Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärcentret i Åbo Planering av nätundervisning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärcentret i Åbo Planering av nätundervisning"— Presentationens avskrift:

1 Lärcentret i Åbo Planering av nätundervisning
Ope.fi-utbildning, ÅA Tove Forslund Tove Forslund, Lärcentret i Åbo

2 Tre skeden i kursens livscykel
planering ’byråkrati’ pedagogisk planering planering av kursmaterial val av medium uppgörande av övningsuppgifter planering av handledning tekniskt genomförande undervisning ev. närstudier handledning och feedback uppdatering och vidareutveckling

3 Handbok för nätkursutveckling
Planering Produktion Start Genomförande Avslutning Förberedelse av yttre ramar Produktion av kursmaterial Handbok för material-produktion Anmälan och antagning av studerande till kurs Introduktion av studerande i inlärningsmiljön Kursavslutning och kursutvärdering Pedagogisk planering Planering av aktivering av studerande Införande av deltagare på kursen Ev. närstudier Medieval Planering av handledning och feedback  Test av utrymmen, utrustning och programvara Handledning Dokumentation, uppdatering och vidareutveckling Information om kursen Inlärningsmiljö och layout Användarnamn åt deltagarna Examination      Utvärdering och testning av kursen Kursstart

4 Utgångspunkt för kursen / Kursens synopsis
Praktiska frågor finansiering upphovsrätt tidsplan för projektet arbetsfördelning stöd teknik & programvara Målsättningen med virtualiseringen / vilket mervärde ger nätstödd kurs? Analys av deltagarna Planering Förberedelse av yttre ramar för kursen Pedagogisk planering Medieval Information om kursen

5 Planera den studerandes inlärningsprocess
Kursens mål och innehåll Vad är kursens mål? Uttryck målsättningarna konkret! (undvik ”kunna”, ”förstå” > använd i stället ”beskriva”, ”analysera”, ”förstå orsaker varför” etc.) Jfr ex. Blooms taxonomy Vilka kunskaper och färdigheter får den studerande? Notera även allmänna färdigheter som tränas via nätkurser: teamarbete, nätverkande, sociala färdigheter, IT, informationssökning, utvärdera andra etc Planering Förberedelse av yttre ramar för kursen Peda-gogisk planering Medieval Information om kursen

6 Allmänna kompetenser jfr KoMiTi-projektet, www. komiti. fi; s
Allmänna kompetenser jfr KoMiTi-projektet, s i Näkymättömästä näkyvää, Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi-hankkeen selvitys) Instrumentella kompetenser IT, språk- och kommunikation, att studera på nätet, informationssökning; förmåga ställa frågor, bearbeta information, producera ny kunskap, kritiskt värdera information & producera expertdokument Samarbetskompetenser kommunikation, teamarbete, projektledning, förmedla kunnnande, nätverkande Självständig verksamhet Abstrakt tänkande och förmåga värdera, urskilja relevant information, se helheter, självständigt arbete och självstyrning, stå ut med osäkerhet, ansvar, förmåga att förbinda sig, livslångt lärande

7 Beskrivning av studieprocessen 1
Beskrivning av studieprocessen 1. Allmän studievägledande information i kursen Handledning och feedback vilka kommunikationskanaler används i kursen feedback Planering av studierna och arbetsmängd förslag på hur den studerande kan fördela sitt arbete under veckan att arbeta i grupp Tekniskt stöd och tekniska guider plattformsguide för studerande att ladda ned programvara att lämna in uppgifter Skrivtekniska instruktioner skrivråd och -guider referensteknik Kontaktpersoner Kurs- och ämnesbeskrivning Kurslitteratur och –material om printning av material biblioteksinformation Kursens upplägg/schema länk till översiktsbild av kursen terminologi som används i kursen Bedömning och examination kursens examination bedömning av uppgifter vitsords-/betygsboken allmänna krav på uppgifterna Här finns en mall för den allmänna informationen:

8 Beskrivning av studieprocessen
2. bild på innehåll studiegången se exempel på schematiska översikter: anvisningar/kursoversikt.htm 3. webbkarta/inlärningsplattformens struktur

