att förbinda sig, livslångt lärande

7 7 Beskrivning av studieprocessen 1. Allmän studievägledande information i kursen Kontaktpersoner Kurs- och ämnesbeskrivning Kurslitteratur och –material –om printning av material –biblioteksinformation Kursens upplägg/schema –länk till översiktsbild av kursen –terminologi som används i kursen Bedömning och examination –kursens examination –bedömning av uppgifter –vitsords-/betygsboken –allmänna krav på uppgifterna Handledning och feedback –vilka kommunikationskanaler används i kursen –feedback Planering av studierna och arbetsmängd –förslag på hur den studerande kan fördela sitt arbete under veckan –att arbeta i grupp Tekniskt stöd och tekniska guider –plattformsguide för studerande –att ladda ned programvara –att lämna in uppgifter Skrivtekniska instruktioner –skrivråd och -guider –referensteknik Här finns en mall för den allmänna informationen: http://www.abo.fi/lc/kursstod/material/allman_info.doc

8 8 2. bild på –innehåll –studiegången –se exempel på schematiska översikter: http://www.abo.fi/lc/larare/material/ anvisningar/kursoversikt.htm http://www.abo.fi/lc/larare/material/ anvisningar/kursoversikt.htm 3. webbkarta/inlärningsplattformens struktur Beskrivning av studieprocessen

9 9 Översikt över kursen + arbetsbelastning för studerande och lärare Arbetsbelastning per övningsuppgift: Arbetsbelastning per arbetssätt – Dimensioneringsramen för nätbaserade studier: http://www.komiti.fi/tiedostot/KoMiTi_mitoituskehikko_120606_SVE.pdf

10 10 Dimensioneringsramen för nätbaserade studier – vad gör den studerande? Instruktioner, innehåll, mål och inlärningsuppgift Egna mål och eget schema Programvara Inlärningsplattform Gruppbildning Inlärningsuppgifter och diskussion Söker information Sätter sig in i studiematerialet Omfattar väsentlig kunskap Skriver Tar del av kurskamraternas arbeten och tankar Ger respons Processar och utnyttja responsen Självutvärdering Utvärdering som görs av kurskamraterna Tentamen Kursfeedback OrienteringKunskapsbyggande Utvärdering av lärande och kurs KoMiTi-projektet: www.komiti.fi

11 11 Ajankäytön seurannan ohjeistaminen opiskelijoille: "Suunnittele, milloin teet tähän opintojaksoon liittyviä tehtäviä. Varaa aikaa itsenäiseen työskentelyyn ja työskentelyyn parisi kanssa. Niihin tarvittavia aikoja ei ole kirjattu lukujärjestykseen, merkitse ne itse. Ota huomioon aikatauluun merkityt tehtävien palautuspäivät. Seuraavat ajat ovat ohjeellisia. Varaa –Opintojakson oppimisympäristöön ja ohjeistuksiin tutustumiseen 2 h –Orientaatiotehtävän tekemiseen 1 h –Tiedonhakuun raporttia varten + löytyneeseen tietoon tutustumiseen 6 h –Raportin kirjoittamiseen 8 h –Ohjaustunneilla käyntiin 1 h –Oman ryhmän keskustelupalstan seuraamiseen ½ h / vk = 4 h –jne." Lääkkeet terveydenhuollossa/Kirsti Vainio, KY – från presentation på FVU-dagarna 21.3.2007 av Sari Tervonen & Tuire Palonen (KoMiTi-projektet)

12 12 TyövaiheOhje (h)Min-maxk.a. Tutustuminen (ympäristö, ohjeet)215min- 4h1h 25min Orientaatiotehtävä115min-3h1h 5 min Raportin tiedonhaku61h-15h5h 45min Raportin kirjoittaminen81h-25h8h 10min Toisen opiskelijaparin raportin arviointi 215min-4,5h1h 10min Kirjallinen kooste raportista42h-9h4h 5 min Haastattelu, tapausseloste215min-4h1h Kirjoittaminen, tapausseloste215min-4,5h1h 25min Kirjallinen kooste tapausselosteista31h-5,5h2h 55min Tenttiin valmistautuminen245min-41h 20min8h 20min Lääkkeet terveydenhuollossa/Kirsti Vainio, KY – från presentation på FVU-dagarna 21.3.2007 av Sari Tervonen & Tuire Palonen (KoMiTi-projektet) Tuloksia, Ajankäyttö eri työvaiheissa (n=139)

13 13 Planering Förberedelse av yttre ramar för kursen Pedagogisk planering Medieval Information om kursen Medieval –Graden av nätstudier – närstudier –Tillgänglig teknik Inlärningsplattform: Moodle, Blackboard – kursens ”ryggrad”: handleder studerande genom inlärningsprocessen, övningsuppgifter & skriftlig feedback, materialdistribution Desktopvideokonferens: Adobe ConnectPro – för handledning Adobe Presenter – för nätföreläsningar Flash – för animationer (för att åskådliggöra teoretiska modeller och arbetsprocesser)

14 14 Produktion Produktion av kurs-material Handbok för materialproduktion Planering av aktivering av studerande Planering av handledning och feedback Inlärningsmiljö och layout Utvärdering och testning av kursen Produktion av kursmaterial