9 Översikt över kursen + arbetsbelastning för studerande och lärare
Arbetsbelastning per övningsuppgift: Arbetsbelastning per arbetssätt – Dimensioneringsramen för nätbaserade studier:

10 Dimensioneringsramen för nätbaserade studier – vad gör den studerande?
Orientering Kunskapsbyggande Utvärdering av lärande och kurs Instruktioner, innehåll, mål och inlärningsuppgift Egna mål och eget schema Programvara Inlärningsplattform Gruppbildning Inlärningsuppgifter och diskussion Söker information Sätter sig in i studiematerialet Omfattar väsentlig kunskap Skriver Tar del av kurskamraternas arbeten och tankar Ger respons Processar och utnyttja responsen Självutvärdering Utvärdering som görs av kurskamraterna Tentamen Kursfeedback KoMiTi-projektet:

11 Ajankäytön seurannan ohjeistaminen opiskelijoille:
Lääkkeet terveydenhuollossa/Kirsti Vainio, KY – från presentation på FVU-dagarna av Sari Tervonen & Tuire Palonen (KoMiTi-projektet) Ajankäytön seurannan ohjeistaminen opiskelijoille: "Suunnittele, milloin teet tähän opintojaksoon liittyviä tehtäviä. Varaa aikaa itsenäiseen työskentelyyn ja työskentelyyn parisi kanssa. Niihin tarvittavia aikoja ei ole kirjattu lukujärjestykseen, merkitse ne itse. Ota huomioon aikatauluun merkityt tehtävien palautuspäivät. Seuraavat ajat ovat ohjeellisia. Varaa Opintojakson oppimisympäristöön ja ohjeistuksiin tutustumiseen 2 h Orientaatiotehtävän tekemiseen 1 h Tiedonhakuun raporttia varten + löytyneeseen tietoon tutustumiseen 6 h Raportin kirjoittamiseen 8 h Ohjaustunneilla käyntiin 1 h Oman ryhmän keskustelupalstan seuraamiseen ½ h / vk = 4 h jne."

12 Tuloksia, Ajankäyttö eri työvaiheissa (n=139)
Lääkkeet terveydenhuollossa/Kirsti Vainio, KY – från presentation på FVU-dagarna av Sari Tervonen & Tuire Palonen (KoMiTi-projektet) Tuloksia, Ajankäyttö eri työvaiheissa (n=139) Työvaihe Ohje (h) Min-max k.a. Tutustuminen (ympäristö, ohjeet) 2 15min- 4h 1h 25min Orientaatiotehtävä 1 15min-3h 1h 5 min Raportin tiedonhaku 6 1h-15h 5h 45min Raportin kirjoittaminen 8 1h-25h 8h 10min Toisen opiskelijaparin raportin arviointi 15min-4,5h 1h 10min Kirjallinen kooste raportista 4 2h-9h 4h 5 min Haastattelu, tapausseloste 15min-4h 1h Kirjoittaminen, tapausseloste Kirjallinen kooste tapausselosteista 3 1h-5,5h 2h 55min Tenttiin valmistautuminen 24 5min-41h 20min 8h 20min

13 Medieval Graden av nätstudier – närstudier Tillgänglig teknik
Inlärningsplattform: Moodle, Blackboard – kursens ”ryggrad”: handleder studerande genom inlärningsprocessen, övningsuppgifter & skriftlig feedback, materialdistribution Desktopvideokonferens: Adobe ConnectPro – för handledning Adobe Presenter – för nätföreläsningar Flash – för animationer (för att åskådliggöra teoretiska modeller och arbetsprocesser) Planering Förberedelse av yttre ramar för kursen Pedagogisk planering Medieval Information om kursen

14 Produktion av kursmaterial
Handbok för materialproduktion Planering av aktivering av studerande Planering av handledning och feedback  Inlärningsmiljö och layout Utvärdering och testning av kursen Produktion av kursmaterial

15 Stöd för Moodle Administrator och hjälp i tekniska frågor:
Mikael Ekblom, tfn Grunda kurs: mejla Mikael Ekblom och ange vilken plattform det gäller samt namn på och e-postadress till dem som bör ha instruktörsrättigheter till kursen, fakultet, ämne, kursnamn, termin+år när kursen skall Användarguider för kursproducenter, handledare och studerande på Korta kurser öppna kurser kurser vid den egna enheten

16 Stöd för desktopvideokonferens Adobe Connect Pro
möjliggör muntlig kommunikation i realtid, dvs. deltagare och lärare måste vara närvarande på samma tid, men behöver inte vara på samma plats utan kan delta från sin egen dator varifrån som helst Användarguide (1 sida) för dem som sammankallar till videokonferens Användarguide (1 sida) för deltagare i videokonferens ConnectPros egen mer omfattande användarguide användarnamn till ConnectPro (mejla Stödperson Dan Holm, DC, tfn 4379 epostlista för gemensam problemlösning:

17 Stöd för Adobe Presenter – för produktion av nätföreläsningar
Ljud till PowerPoint (+ sjävlrättande test för aktivering) Tilläggsdel till PowerPoint, behövs nedladdad programvara (närstödaren hjälper) användarnamn till ConnectPro (mejla hörlurar med mikrofon Övriga former av nätföreläsningar Bandad videofil Windows Movie Maker, enkel produktion av film MS Producer för kombination av ljud/video + ppt

18 Varför nätföreläsningar?
möjlighet för studerande att ta del av föreläsning fastän de inte kan närvara variation i textbaserade nätkurser ”levandegör” läraren/experten på en nätkurs stöder flera inlärningsstilar de studerande kan repetera, ta del av föreläsningen eller delar av den på nytt sparar in föreläsartid ej upprepning av samma föreläsning i många grupper, ej resor till kursorten

19 Flash Beställ produktioner från Lärcentret: Maria Sundström, FC, tfn 3125,

20 Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial
Planering Planerings-blankett Produktion Publicering Genomförande Avslutning Produktionshjälp år 2006 Idégenerering och målsättningar Exempel på ljud- och video-produktioner Tillgänglig utrustning och programvara Användar-guider och stödmaterial Adobe Presenter Publicering på nätet Handledning åt användarna Utvärdering av materialet Manuskript och resursplanering Testning Programvara för användarna Uppdatering och underhåll Upphovsrätt Utvärdering av arbetsprocessen

21 Multimedia- verkstaden Produktionshjälp för Programvara:
nätföreläsningar och Flash: Läraren: innehåll och ”prat” LC: planeringshjälp, filmning/bandning, Editering, synkronisering med Ppt Kenneth Sjölund & Maria Sundström Programvara: Blackboard Moodle Flash MS Producer AudaCity mm. Multimedia- verkstaden Användarguider: Blackboard Moodle MS Producer Hot Potatoes Minidiskspelare Planering av filmning av föreläsningar Mm Handledning i Moodle&Blackboard: Tekniskt stöd: Mikael Ekblom, DC Pedagogisk handledning och Intro i användningen: Maria Söderbacka, FC. Vår multimediaverkstad utvecklas som bäst!

22 Verktyg för planeringsprocessen
Handboken för nätkursutveckling (anpassad till åa-miljön) Checklista för kursutvecklingsprocessen Planeringsunderlag Checklistan och kursplaneringsunderlagen finns på (se Kursplanering) Moodle Kronologiska moduler Tematiska moduler Modul enligt funktioner

23 Planeringsunderlag

24 Tidtabell Start på utvecklingsarbetet Kursplanen klar i någon form
Val av innehåll, material, övningsuppgifter, medium för förverkligande Strukturering i Moodle Produktion av nätföreläsningar, målbeskrivningar, instruktioner för övningsuppgifter Klar för genomgång av ped.handledaren och kollega/examinator minst 2 veckor före kursstart Kursstart

25 Lärcentrets material Handbok för utveckling av nätkurser:
Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial: Pedagogiska guider, inkl. webblänkar till nätpedagogik Anvisningar, bl.a. studieguider, bilder av kursstruktur mm. Litteraturtips och webblänkar TieVie-projektets material: Verkko-opetuksen suunnittelu Digitaaliset aineistot Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön. Tove Forslund, Lärcentret i Åbo


Ladda ner ppt "Lärcentret i Åbo Planering av nätundervisning"

Liknande presentationer


Google-annonser