15 15 Stöd för Moodle Administrator och hjälp i tekniska frågor: –Mikael Ekblom, DC, @abo.fi, tfn 215 4880 Grunda kurs: –mejla Mikael Ekblom och ange vilken plattform det gäller samt namn på och e-postadress till dem som bör ha instruktörsrättigheter till kursen, fakultet, ämne, kursnamn, termin+år när kursen skall Användarguider för kursproducenter, handledare och studerande på –http://www.abo.fi/lc/kursstod/moodle/http://www.abo.fi/lc/kursstod/moodle/ Korta kurser http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/ –öppna kurser –kurser vid den egna enheten

16 16 Stöd för desktopvideokonferens Adobe Connect Pro möjliggör muntlig kommunikation i realtid, dvs. deltagare och lärare måste vara närvarande på samma tid, men behöver inte vara på samma plats utan kan delta från sin egen dator varifrån som helst http://www.abo.fi/lc/kursstod/connectpro/ –Användarguide (1 sida) för dem som sammankallar till videokonferens –Användarguide (1 sida) för deltagare i videokonferens –ConnectPros egen mer omfattande användarguide användarnamn till ConnectPro (mejla stefan.levander@abo.fi) stefan.levander@abo.fi Stödperson Dan Holm, DC, tfn 4379 epostlista för gemensam problemlösning: connectpro@abo.fi connectpro@abo.fi

17 17 Stöd för Adobe Presenter – för produktion av nätföreläsningar Ljud till PowerPoint (+ sjävlrättande test för aktivering) Tilläggsdel till PowerPoint, behövs –nedladdad programvara (närstödaren hjälper) –användarnamn till ConnectPro (mejla stefan.levander@abo.fi) stefan.levander@abo.fi –hörlurar med mikrofon http://www.abo.fi/lc/kursstod/materialprod/presenter.html Övriga former av nätföreläsningar http://www.abo.fi/lc/kursstod/materialprod/utrustning.html –Bandad videofil –Windows Movie Maker, enkel produktion av film –MS Producer för kombination av ljud/video + ppt

18 18 Varför nätföreläsningar? möjlighet för studerande att ta del av föreläsning fastän de inte kan närvara variation i textbaserade nätkurser ”levandegör” läraren/experten på en nätkurs stöder flera inlärningsstilar de studerande kan repetera, ta del av föreläsningen eller delar av den på nytt sparar in föreläsartid –ej upprepning av samma föreläsning i många grupper, ej resor till kursorten

19 19 Flash Beställ produktioner från Lärcentret: Maria Sundström, FC, tfn 3125, maria.sundstrom@abo.fi maria.sundstrom@abo.fi

20 20 Planering Planerings- blankett ProduktionPubliceringGenomförandeAvslutning Produktionshjälp år 2006 Idégenerering och målsättningar Exempel på ljud- och video- produktioner Produktion Tillgänglig utrustning och programvara Användar- guider och stödmaterial Adobe Presenter Publicering på nätet Handledning åt användarna Utvärdering av materialet Manuskript och resursplanering TestningProgramvara för användarna Uppdatering och underhåll UpphovsrättUtvärdering av arbetsprocessen Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial http://www.abo.fi/lc/kursstod/materialproduktion.html

21 21 Programvara: Blackboard Moodle Flash MS Producer AudaCity mm. Användarguider: Blackboard Moodle MS Producer Hot Potatoes Minidiskspelare Planering av filmning av föreläsningar Mm http://www.abo.fi/lc/guider/ http://www.abo.fi/lc/guider/ Produktionshjälp för nätföreläsningar och Flash: Läraren: innehåll och ”prat” LC: planeringshjälp, filmning/bandning, Editering, synkronisering med Ppt Kenneth Sjölund & Maria Sundström Multimedia- verkstaden Handledning i Moodle&Blackboard: Tekniskt stöd: Mikael Ekblom, DC Pedagogisk handledning och Intro i användningen: Maria Söderbacka, FC. Vår multimediaverkstad utvecklas som bäst!

22 22 Verktyg för planeringsprocessen Handboken för nätkursutveckling (anpassad till åa-miljön) http://www.abo.fi/lc/handbok/http://www.abo.fi/lc/handbok/ Checklista för kursutvecklingsprocessen Planeringsunderlag Checklistan och kursplaneringsunderlagen finns på http://www.abo.fi/lc/larare/material/anvisningar.htm (se Kursplanering) http://www.abo.fi/lc/larare/material/anvisningar.htm Moodle –Kronologiska moduler –Tematiska moduler –Modul enligt funktioner

23 23 Planeringsunderlag

24 24 Tidtabell Start på utvecklingsarbetet Kursplanen klar i någon form Val av innehåll, material, övningsuppgifter, medium för förverkligande Strukturering i Moodle Produktion av nätföreläsningar, målbeskrivningar, instruktioner för övningsuppgifter Klar för genomgång av ped.handledaren och kollega/examinator minst 2 veckor före kursstart Kursstart

25 25 Lärcentrets material Handbok för utveckling av nätkurser: http://www.abo.fi/lc/handbok/ Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial: http://www.abo.fi/lc/kursstod/materialprod/ http://www.abo.fi/lc/kursstod/material.html Pedagogiska guider, inkl. webblänkar till nätpedagogik Anvisningar, bl.a. studieguider, bilder av kursstruktur mm. Litteraturtips och webblänkar TieVie-projektets material: http://tievie.oulu.fi/vakiinnuttaminen/materiaalit.htm Verkko-opetuksen suunnittelu Digitaaliset aineistot Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön.


Ladda ner ppt "1 Lärcentret i Åbo Planering av nätundervisning Ope.fi-utbildning, ÅA 25.4.2007 Tove Forslund"

Liknande presentationer


Google-annonser